23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Бібліотечний урок. "Довідкове бюро читача"

Про матеріал

Бібліотечний урок. Поради стануть у пригоді всім, хто навчається. Адже у процесі навчання треба багато самостійно працювати з книгою "Довідкове бюро" допоможе навчитися самостійно:ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ, ПІДГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ, НАПИСАТИ: РЕФЕРАТ, НАУКОВУ РОБОТУ; СКЛАДАТИ КОНСПЕКТ.

Перегляд файлу

Довідкове бюро читача

Бібліотечний урок-презентація

 

Мета:

Наші нові поради стануть у пригоді  всім, хто навчається. Адже у процесі навчання треба багато самостійно працювати з книгою "Довідкове бюро" допоможе навчитися самостійно:

ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ,

ПІДГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ,

НАПИСАТИ: РЕФЕРАТ, НАУКОВУ РОБОТУ;

СКЛАДАТИ КОНСПЕКТ.   

 

Хід уроку:

   

Як писати реферат

1. Визначити тему.  

2. Підібрати літературу:   а)  документи,  першоджерела; б) монографії, довідники, збірники; в) газетні та журнальні матеріали.

3. Ґрунтовно  вивчити   літературу.   Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

4. Скласти список розділів, який може і бути планом реферату.

5. Продумати план реферату, можливе його розширення.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.                                                                                                                

8. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

9. Бібліографічний опис джерела списку літератури подається за такими правилами:

· для книг слід вказати: прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані,

місця і назви    видавництв,    роки  видань,    кількість сторінок;

· для журнальних статей зазначають: прізвища та ініціали авторів, повні назви статей,

скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;

· для   статей   із   книг   та   неперіодичних збірників  повинні  бути зазначені  прізвищі та ініціали авторів,  назви статей,  видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

 

Як працювати з підручником

1. Почитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.

2. З'ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.

3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.

4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.

5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам'яті.

 

Як скласти план тексту підручника

1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?

2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з'ясуй їх).

3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що відносяться до тексту.

4. Прочитай текст окремо по абзацам і визнач, про що йдеться в кожному абзаці.          

5. Склади план прочитаного тексту (пунктам плану можуть бути заголовки абзаців).

6. Перекажи за складеним планом увесь текст постарайся зрозуміти і запам'ятати його зміст,

7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, поставлені вчителем.

 

 

Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою

1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.

2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: в підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

3. Насамперед використайте підручник, потім — довідник, а тоді — додаткову літературу.

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

5. Залежно від мети використайте такі виді читання:

 читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду — перше ознайомленні з   книгою, одержання   певного   уявлення   про зміст);

 вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;

 читання з різних видів запису прочитаного.

   6.    Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не     обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну  

для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.   

 

 

Як працювати з текстом параграфа

1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.

2. Знайди у тексті відповіді на поставлені питання. Виконай усі завдання.

3. Запам'ятай усі терміни та поняття.

4. Склади план своєї розповіді.

5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

 

 

Як працювати з цитатою

1. Цитатою  користуються   для   уточнення   і  підтвердження власних думок.

2. Не можна зловживати цитатами.

3. Цитата мас виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.

4. Виписувати цитату слід без замін слів,  з отриманням  усіх розділових знаків, із позначенням пропусків.

5. Кожна цитата береться в лапки.

6. Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

 

Як вибрати книгу для читання

1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги.

2. У   картотеках   картки   з   назвами   книг підібрані за окремими темами.

3. Ти   можеш   сам  вибрати  книгу  з  полиць відкритого доступу.

4. За систематичним каталогом можна довідатися,    які    книги,    що    цікавлять   тебе,  є  в бібліотеці. Всі картотеки, як і книги на полицях, розставлені за галузями знань, в певній системі, тому він так і називається.

5. Переглянь  бібліографічні   покажчики.   Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації — короткі розповіді про хороші книги і поради, про що і що читати.

Форма ведення записів

План — це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або складним, якщо поруч з основним є додаткові запитання.

Виписки — це цитати (дослівне відтворення думок автора книги), або короткий, близький дослівного,   виклад   змісту   потрібного   уривку тексту.   Виписувати  з  книги  теоретичні  положення, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов'язково брати у лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити  на  окремих  аркушах,  каталожних картках або перфокартках.

Конспект — це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, то за загальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Можна використовувати цитати, обов'язково зазначити сторінку, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.

Тези — стислий виклад основних ідей прочитаної книги.

Анотація — коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.

Резюме — короткий заключний виклад наукового повідомлення.

Реферат — короткий виклад змісту книги, наукової роботи або результатів вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.

 

doc
Додано
10 грудня 2018
Переглядів
420
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку