Бінарний урок "Побудова діаграм у ET Exel. Країни Азії. Економіко-географічна характеристика окремих країн." "

Про матеріал
Використовуючи програму „Атлас світу. Нове тисячоліття”, сформувати банк даних для побудови діаграми; закріпити уміння і навички побудови діаграм в електронних таблицях Exel.
Перегляд файлу

 

Миколаївська гімназія

 

 

 

Бінарний урок

з інформатики та географії

 

 

 

 

 

 (10 клас)

 

 

Підготували і провели

вчитель інформатики

Підкович Н.І.

вчитель географії

Пурій Г.С.

 

 

 


Тема уроку з інформатики. Побудова діаграм у ET Exel.

Тема уроку з географії. Країни Азії. Економіко-географічна характеристика окремих країн.

 Мета уроку з інформатики: використовуючи програму „Атлас світу. Нове тисячоліття”, сформувати банк даних для побудови діаграми; закріпити уміння і навички побудови діаграм в електронних таблицях Exel.

 Мета уроку з географії: навчитися складати порівняльну характеристику двох країн.

Хід уроку

Організаційний момент.

Учитель інформатики: Урок проходить у 3 етапи:

 I етап – збір інформації за допомогою програми „Атлас світу. Нове тисячоліття”;

II етап – побудова діаграм за допомогою електронних таблиць Exel;

III етап – підбиття підсумків. Висновки.

Робота з програмою

„Атлас світу. Нове тисячоліття” (І етап уроку)

Вчитель інформатики:  встановити програму „Атлас світу. Нове тисячоліття”.

Запитання: Як вибрати стиль „Політична карта”?

Вчитель географії: обертанням глобусу і збільшенням необхідної області визначити економіко-географічне положення Китаю і Японії.(Учні  обертають глобус, збільшують необхідну область і визначають економіко-географічне положення держав: Китай і Японія).

Вчитель географії: покажіть на політичній карті світу держави Китаю і Японії та назвіть держави, що межують з ними.

Вчитель інформатики: використовуючи „Атлас світу. Нове тисячоліття”, організавати пошук інформації для побутових діаграм і для складення порівняльної характеристики Китаю і Японії.

Запитання:

1. Як відкрити необхідну статтю?

2. Що таке гіперпосилання?

3. Як працювати з гіперпосиланням?

( Учні працюють зі статтею „Храм великого Будди” чи „Коммодор Перрі” і з гіперпосиланнями- Китай, Пекін, Шанхай, Японія, Токіо,Осака. Заповнюють таблицю „Порівняльна  економіко-географічна характеристика Китаю і Японії”.)

Вчитель інформатики: у таблиці, з якою ви працювали, залишилася незаповненими комірками „тривалість життя”, „природний приріст населення”, „ тип відтворення населення”, „етнічний склад населення”, „мовна родина”, „мовна група”. Для того щоб одержати дані з тривалістю життя і природного приросту населення держав Китаю і Японії, необхідно скористатися відповідями тематичними картами.

Запитання:як відкрити розділ тематичних карт? Які способи існують?

  (Учні відкривають тематичні карти „тривалість життя” і „природний приріст населення”. Визначають показники)

            Вчитель географії: для того, щоб одержати дані про типи відтворення населення, етнічний склад населення, мовну родину, мовну групу, скористаємося географічним атласом. Він лежить на вашому робочому столі.

     ( Учні разом із учителем працюють над цими питаннями.)

Побудова біограми

в електронних таблицях Excel ( ІІ етап уроку)

         Учитель інформатики: перш ніж розпочати роботу в електронних таблицях Excel, повторимо теоретичний матеріал із поданої теми.

          Запитання: що таке діаграма?

          Для перевірки теоритичного матеріалу вам необхідно відповісти на питання тесту. Тести лежать на робочих столах. На роботу приділяється 3 хвилини. (тест оцінюється в 10 балів.)

           (Учні працюють з тестом.)

           Вчитель інформатики: відкрити прикладну рограму „Excel”. Спочаку ви повинні створити таблицю „Порівняльна характеристика держав Китай і Японія”, потім, використовуючи дані таблиці, побудувати діаграму. Тип і вид діаграми зазначений у картці.

        (Учні створюють таблицю і будують діаграму. Вчитель інформатики і вчитель географіїї під час роботи учні перевіряють дані, що використовуються в таблиці.)

 Підбиття підсумків. Висновки (III етап уроку)

 Вчитель інформатики: проаналізуємо діаграму „Порівняльна характеристика держав Китай і Японія”, що включає дані: площа, чисельність населення, щільність населення, природний приріст населення, валовий національний продукт, продукт на душу населення. Аналізувати будемо з погляду інформатики і географії.

(Учні аналізують діаграму)

Вчитель географії: завершимо аналіз порівняльної економіко-географічної характеристики Китаю і Японії, розглянемо наступні питання: тип відтворення населення, співвідношення міського/сільського населення, етнічний склад населення, мовна родина, мовна група, грамотність, релігії, зовнішні економічні зв’зки, торгові партнери, експорт, імпорт.

(Учні аналізують дані з перерахованих питань)

Аналіз роботи учнів на уроці. Виставляння балів.

(Аналізує роботу учнів на уроці, виставляє бали вчитель інформатики. Аналізує роботу учнів на уроці, виставляє бали вчитель географії)

Домашнє завдання.

Вчитель інформатики: повторити матеріал про формули і функції ET Exel.

Вчитель географії: підготувати повідомлення про Індію. Вивчити матеріал за конспектом.

Підсумок уроку.

Вчитель інформатики: сьогодні на уроці, працюючи з програмою „Атлас світу. Нове тисячоліття”, ви сформували банк даних для побудови діаграм, закріпили уміння і навички з побудови діаграм в електронних таблицях Exel.

Вчитель географії: сьогодні на уроці ви навчилися складати порівняльну характеристику двох держав.

 

 

 

 

Додаток № 1

 План роботи з програмою „Атлас світу. Нове тисячоліття”.

 Установити політичну карту. Обертання глобуса. Відкрити статтю і гіперпосилання, вибрати необхідну інформацію:

 Стаття: „Храм Великого Будди” чи „Коммодор Перрі”.

 Гіперпосилання: а) Китай: Пекін; Шанхай;  б) Японія: Токіо; Осака.

 Відкрити тематичні карти, вибрати необхідну інформацію.

Список тематичних карт:

Фізичні характеристики

Економіка

1) клімат;

2) часові пояси;

3) навколишнє середовище;

4) рослинні зони.

1) економіка світу;

2) річний валовий внутрішній продукт (на 1 людину);

3) урбанізація.

Охорона здоров’я

Соціум

1) забезпечення харчуванням;

2) споживання білка;

3) рівень народжуваності;

4) рівень смертності;

5) тривалість життя.

1) густина населення;

2) рівень грамотності;

3) мови;

4) природний приріст населення.

Додаток № 2

Порівняльна економіко-географічна характеристика двох держав: Китаю і Японії

Характеристики

Китай

Японія

1

ЕГП

Східна Азія

 Японські о-ви

2

Площа, кв. Км

9 557 172

377 750

3

Столиця

Пекін, 6 690 000

Токіо, 8 163 573

4

Чисельність населення, млн осіб

1 222, 31

125, 58

5

Щільність населення, млн. Осіб

128

332

6

Тривалість життя

Понад 70 років

Понад 70 років

7

Природний приріст населення, %

1-2% нижче

середнього

1-1% низький

8

Тип відтворення населення

2

1

9

Співвідношення міського/

сільського населення,%

30% міського

78% міського

10

Етнічний склад населення, мовна

родина, мовна група

(заповнюють учні)

(заповнюють учні)

11

Грамотність

78%

99%

12

Релігії

Буддисти, мусульмани

Буддизм, шинто

13

Валовий національний продукт,

$ млн

3 500 000

2 679 200

14

На душу населення, $

2 956

21 461

15

Грошова одиниця

юань

ієна

16

Зовнішні економічні звязки.

Торгові партнери

Японія, США

Експорт:США, Корея, Німеччина.

Імпорт:США, Корея, Індонезія.

17

Експортує

Текстиль,одяг, устаткування, іграшки, взуття

Устаткування, побутова електротехніка, автомашини.

18

Імпортує

Устаткування,пластик, устаткування для звязку, вироби, сталь, текстиль.

Паливо, продовольство,

Сировина.

 

Додаток № 3

Тест за темою „Електронні таблиці EXCEL”

1. Перетинання рядка і ствпця в таблицях EXCEL має назву:

     а) таблиця;     б) діапазон;     в) комірка;    г) поле.

2. Адреса комірки вказує:

    а) на тип даних, що записані в комірках;

    б) на перетині якого стовпця і рядка вона розташована;

    в) нічого, задається користувачем;

    г) на адресу наступної комірки.

3. Вказати правильний спосіб зміни розміру діаграми  EXCEL:

    а) за допомогою команди Формат;

    б) за допомогою команди Меню;

    в) переміщаючи мишею точки виділення діаграми;

    г) розмір змінювати не можна.

4. Який формат даних можна одночасно встановити для однієї комірки ЕТ?

    а) грошовий і загальний;

    б) числовий і дату;

    в) дату і загальний;

    г) в комірці може бути тільки один формат даних.

5. Чи можна встановити в різних комірках одного стовпця різні формати даних (наприклад: текстовий і грошовий)?

    а) так; 

    б) ні;

    в) так, але в рядку повинен бути такий самий формат;

    г) так, але в стовпці повинен бути числовий формат.

6. Що відбудеться, якщо під час роботи з ЕТ натиснути  на клавіатурі клавішу?

    а) видима частина робочого поля переміститься на один рядок униз;

    б) активізується комірка;

    в) нічого не відбудеться;

    г) перехід на інший аркуш.

 

 

Додаток № 4

Таблиця для побудови діаграми „Порівняльна характеристика держав”

 

 

 

Площа

 

Чисельність

 

Щільність

Прир.приріст  населення

 

ВНП

Продукт   на душу населення

Китай

9557172

1222, 31

128

2

3500000

2956

Японія

377750

125, 58

332

1

2679200

21461

 

Площа – кв. км

Чисельність, млн. чол.

Щільність людей на кв. км.

Природний приріст населення, %.

Валовий національний продукт, $ млн.

На душу населення - $.

ТИП ДІАГРАМИ: гістограма, 6-й вид.

Лінійний, 6-й вид.

1

 

doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
14 квітня 2021
Переглядів
456
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку