Авторська виховна програма "Формквання толерантності ліцеїста на сучасному етапі"

Про матеріал
Провідна ідея: створення оптимальних умов для морального розвитку особистості дитини та ефективного тренінгу з формування толерантності, адаптованого для підлітків з урахуванням їх психофізіологічних особливостей.
Перегляд файлу

 

Кременецький ліцей імені У.Самчука

Авторська виховна програма

Діхтярук Тетяна Миколаївна

 

Формування толерантності ліцеїста на сучасному етапі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременець - 2018
Формування толерантності ліцеїста на сучасному етапі

 

Толерантність - це взаємодія, заснована на терпимості та повазі до інших.

Станіслав Єжи Лєц.

 

Толерантність - це гармонія в багатоманітності.

„Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам першим люблю”.

Григорій Сковорода.

Програма „ Формування толерантності ліцеїста на сучасному етапі” складається з двох частин: 

     І ч.   - 8-9 кл.( розрахована на 2 років);

     ІІ ч. – 10-11кл. (розрахована на 2 роки).

Провідна ідея: створення оптимальних умов для морального розвитку особистості дитини та ефективного тренінгу з формування толерантності, адаптованого для підлітків з урахуванням їх психофізіологічних особливостей.

Метою програми є:

1) вивчити нахили, інтереси, таланти учнів із метою пошуку для них таких видів діяльності, де їх чекає успіх;

2) створити оптимальні умови для формування кожної особистості, що сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей вихованців;

 

3) визначити роль толерантності для запровадження в життя таких понять, як етикет, етична поведінка, культура, рівень виховання;

 4) сприяти  розвитку толерантному  вихованню і  підтримці  ініціативної,  соціально-активної  особистості, яка  здатна  до  самостійного  прийняття  рішень, до адаптації в умовах динамічного і мінливого сучасного життя;

5)  об’єднати  зусилля  сім’ї  і  класного керівника на основі партнерства та співпраці, спрямувати їх на толерантне виховання особистості.

 

Принципи програми:

1) індивідуалізація;                   5) системність;

2) диференціація;;                     6) співпраця вчителя й учня; 

3) науковість;                             7) врахування вікових особливостей;

4) послідовність;                        8) зв’язок із життям.

 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

1) формувати особистість, яка у своїй життєдіяльності буде керуватися культурно-національними та моральними цінностями;

2) проводити заходи, спрямовані на активізацію толерантної позиції;

3) удосконалювати набутий соціальний досвід;

4) утверджувати принципи загальнолюдської моралі;

5) готувати учнівську молодь до повноцінного життя та праці;

6) навчити, як потрібно гнучко адаптуватися до різноманітних  життєвих  ситуацій, отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на  практиці, бути добрими, ввічливими, милосердними, суспільно активними, комунікабельними, уміти критично мислити, попереджувати  конфліктні  ситуації під  час  спілкування або вміло виходити з них (оволодіти системою життєвої компетентності й духовності);

 7) сприяти соціалізації учнів.

 

ПРИЧИНИ  СТВОРЕННЯ  ПРОГРАМИ:

 1. сучасні зміни в політиці, економіці, освіті висувають нові вимоги до особистості;
 2. в умовах соціальної розмаїтості дуже важливо навчити дітей співіснувата одне з одним, встановити культуру миру, що неможливо без дієвого виховання, заснованого на принципах толерантності;
 3. втрата вічних цінностей, а саме: доброти, порядності, вихованості, ввічливості, милосердя, толерантності, чесності, справедливості;
 4. для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на конфлікти, «побутові війни», кожному доцільно сформувати у собі толерантність як рису характеру.

Людина, яка робить інших  щасливими,

не може бути сама нещасною.

Гельвецій

Двадцяте сторіччя увійшло до історії як епоха конфліктів. Тож якщо ми спробуємо віднайти глибинні причини їх виникнення, побачимо, що в основі завжди лежить відсутність певних позитивних моральних якостей.

Однією з таких якостей, хронічна нестача якої призводить сьогодні до дуже тяжких наслідків, є толерантність. Вміння приймати інших такими, якими вони є; здатність поглянути на ситуацію очима інших; повага до права інших на власну лінію поведінки – ці риси характеру зустрічаються нині все рідше й рідше. Адже не секрет, що прояви нетерпимості у підлітковому середовищі стали сьогодні повсякденним явищем, а їх наслідки подеколи є дуже й дуже трагічними. Значною мірою цьому сприяє всебічна пропаганда сили, як засобу вирішення проблем, а також поширення комп’ютерів, які поступово стали партнерами, суперниками, помічниками та співбесідниками людини – співбесідниками, цілковито позбавленими людських моральних якостей.

На мою думку, дана програма ознайомить школярів з такими якостями, як толерантність, повага, любов, щастя, чесність…

Саме на класного керівника покладається сьогодні  висока  місія: дійти  до серця кожної дитини, створити умови, щоб паростки людяності й добра, гуманізму й справедливості, ввічливості й порядності, милосердя й терпіння обов’язково в ньому проросли.

      Майбутнє за нашими дітьми. Вони набагато досконаліші та мудріші  за  нас, бо мають  доступ  до  інформації, проте їм так бракує ще справжнього життєвого  морального досвіду. То ж допоможімо їм  у  навчально-виховному процесі, любімо їх незалежно від досягнень чи  недоліків! Бо вони – сучасні діти, особистості, індивідуальності... Бо вони – діти нашої держави, її майбутнє.

         В  ОСНОВУ ПРОГРАМИ ПОКЛАДЕНО ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

       Закон України „Про освіту”;

        Закон України „Про загальну середню освіту”;

       Конвенція про права дитини;

       Указ Президента України від 20.03.2008 р. №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

       Указ Президента України „Про  невідкладні  додаткові  заходи  щодо  зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”(2002);

        Національна програма виховання дітей та учнівської молоді (2004);

          Наказ МОН України від 17.12.1007 р. №1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»»;

        Програма „Орієнтири національного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини”;

       Концепція національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти;

        Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах...


І модуль

(8-й клас)

„Людську гідність формуйте з дитинства ”

Гідність людини полягає у тому,

щоб любити тих, хто ії ображає.

Марк Аврелій, давньоримський

імператор і філософ

 

ЗАВДАННЯ:

* навчати учнів розумінню один одного;

*  розвивати в школярів уміння визнавати точку зору іншого;

* навчати вмінню виходити з конфліктної ситуації;

* закріплювати почуття радості від спільної праці і творчості;

* розкрити інтерес до інших народів, націй.

Тематичний зміст і форми виховної діяльності

 1. Розмова в колі «Я серед людей», «Переступи поріг з добром».
 2. Година спілкування «Образам – ні, прощенню – так!», «Вчимося жити в мирі та злагоді».
 3. Виховна година «Люди сильні один одним».
 4. Тренінг «Розуміння себе», «Крок до успіху».
 5. Анкета думок «Конверт життєвих ситуацій».
 6. Відверта розмова «Проблема на долоні».
 7. Колективне ігрове спілкування «Ти і колектив».


ІІ модуль

(9-й клас)

„Толерантне ставлення до людей ”

Толерантне ставлення людини

Збереже планету від негод,

Розрубає мотлох павутини,

Переріже  нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледіть перемогу,

Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем,

Свої мрії пензлем намалюй.

Освіти життя яскравим сонцем,

Толерантний всесвіт побудуй!

              Михайлова Т.

 

ЗАВДАННЯ:

 •   розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати рішення, обирати  правильну позицію;
 •   виховувати спостережливість, уважність до інших людей;
 •   виховувати здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі;
 •   сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок;
 •   виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість.

 

Тематичний зміст і форми виховної діяльності

1. Година спілкування «Утверджуй у собі людину», «Як поводитися у складних життєвих ситуаціях».

2. Тематичний діалог «Донори совісті. Хто вони?».

3. Розмова в дружньому колі «Насолода спілкування – основна ознака толерантності».

4. Проект «Я» + «Ти» = «Ми».

5. Розмова в колі «Вчинки – дзеркало душі».

6. Тренінг «Що таке конфлікти та як їх уникнути?».

7. Усний журнал «Вчимося толерантності».

8. Виховна година «Умій сказати, умій змовчати».


     ІІІ модуль

(10-й клас)

„Я – людина серед людей”

Дійсна ознака, за якою можна впізнати справжнього мудреця, терпимість.

Генрік Ібсен, норвезький драматург.

ЗАВДАННЯ:

 • виховувати терпіння до інакомислення;
 • розвиток комунікативних здібностей як основної ознаки особистості, володіння толерантною свідомістю;
 • виховання у школярів неприйняття до прояву жорстокості, насильства до людей, до всього навколишнього світу;
 • розвиток навичок аналізувати свої вчинки і події, що відбуваються, усвідомлювати своє ставлення до світу;
 • формувати вміння цінувати свою і чужу роботу.

Тематичний зміст і форми виховної діяльності

 1. Година спілкування «Любов до людства чи гуманізм до тих, хто поруч»
 2. Ігрова програма «Ми різні, але мета у нас єдина».
 3. Конференція «Толерантність і політична культура особистості».
 4. Година спілкування «Мистецтво жити гідно. У чому воно полягає?».
 5. Тренінг «Я, ти, ми…».
 6.  Урок толерантності «Толерантність людини – найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві».
 7. Тренінг «Конфлікти та шляхи їх уникнення».
 8. Виховна година «Толерантність врятує світ».

ІV модуль

(11-й клас)

„Я готовий до компромісу, вмію слухати ”

Привчи свій розум до сумніву,

 а серце до терпимості!

Георг Ліхтенберг

 

ЗАВДАННЯ:

 • ознайомити одинадцятикласників з критеріями і соціальними виявами толерантності;
 • показати значення толерантної поведінки у взаємодії з людьми, а також у різних життєвих сферах;
 • розвивати здатність співпереживання і співчуття, довіру, гідність і самопізнання як елементи толерантності в контексті взаємин з іншими;
 • підтримати процес формування у старшокласників позитивної самооцінки;
 • дати можливість учням усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти свій портрет їз тим, як його бачать оточуючі; показати, якими способами можна зробити спілкування толерантним.

Тематичний зміст і форми виховної діяльності

 1. Тренінг «Толерантність: що це?», «Толерантна особистість».
 2. Розмова в дружньому колі «Я» і група. Толерантність до себе. Почуття власної гідності», «Толерантність до інших: різні світи».
 3. Гра-експеримент «Ракурс. Аспект. Позиція».
 4. Година спілкування «Межі толерантності».
 5. Круглий стіл «Делікатність і тактовність поруч зі мною», «Конфліктні ситуації в родині та як їх уникнути?».
 6. Дебати «Конфлікт: народження істини чи загострення стосунків?».
 7. Відкрита кафедра «Толерантне ставлення до людей».
 8. Круглий стіл «Як навчити інших поважати себе».

Заплановані результати:

 • зниження агресивності та конфліктності у класних колективах;
 • зменшення проявів міжособистісних, етнічних, релігійних, політичних розбіжностей;
 • досягнення гармонії між «Я» кожного учня і «Ми».

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
8 лютого
Переглядів
163
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку