Завдання з історії України для підсумкового оцінювання учнів 7 класу за навчальний рік

Про матеріал

Завдання розроблені для підсумкового оцінювання за курс 7 класу. 67 питань тестового характеру охоплюють весь період історії України, що вивчається в 7 класі. Практика підтвердила доречність використання такої форми контролю знань учнів.

Перегляд файлу

                                            Тестові завдання з історії України, 7 клас  (за весь курс навчання)

1.В І ст.. на сучасних землях України вже існували союзи словянських племен:

   1)антський і склавинський

   2)скіфський і сарматський

   3)скіфський і кіммерійський

2. Які з цих племен не належали до словян?

   1)дуліби (волиняни і бужани)

   2)хорвати

   3)поляни

   4)уличі

   5)тиверці

   6)кіммерійці

   7)сіверяни

   8)сармати

3.Військо князя називалось:

   1)дружина

   2)полк

   3)січ

4.Віче-це:

   1)народні збори в Київській Русі

   2)військова дружина

   3)рада старійшин

5.Поняття «Великий кордон» означає межу, що…( відділяла європейську і азіатську цивілізації).

6.Як називали правителя у тюркських народів (напр.. хозар):

   1)каган

   2)князь

   3)імператор

7.Ядром утворення Київської держави стало Середнє Подніпровя, де проживали племена……(деревлян, полян, сіверян).

8.Першим князем Київської Русі , який здійснив похід на Візантію, був:

   1)Олег

   2)Аскольд

   3)Ігор

9.Першим київським князем, що хотів запровадити християнство на Русі, був:

   1)Аскольд

   2)Володимир

   3)Ігор

10.Полюддя-це:

   1)щорічне збирання данини на користь князя

   2)народні збори в Київській Русі

   3)князівське військо

11.Який київський князь прибив свій щит на ворота Константинополя?

   1)Олег

   2)Ігор

   3)Бравлін

12.Київська Русь вийшла на міжнародну арену як велика держава за часів:

   1)Ярослава Мудрого

   2)Олега

   3)Ольги

13.Якої мети прагнули досягти деревляни вбивши Ігоря? ……(стати на місце київської династії)

14.Хто з київських правителів впорядкував збір данини, створивши погости?

   1)Ольга

   2)Володимир

   3)Ярослав Мудрий

15.Який київський князь завжди попереджав своїх ворогів, що йде проти них війною?

   1)Олег

   2)Святослав

   3)Ігор

16.Один літопис розповідає, що з черепа одного з руських князів вороги зробили чашу для вина і на ній написали «Чужих бажаючи, свою погубив». Хто цей князь?

   1)Данило Галицький

   2)Святослав

   3)Володимир Мономах

17.З яких двох частин складались міста в Київській Русі в 9-10 ст.?......(дитинець-укріплений центр міста та посад-там жили торгово-ремісничі люди)

18.Селянську общину в Київській Русі називали:

   1)верв

   2)громада

   3)товариство

19.В якому році і яким князем були започатковані регулярні дипломатичні відносини Київської Русі з Візантією?

   1)у 838 Бравліном

   2)у 870 Святославом

   3)у 907 Олегом

20.Які реформи не проводив князь Володимир?

   1)адміністративну

   2)судову

   3)фінансову

   4)земельну

   5)податкову

21.Першою кам’яною церквою на Русі була:

   1)Десятинна церква

   2)Миколаївська церква

   3)Свято-Успенська церква

22.Скільки книг налічувала бібліотека Ярослава Мудрого?

   1)960 книг

   2)890 книг

   3)1001 книгу

23.Який київський князь зробив спробу здобути церковну незалежність від константинопольського патріарха?

   1)Ярослав Мудрий

   2)Володимир Великий

   3)Володимир Мономах

24.Який київський князь поділив територію Русі на уділи?

   1)Я.Мудрий

   2)Олег

   3)Святослав

25.Першими грошима в Київській Русі були:

   1)злитки срібла - гривні

   2)злитки золота

   32)злотники і срібники (монети Володимира)

26.Автором «Слова  про закон і благодать» був:

   1)митрополит Іларіон

   2)Володимир Мономах

   3)Ярослав Мудрий

27.Скільки куполів мав Софіївський собор?

   1)11

   2)12

   3)13

28.Поняття «отчина» було в Київській Русі введено:

   1)Ярославом Мудрим

   2)Володимиром Мономахом

   3)Любецьким з’їздом князів в 1097 році

29.Розкрийте суть поняття «колективний сюзеренітет» (колективним  сюзеренітетом історики назвали такий порядок правління, коли князі зобов’язувалися захищати державу від ворогів і намагалися вирішувати найважливіші питання на князівських з’їздах).

30.Вперше назва «Україна» була вжита в………….( Київському літописі),  в……….  (1187) р.

31.Найбільшим по території князівством Київської Русі було

      1)Чернігівське князівство.

      2)Київське князівство

      3)Новгород-Сіверське князівство

32.Князь Новгород-Сіверського князівства Ігор Святославович зазнав нищівної поразки від половців в 1185 році на річці:

1) Каялі.

2)Калці

3)Дніпрі

33.В якому році було утворене Галицько-Волинське князівство?

   1)1199

   2)1099

   3)1090

34.Хто обєднав Галицьке й Волинське князівства в єдину державу?

   1)Роман Мстиславович

   2)Ярослав Осмомисл

   3)Данило Романович

35.Патерик-це збірка оповідань про життя:

1) святих

2)Київських князів

3)Князів з династії Рюриковичів

36.Першим історичним твором в Київській Русі вважають:

   1) «Літопис Аскольда»

   2)»Моління Даниїла Затворника»

   3)»Повість минулих літ»

37.Де і коли вперше відбулась зустріч руських воїнів з монголо-татарами?

   1)р.Калка, 1223

   2)р.Дніпро,1232

   3)р. Десна, 1230

38.Коли монголо-татари захопили Київ?

   1)6 грудня 1240

   2)8 грудня 1242

   3)10 грудня 1241

39.Битва на р. Калка в 1223р. так нічого і не навчила руських князів. (А чого, на вашу думку, вона мала їх навчити?)

40.Князь якого князівства, будучи залежним від Золотої Орди, не платив їй данини?

   1)Данило Галицький

   2)Володимир Мономах

   3)Ярослав Мудрий

41.Яке місто стало столицею Галицько-Волинської держави (після Галича)?

   1)Холм

   2)Володимир

   3)Київ

42.Хто став першим українським королем?

   1)Данило Галицький

   2)Андрій Львович

   3)Ярослав Осмомисл

43.Які королівські регалії отримав Данило Галицький від папи?.....  (скіпетр, вінець, корону)

44.Чого домагався Данило Галицький від папи Римського?... (організації хрестового походу проти монголо-татар)

45.В якому році Данило Галицький став королем?

   1)1253

   2)1254

   3)1255

46.В якому році і в результаті яких подій Галицько-Волинська держава втратила незалежність?...(в 1349 році польський король Казимир ІІІ заволодів Галичиною і більшою частиною Волині. В 1387 році Галицько-Волинська держава остаточно припинила своє існування)

47.Донжон-це:

1) окремо збудована головна вежа укріплень замку

2)середньовічна тюрма в  Київській Русі

3)палац князя

48.Галицько –Волинський літопис був створений в 13ст.:

   1) в Холмі

   2)У Львові

    3)У Галичі

 49.Чим відрізняється Галицько-Волинський літопис від інших літописів Київської Русі?...(всі традиційні літописи написані в хронологічному порядку, а Галицько-Волинський літопис написаний в формі простої розповіді, без додержання хронологічного порядку).

50.Добжинський рицарський орден Данило Галицький розгромив під:

   1)Дорогичином

   2)Галичем

   3)Ярославом

51.Оборону Києва від монголо-татар очолив:

   1)воєвода Дмитро, посланий в Київ Данилом Галицьким

   2)князь Мстислав Глібович

   3)місцевий єпископ Прокопій

 52.Яку назву мала Литовська держава в 15 ст.?

   1)Князівство Литовське і Руське

   2)Литовсько-Руська держава

  3)Велике князівство Литовське, Руське й Жемайтійське

53.Укладена в 1385 році Кревська унія передбачала:

   1)приєднання до Польщі Литовського князівства

   2)повернення полякам захоплених Литвою земель

   3)прийняття Литвою католицизму

54.Творцем Литовської держави виступив:

  1) Міндовг

  2)Ольгерд

   3)Гедимін

 

55.Перший напад кримські татари вчинили на такі українські землі:

   1)  На Поділля і Галичину

   2)На Південну Київщину

   3)На Чернігівщину

 

56.Який князівський рід на українських землях за його силу, могутність, вплив називали «некоронованими королями Русі»?

   1)рід Острозьких

   2)рід Чаплинських

   3)рід Потоцьких

57.Чому німця Швайпольта Фіоля вважають першослов’янським друкарем ?

   (він був першим, хто надрукував перші 4 книги кирилицею)

65.Як розуміти вислів «Міське повітря робить людину вільною» (якщо селянин, втікаючи від пана, попадав у місто, деякий час там прожив, знайшов роботу, то він ставав вільним).

66.Хто з видатних українців був ректором Болонського університету?

   1)Юрій Котермак (Дрогобич)

   2)Федір Коріатович

   3)Іоан Богослов

67. В чому суть Магдебурзького права?  …(міста ставали незалежними від феодалів, вибирали своє правління (магістрат) і діяли самостійно).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Павловна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
6 січня 2018
Переглядів
7963
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку