Збірка уроків для 1-4 класів "Ми нащадки твої, Україно!"

Про матеріал

Збірка уроків для 1-4 класів "Ми нащадки твої, Україно!" для вчителів початкових класів з патріотичного виховання.

Сучасна українська школа перебуває в процесі інтенсивного розвитку,плідного пошуку, активізації науково - педагогічних ініціацій. Школа покликана стати для учня та вчителя місцем духовного збагачення кожного з учасників навчально-виховного процесу, де формувалася б громадянська зрілість, особиста відповідальність за свій внесок у національно-патріотичне відродження України, у розбудову держави. Велику роль в цьому відіграє національно- патріотичне виховання молодших школярів.

Перегляд файлу

Відділ освіти

Снігурівська районна державна адміністрація

Снігурівський районний методичний кабінет 

 

 

DSC_0655

DSC06061DSC_0581                             

D:\ШКОЛА\фото 3 клас\IMG_20160901_092333.jpgF:\На сайт 09.11.2015 ЗОШ №3 День писем. Воскоб\image (63).jpg                                                                

Підготували вчителі початкових класів Снігурівської ЗОШ  І – ІІІ ступенів №3

Бекеш Л.В.

              Воскобойнікова Т.В.

  Олєйник І.С.

    Пірумян А.Е.

Савчук С.В.

 

 

 

Укладач. Методичне об’єднання вчителів початкових класів

 Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

 

Рецензент. Л.М. Лапченкова

Методист Снігурівського районного методичного кабінету

 

 

 

 

Рекомендовано методичним об’єднанням вчителів початкових класів Снігурівської  ЗОШ І-ІІІст.№3,

протокол від 01.06.2017р. № 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017р.

 

Зміст

 

 1.          Вступ.
 2.          Авторські вірші «Маленькі таланти Снігурівщини»
 3.          Урок-свято «Це наше – це твоє»
 4.          Виховна година «Це наше – це твоє»
 5.          Година спілкування  «Т. Г. Шевченко - великий співець України»
 6.          Гра-бесіда  «Україна –моя Батьківщина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

  Сучасна українська школа перебуває в процесі  інтенсивного розвитку,плідного пошуку, активізації науково - педагогічних ініціацій. Школа покликана стати для учня та вчителя місцем духовного збагачення кожного з учасників навчально-виховного процесу, де формувалася б громадянська зрілість, особиста відповідальність за свій внесок у національно-патріотичне  відродження України, у розбудову держави. Велику роль в цьому відіграє національно- патріотичне виховання молодших школярів.

  Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, модальний та інтелектуальний компоненти свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації та держави.

Мета  національно - патріотичного виховання – це виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молодшими школярами соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування у дітей потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури.

Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

 • принцип національної спрямованості виховання
 • принцип культуро відповідності
 • принцип гуманізації
 • принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії
 • принцип цілісності
 • акмеологічний принцип
 • принцип особистісної орієнтації
 • принцип життєвої творчої самодіяльності
 • принцип толерантності

 Національно-патріотичне виховання містить взаємопов`язану діяльність вчителя та учня з розвитку сукупності моральних норм та рис поведінки, а саме: повага до Батьківщини, відданість їй, активна праця на благо Вітчизни, примноження трудових звичаїв країни,прагнення до зміцнення честі й гідності своєї держави, любов до рідного краю, дружба з іншими народами, тощо.

       Школа має невичерпні можливості для здійснення національно-патріотичного виховання. Під час навчального процесу молодші школярі ознайомлюються з історією українського народу, його багатовіковою боротьбою за свої права за незалежність, з багатонаціональною культурою, унікальними традиціями, звичаями та обрядами.

         Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності  як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-учень", "учень-учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.

У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.

У початкових класах соціальна і громадянська компетентності як ключові є міждисциплінарними та інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил.

Для ефективного формування національного виховання учнів початкових класів є: сприйняття учнями знань про українську культуру; застосування вчителем на уроках  та у позаурочний час емоційно-естетичного фону; створення ситуацій емоційного переживання учнями педагогічних установок на оволодіння національними цінностями, усвідомлення знань про національну українську  культуру, орієнтація дитини на позитивні результати діяльності щодо засвоєння певних національних цінностей у родині та в школі.

 У початкових класах важливого   значення набувають інтерактивні засоби виховання, як народні обряди та традиції, що спрямовані на розвиток творчого потенціалу особистості, кооперування та гуманізацію стосунків у колективі.

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі формування особистості, а отже, й підростаючого покоління, найефективніші шляхи пізнання – це від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до міжнаціонального, світового.

Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, моральний та інтелектуальний компоненти свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації та держави.

В основу виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України. Ціновим засобом відображання нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину, відмова від почуття національної меншовартості, від почуття національної наповноцінності, що формувалися віками.

Школа це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота. Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику, який є передусім організатором позакласних виховних заходів. Одночасно він є ініціатором залучення учнів до роботи гуртків, секцій у позашкільних закладах.

 

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, що бачить перед собою дитина, чим вона милується, в що вкладає частину своєї душі»

                                                          В.О. Сухомлинський

 

Вчитель:

Воскобойнікова Т.В.,  спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

4 клас

Авторські вірші «Маленькі таланти Снігурівщини»

Моя Снігурівка -  найкраща у світі.

Немає в світі нічого кращого за рідний край. Край, де народився, живеш. Де поряд з тобою живуть батьки, друзі, прості люди. Це залишається на все життя. Про любов до своєї малої Батьківщини учні 4-Б класу Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 склали вірші, написали оповідання, розповіді та, під керівництвом класовода Воскобойнікової Тетяни Валентинівни, випустили збірочку «Маленькі таланти Снігурівщини».

До уваги декілька з них.

Снігурівка

Давним –давно це було. Холодною осінню 1812року йшли з краю в край переселенці. Вечоріло. Та й вирішили заночувати на правому березі Інгульця.

Швидко настала ніч, і незабаром погасли вогнища. А вранці, коли зійшло сонце, знову почувся веселий гомін. Люди раділи щедрій землі, табунами наляканих диких коней – тарпанів,багатим запасам місцевого каменю. Всім миром порішили ставити свої мазанки.

Оскільки серед переселенців було більшість зі Снігурівки, вирішили село назвати – Снігурівка!

Край став хліборобом . По річці в Херсон ідалі в порти Чорного моря йшли суда з різними вантажами, перш за все з зерном.

Багато труднощів прийшлось пережити простому люду і під час реформ, і під час світової війни.

Незабаром Снігурівщина почала відроджуватися . Була ввімкнена зрошувальна система . Вода надійшла на поля, принесла життєдайну вологу, піднялись врожаї не тільки зернових, а й овочів. Почали будуватися заводи, школи, дитячі садки . Снігурівка розквітала!

Свій рідний край, домівку

Я не забуду, обіцяю вам.

Я буду пам’ятати Снігурівку

І спогади нікому не віддам.

Моя домівка там, де ясні зорі,

Де запах чебрецю,ромашки,ковили

І де веселка грає на просторі

В терпких обіймах ранньої весни.   

                                                                       Сирих Сергій

DSCN8326

Снігурівка рідне місто

Рідне місто української землі,

Інгульцем,  як  шарфом оповите

Посеред родючої  риллі.

 

Кожен з нас кохає наше місто

Вулиць лабіринти та шляхи,

По яким життя намистом

Розкотилось гулко навкруги.

 

Крізь часи несемо неповторні

Почуття зі школи та садка

Вчителі та друзі наші школьні

З фотокарток дивляться здаля .

                                                                 Квєтка Діана

Я живу у місті Снігурівка.  Неподалік мого дома протікає річка Інгулець.

Влітку я  з родиною ходжу купатися та відпочивати до Інгульця. На берегах  ріки сидять рибаки . Вони мають невеликий улов, але бички та карасики завжди ворушаться у відрах . А ще понад річкою в очереті іноді я бачив чаплю. Вона полювала на жаб, яких тут  велика кількість .

Через Інгулець перекинутий міст до Павлівського  гаю. Коли стати на ньому

рано-вранці, то можна побачити казковий за своєю чарівністю схід сонця.

Але мене дуже засмучує , що наша річка з кожним роком все більш замулюється , стає брудною .В водах Інгульця вже дуже мало риби.

Коли я виросту , я хочу привести  річку до ладу. Почистити та зробити зони відпочинку. Я хочу щоб місто де я живу було найкраще на Землі.

Шахраюк Олександр

 

Рідне місто

Снігурівка рідне місто,

Де я народився,

Де пішов в садочок вперше,

З друзями здружився,

 

Згодом я пішов до школи,

Вчитися читати,

Бо в майбутньому я хочу,

Рідний край пізнати.

Куліуш Андрій

 

Моє рідне місто

Моє рідне місто – Снігурівка

Для кожного із нас це рідний край

Багатий на красу  та вроду

Це неповторний та квітучий рай

Глибока синьоока річка

Духмяний ліс та зелененький гай

Це все моя Снігурівка

Мій незвичайний  та чарівний край

Оришака Катерина

DSCN8147Снігурівка

Снігурівка , Снігурівка  рідний нам назавжди край

Всю любов свого серденька я тобі віддам

Щоб у всіх твоїх домівках був квітучий рай

Тут звучить в родинах завжди сміх та гам

 

Мій любий край назавжди – Снігурівка

Не боюся тут біди

Тут живе моя родина

Бо це люба моя Україна

Тут до школи ходжу я,

Гарних друзів маю

За все що у мене є

Я свою Батьківщину полюбляю.

Хван Анастасія

Вчитель:

Бекеш Л.В., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Урок-свято

1 клас

 

Тема: «Це наше – це твоє»

Мета:  створити умови для ознайомлення першокласників із поняттями «школа», «клас», «Батьківщина», «держава», «рідне місто»,  формувати інтерес до знань, прагнення їх здобувати; сприяти розвитку пам’яті, мислення, усного мовлення, бажання працювати творчо; збагачувати словниковий запас учнів; сприяти вихованню любові до школи, України, бажання навчатись, дружити.

Обладнання: модель сонечка, промінці, комп’ютер, мікрофон,коровай на вишитому рушнику, ілюстрації на тему «Україна», пісні про Україну, сердечка з паперу для кожного учня, фломастери, кольорові олівці, карта України. Клас святково прикрашений.

Хід свята

І.Оргмомент.

ІІ.Основна частина.

Вчитель:

Ранок розпочавсь цікаво,

Світить сонечко ласкаво,

В календарик заглядає

І від посмішки аж сяє.

Знає сонце гомінливе –

День сьогодні особливий!

 • Чому ж він особливий? Яке сьогодні число, місяць? А  чому ви посміхаєтесь? Зараз спробую відгадати. Якщо відгадаю, плесніть у долоні.
 • У вас сьогодні день народження?
 • Ви виграли приз у лотерею?
 • У вас є новий портфель?
 • Вам купили шкільну форму?
 • Ви стали  школярами?
 • Доброго дня, мої любі школярики! Ось і настав час нашої першої зустрічі. Я вітаю вас із першим навчальним днем, із першим шкільним святом, із першим уроком. Цей день обов’язково буває в житті кожної людини. Але буває один  - єдиний раз. І, може, тому він такий особливий і такий хвилюючий. Я  дуже рада вітати вас у нашій школі, у нашому затишному класі.

      Хочеться привітати тат і мам, дідусів та бабусь, які привели вас сьогодні у перший клас. Здоров’я всім, щастя, радості, добра.

       Мої першокласники! Сьогодні ви не просто хлопчики та дівчатка, ви – справжні школярі. Я рада вітати вас у Країні Знань. Ви ступаєте на стежину, яка все біжить та біжить, і кінця  - краю їй немає. Не зупиняйтесь. Йдіть по ній, піднімаючись угору, до заповітної мети, назва якої – Знання, Розум, Мудрість.

Слово першокласникам

 1. Здрастуй, школо! Рідна школа!

Ширше двері відчиняй!

Ми прийшли до тебе вчитись,

Нас гостинно всіх приймай!

 1. Ціле літо я чекала,

Їла кашу, підростала,

Щоб портфель не був великим,

Не спадали черевики!

 1. Я сьогодні йшла до школи,

Встала рано, як ніколи,

Швидше, мамо, швидше, тату

Скільки можна вас чекати?

Я ж іду не в дитсадок,

А на перший свій урок!

 1. Правда, мамо, я великий?

Сам взуваю черевики.

Сам зав’язую шнурочки,

Сам штанці вберусь, в сорочку.

І не плачу я ніколи,

Бо іду я вже до школи!

 1. Дивний світ навколо мене.

Хочу я його пізнати.

Буду старанно у школі

Всі науки я вивчати.

Обіцяю не лінитись,

Постараюсь гарно вчитись.

      Вчитель:

Сьогодні ми з вами вирушаємо у цікаву подорож до Країни Знань. Тему подорожі прочитаємо на дошці. Кожна  нова подорож починається зі знайомства. Зараз ми з вами познайомимось.

Перша зупинка «Знайомство»

 • Ви знаєте, як мене звати? Я знаю, як звуть кожного з вас. А от сонечко не знає. Скажіть хором кожен своє ім’я. Нічого не розібрати. Може ми голосно говорили? Давайте скажемо пошепки. Знову не  зрозуміло. Це тому, що разом гарно співати пісні, грати в ігри, а відповідати краще по одному, тоді тебе зрозуміють. Це перше шкільне правило. Так приємно, коли тебе уважно слухають. Якщо ми навчимося один одного слухати, усім нам стане тепло і затишно. Тож давайте зробимо так: на партах у вас лежать сонячні промінчики. Візьміть фломастер улюбленого кольору і надрукуйте на промінчиках своє ім’я. Хто не може надрукувати, напишіть букву, яку знаєте або намалюйте квіточку чи інший малюнок, який ви захочете. Потім по черзі виходьте до дошки, голосно називайте своє ім’я і даруйте сонечку промінчик. (Діти друкують свої імена, вчитель і батьки допомагають. Звучить музика).

      Подивіться, як гарно посміхається сонечко -  у нього з’явилися промінці, а у нас класна родина. Отже, у нас сьогодні святковий день, 1 Вересня – День Народження 1 класу. Саме в цю хвилину народилася наша дружня класна сім’я.

       Вивчимо девіз нашого класу:

Ми усі  - одна сім’я,

Неповторні – ти і я,

Будемо дружити,

Й злагоджено жити.

Друга зупинка «Запитання від сонечка»

 • Діти, а чи любите ви відгадувати загадки? Відгадайте  загадки від Сонечка:

1.Ми палички кругленькі-

Сині, жовті, червоненькі.

На папері ми ходили,

Кольори свої лишили.

Звуться палички оці

Кольорові…(олівці).

2.Ось до класу всіх скликає,

Голосистий цей дзвінок.

І ми радо поспішаєм

Не в садок, а на …(урок).

3.Іде по вулиці щасливий

І поважний чоловік.

Він відкрив найбільше диво,

Хоч йому лиш сьомий рік.

Він долає перш у світі

Книжку мудрості – Буквар.

Ви його впізнали, діти?

Ну, звичайно – це …(школяр).

4.Дає здоров’я  - спорт!

Вагу – солодкий торт.

Мед – працьовиті бджоли,

Знання глибокі - … (школа).

5.В мене є чудовий дім,

Все, що треба, є у нім!

І живуть в будинку тому

Книжки, ручки та альбоми.(Портфель).

6.Коли хочеш ти читати,

То мене повинен знати. (Абетка).

7.Всіх я розуму учу,

А сама завжди мовчу. (Книжка).

8.Стоїть веселий світлий дім,

Дітей багато дуже в нім.

Там пишуть і рахують,

Читають і малюють. (Школа).

9.В сумці зошити, буквар,

Хто до школи йде? (Школяр).

10. Хто скликає на урок

Дітлахів веселих?

То дзвенить шкільний - …(дзвінок).

11.То в клітинку, то в лінійку

Написати тут зумій – но,

І намалювати можеш,

Та називаюся я …(зошит).

12. Не вмію читати,

А весь вік пишу.(Ручка).

13.Кожен ранок йдеш до школи

Та складаєш в мене знову

І зошити, і книжки.

Як ти звеш мене, скажи? (Портфель).     

 • Діти, сонечко запитує, чи знаєте ви, що слід класти у портфель, коли йдете до школи?
 • Ось послухайте, як хлопчик Миколка збирався до школи.

Перший раз малий Микола став збиратися до школи.

Олівець поклав у сумку, книги, зошити і ручку,

Гумку, м’яч, граблі, перо, подушку,

На обід смачну ватрушку,

Два ведмедики, лопату, білочку руду, хвостату,

Лук і стріли, ще й рушницю та пухкеньку паляницю

Ще й стілець, і стіл, і парту та географічну карту,

Трактор, і машину й мило…  Вже надворі звечоріло.

Сів Микола, дума думку: «А чи все поклав у сумку?»

 • Діти, на вашу думку, чи все зробив правильно хлопчик? Я впевнена, що у ваших портфелях не буде зайвих речей.

Третя зупинка «Мої друзі - підручники»

У школі, крім вчителів, у навчанні вам допоможууть підручники. Познайомимось з ними.

1 учень.     

Математика.

Я книжка точна, непроста,

Я – Математика нова.

Зі мною, друже, не журись,

Пиши, читай, лічити вчись!

2 учень

Буквар

Я – Букварик, вам відомий,

Дуже гарний, малюнковий.

Залюбки всіх вчу читати -

Нема часу спочивати.

Кожен рік мене гортають

Ніжні пальчики нові.

Нехай розум здобувають

Любі дітоньки малі.

3 учень

Природознавство

Я поведу вас у дорогу,

В ліси, степи, гаї, поля.

Щоб знали ви, чим є багата

І щедра матінка – Земля.

 • А ще які підручники будуть нам допомагати?

Четверта зупинка «Ігрова»

Гра «Я – не я».

Нумо тепер грати.

Треба вам відповідати.

 • Рано – вранці хто піднявся? (Я)
 •  А хто сонечку всміхався? (Я)
 • Не хотів хто одягатись? (Не я)
 • А зарядку хто робив? (Я)
 • Свої руки хто не мив? (Не я)
 • Добре зранку готувався хто? (Я)
 • А ще досі не вмивався хто? (Не я)
 • Хто здоровим хоче стати? (Я)
 • А знання хто хоче мати? (Я)
 • Бачу, всім вам хочеться знання пізнати й справжніми школярами стати.

Гра «Будь ласка, не помились».

(Діти виконують завдання вчителя лише тоді, коли чують: «Будь ласка»).

Починаємо гру:

 • Встаньте, будь ласка!
 • Підніміть руки вгору.
 • Підніміть руки вгору, будь ласка.
 • Поаплодуйте, будь ласка.
 • Поверніть головою.
 • Присядьте, будь ласка.
 • Постійте на одній нозі.
 • Сядьте за парти, будь ласка.

Гра «Так чи ні »

Ми продовжимо урок,

І тепер – наступний крок.

Ну, а щоб не гаять час,

Запитати хочу вас.

А ви хором промовляйте

«Так»  чи «ні»  відповідайте.

Чи веселі йшли до школи?(Так)

Лінь – дрімоту побороли? (Так)

Чи  готові ви дружити –

в колективі дружно жити? (Так)

Чи, може, хочеться поспати? (Ні)

То ви прийшли сюди навчатись? (Так)

А, може, труднощів боятись?(Ні)

Скажіть, портфелі ви придбали?(Так)

А чи усе туди поклали? (Так)

 

П’ята  зупинка «Ми школярі»

 • Слово надається вам, дорогі учні.

1 учень

Це не вигадка, не казка

Я- школярик!

Ось портфелик мій, будь ласка,

А в портфелику букварик.

2 учень

В школі нам світи відкриються,

Правил добрих навчимось.

Ось послухайте ви їх,

І дотримуйтесь усіх.

3 учень

Десять правил у нас є,

Перше правило – навчатись,

Друге правило – трудитись.

І відстаючим помагать.

4 учень

Бути чесним і правдивим –

Трете правило у нас.

Бути другом незрадливим:

Клас за тебе, ти – за клас.

5 учень

Мудре правило четверте:

Знай і меншим розкажи:

Наполегливо й уперто

Економ і бережи:

Пару, книжку, стіни, воду

Це наказ твого народу

6 учень

П’яте правило: читати,

Малювати і співати,

Гратися з товаришами

І дружити з малюками

7 учень

Решта правил- по порядку:

Вранці стали на зарядку.

Потім вмились, одягнулись,

Перед дзеркалом всміхнулись.

Все – по формі, ладно, чисто,

Вирушаєм в школу ми.

8 учень

Спитає вчитель, треба встати,

Дозволить сісти – тихо сядь.

Сказати хочеш – не кричи,

А тільки руку підніми.

9 учень

А щоб урок пройшов не марно

Сидіти треба рівно, гарно,

І не крутитись на уроках,

Як той папуга чи сорока!

10 учень

Обіцяєм не лінитись,

Добросовісно учитись,

Рано з сонечком вставати,

Щоб у школу не проспати.

11 учень

Не хвилюйтесь мама й тато,

Будем знати ми багато!

Ми ж бо вас не підведем –

В школу з радістю ідем.

12 учень

Я вчитись хочу дуже – дуже,

Хоч знаю – це нелегка праця

Та …трохи мама допоможе,

А дещо пригадає бабця.

13 учень

Вчитись будемо сумлінно,

І  поводитись відмінно.

Щоб батьки могли радіти,

Що такі в них гарні діти!

Шоста зупинка «Моя Батьківщина »

 • Сьогодні пролунав перший дзвінок і покликав до школи всіх учнів у містах і селах нашої великої країни.
 • Скажіть, як називається наша країна?(Показує на карті Україну).
 • Як називається столиця України?

Україна – це наша Батьківщина, наша домівка, прекрасна і чарівна (Розгляд ілюстрацій).

Україна – тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хати, лани золотої пшениці, це лелека, вишиванка, український віночок…

Батьківщина – як мати, одна, нам її треба берегти і любити. Послухаємо, що скажете ви, діти, про Батьківщину.

1 учень

Україно моя мила,

Ти моя рідненька.

Я тебе так щиро люблю,

Хоч я ще маленька.

2 учень

Гори високі, ріки й долини,

Сині озера, безкраї поля.

Все це  моя дорога Україна,

Мила і рідна серцю земля.

 

3 учень

Ми всі діти українські,

Український славний рід.

Дбаймо, щоб про нас маленьких

Добра слава йшла у світ.

4 учень

В усьому світі – кожен зна

Батьківщина лиш одна.

І в нас вона одна – єдина:

Це наша славна Україна.

Вчитель:

Тож, діти, наша Батьківщина – Україна, а ми з вами – українці.

А українці – добрий, щедрий, працьовитий і веселий народ.

 • Які державні символи України ви знаєте?
 • Скільки років нашій незалежній Україні?
 • Як називається наше рідне місто?

Снігурівка – це також наша Батьківщина. Батьки, родичі, друзі, знайомі, рідний дім, школа – це також Батьківщина.

Сьома зупинка «Сюрприз»

(Звучать українські мелодії, пісні. Учні спільно з батьками і вчителем виконують практичну роботу. За допомогою фломастерів обводять свої пальчики руки на серцях, вирізаних з паперу, розфарбовують серця і  підписують роботу. По-одному підходять до дошки і навколо карти України прикріплюють свою роботу, виявляючи цим свою любов до України.)

 

ІІІ. Підсумок свята. Рефлексія.

 • Ось підійшло до кінця наше свято. Чи сподобалось воно вам?(Прийом «Мікрофон»)
 • Що найбільше сподобалось?
 • Як називається наша Батьківщина?
 • Як називається наше рідне місто?
 • Які державні символи України ви знаєте?
 • Які народні символи України ви запам’ятали

 

У добру путь, шановні діти!

І хай дасть Бог нам всім радіти

За ваші успіхи, уміння,

Хай нові паростки коріння

Проб’є до нових світлих знань,

Всяких удач вам, починань!

У добру путь і в добрий час!

Із святом ще раз усіх вас!

 

(Всі присутні пригощаються святковим короваєм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель:

Олєйник І.С, спеціаліст 

4 клас

Виховна година

Тема: ««Це наше – це твоє»

Мета: розширити знання про Україну як незалежну державу з давньою славетною історією, багатою культурною спадщиною, власними традиціями; сприяти розвитку усного зв’язного мовлення, пам’яті; виховувати почуття гордості й любові до Батьківщини, бажання вивчати її історію, звичаї і традиції.

Обладнання: карта України, малюнки з державними та народними символами України, запис на дошці, ілюстрації до теми; клас святково прибраний.

Музичне оформлення: пісня «Як у нас на Україні»

Хід заходу

І. Організаційний момент.

1. Привітання.

Учитель: Я сьогодні всіх вас щиро вітаю в нашім дружнім колі, бажаю щастя, радості та міцного здоров’я, любі мої.

1 ведуча От і знову вересень настав, покликав всіх дітей України за шкільні парти, щоб ви могли здобувати знання, вчитися мудрості життя. Сьогодні наш урок незвичний, почнемо його з того, що будемо будувати наш спільний дім – єдину країну. Будівництво починається зі знань. А де ми здобуваємо знання?

Діти: У школі!!!

2ведуча: Правильна відповідь дозволяє мені закласти фундамент нашого спільного дому. Тож протягом усієї нашої зустрічі ми з вами маємо побудувати наш дім із знань.

 

2. Декламування вірша учнем.

 

Учень. Увага! Увага! Скінчилося літо!

А скільки пригод неймовірних прожито!!

Поїздки до моря, веселі походи,

Ігри та сонце, дарунки природи.

ІІ. Мозкова атака

1ведуча: Оце сонечко  хоче завітати до нас у клас, але загубило свої  проміння. 

А щоб  допомогти йому ми маємо дати відповідь на його питання: «Де ж ви відпочивали цим літом?» 

(Відповіді учнів вчитель прикріплює  на дошці у вигляді променів сонця: у селі, на морі, в горах, у місті, на річці).

Учитель: Де знаходяться ці місця? (в Україні). Я зрозуміла, що всі місця, де ви відпочивали, знаходяться в Україні.

ІІІ. Повідомлення теми та мети заходу.

Вчитель.  Як ви думаєте, яка тема нашого заходу?

Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? (Хочу дізнатися щось нове про рідний край, хочу розгадувати кросворд, хочу….).

Як ви гадаєте, чому ми повинні вивчати історію своєї країни, її традиції та культуру? (Щоб могли  розказати іншим про рідний край, коли нас питають…)

1ведуча: Сьогодні на уроці ми формуватимемо знання про Україну як незалежну державу з давньою славетною історією, багатою культурою спадщиною, власними традиціями; розширимо і поглибимо поняття громадянської гідності та єдності; виховуватимемо почуття гордості й любові до Батьківщини.

Отож, розпочнемо нашу бесіду з того, що  згадаємо останнє серпневе свято нашої країни. Нещодавно ми всі святкували  Свято Незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада урочисто проголосила Акт Незалежності України та створення самостійної держави.

- Щоб продовжити будувати наш спільний дім  ми маємо дати відповідь на таке питання: «Як пояснити  термін «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»?» (Відповіді учнів)

Відповідь: Незале́жність – можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави – політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.

1. Асоціативний кущ

2 ведуча ми маємо записати на дошці всі асоціації зі словом «Україна».  (Учні пишуть асоціативні слова навколо слова «Україна»)

 

Учитель: Рідний дім,домівка, родина, сім’я. Ці слова нагадують нам про єдність нашого народу, яка потрібна для подальшого будівництва нашого спільного будинку.

 

2. Гра «Добери слова»

1ведуча Пропоную   попрацювати в парах і пограти у гру «Добери слова». Продовжіть на аркушах, що у вас на парті, синонімічний  ряд, доберіть слова, спільні за значенням, до запропонованих.

Рідний дім – (домівка, батьківська хата, квартира, будівля…).

Родина – (сім’я, батьки, сестра, брат, тітка…).

 

2ведуча: Отже, рідний дім, домівка, батьківська хата, родина, сім’я, батьки – усе це наша Батьківщина, наша рідна Україна – єдина країна, наш рідний край, наша дорога і мила Вітчизна, земля, де ми почули колискову пісню, рідну мову, відчули любов і ласку. У віконечках нашого рідного спільного дому  пробилось сонечко. А щоб у нашому серці стало радісно і тепло, пропоную прослухати пісню про наш рідний край. А хто її знає,  може співати разом з виконавицею.

Звучить пісня «Як у нас на Україні».

3. Розповідь  про Україну. (Робота з картою)

Знаходиться Україна в центрі Європи. Межує з Росією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Румунією. Із півдня Україну омивають два моря: Чорне та Азовське. Площа країни  604 тисяч кв. км. Є в Україні гори Карпати. І для будівництва нам потрібна саме вона – наша любов до Батьківщини. А любов до нашої Батьківщини починається з любові до рідного міста.

6. Гра «З’єднай прислів’я». Робота в парах

1ведуча. У кожного із вас лежать картки із завданням. З’єднайте початок прислів’я з кінцівкою. Розтлумачте зміст.

Рідна земля             там і під ялиною рай.   

Без верби й калини -  і в жмені гріє.    

Де рідний край,   нема України. 

 • Як ви розумієте ці прислів’я? Які народні символи України згадано в цих прислів’ях?

2ведуча: Отже, народними символами українців є батьківська хата і святий хліб, вишитий рушник і материнська пісня, верба і калина, і хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека. Всі вони – наші давні та добрі обереги. ( Показую ілюстровані малюнки)

  – А які ще є символи, крім народних? (Державні)

–Назвіть їх. (Державний Гімн, Державний Герб та Державний Прапор України)

- Що таке Гімн?

(Гімн – це найголовніша пісня України, в якій висловлюються найсердечніші думки і прагнення народу. Слухати його потрібно стоячи мовчки, із гордо піднятою головою.)

Слово «гімн»  грецького походження (похвальна пісня) – урочиста пісня, прийнята як символ державної національної єдності. пісня своїй Батьківщині, в якій народ висловлює побажання бути вільним, щасливим, жити в достатку.

Слова Національного Гімну «Ще не вмерла України…» написав відомий український поет Павло Чубинський. Музику – західноукраїнський композитор Михайло Вербицький.

Із гімну починають надзвичайні масові події, урочисті збори. Слухають і виконують гімн стоячи.

Учень. Слова палкі,

Мелодія врочиста, -

Державний Гімн

Ми знаємо усі.

Для кожного села,

Містечка, міста –

Це клич один.

З мільйонів голосів.

Це наша клятва,

Заповідь священна,

Хай чують

Друзі й вороги,

Що Україна вічна,

Незнищенна,

Від неї лине

Світло навкруги.

 

2ведуча – Що таке Герб?

Учень. (Герб – найголовніший із символів; тризуб символізує мир і творчу працю. А ще в ньому відображено триєдність життя - це Батько, Мати і Дитя, які символізують Силу, Мудрість і Любов.)

Герб – це символ влади. Золотий тризуб на синьому тлі – дуже давній знак.

 

Наш герб – тризуб,

Це воля, слава й сила;

Наш герб – тризуб.

Недоля нас косила,

Та ми зросли, ми є,

Ми завжди будем,

Добро і пісню

Несемо ми людям.

 

2ведуча – Що таке Прапор?

Учень. (Прапор це для всіх – ознака сили, це для всіх – ознака слави. Синьо-жовтий прапор маємо: синє – небо, жовте – жито. Прапор свій оберігаємо. Він – святиня, знають діти. Блакитний колір – це колір води, чистого неба, це символ миру. Жовтий колір – колір вогню, сонця, без лагідних променів, якого не було б життя на Землі, це колір зерна, хліба. Ці кольори мають значення миру і багатства, бо наш народ є мирним і працелюбним. Державний Прапор України – стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Верхня смуга – синього кольору, нижня -жовтого.

Поєднання кольорів синього і жовтого може трактуватися багатозначно. Це й чисте, мирне, безхмарне небо, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану - символом мирної праці і достатку. Це і поєднання символів життя - Золотого Сонця у Синьому Космосі. Однак, головна ідея синьо-жовтого - це гармонія Космосу, Сонця, Землі та всього живого, що є на землі.

Жовтий колір - це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, що дарує життя всьому сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого не дозрів би, не заколосився б хліб. Це символ достатку українського народу. Блакитний, синій колір - це колір ясного, чистого, мирного неба. Це колір води, без якої не дозрів би хліб. І ще - це колір миру.

4 вересня 1991 р. над будинком Верховної Ради України з’явився національний синьо-жовтий прапор.

 

1ведуча Творчість – це одна із складових будівництва. Наша країна славетна творчими людьми, а саме: художниками, скульпторами, поетами, композиторами . прослухайте вірш видатної української поетеси Ліни Костенко.

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе як є – дорога, явори,
Усе моє, все зветься Україна.
 

Сподіваюся, що цей урок надихнув вас на добро і злагоду.

V. Підсумок уроку.

Учитель

 •   Назвіть державні символи України. (Державний Гімн, Державний Герб та Державний Прапор України)
 •   Якого кольору Прапор України? (жовто-блакитний)
 •   Що таке Державний Гімн? (похвальна пісня – урочиста пісня)
 •   Як виглядає Герб України ? (у вигляді ТРИЗУБА)
 •   Назвіть державні свята України. (Свято Незалежності, Свято Прапора.)
 •   Як називають людину, яка любить свій народ, свою Батьківщину? (Патріот.)
 •   Ім’я найвідомішого українського поета. (Тарас)

Дякую за увагу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H:\DCIM\Camera\IMG_8312-2.jpg

Вчитель:

Савчук С.В., спеціаліст 

3 клас

Година спілкування

 

Тема: «Т. Г. Шевченко — великий співець України»

Мета: створити умови для розширення знань учнів про Т.Г.Шевченка, великого Кобзаря України; викликати почуття симпатії до малого Тараса, до його природнього розуму, допитливості, хисту, співчуття до його нелегкого життя; зацікавити школярів прочи­таним і почутим; стрияти розвитку усного мовлення, вміння коментувати, робити висновки; виховувати пошану до історичного минулого нашого народу, повагу до творчої спадщини митця.

Обладнання: запис на дошці, виставка книжок, мультимедійна презентація, картки для роботи в групах, портрет Шевченка, малюнки до віршів поета.

Музичне оформлення: пісня Т.Г.Шевченка «По діброві вітер віє..»

Хід заходу

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Вступне слово вчителя

 • Чи любите ви свята? Які свята ви знаєте?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

 • Які свята ми відзначаємо щороку на початку місяця березня?
 • Що означає дата 9 березня?
 • Тож про кого ми будемо говорити сьогодні?

Наш сьогоднішній урок — це одна сторінка минулого, історія нашої дер­жави, доповнення наших знань про великого співця України Т. Г. Шевченка.

Нам стануть у пригоді (діти зачитують запис на дошці):

 1. ваші попередні знання;
 2. повідомлення Шевченкознавців;
 3. торбинка запитань;
 4. безсмертні Шевченкові вірші, твори та малюнки;
 5. знання вчителя;
 6. пісні на слова Т. Г. Шевченка.

 

 • Девізом нашого уроку будуть слова, які ви розшифруєте.

ІІІ. Мовленнєва розминка

 •          Розшифруйте вислів Робота в групах


Картка-ключ

 

(«Учітеся, брати мої, думайте, читайте...»)

Читання тексту-анаграми

иМ мовчися у Ш..вч..нк.. нувашати і лютиби нурід зелюм.

IV. Робота над темою

 1.               Виступ дослідників

1 учень.

 Дата 9 березня 1814 р. пам'ятна в історії української літератури. Тоді, темної ночі, перед світанком, у селі Моринцях на Звенигородщині, у хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда, блиснув єдиний на все село вогник: народилася нова панові кріпацька душа, в Україні — її великий співець —

Т. Шевченко.

2 учень.

Не називаю її раєм,

Тії хатиночки у гаї

Над чистим ставом край села.

Мене там мати повивала

І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала

В свою дитину... В тім гаю,

У тій хатині, у раю

Я бачив пекло... Там неволя,

Робота тяжкая, ніколи

І помолитись не дадуть.

3 учень.

Безрадісним було дитинство Тараса. Тяжке кріпацьке життя. Він був і пастухом, і кухарчуком, і козачком, тобто слугою у пана.

(звучить пісня Т.Г.Шевченка «Думи мої..»)

 1.       учень. 

У 9 років Тарас залишився без матері, зазнав тяжких знущань лихої мачухи. Коли хлопчику було 11, помер батько.

 1.       учень.

Учитися хлопчик не мав змоги, тому в 13 років пас чужі яг­нята.

 1.     учень читає вірш «Мені 13 минало».

 

 

 

7 учень.

Ще з дитинства Т. Г. Шевченка приваблювало малювання. Крейдою чи вуглинкою він змальовував усе, що бачив. Та саме тут пощастило Шевченкові — його талант до малювання помітили видатні художники.

8 учень.

Т. Г. Шевченко перебував у кріпацькій неволі. Худож­ники зібрали 2500 крб. і викупили його. Саме вони допомогли Шевченкові звільнитися від кріпацької неволі та відкрили перед ним шлях до науки.

9  учень.

Т. Г. Шевченко навчається в Академії мистецтв. У цей час він усе більше замислюється над гіркою долею рідного краю, над безправним ста­новищем покріпаченого люду.

 1.   учень.

Його славні твори кликами до боротьби за волю. Мріяв поет про прекрасне майбутнє трудящого люду. Але добре знав, що за це треба боро­тися. За бунтарські вірші 33-річного Т. Шевченка забрали в солдати.

(звучить пісня Т.Г.Шевченка «По діброві вітер віє..»)

 1. учень.

За сміливі заклики, вільнодумні твори царський уряд переслідував і жорстоко карав поета. Найтяжчою карою була заборона писати і малювати.

 1.   учень.

 Відправили Т. Шевченка на заслання. Але ні цар, ні жан­дарми не змогли заглушити могутній голос великого поета, який писав вірші.

Читання віршів «Садок вишневий коло хати» «Зоре моя вечірняя»

 1.   учень.

Т. Г. Шевченко прожив усього 47 років, із них 24 роки був у кріпацтві. 10 років мучився у солдатській неволі на засланні і всього 13 років був вільною людиною. 13 років волі...

 1.   учень.

У 1861 р. на Україну страшним громом, чорною хмарою печалі прилетіла сумна звістка — у Петербурзі 10 березня перестало битися серце великого поета.

 1.   учень.

Поховали Т. Г. Шевченка в Україні над Дніпром, поблизу Канева. Мрія поета про нове життя здійснилася. Ми шануємо пам'ять поета. Народ назвав його Кобзарем. Пам'ять про Т. Г. Шевченка живе у серцях людських.

 

Учитель. Поезія Т.Г.Шевченка стала нетлінною частиною духовного буття українського народу.

Читання 2-3 віршів Т. Шевченка учнями.

 

 •    А зараз, щоб перевірити ваші знання, проведемо вікторину.
  1.      Вікторина «Чи знаєте ви твори Т. Шевченка?»
 •        Дивлюсь, аж світає, Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї Сонце... (зустрічає).

 

 •        Не називаю її раєм,

Тії хатиночки у... (гаї).

 •        Тече вода з-під явора Яром на долину.

Пишається над водою Червона... (калина).

 •        Садок вишневий коло хати,

     Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають, ідучи... (дівчата).

 

 1.      Бліц-турнір
  1.      Назвіть псевдонім Шевченка. (Кобзар)
  2.      Коли народився Т. Г. Шевченко? (9 березня 1814 р.)
  3.      Де народився Т. Г. Шевченко? (У с. Моринці Звенигородського повіту на Київщині)
  4.      Що означає ім'я Тарас? (Тарас у перекладі з грецької — бунтівник, непокірний, безстрашний.)
  5.      Як називається найвідоміша збірка віршів поета? (Кобзар)
  6.      Хто такі кобзарі? (Колись кобзарями називали сліпих дідусів, що ходили від села до села і, граючи на кобзі, розповідали людям про долю України.)
  7.      У якому селі проходило дитинство Т. Г. Шевченка? (У с. Кирилівці)
  8.      Де художник здобув художню освіту? (У Петербурзькій Академії ми­стецтв)
  9.      Де похований Т. Г. Шевченко? (У Каневі, на високій горі, яка називається Тарасовою)
  10. Скільки років прожив Т. Г. Шевченко? (47 років)

 

 1.    Підсумок заходу

Вправа «Мікрофон»

 •         Чи сподобався вам захід? Чим сподобався?
 •         Що нового дізналися?
 •         Що найбільше вразило в творчості поета?
 •         Що про життєвий чи творчий шлях Шевченка ви хотіли б розповісти вдома?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель:

Пірумян А.Е., спеціаліст 

2 клас

Гра-бесіда «Україна –моя Батьківщина»

 

Мета: сприяти формуванню  знань про Україну як незалежну державу з давньою славетною історією, багатою культурною спадщиною, власними традиціями; розвивати просторові уявлення дітей, логічне мислення, пам’ять, мовлення, виховувати почуття гордості й любові до Батьківщини.

Наочне оформлення: карта України, малюнки з державними та народними символами України, вірші про Україну.

Музичне оформлення: «Пісня про Україну».

 

Хід  гри-бесіди

1. Привітання.

Добрий день, мої милі діти,

 підросли і змужніли у нас.

Будемо вчитись, дружити,

радіти й називатись 2 клас!

Учитель: Я сьогодні всіх вас щиро вітаю в нашім дружнім колі, бажаю щастя, радості та міцного здоров’я, любі мої. Сьогодні наш захід незвичний.

2. Декламування віршів.

1 учень.)

Увага! Увага! Скінчилося літо!

А скільки пригод неймовірних прожите!

Поїздки до моря, веселі походи,

Ігри та сонце, дарунки природи.                                    

2 учень.

Цей день незвичайний приходить до нас,

І всім до навчання вставати вже час.

Зібрались ми разом знання вшанувати, 

Бо трішки набридло вже відпочивати.

3 учень

Щиро дзвоник шкільний співає,

Закінчилася літня гра.

Світлий вересень всіх зустрічає –

Нам до школи вже  йти пора.

4 учень.

І від квітів повсюди барвисто,

Гарне ж свято сьогодні для всіх!

Ще лунають слова урочисті

І дитячий веселий сміх.

 1. учень.

Зайчик сонячний в класі стрибає,

Незабаром почнеться урок.

Школа щиро дітей зустрічає –

Ми до знань робимо крок.

7 учень.

На радість всім ми підросли

У нашу школу йшли щасливі,

Щоб з неї ми знання несли.

Дай, Боже, нам здоров’я й сили.

8 учень.

Щоб цвіла Україна моя,

Ми даємо обіцянку їй:

Вчитись так, щоб набуті знання

Знадобились Вітчизні моїй.

Учитель: Де ж ви відпочивали цим літом?  (Відповіді учнів на дошці у вигляді променів сонця: у селі, на морі, в горах, у місті, на річці).

 

 

 

 

 

 

Учитель: Де знаходяться ці місця? (В Україні). Я зрозуміла, що всі місця, де ви відпочивали, знаходяться в Україні.

Учитель:– Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від сьогоднішнього заходу? (Відповіді учнів).

Як ви гадаєте, чому ми повинні вивчати історію своєї країни, її традиції та культуру? (Відповіді учнів)

Учитель: Сьогодні ми формуватимемо знання про Україну як незалежну державу з давньою славетною історією, багатою культурною спадщиною, власними традиціями; розширимо і поглибимо поняття громадянської гідності та єдності; розвиватимемо  активний словниковий запас, інтерес до вивчення історії рідного краю та прагнення бути свідомим громадянином України; виховуватимемо почуття гордості й любові до Батьківщини.

Отож, розпочнемо нашу бесіду з того, що  згадаємо останнє серпневе свято нашої країни – Свято Незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада урочисто проголосила Акт Незалежності України та створення самостійної держави.

- Що для вас є Україна?

1. Асоціативний кущ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Прочитаємо разом виділені слова.( Рідний дім,домівка, родина, сім’я ).

Рідний дім – домівка, батьківська хата.

Родина – сім’я, батьки.

Учитель: Отже, рідний дім, домівка, батьківська хата, родина, сім’я, батьки – все це наша Батьківщина, наша рідна Україна – єдина країна, наш рідний край, наша дорога і мила Вітчизна, земля, де ми почули колискову пісню, рідну мову, відчули любов і ласку.

Звучить пісня про Україну, яку виконують учні класу

8 учень.                                       

Різні в світі є країни,

Різні люди є у світі,

Різні гори, полонини,

Різні трави, різні квіти. 

Є з усіх одна країна, 

Найрідніша нам усім, 

9 учень

То — прекрасна Україна, 

Нашого народу дім. 

Там шумлять степи безкраї, 

Наче вміють говорити, 

Там  ясніше сонце сяє,

Там солодше пахнуть квіти.

10 учень

Різні в світі є країни.

Гарні є і є багаті,

Та найкраще в Україні,

Бо найкраще в рідній хаті. 

3. Розповідь учителя про Україну. (Робота з картою)

Учитель: Знаходиться Україна у центрі Європи. Межує з Росією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Румунією. Із півдня Україну омивають два моря: Чорне та Азовське. Площа країни  604 тисяч кв. км. Є в Україні гори Карпати, Кримські. І для будівництва нам потрібна саме вона – наша любов до Батьківщини.

5. Фізкультхвилинка «Україно, ми твоя надія» (музичний супровід)

Одягну в неділю рано вишиту сорочку,

Вийду з хати закружляю весело в таночку.

Засміється, заспіває сонце над ланами,

Прийми землю калинову срібними піснями.

В кожнім серці синьоока мрія,

Що для тебе розквітає знов.

Україно, ми твоя надія,

Україно, ми твоя любов.

6. Гра «З’єднай прислів’я

У кожного із вас лежать картки із завданням. З’єднайте початок прислів’я з кінцівкою. Розтлумачте зміст.

Рідна земля           там і під ялиною рай.   

Без верби й калини -  і в жмені гріє.    

Де рідний край,   нема України. 

Як ви розумієте ці прислів’я? Які народні символи України згадано в цих прислів’ях?

Учитель: Отже, народними символами українців є батьківська хата і святий хліб, вишитий рушник і материнська пісня, верба і калина, і хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека. Всі вони – наші давні та добрі обереги. ( Показую ілюстровані малюнки )

 

– А які ще є символи, крім народних? (Державні)

Назвіть їх. (Державний Гімн, Державний Герб та Державний Прапор України)

- Що таке Гімн? (Гімн – це найголовніша пісня України, в якій висловлюються найсердечніше думки і прагнення народу. Слухати його потрібно стояти мовчки, із гордо піднятою головою.)

–Що таке Герб? (Герб – найголовніший із символів; тризуб символізує мир і творчу працю. А ще в ньому відображено триєдність життя - це Батько, Мати і Дитя, які символізують Силу, Мудрість і Любов.)

Що таке Прапор? (Це для всіх – ознака сили, це для всіх – ознака слави. Синьо-жовтий прапор маємо: синє - небо, жовте – жито. Прапор свій оберігаємо. Він – святиня, знають діти. Блакитний колір – це колір води, чистого неба, це символ миру. Жовтий колір – колір вогню, сонця, без лагідних променів, якого не було б життя на Землі, це колір зерна, хліба. Ці кольори мають значення миру і багатства, бо наш народ є мирним і працелюбним.

Творчість – це одна із складових будівництва. Наша країна славетна творчими людьми, а саме : художниками, скульпторами, поетами, композиторами . Щоб надихнути вас на подальшу роботу з будівництва нашого спільного дому , прослухайте вірш видатної української поетеси Л.Костенко, поміркуйте, які почуття охоплювали поетесу, коли вона писала цю поезію.

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе як є – дорога, явори,
Усе моє, все зветься Україна.
Л.Костенко

– Як поетеса ставиться до своєї рідної землі?
– Якими словами вона виражає почуття любові до рідного краю?
– Цей вірш малює у нашій уяві дивовижні картини природи батьківського краю. Що ви уявили, слухаючи його?

 

Учитель: Ось і закінчилася наша бесіда. Діти, скажіть чи сподобалася сьогодні наша зустріч?

1. Гра «Конверт запитань»

На  столі лежить конверт, учні підходять і дістають з конверта листи із запитаннями, відповідають

 1. Які ви знаєте народні символи України?
 2. Назвіть державні символи України.
 3. Якого кольору прапор України?
 4. Що таке Державний Гімн?
 5. Як виглядає герб України ?
 6. Продовжіть синонімічний ряд: Батьківщина -…

 Учитель закінчує захід віршем – звертанням до дітей

Знай, синочку, доню, знай: наша Україна –

То чарівний, милий край, золота країна.

Рідну землю прабатьки захищали кров’ю,

Виростайте і живіть для добра і слави,

Як святиню бережіть символи держави.

В них історія століть, небо , степ широкий...

Золотий тризуб любіть, прапор синьо – жовтий!

 

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Концепція національно-патріотичного виховання молоді (наказ МОН 27.10.2009 № 3754/981/538/49).
 2. Будзинська А. Україна – єдина країна.// Початкова школа і сучасність, 2015р. №9(13). – с.18-19.
 3. Геврик Г. Перший урок.// Початкова школа і сучасність, 2015р. №9(13). – с.48-50.
 4. Години спілкування. 2 клас . Володарська М.О., Рябова Т.Б., Черкашина Н. Л. – Х.: Вид.група «Основа»,  2012. – 128.
 5. Година спілкування. 2 клас . / Упоряд.М.О. Володарська. – Х.: Видавництво «Ранок» 2011. – 160с.
 6. Депетист О.В.,Чала В.В., Ярова Н.А. Наіонально-патріотичне виховання молодших школярів. – Х.: Вид. Группа «Основа» 2011. – 128с.
 7. Лахманюк Т. Моя рідна школа.//Початкова школа і сучасність, 2015р. №9(13). – с.46-47.
 8. Лісовець О. Школа – наш другий дім.//Початкова школа і сучасність, 2015р. №8. – с.44-45.
 9. Нові години спілкування. 4 клас / О.Є.Білецька, І.І. Димченко, О.М.Жукова, Н.О.Ковальчук, Н.Л.Радченко та ін. – Х.: Вид.група «Основа», 2016. – 127.
 10. Радченко В. Люби, шануй, оберігай свій рідний край, що зветься Україна!// Початкова школа і сучасність, 2016р. №9. – с.23-25.
 11. Роговець С. Здрастуй, школо! Сценарій свята. Початкова школа і сучасність, 2015р. №9(13). – с.19-21.
 12. Семенюта В. Моя рідна школа. Початкова школа і сучасність, 2015р. №8(12). – с.12-17.
 13. Стежками Кобзаря. // Початкове навчання та виховання 2015р.- №4-5 – с. 2-41.
 14. Інтернет–ресурси http://moippo.mk.ua/index.php/novini/3798-pershyi-urok

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кузнєцов Артур Олександрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Воскобойнікова Тетяна Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
1075
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку