"Підсумкові заняття з інформатики для 5 класу"

Про матеріал

Наведені підсумкові заняття з інформатики для 5 класу складені до кожного розділу згідно нової програми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, які дають змогу вчителю оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу, як теоретичних знань - у вигляді тестових завдання, кросвордів, інтерактивних вправ , так і практичного застосування при розв'язуванні компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Перегляд файлу

 

 

 

Підсумкові заняття  з інформатики 

для 5 класу            

                             

Підготувала  

Вчитель інформатики 

ЗОШ І-ІІст.с.Чабарівка Фатюк Н.С. 

 

 

Матеріали посібника можна використовувати при підготовці та проведенні  підсумкових занять з  інформатики у 5класі . Він укладений відповідно до чинних програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику за  5 розділами вивченого матеріалу наведено різноманітні тестові завдання, кросворди,  інтерактивні вправи та практичні  завдання з інформатики, які дають змогу здійснити перевірку знань, умінь і практичних  навичок учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкові заняття з інформатики

5 клас

Розділ 1. Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів.

Тестові завдання

1.Відправлення листа другу. Це процес…

a)     Пошуку

b)    Зберігання

c)     Опрацьовування

d)    Отримування

e)     Передавання

2.До яких інформаційних процесів належить шифрування повідомлення двійковим кодом a) Опрацювання

b)      Зберігання

c)       Передавання

d)      Пошуку

3.Що таке робочий стіл?

a)            Панель задач;

b)           Перша фонова частина екрана при входженні в Windows;

c)            Стіл, на якому стоїть комп’ютер

d)           Головне меню 

4.Файл – це…

a)        Ярлик

b)       Піктограма

c)        Поліетиленовий пакет

d)       Документ певного типу, що має свою назву.

5.Монітор – це пристрій для

a)     Виведення інформації

b)    Введення інформації

c)     Опрацювання

d)    Зберігання

6.Вікно програми не містить 

a)     робочу область

b)    рядок заголовка

c)     кнопки керування вікном

d)    контекстне меню

7.У яких комп'ютерах в один пристрій не об'єднані системний блок, монітор та інші пристрої?

a)     планшетах

b)    стаціонарних

c)     ноутбуках

d)    нетбуках

8.Вказати правильне ім’я файлу

a)   Scv\chab.doc

b)  Foto34.jpeg

c)   «Ярмарка?шкільна.».txt

d)  1.0902015*.exe

9. Які дії необхідно виконати, щоб відкрити Головне меню?

a)       Файл - Головне меню

b)      Кнопка ПУСК

c)       Кнопка ГОЛОВНЕ МЕНЮ

d)      Кнопка Ctrl

10. Яких видів клавіш не існує на клавіатурі?

a)       Функціональні

b)      Алфавітно-цифрові

c)       Клавіші керуванням курсоро і реагуванням

d)      Активні

Практичні  завдання

1.Відкрити файл Складові комп’ютера.doc.У відкритому документі дати назву кожному пристрою відповідно до запропонованого малюнку. Зберегти у   своїй папці під назвою Завдання1.

2.Відкрити файл Використання комп’ютерів.doc у якому вписати про використання  комп’ютерів у повсякденному житті та професійній діяльності людини.

 

 

 

Розділ 2. Цифрові мережеві технології.

Тестові завдання

 

1.Локальна мережа – це комп'ютерна мережа, що об'єднує

A.   локальні комп'ютери для передавання усних повідомлень

B.    комп'ютери та інші пристрої, розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного

C.    різні комп'ютери, що розміщені на різних відстанях, у тому числі великих

 

2.Організація, щонадає право на підключення комп'ютера до мережі

Інтернет - це…

A.   сервер

B.    провайдер C. робоча станція

D. браузер.

3.Група комп'ютерів, зв'язаних каналами передачі інформації , що перебувають у межах території, обмеженої невеликими розмірами: кімнати, будинку, підприємства, називається:

a)     глобальною комп'ютерною мережею

b)    інформаційною системою з гіперзв'язками

c)     локальною комп'ютерною мережею

d)регіональною комп'ютерною мережею

4.З’єднати стрілками у відповідності до поданих слів

Комп'ютерні мережі бувають (з’єднайте з відповідним малюнком):

 

a)     локальні

 

b)    глобальні

 

c)     Регіональні

 

5.Програма за допомогою якої можна зайти у мережу Інтернет  - це…? a) архіватор

 

b)  браузер

 

c)   перекладач

d)відеоредактор

 

6.Гіперпосилання – це...

a)     активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки;

b)    активізація тексту;

c)     тематично або логічно пов'язаний текст з іншим документом;

d)    це сукупність логічно зв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет.

 

Практичні завдання

1.За допомогою пошукової системи знайти  наступну інформацію:

Ø    найвища рослина у світі;

Ø    найменша комаха;

Ø    10 чудес світу;

Ø    7 визначних місць України;

Ø    найкрасивіша архітектурна споруда на Землі;

Ø    вказати довжину найдовшого плавального судна у світі. 2.Порівняти відомості на інших сайтах

3.Вказати авторів статей.

 

 

Розділ 3. Текстовий процесор.

Тестові завдання

 

1.  Текстові редактори призначені для:

 

А) лише набору тексту;

 

В) лише для форматування документів;

 

С)  для набору, редагування та форматування документів.

 

2.Щоб виділити весь текст, потрібно натиснути…

А) Ctrl+C;

В) Ctrl+V;

С)  Ctrl+X;

Д)  Ctrl+A.

3.Додати таблицю   у документ треба виконати наступні дії…

А) Вставлення-таблиця;

В) Вставлення-таблиця-вставити таблицю;

С) Таблиця-вставити таблицю;

Д) Вигляд-таблиця.

4. Вказати меню текстового процесора, в якому знаходиться команда

ШРИФТ:

А) Вигляд;

В) Формат;

С) Файл;

Д) Вставка;

5 .Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, інтервал.

А) Сторінка

В) Абзац

С)  Символ

Д)  Список

6. Додавання малюнків із файлу  у текстовий документ Microsoft Word здійснюється командою…

А) Вставлення-рисунок

В) Додати –малюнок

С)  Вставлення-фігура

Д)  Вставлення-графіка

7.Які параметри сторінки можна встановити за допомогою горизонтальної лінійки?

А)Орієнтація сторінки 

 Б) Розмір паперу  

С) Поля     

 Д)Колонтитули

8. Встановіть відповідність між кнопками панелі інструментів

Форматування та їхнім призначенням  

1

 

 

 

 

 

А

Нумерований список

 

 

 

 

1

 

2

 

Б

Збільшення відступу

2

 

3

 

С

Вибір кольору тла

3

 

4

 

Д

Вирівнювання за шириною

4

 

 

 

Практичні завдання

 

1.Ввести текст та відформатувати за поданим взірцем, вставити зображення із галереї відповідно до теми вірша.

СОНЯЧНИЙ ДІМ

Привітний і світлий наш сонячний дім, Як радісно й весело жити у нім.

Тут мамина пісня і усмішка тата.

В любові й добрі тут зростають малята.

Дзвінка наша пісня до сонечка лине:

«Мій сонячний дім — це моя Україна!»

А. Німенко

2.Створити та заповнити  таблицю та за поданим зразком та зберегти  під назвою Успішність.

 

Прізвище,ім’я, по батькі учня, клас

 

 

Тестові завдання

Практичні завдання

 

Оцінка

1

2

3

4

5

6

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати документ до друку. Роздрукувати  документ.

Розділ 4. Алгоритми та програми

Тестові завдання 1.Вказати, що не є виконавцями алгоритмів.

 

a)     Людина

b)    Дресирована тварина

c)     Школа

d)    Комп’ютер

 

2.Вказати правильне визначення поняття команда:

a)     Наказ, що треба виконати.

b)    Повідомлення, що спонукає до виконання певної дії.

c)     Події, що необхідно виконувати.

3.Комп'ютерна програма  -  це

a)     це алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером

b)    запис алгоритму у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер

c)     подання алгоритму блок-схемою

4.     Створення        виконавця          в        середовищі          Скретч        відбувається       за допомогою інструмента

  

5.     Що таке скрипт?

a)     Розділ

b)    Вікно

c)     Сценарій

d)    Команда

6. Cкільки груп є у середовищі Scratch?

a)     2

b)    4

c)     6

d)    8

Практичні завдання

1.Створити проект у програмі Scratch, де відбувається діалог між  двома особами не менше 6 речень. 

2.  Алгоритми в прислів'ях та приказках. Скласти алгоритм для прислів’їв та приказок. Сім раз відміряй — один раз відріж.

Треба нахилитись, щоб з криниці води напитись.

 

Розділ 5. Повторення, узагальнення вивченого матеріалу за 5 клас.

Розгадати кросворд (за посиланням http://LearningApps.org/display?v=p3orgziak17 )

Вертикально:

1.Чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані для розв’язання завдання.

2.Данi про явища, процеси та предмети навколишнього середовища.

3.Мережа комп’ютерів та комп’ютерних мереж

4.Стандартний пристрій для уведення в ПК алфавітноцифрової інформації і керуючих команд.

5. Пристрій, що здійснює відображення інформації на екрані. 

8.Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання

10. Система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами Горизонтально:

6.Операція зміни місця розташування об'єкта у файловій структурі.

7.це публічне представлення певної інформації.

9. Це спеціальний відео- або аудіоефект, який можна додати до тексту або до певного об'єкту (картинки, фотографії)в комп'ютерних презентаціях.

  

 

Практичні завдання                              

Захист проекту   на одну із запропонованих тем:      

Ø Визначні місця краю

Ø Комп’ютери XXI  

Ø Живі національні символи       

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Горбатюк Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Снігир Надія Олександрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
8 січня 2018
Переглядів
7422
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку