Адаптований календарно-тематичний план з фізики для учня 8-А класу (2 години на тиждень) з порушеннями опорно-рухового апарату

Про матеріал
Адаптований календарно-тематичний план з фізики для учня 8-А класу (2 години на тиждень) з порушеннями опорно-рухового апарату
Перегляд файлу

Адаптований календарно-тематичний план з фізики для учня 8-А класу (2 години на тиждень)

з порушеннями опорно-рухового апарату (Півень Кирило)

 

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

                        Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

Підручник: Фізика : підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016.

 

 

Умовні позначки:   П- Півень Кирило

О – учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

 

з/п

Дата

примітка

Зміст уроку

Короткострокові завдання та заходи адаптації

Методи оцінювання

Прогрес

      П

1

 

 

Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри

розуміє властивості теплового руху; володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура) та їхні одиниці; Основні компетентності у природничих науках і технологіях

користується термометром,

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Температурна шкала. Теплова рівновага.

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія;

користується термометром,

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів; залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (внутрішня енергія) та їхні одиниці; знає два способи зміни внутрішньої енергії тіла

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Види теплообміну. Теплопровідність

знає види теплообміну,

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Види теплообміну. Конвекція

знає види теплообміну,

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Види теплообміну.  Променевий обмін

знає види теплообміну,

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (кількість теплоти, питома теплоємність) та їхні одиниці;

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Розв'язування задач на теплообмін

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;  застосовує рівняння теплового балансу;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

10

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу під час змішуванні води різної температури.

застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт; дотримується правил безпеки під час проведення експериментів, користується термометром, калориметром

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

11

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини.

застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт; дотримується правил безпеки під час проведення експериментів, користується термометром, калориметром

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

12

 

 

Захист навчального  проекту  № 1 Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.

 

 усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій; оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

13

 

 

Розв'язування задач на теплообмін та тепловий баланс (ТО № 1)

Розвʼязує  ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

14

 

 

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла.

розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

15

 

 

Температура плавлення.

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, питома теплота плавлення,) та їхні одиниці;

аналізує графіки теплових процесів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

15

 

 

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/ твердненні тіл.

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

17

 

 

Розв’язування задач на плавлення та кристалізацію

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, письмова вправ

 

18

 

 

Захист навчального  проекту  № 2 Унікальні фізичні властивості води. Рідкі кристали та їх використання.  Полімери. Наноматеріали.

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

19

 

 

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні /конденсації.

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (питома теплота пароутворення) та їхні одиниці; пояснює графіки теплових процесів (пароутворення/ конденсація)

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

20

 

 

Кипіння. Температура кипіння. (ТО № 2)

пояснює графіки теплових процесів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

21

 

 

Рівняння теплового балансу.

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

22

 

 

Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

 

 володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (згорання палива) та їхні одиниці;

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

23

 

 

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

пояснює принцип дії теплових двигунів; застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

24

 

 

Розв'язування задач на теплообмін та тепловий баланс

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

25

 

 

Розв’язування  комплексних задач

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

26

 

 

Розв’язування  комплексних задач

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

27

 

 

Захист навчального  проекту  № 3 Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси.

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля; усвідомлює важливість енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни; вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

28

 

 

Розв’язування задач на теплові явища

          застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

29

 

 

Контрольна робота № 1 (ТО № 3)

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

30

 

 

Електричні явища. Електризація тіл.

 знає поняття електричного заряду, механізми електризації

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

31

 

 

Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

знає поняття електричного заряду, механізми електризації

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

32

 

 

Взаємодія заряджених тіл.

Знає характер взаємодії заряджених тіл;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

33

 

 

Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.

формулює закони Кулона, збереження електричного заряду,

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

34

 

 

Захист навчального  проекту  № 4 Електрика в житті людини.

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

35

 

 

Електричне поле.

графічно зображає електричне поле;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

36

 

 

Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

37

 

 

Дії електричного струму.

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

38

 

 

Джерела електричного струму.

знає умови виникнення електричного струму;

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

39

 

 

Електричне коло та його основні елементи. (ТО № 4)

креслить схеми простих електричних кіл;  складає прості електричні кола

Спостереження, бесіда,

 

40

 

 

Сила струму. Амперметр.

формулює визначення фізичної величини (сила струму) і їхні одиниці;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

 

41

 

 

Електрична напруга. Вольтметр.

формулює визначення фізичної величини (напруга) і їхні одиниці;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

 

42

 

 

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

формулює визначення фізичної величини (опір провідника) і їхні одиниці; формулює закон Ома для ділянки кола,

 оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

43

 

 

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу.

застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

44

 

 

Реостати.

застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу,

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

45

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.

застосовує  формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу

під час виконання лабораторних робіт;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

46

 

 

Закон Ома для ділянки електричного кола. Розв'язування задач.

застосовує закони Ома для ділянки кола формули сили струму, напруги, опору, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

47

 

 

 Електричний струм. Закон Ома.

 

застосовує закони Ома для ділянки кола формули сили струму, напруги, опору, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

48

 

 

Послідовне з’єднання провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

49

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт; користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

50

 

 

Паралельне з’єднання провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

51

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт; користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

52

 

 

Розв'язування задач (впр.31, 5,6, впр.32,6-9)

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

53

 

 

Розв'язування комплексних задач (ТО № 5)

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

54

 

 

Робота й потужність електричного струму

формулює визначення фізичної величини (робота і потужність електричного струму)) і їхні одиниці

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

55

 

 

Закон Джоуля -Ленца.

формулює закон Джоуля–Ленца,

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

56

 

 

Електронагрівальні прилади. Розв'язування задач.

застосовує формули  роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

57

 

 

Захист навчального  проекту  № 5. Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

58

 

 

Струм у металах

знає умови виникнення електричного струму;

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

59

 

 

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.

формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

60

 

 

Закон Фарадея для електролізу.

формулює визначення фізичної величини (електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці; формулює закон Фарадея для електролізу;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

 

 

61

 

 

Закон Фарадея для електролізу. Розв'язування задач

застосовує закони

Фарадея для електролізу  в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

62

 

 

Електричний струм у газах.

види електричного розряду в газах.

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

63

 

 

Розв'язування задач.

застосовує закони Фарадея для електролізу  в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

64

 

 

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

65

 

 

Захист навчального  проекту  № 6. Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.  Вплив електричного струму на людський організм.

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

 

66

 

 

Розв'язування задач.

застосовує закони Фарадея для електролізу  в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

67

 

 

Контрольна робота № 2 

 (ТО № 6)

застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

68

 

 

Віртуальна екскурсія. Електрика  і безпека людини

розв’язує  ситуативні вправи і задачі на усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

69

 

 

Віртуальна екскурсія. Електрика і екологія

розв’язує ситуативні вправи і задачі на формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

 

70

 

 

Віртуальна екскурсія. Вплив електричного струму на людський організм

оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
Інкл
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
12 вересня 2021
Переглядів
1130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку