збірник текстів для аудіювання з німецької мови для учнів 5-6 класів

Про матеріал

Збірник відповідає вимогам чинної програми з німецької мови (як другої іноземної) для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо сфер спілкування, тематики, змісту та країнознавчого характеру запропонованих текстів. Тексти збірника можуть бути використані для самостійної навчальної роботи та для контролю домашнього читання. Рекомендовано вчителям німецької мови та учням 5-6 класів загальношкільних шкіл.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖRVERSTEHEN DEUTSCH

ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ТА ЗАВДАНЬ

для контролю аудіювання

на уроках німецької мови

 як другої іноземної мови

для учнів 5-6 класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Статівка Анжела Олександрівна, вчитель німецької мови Харківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

«HÖRVERSTEHEN DEUTSCH ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ТА ЗАВДАНЬ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ АУДІЮВАННЯНА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ» (нова програма)» - м. Харків, 2017. – 30 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник відповідає вимогам чинної програми з німецької мови (як другої іноземної) для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо сфер спілкування, тематики, змісту та країнознавчого характеру запропонованих текстів. Тексти збірника можуть бути використані для самостійної навчальної роботи та для контролю домашнього читання. Рекомендовано вчителям німецької мови та учням 5-6 класів загальношкільних шкіл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Передмова………………………………………………………….4

Texte zum Hörverstehen

Klasse 5……………………………………………………………..6

Klasse 6………………………………………………………….....20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

Підвищення ефективності процесу вивчення іноземних мов передбачає належний контроль успішності учнів. Поруч з традиційними формами контролю все більше місце займають виявлення знань, умінь та навичок з іноземної мови за допомогою тестування. Актуальність тестових завдань полягає в тому, щоб сформувати навички сприйняття німецькомовних текстів, не перекладаючи їх на рідну мову, а також розвивати вміння виділяти головну інформацію. У процесі перевірки рівня володіння іноземною мовою на перший план виступає операційна, практична сторона.

У зв’язку з цим існує необхідність виявити якісні та кількісні особливості сформованого вміння, що найбільш об’єктивно забезпечується  засобами тестових технологій . Збірник відповідає вимогам чинної програми з німецької мови (як другої іноземної) для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо сфер спілкування, тематики, змісту та країнознавчого характеру запропонованих текстів. Матеріали для аудіювання і читання побудовані на цікавих змістовних текстах, що відповідають психологічним віковим особливостям учнів та їх інтересам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "Hörverstehen"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 5________________________________________

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "Etwas über sich"Etwas über sich

Hallo, ich heiße Ann. Ich bin 10 Jahre alt und wohne in Köln. Ich gehe in die Schule. Ich habe drei Freunde. Sie wohnen in Bonn. Sie sind Schüler. Meine Freunde besuchen Klasse 5. Niklas und Otto sind fleißig, Peter ist klug.

 

fleißig – старанний

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Ann ist 11 Jahre alt.

 2. Sie wohnt in Leipzig.

3. Ann geht in die Schule.

4. Er hat zwei Freunde.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 

5. Sie wohnen in Bonn

6. Peter ist klug.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Ann ist

а) 9 Jahre alt

b) 10 Jahre alt

с) 11 Jahre alt

2. Sie wohnt

a) in Leipzig

b) in Köln

c) in Berlin

3. Sier hat

а) drei Freunde

в) vier Freunde

с) zwei Freunde

4.) Die Freunde heißen

a) Peter und Benno

b) Jan und Otto

c) Niklas und Otto

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie alt ist Ann?

2. Wo wohnt sie?

3. Wohin geht sie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meinе Freundin

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "Meinе Freundin"Sophie ist 8 Jahre alt. Sie lebt in Deutschland. Sie ist Deutsche. Sie wohnt in Berlin. Berlin ist schön. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Brandenburger Tor. Die Hauptstraße heißt «Unter den Linden». Sophie geht in die Schule. Sie lernt Ukrainisch. Sophie hat einen Bruder. Er heißt Otto. Er geht in die Schule. Er lernt gut.

 

das Wahrzeichen – символ

die Hauptstraße – головна вулиця

Unter den Linden – головна вулиця Берліну

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Sophie lebt in der Ukraine.

2. Sie wohnt in Bonn.

3. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Brandenburger Tor.

4. Sophie lernt Französisch.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 

5. Sie hat einen Bruder.

6. Sie lernt schlecht.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Sophie  ist

a) Ukrainer

в) Deutsche

с) Spanier

2. Siewohnt in

a) Berlin

b) Bremen

c) Dresden

 

3. Sophie  geht

а) im Garten

b) in den Park

с) in die Schule

4.) Ihr Bruder  heißt

a) Olaf

b) Otto

c) Peter

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie heißt der Junge?

2. Wo wohnt er?

3. Wohin geht Martin?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Freund ist krank

 

Описание: Пов’язане зображенняHeute fehlt  mein Freund Simon in der Schule. Nach der Schule komme ich nach Hause und telefonierte mit ihm. Schade, aber mein Freund ist krank. Er hat Angina und kann nicht sprechen. Ich laufe schnell zu ihm und will ihm helfen. Er muss Tabletten einnehmen. Jeden Tag besuche ich meinen Freund. In 3 ist Simon wieder gesund. Nun gehen wir beide zur Schule. Simon sagt: «Du bist mein treuer Freund!»

 

schade – на жаль

Tabletten einnehmen – приймати ліки

treuer Freund – вірний друг

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Нeute ist mein Freund Simon nicht in der Schule.

2. Simon hat Grippe.

3. Er kann nicht sprechen.

4. Ich telefonierte mit ihm nicht.

5. In 6 Tage ist Simon wieder gesund.

6. Ich bin ein echter Freund.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Heute ist Simon

a) krank

 в) gesund

 с) müde

2. Er kann… nicht

a) essen

b) sprechen

c) singen

 

3. Mein Freund muss

 а) Tabletten einnehmen

 b) im Bett sein

 с) warmen Tee trinken

4. Ich besuche ihn.

a) zweimall in der Woche

b) jeden Tag

c) am Montag

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wann telefoniert er mit ihm?

2. Wie oft besuchst du Simon?

3. Sind sie echte Freunde?

 

 

 

 

 

Klassendienst

Anna und Peter haben heute Klassendienst. Sie besuchen 5 Klasse. Peter schreibt das Datum an die Tafel. Anna holt noch ein Stück Kreide. Dann gießt sie die Blumen. Peter öffnet das Fenster und wischt den Staub. Anna und Peter arbeiten fleißig. Alles ist in Ordnung. Ihr Klassenzimmer ist sauber.

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "учні чергують у класі"

Klassendienst haben – бути черговим

der Staub - пил

in Ordnung sein – бути в порядку

 

Aufgaben zum Text

 

I. Falsch oder richtig?

1. Das ist Klasse 5.

2. Drei Schüler haben Klassendienst.

3. Peter gießt die Blumen.

4. Anna wischt den Staub.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 

5. Alles ist in Ordnung.

6. Das Klassenzimmer ist schmutzig.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»«b» oder «c» an!

1. Heute haben Klassendienst… 2. Das Datum schreibt…

a) Benno und Gabi a) Peter

b) Anna und Peter b) beide

с) Silke und Benno c) Anna

3. Das Fenster öffnet… 4. Ihr Klassenzimmer ist…

а) Lehrerin a) sauber

в) Peter b) schmutzig

с) Wind c) gemütlich

III. Beantworte die Fragen!

1. Wer schreibt das Datum?

2. Wer holt ein Stück Kreide?

3. Wie arbeiten Anna und Peter?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Schäfer

Herr und Frau Schäfer wohnen in Hamburg. Sie haben 4 Kinder: Monika, Siegfried, Petra und Lisa.   Ihre Tochter Monika wohnt mit ihrem Mann Hans in Berlin. Sie haben 2 Kinder: Julia und Tom. Siegfried wohnt mit seiner Frau in München. Petra ist Studentin. Sie studiert Biologie an der Hamburger Universität. Lisa ist Schülerin. Sie besucht Cуmnasium.

Aufgaben zum Text

I. Was passt zusammen?

1. Herr und Frau Schäfer wohnt…                         a) wohnt in Berlin.

2. Sie haben…                                                        b) mit seiner Frau in München.

3. Ihre Tochter Monika …                                      c) an der Hamburger Universität.

4. Siegfried wohnt …                                              d) besucht Cуmnasium.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

5. Petra studiert …                                                  e) in Hamburg.

6. Lisa …                                                                f) 4 Kinder.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Herr und Frau Schäfer wohnt …                    

a) in München        b) in Berlin            с) in Hamburg       

2. Monika hat

a) 2 Kinder              b) 5 Kinder              c) 3 Kinder

3. Sie heißen …                                               

а) Laura und Otto  b) Julia und Tom  с) Lukas und Inga

4. Siegfried wohnt

a) mit den Eltern            b) mit den Kindern           c) mit seiner Frau

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 5. Petra studiert …                                            

a) Biologie            b) Mathe                   с) Chemie   

6. Lisa ist…..a) eine Studentin     b) eine Schülerin      с) eine Lehrerin

Im Klassenzimmer

Mein Klassenraum ist groß und hell. Vorn hängt die Tafel. Rechts sind zwei Fenster. Links ist die Tür. An der Wand hängen Karten und Tabellen. Der Lehrer steht am Pult. Die Schüler sitzen an den Schulbänken. Auf den Schulbänken liegen ihre Schulsachen: Kulis, Hefte, Bücher, Tagebücher. Die Stunde beginnt.

 

аuf den Schulbänken - на шкільних партах

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Meine Klasse ist klein.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2. Vorn hängen die Karten.

3. Rechts sind zwei Fenster.

4. Links ist Bücherschrank.

5. Der Lehrer steht am Pult.

6. Die Stunde ist zu Ende.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

 

1. Links ist

a) die Tür

b) zwei Fenster

с) die Tafel

2. An der Wand hängen

a) Karten

b) Tabellen

c) Karten und Tabellen

 

3. Die Schüler sitzen

а) in der Klasse

b) im Speiseraum

с) auf dem Hof

4. Auf den Schulbänken liegen

a) Kulis, Hefte

b) Bücher, Tagebücher

c) Kulis, Hefte, Bücher, Tagebücher

 

II. Beantworte die Fragen!

1. Wo hängen Karten und Tabellen?

2. Was liegt auf den Schulbänken?

3. Wie ist die Klasse?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meinе Wochenende

Am Wochenende hat Lisa keinen Unterricht. Also ist sie frei! Sie steht um 10. 00 Uhr oder um 11. 00 Uhr auf. Ja, sie mag  lange schlafen. Am Samstag hilft Lisa ihrer Mutter beim Haushalt. sie spült Geschirr, putzt Schuhe und webt Teppiche. Sie spielt  auch mit ihrer Katze Mia. Am Sonntag gehen sie mit der Mutter gewöhnlich ins Theater. Danach spielt Lisa gern im Hof oder auf dem Spielplatz. Am Abend liest sie gern und seht fern.

 

keinen Unterricht haben – не мати занять

beim Haushalt – у домашньому господарстві

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Am Wochenende hat Lisa den Unterricht.

2. Also ist sie nicht frei!

3. Lisa schläft lange.

4. Am Samstag hilft sie der Mutter.

5. Lisas Katze heißt Diana.

6. Am Sonntag geht sie  ins Theater.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Lisa steht um …auf

a) 10 Uhr

b) 12 Uhr

с) 13 Uhr

2. Sie hilft der Mutter…

a) beim Kochen

b) beim Haushalt

c) beim Backen

 

3. Lisa spielt …

а) auf dem Hof

b) im Kinderzimmer

с) in der Küche

4. Am Abend … sie

a) geht spazieren

b) geht einkaufen

c) seht fern

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wann hilft sie der Mutter?

2. Was macht sie am Sonntag?

3. Wohin geht Lisa gewöhnlich?

 

 

 

 

 

 

 

Im Zirkus

Am Wochenende gehen Olaf und seine Eltern in den Zirkus. Er mag Zirkus. Olaf hat Clowns und Tiere gern. Er seht im Zirkus seine Mitschüler Alex und Max. Sie sitzen in der ersten Reihe vor der Arena. Sie sind glücklich. Olaf hat auch gute Plätze in der zweiten Reihe. Die Aufführung beginnt. Die laute Musik, Clowns und Akrobaten - alles ist wunderschön. Er  wartet  auf Tiere. Endlich erscheinen sie: die Hündchen Lilu und Didi, die Affen Meri und Jonnу, zuletzt die Elefanten Bimbo und Jambo. Zirkus macht wirklich Spaß.

 

die Aufführung - вистава

erscheinen - зявлятися

zuletzt - наприкінці

Spaß machen – приносити задоволення

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Olaf  mag Zirkus.

2. Er sitzt  in der ersten Reihe vor der Arena.

3. Alles ist super.

4. Die Affen heißen Bimbo und Jambo.

5. Die Aufführung ist langweilig.

6. Zirkus macht  er Spaß.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Ich mag….

a) Affen

b) Elefanten

с) Clowns und Tiere

2.Wir haben Platze…

a) in der vierten Reihe

b) in der zweiten Reihe

c) in der ersten Reihe

 

3. Ich warte …

а) auf der Tiere

b) auf der Mitschüler

с) auf der Eltern

4. Zuletzt erscheinen …

a) Hündchen

b) Elefanten

c) Affen

 

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was mag er?

2. Wen sieht er im Zirkus?

3. Was macht er dort?

 

 

 

 

 

 

 

Meine Freundin

Meine beste Freundin ist Lina. Sie ist 11 Jahre alt. Lina ist sehr nett. Sie ist nicht hoch und schlank. Ihr Gesicht ist oval, ihre Augen sind grün. Ihre Haare sind gelockt, lang und blond. Sie trägt oft Jeans, ein T-Shirt oder einen Pullover. Sie ist sportlich und tanzt gut.

 

beste - найкраща

nett - любязна

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Meine beste Freundin ist Monika.

2. Sie ist 9 Jahre alt

3. Lina ist sehr nett.

4. Ihre Haare sind glatt.

5. Ihre Augen sind grün.

6. Sie tanzt gut.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

 1. Sie ist ….

a) dünn

b) schlank

с) dick

2.Ihr Gesicht ist…

a) breit

b) oval

c) rund

 

3. Bettina trägt oft …

 а) einen Rock

 b) eine Hose

 с) eine Jeans

4. Das Mädchen ist …

a) sportlich

b) elegant

c) schön

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie heißt deine Freundin?

2. Wie alt ist sie?

3. Was trägt sie gern?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Äußere

Meine Schwester  heißt Elina. Sie ist 11 Jahre alt. Elina ist unserem Vater ähnlich. Sie ist nicht sehr hoch. Sie  hat ein rundes Gesicht, große schöne blaue Augen.

Ihre Nase ist kurz, meine Wangen sind rund und rot, meine Ohren sind klein. Sie hat lange helle lockige Haare. Ihr Hals ist lang. Sie mag gute Kleidung. Sie  trägt Jeans und T-Shirt gern. Aber manchmal trägt sie das Kleid.

 

ähnlich sein – бути схожим

manchmal – інколи

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Meine Schwester  heißt Monika.

2. Elina ist seiner Mutter  ähnlich.

3. Das Mädchen ist sehr hoch.

4. Es hat lange helle lockige Haare.

5. Sein  Hals ist kurz.

6. Aber manchmal trägt es das Kleid.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚ «b» oder «c» an!

1. Es ist ….

a) 15 Jahre alt

b) 19 Jahre

с) 13 Jahre alt alt

2.Das Mädchen ist…

a) hoch

b) klein

c) kurz

 

3. Die Wangen sind …

а) rot

b) klein с) rund und rot

4. Seine Augen sind …

a) blau

b) schwarz

c) grün

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie ist dieses Mädchen?

2. Ist seine Nase lang?

3. Was trägt es manchmal?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Katze

Anna hat zu Hause eine Katze. Sie heißt  Murka. Sie ist 2 Jahre alt. Murka  ist schwarz. Sie kann gut springen und tanzen. Murka ist immer lustig und spielt sehr gerne. Sie frisst Fleisch und Fisch  gern.  Murka ist meine Freundin.

 

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Ich habe zu Hause einen Hund.

2. Sie ist 6 Jahre alt.

3. Murka kann gut springen.

4. Sie ist immer lustig.

5. Ich mag Murka nicht.

6. Murka mag Fisch. Und Milch.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Anna hat zu Hause…

a) die Kuh

b) die Katze

с) den Bär

2. Die Katze heißt…

a) Pipi

b) Mimi

c) Murka

 

3. Sie ist …

а) weiß

b) grau

с) schwarz

4. Murka … sehr gerne.

a) springt

b) spielt

c) tanzt

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie heißt ein Mädchen?

2. Was frisst die Katze gern?

3. Wie ist die Katze?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Lieblingsjahreszeit

Lieblingsjahreszeit von Peter  ist der Sommer. Er mag den Sommer wirklich gern. Peter spielt gern im Hof. Er badet auch im Fluss und liege in der Sonne. Peter liebt die warme Sonne. Im Sommer ist das Wetter wunderschön. Er mag den Regen nicht. Im Sommer hat Peter  Ferien, alle drei Sommermonate: Juni, Juli, August. Das ist toll!

 

in der Sonne liegen - засмагати

Das ist toll! – Це чудово

 

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Lieblingsjahreszeit von Peter ist der Winter.

2. Aber er mag den Sommer auch gern.

3. Peter geht in den Park spazieren.

4. Im Sommer ist das Wetter nicht schön.

5. Peter mag den Regen.

6. Die Ferien dauern 3 Monate.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1.Lieblingsjahreszeit von Peter ist…

a) der Winter

b) der Frühling

с) der Sommer

2. Peter liebt…

 a) warme Sonne

b) einen Fluss

c) einen Wald

 

 

3. Im Sommer hat er …

а) die Erholung

b) den Urlaub

с) die Ferien

4. Das ist …

a) super

b) toll

c) prima

 

 

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Welche Jahreszeit ist am liebsten für Peter?

2. Was mag er nicht?

3. Wie heißen Sommermonatе?

 

 

 

 

 

 

Adventskalender

Jedes deutsche Kind hat einen Adventskalender. Mit Hilfe dieses Kalenders zählen die Kinder die Tage von ersten Dezember bis zum Weihnachtsabend am 24.Dezember. Der Adventskalender hat also 24 Fenster. Jeden Tag öffnen die Kinder ein Fenster im Kalender. Hinter jedem Fenster wartet auf das Kind eine Überraschung: Schokolade, Bonbons und andere Geschenke. Besondere Freude bringen die vier Adventstage - vier Sonntage vor Weihnachten. An jedem Advent zündet man eine Kerze im Adventskranz an.

 

die Überraschung – сюрприз

die Bonbons- цукерки-льодяники

die Freude- радість

 

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Jedes deutsche Kind hat keinen Adventskalender.

2. Der Adventskalender hat also 24 Fenster.

3. Zweimal in der Woche öffnen die Kinder ein Fenster im Kalender.

4. Auf das Kind wartet Süßigkeiten und Geschenke.

5. Besondere Freude bringen die sechs Adventstage.

6. An jedem Advent zündet man eine Kerze im Adventskranz an.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Jedes Kind hat…

a) einen Adventskalender

b) ein Notizbuch

с) eine Glückwunschkarte

2.Adventskalender hat … Fenster

a) 30

b) 24

c) 26

 

3. Die Kinder öffnet im Kalender.. а)drei Fenster

b)fünf Fenster

с) ein Fenster

4. Freunde bringen …

a) vier Sonntage vor Weihnachten

b) zwei Sonntage vor Weihnachten

c) drei Sonntage vor Weihnachten

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was hat jedes deutsche Kind?

2. Was zählen die Kinder mit Hilfe dieses Kalenders vom ersten Dezember bis zum Weihnachtsabend am 24.Dezember?

3. Was ist im Kalender?

 

 

 

 

 

Der Osterhase

Der Osterhase grüßt den Frühling: «Hurra! Hurra! Der Frühling ist da!» Er sammelt alle Eier und bemalt sie mit bunten Farben. Er hat einen kleinen Pinsel und einen großen Malkasten. Die Farben sind wunderschön. Den ganzen Tag und die ganze Nacht arbeitet der Osterhase. Am Morgen versteckt er die bunt bemalten Eier in die Sträucher und Hecken und geht zu Bett. Er will nun schlafen.

 

der Osterhase – пасхальний заєць

die Hecke - зелена огорожа

die Sträucher - кущі

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Der Osterhase grüßt den Frühling nicht.

2. Er sammelt alle Eier.

3. Die Farben sind schön.

4. Der Osterhase arbeitet nur 2 Stunden.

5. Dann geht er ins Bad.

6. Er will nun schlafen

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1 Der Osterhase grüßt den Frühling…

 a) Hallo

 b) Hurra

 с) Guten Tag

2. Was macht Osterhase …

a) spielt Fußball

b) isst Möhre

c) bemalt Eier

 

3. Wie lange arbeitet der Osterhase … а) vier Tage

b) fünf Nachte

с) den Tag und die Nacht

4. Er versteckt bemalte Eier …

a) ins Bett

b) in die Sträucher und Hecken

c) in den Stiefel

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was hat der Osterhase?

2. Wohin geht der Osterhase am Morgen?

3. Wer sucht am Morgen die Ostereier?

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 6________________________________________________

 

Meine Sommerferien

Meine Sommerferien sind schon zu Ende. Im Juni bin ich meistens in einem Ferienlager. Dort treibe ich Sport, bade im Fluss und spiele mit meinen Freunden. Im Juni fahre ich mit meinen Eltern ans Meer. Wir schwimmen und tauchen im Meer, liegen in der Sonne und gehen manchmal in die Berge. Im August bin ich bei meiner Oma. Sie lebt auf dem Land. Oft helfe ich meiner Oma. Das ist schönste Zeit.

 

meistens – у більшості випадків

zu Ende sein - закінчуватися

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Meine Sommerferien beginnen.

2. Im Juni bin ich meistens bei meiner Oma.

3. Im Juni fahre ich mit meinen Eltern ans Meer.

4. Wir gehen manchmal in die Berge.

5. Im August bin ich in einem Ferienlager.

6. Die Oma lebt auf dem Land.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Ich bin in einem Ferienlager … a) im Juni b) im Juni с) im August

2. Ich fahre ans Meer mit…

a) der Großeltern

b) meinen Freunden

c) den Eltern

 

3 Wir gehen in die Berge…

а) oft

b) regelmäßig

с) manchmal

4. Oft helfe ich …

a) meiner Mutter

b) meiner Oma

c) meinem Vater

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was macht er im Ferienlager?

2. Was macht er am Meer?

3. Wie sind seine Sommerferien?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuer Schüler

 

In diesem Schuljahr haben wir einen neuen Schüler. Das ist Andreas. Er wohnt auf der gleichen Straße. Wir verstehen uns gut. Morgens gehen wir zusammen zur Schule. Nachmittags spielen wir im Hof. Wir fahren gern Rad. Andreas hat immer neue Ideen. Wir spielen immer lustige Spiele. Er ist freundlich, nett und hilfsbereit.

 

hilfsbereit – готовий прийти на допомогу

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. In diesem Schuljahr haben wir zwei neue Schüler.

2. Andreas wohnt auf der gleichen Straße.

3. Wir verstehen uns nicht gut.

4. Nachmittags gehen wir ins Theater.

5. Wir fahren gern Rad.

6. Er ist böse, streng und nicht hilfsbereit.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Das ist …

a) Lukas

b) Andreas 

с) Paul

2. Morgens gehen wir zusammen …

a) zur Schule

b) zur Post

c) zur Kirche

 

3 Wir fahren …Rad

а) oft

b) manchmal

с) gern

4. Wir spielen immer …

a) Tennis

b) lustige Spiele

c) Fußball

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was machen sie zusammen?

2. Verstehen sie sich gut?

3. Wie ist Andreas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Familie

Meine Familie ist groß: Vati, Mutti, mein Bruder Thomas, Oma, Opa und ich. Mein Vater heißt Alex und er ist Arbeiter. Meine Mutter heißt Lili und sie ist Lehrerin. Mein Bruder Thomas ist klein. Er geht in den Kindergarten. Meine Großeltern  heißen Andreas und Beata und sie  arbeiten nicht. Sie sind Rentnern. Sie leben auf dem Land. Sie arbeiten gern im Garten und im Gemüsegarten.

im Gemüsegarten - на городі

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Meine Familie ist klein.

2. Mein Vater ist Arbeiter.

3. Meine Mutter ist auch Arbeiterin.

4. Meine Großeltern wohnen auf dem Land.

5. Mein Bruder heißt Klaus.

6. Er geht in den Kindergarten.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

 1. Meine Familie ist …

а) sehr groß в) groß с) klein

2. Meine Mutter ist …

a) Krankenschwester

b) Bäckerin

c) Lehrerin

 

3. Meine Großeltern arbeiten…

а) im Garten

b) im Gemüsegarten

с) im Garten und im Gemüsegarten

4.) Mein Bruder heißt…

a) Thomas

b) Otto

c) Niklas

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie ist deine Familie?

2. Wo arbeiten deine Еltern?

3. Hast du Geschwister?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schule

Das ist eine Schule. Sie ist neu und schön. Sie ist in der Gartenstraße 20. Der Schüler und die Schülerin lernen hier. Sie sind 10 Jahre alt.  Sie besuchen 5. Klasse Der Schüler heißt Dieter. Die Schülerin heißt Elsa. Dieter und Elsa singen und turnen, lesen und sprechen. Dieter liest gut. Elsa schreibt schön. Sie lernt gut und gern.

 

Aufgaben zum Text

I. Falsch oder richtig?

1. Das ist ein Haus.

2. Die Schule ist groß und schön.

3. Sie sind in der Gartenstraße 20.

4. Die Schüler schlafen hier.

5. Die Schüler sind 12 Jahre alt.

6. Sie singen und turnen, lesen und sprechen.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Die Schule ist…

a) groß und schön

b) neu und schön

с) hell und gemütlich

2. Hier lernen…

a) Dieter und Elsa

b) Elsa und Walter

c) Schüler und Schülerin

 

3. Dieter … gut

а) turnt

b) malt

с) liest

4. Elsa… schon

a) singt

b) schreibt

c) spricht

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie ist die Schule?

2. Wo befindet sich sie?

3. Was macht dort Schüler?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitstag

 

Es ist Montag. Udo ist noch zu Hause. Es ist halb 8. Udo steht auf, wäscht sich, zieht sich an. Er frühstückt mit seiner Schwester. Die Eltern sind schon im Büro. Udo nimmt seinen Schulranzen und geht in die Schule. Seine Schwester geht auch in die Schule, in die zweite Klasse. Udo hat heute 5 Stunden: Mathe, Sport, Ukrainisch, Geografie.

 

 

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Es ist Sonntag.

2. Udo ist noch zu Hause.

3. Es ist 11. 00 Uhr.

4. Udo frühstückt mit seiner Tante.

5. Seine Eltern sind schon im Büro.

6. Udo hat heute 6 Stunden.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Er geht …

 a) im Büro

 b) in die Schule

 с) im Kindergarten

2. Udo nimmt …

a) seine Geld

b) seine Kleidung

c) seinen Schulranzen

 

3. Seine Schwester geht… а) in die zweite Klasse b) in die vierte Klasse с) in die siebte Klasse

4. Er hat heute …

a) Englisch

b) Sport

c) Deutsch

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wo ist Udo?

2. Was macht er am Morgen zu Hause?

3. Welche Stunden hat Udo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fahren zum Picknick

 

Heute ist Sonntag. Wir  fahren zum Picknick alle zusammen.  Das sind mein Vater, meine Mutter, mein Brüderchen Thomas und ich. Wir fahren mit dem Auto. Nun sind wir schon am See. Die Sonne scheint, Wasser ist warm, frische Luft!  Das ist toll! Wir schwimmen und liegen in der Sonne. Mutti hat einen großen Picknickkorb mit. Da gibt es Brötchen, Kartoffelsalat, Wurst, Limo. Wir essen und trinken. Danach spielen wir. Ich habe einen Papierdrachen mit. Thomas und ich halten die Schnur fest. Vati sagt: «Heute weht ein guter Wind. Lauft immer gegen den Wind». Der Drachen steigt. Super!

 

danach – після того

der Papierdrachen – паперовий змій

mithaben – брати з собою

festhalten – тримати

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Es ist Sonntag.

2. Mein Bruder heißt Hänsel.

3. Wir fahren mit dem Zug.

4. Mutti hat einen großen Picknickkorb mit.

5. Heute weht ein guter Wind.

6. Der Drachen steigt nicht.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Meine Familie fährt …

a) zum Picknick

b) in die Berge

с) ans Meer

2. Wir fahren …

a) mit dem Bus

b) mit dem Auto

c) mit dem Rad

 

 1. Das Wetter ist…

а) wunderschön

b) schlecht

с) sonnig

4. Heute weht … Wind

a) ein starker

b) ein schwacher

c) ein guter

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was haben sie am See?

2. Was ist im Picknickkorb?

3. Was sagt der Vati?

 

 

 

 

 

 

 

DEUTSCHLAND

Deutschland liegt in Mitteleuropa. In Deutschland leben rund (близько) 82 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Es liegt im Osten Deutschlands. Es gibt viele Großstädte in Deutschland. München, Hamburg und Berlin sind Millionenstädte. Berlin ist am größten. Es gibt viele Flüsse in Deutschland: der Rhein, der Main, die Donau, die Weser, die Elbe und andere (та інші). Der Rhein ist am längsten. Er fließt im Westen Deutschlands vom Süden nach Norden. Die Donau ist kürzer als der Rhein. Sie fließt im Süden Deutschlands vom Westen nach Osten.

In Süddeutschland und in Mitteldeutschland gibt es Berge. Deutschland heißt auch die Bundesrepublik Deutschland  oder die BRD (ФРН).Sie hat 16 Bundesländer. Die Flagge Deutschlands ist rot-schwarz-gold. Das Wappen Deutschlands ist der Adler.

 

Aufgaben zum Text

 

1.Unterstreichen  die Wörter, die im Text

Die Einwohner, der Vater, das Zimmer, die Hauptstadt, die Strasse, die Millionenstädte, rot-weis-rot, die Flagge, das Wappen.

 

2. Welche Antwort ist richtig?

 1.          Was ist die Bundesrepublik Deutschland?

a)ein Land; b)eine Stadt; c)ein Dorf;

 1.          Wie viele Bundesländer hat die BRD?

a)26; b)16; c)61;

 1.          Wo liegt Deutschland?

a)in Osteuropa; b) in Mitteleuropa; c)in Nordeuropa;

 1.          Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands?

a)Berlin; b)Bonn; c) Köln;

 1.          Wie viele Einwohner leben in Deutschland?

a)88 Millionen b)82 Millionen c)18 Millionen

 1.          Welcher Fluss Deutschlands ist am längsten?

a)die Elbe; b)die Donau; c) der Rhein;

 1.          Wo fließt der Rhein?

a)im Süden; b)im Norden; c) im Westen;

3.Beantworte die Fragen.

 1. Wo liegt die Bundesrepublik Deutschland?
 2. Wie viele Bundesländer hat sie?
 3. Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands?
 4. Wie viele Einwohner leben in der BRD?
 5. Welche Flüsse gibt es in Deutschland?
 6. Gibt es Berge in Deutschland? 

 

 

Marias Geschenke

Maria hat heute Geburtstag.

- Mami! Wer kommt zu meiner Geburtstagspartу? Kommen auch mein Patenonkel und meine Patentante?

- Ja, liebes Kind. Sie kommen unbediengt.

Wirklich, beide kommen. Die Patentante bringt eine große Puppe mit.

Der Patenonkel schenkt Maria eine schöne Atmbanduhr.

- Du wirst 12 Jahre alt, nicht wahr? Also, du brauchst schon eine Uhr.

Maria freut sich sehr. Sie sagt: «Vielen Dank für ihre Geschenke».

 

der Patenonkel - хрещений

die Patentante - хрещена

unbediengt - безумовно

die Atmbanduhr – ручний годинник

 

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Maria hat heute Geburtstag.

2. Der Patenonkel und die Patentante kommen zur Geburtstagspartу.

3. Die Patentante bringt Lego-Bausteine.

4. Der Patenonkel bringt eine Puppe.

5. Maria ist 10 Jahre alt.

6. Sie freut sich sehr.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Maria sagt:

a) «Vati!»

b) «Mami!»

с) «Oma!»

2. Sie kommen …

a) unbediengt

b) niemals

c)vielleicht

 

3. Der Patenonkel schenkt …

а) eine Puppe

b) Lego-Bausteine

с) eine Atmbanduhr.

4. Sie sagt…

a) nichts

b) danke schön

c) super

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was feiert Maria?

2. Wie alt ist sie?

3. Wem dankt Maria?

 

 

 

 

 

 

 

Das Mittagessen

- Mami, wir sind hungrig. Ist das Mittagessen schon fertig?

- Ja, an den Tisch, bitte, Robi!

- Ich bin da. Aber ich habe keinen Hunger.

- Na, der Appetit kommt beim Essen.

- Was gibt es zum Mittagessen?

- Maissuppe und Schnitzel mit Kartoffelsalat.

- Und zum Nachttisch?

- Einen Bananenkuchen.

- H- m – m ! Das ist aber lecker.

- Ich weiß, dass du, Robi, ein richtiger Nascher bist.

- Oh, ich bin auch durstig.

- Eine Cola, ein Mineralwasser oder eine Limonade?

- Eine Cola, bitte.

 

Der Appetit kommt beim Essen – Апетит приходить під час їжі.

die Maissuppe – кукурудзяний суп

lecker - апетитний

der Nascher – солодкоїжка

durstig sein – відчувати спрагу

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Wir sind saftig.

2. Aber er hat keinen Hunger.

3.Zum Mittagessen sind Fischssuppe und Schnitzel mit Kartoffelsalat.

4. Zum Nachttisch ist einen Apfelkuchen.

5. Robi ist ein richtiger Nascher.

6. Er trinkt eine Limonade.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Das Mittagessen ist… a) salzig b) fertig с) heiß

2. Er ist …

a) im Flur

b) in der Küche

c) da

 

3. Der Bananenkuchen ist …

а) lecker

b) sauerer

с) süßer

4. Robi ist…

a) Faulpelz

b) Zauberer

c) Nascher

 

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Was kommt beim Essen?

2. Was ist zum Nachttisch?

3. Was trinkt Robi?

 

Berliner Tierpark

In Berlin gibt es einen großen und schönen Tierpark. Er liegt im Stadtzentrum, in der Nähe vom Alexanderplatz. Es gibt hier einen großen Kinderpark mit Jungbären. Die kleinen Bären spielen wie auf einem Spielplatz. Im Alfred-Brehm–Haus leben Tiger, Löwen, Pumas, Jaguare, Leoparden, Papageien, Kolibris, Flamingos. Hier sind auch große Aquarien mit schönen Fischen. Da steht auch ein Glashaus. Im Glashaus wachsen Palmen, Orchideen, Bambus und andere Pflanzen. Es gibt hier viele Wasserbecken mit Eisbären, auch mit Krokodielen.

 

das Glashaus - теплиця

der Wasserbecken – басейн

 

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. In Berlin gibt es einen kleinen und schönen Tierpark.

2. Er liegt im Stadtzentrum.

3. Es gibt hier einen großen Kinderpark mit Jungbären.

4. Hier sind auch große Aquarien mit schönen Orchideen.

5. Da steht auch ein Glashaus.

6. Es gibt hier viele Wasserbecken mit Tiger.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Der Tierpark liegt … a) vom Alexanderplatz b) vom Rathaus с) von der Nikolauskirche

2. Es gibt einen großen Kinderpark…

a) mit Pumas

b) mit Leoparden

c) mit Jungbären

 

3. Palmen wachsen …

а) im Garten

b) im Glashaus

с) im Wald

4. Es gibt hier viele Wasserbecken …

a) mit Eisbären und Fischen

b) mit Eisbären und Krokodielen

c) mit Krokodielen und Kolibris

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie heißt der bekannte Berliner Zoo?

2. Welche Tiere leben im Alfred-Brehm–Haus?

3. Was wäscht im Glashaus?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich lebe in Deutschland

Ich heiße Daniel. Ich lebe in Deutschland. Meine Heimatstadt ist Berlin, die deutsche Hauptstadt. Sie liegt in Ostdeutschland. Hier wohnen über 3 Millionen Menschen. Viele Touristen besuchen diese schöne Stadt. In Berlin gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Das Sуmbol der Stadt ist das Brandenburger Tor. Nicht weit von dem Tor ist Reistag, dort sitzt das deutsche Parlament Am Brandenburger Tor beginnt die Berlins Hauptstraße, sie heißt «Unter den Linden». Hier ist auch Humbold-Universität. Der bekannteste Platz in Berlin ist der Alexanderplatz. Am Alex steht ein großer Fernsehturm. Man kann mit dem Lift auf den Turm steigen und oben auf die Stadt sehen.

 

der Osten - схід

die Sehenswürdigkeiten - визначні памятки

 

Aufgaben zum Text

І. Falsch oder richtig?

1. Ich lebe in Deutschland.

2. Meine Heimatstadt ist Bonn.

3. Die Touristen besuchen diese schöne Stadt nicht.

4. In Berlin gibt es viele Sehenswürdigkeiten.

5. Neben dem Tor ist Reistag.

6. Der bekannteste Platz in Berlin ist der Alexanderplatz.

II. Wähle die richtige Variante! Kreuze «a»‚«b» oder «c» an!

1. Berlin liegt … a) im Osten b) im Westen с) im Norden

2. Hier wohnen… Menschen

a) über 5 Millionen

b) über 4 Millionen

c) über 3 Millionen

 

3. Am Brandenburger Tor beginnt …

а) die Hauptstraße Berlins

b) der Hauptfluss Berlins

с) der Hauptplatz Berlins

4. Am Alex steht …

a) alter Reistag

b) großer Fernsehturm.

c) bekannte Nikolauskirche

 

 

III. Beantworte die Fragen!

1. Wie viel Touristen besuchen Berlin?

2. Gibt es in Berlin Sehenswürdigkeiten?

3. Wo ist Humbold-Universität

 

 

 

 

 

Використана література

1.Кульчицька О. Я. Deutsch.Texte zum Hörverstehen. – Тернопіль:

Мандрівець, 2008

2. Книга для читання. До підручника німецької мови «Hallo,

Freunde» 6(2); авт. Сотникова С. І, Білоусова Т.Ф. – Х: Ранок,

2006

3. Німецька мова. «Hallo, Freunde» 5 (1); авт. Сотникова С. І.,

Гоголєва Г. В. – Х: Ранок, 2013

4. Німецька мова. «Hallo, Freunde» 6 (2); ; авт. Сотникова С. І.,

Гоголєва Г. В. . – Х: Ранок, 2014

5. Німецька мова в школі . Науково-методичний журнал. – Х:

Основа, 2015-2016

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Липей Микола
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Німецька мова (1-й рік навчання) 5 клас (Сидоренко М.М., Палій О.А.)
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
2594
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку