Дефектологічний аспект для дітей з ООП мол.школи(облегшений шаблон)

Про матеріал
Шаблон-бланк дефектологічного аспекту для дітей з ООП,молодша школа. Включає в себе опис психічних процесів, стан експресивного і імпресивного мовлення, навчаність, працездатність, навички з читання і письма
Перегляд файлу

Дефектологічний аспект

ПІБ дитини  ______________________________    клас ____

Показники розвитку ______________________20__/20__ н.р.

 

Психічні процеси

Пам’ять

Види пам’яті, які домінують

За змістом:

Способом:

Тривалістю:

За аналізатором:

образна

 

довільна

 

короткочасна

 

зорова

 

словесно-логічна

 

мимовільна

 

довготривала

 

слухова

 

рухова

 

 

 

оперативна

 

рухова

 

емоційна

 

 

 

короткочасна

 

 

 

Індивідуальні особливості

Швидкість

 

Точність

 

Міцність

 

Запам’ятовування

 

достатня

 

достатня

 

достатня

 

механічне

 

недостатня

 

недостатня

 

недостатня

 

смислове

 

Готовність до відтворення

 

Відтворення

 

Обсяг

 

нормальне

 

впізнавання

 

згадування

 

нормальний

 

сповільнене

 

повне

 

достанє

 

звужений

 

 

 

неповне

 

недостатнє

 

 

 

Увага

Індивідуальні особливості

Стійкість

Концентрація

Переключення

Розподіл

Об’єм

стійка

 

достатня

 

Легке

 

Достатній

 

достатній

 

нестійка(поверхова)

 

недостатня

(розсіяна)

 

Ускладнене

(повільне)

 

ускладнений

 

недостатній

 

Сприймання (індивідуальні особливості)

Фіз. поруш. за модальністю

За формою

Цілісність

Предметність

Узагальненість

системність

зорове

 

простору

 

цілісне

 

достатня

 

достатня

 

слухове

 

часу

 

фрагментране

 

низька

 

низька

 

сенсорне

 

руху

 

 

 

 

 

 

 

інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уявлення (індивідуальні ососбливості)

Диференційованість

Повнота

Детальність

 

 

достатня

 

достатня

 

достатня

 

недостатня

 

збіднена

 

поверхова

 

Мислення

Домінуючий вид

За формою:

Наочно-дійове

 

Наочно-образне

 

Словесно-логічне

 

Разгорненням

 

відтворювальне

 

інтуітивне

 

 

 

Характерні індивідуальні особливості мислення

Самостійність

Критичність

Гнучкість

Послідовність

Швидкість

достатня

 

достатня

 

достатня

 

достатня

 

достатня

 

недостатня

 

малокритичність

 

недостатня

 

недостатня

конкретність, ситуативність

 

недостатня

сповільненість, інертність

 

 

 

некритичність

 

 

 

Індивідуальні особливості механізму мислення

1.Аналіз і синтез

Виділення

Ситуативність

Обсяг

Прич.-насл.зв’язки

Класифікація

достатнє

 

встановлює

 

достатній

 

встановлює

 

достатнє

 

недостатнє

 

ускладненнням

 

збіднений

 

ускладненням

 

недостатнє

 

не виділяє

 

не встановлює

 

 

 

не встановлює

 

не володіє

 

2.Порівняння

Володіння кри-теріями порівняння

Домінантне порівняння

Виділення функ-ціональних ознак

Систематизація

Узагальнення

 

Абстрагування

 

достатнє

 

відмінність

 

достатнє

 

достатнє

 

достатнє

 

достатнє

 

недостатнє

 

подібність

 

недостатнє

 

недостатнє

 

недостатнє

 

недостатнє

 

не володіє

 

 

 

не володіє

 

стереотипічна

 

не володіє

 

не володіє

 

Примітки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фізіологічний розвиток

Загальна мотрика

порушена

 

не порушена

 

Індивідуальні особливості фізіологічного розвитку

Хода

Великі рухи

Зор.-рух.

узгодженність

Оральний праксис

Дрібна моторика

Психосоматика

рівна,легка

 

зкоординовані

 

порушена

 

порушений

 

грубо порушена

 

обтяжена

 

хитка,млява

 

незграбні, координація ускладнена

 

не порушена

 

не порушений

 

порушена

 

необтяжена

 

ходіння на пальчиках

 

стереотипії(рухові ритуали)

 

 

 

 

 

розвинута

 

 

 

Емоційно-вольова сфера, соціально-моральна. Особливості організаційної і регулятивної діяльності.

Комунікативний розвиток

Встановлення контакту

Зоровий контакт

Потреба в контакті з оточуючими

Організаційна поведінка

легко

 

прямий

 

достатня

 

сформована

 

поступово

 

недостатньо регульований «повз»

 

виражена недостатність

 

з труднощами

 

формально

 

відсутність фіксації

 

відсутність (ігнорування)

 

не сформована

 

Сенсорні стимули

нормальна чутливість

 

гіперчутливість

 

виокремлення афективно значущих відчуттів

 

стереотипічні  рухи

 

аутостимуляції

 

гіпочутливість(торпедні реакції)

 

Емоційно-вольовий стан. Індивідуальні особливості поведінки

Емоційні реакції

Розуміння дій інших

Вираження і контроль власних станів

Вольова активність

Самооцінка

адекватні

 

сформоване

 

достатній

 

достатня

 

адекватна

 

неадекватні

 

несформоване

 

ускладнений

 

знижена

 

знижена

 

лабільні

 

не достатнє

 

відсутній

 

відсутня

 

завищена

 

підвищена чутливість

 

 

 

 

 

підвищена

 

мінлива

 

знижена чутливість

 

 

 

 

 

 

 

стійка

 

Домінантні індивідуальні особливості емоційно-вольової сфери

полюсність емоцій

 

ініціативність

 

безініціативність

 

рішучість

 

нерішучість

 

емоційна незрілість

 

впертість

 

активність

 

пасивність

 

апатичність

 

холодність

 

капризність

 

навіюваність

 

самостійність

 

адаптивність

 

страхи

 

інертність

 

сором’язливість

 

Домінантні індивідуальні особливості поведінки

керована

 

малокерована

 

польова пове-дінка(хаотичне переміщен.)

 

деструктивність

 

асоціальна

(дромоманія та ін)

 

нав’язливість

 

некерована

 

хвороблива прихильність до звичного

 

аутостимуляції (самоагресія)

 

страхи

 

демонстратив-на

 

прояви агресії

 

Працездатність

Інтерес до співпраці

Сприйняття допомоги

Реакція на зауваження

Мотивація до навчання

 

Реакція на зовн.мотивацію

 

виразний

 

позитивно

 

адекватна

 

адекватна

 

позитивна

 

епізодичний

 

негативно

 

неадекватна

 

знижена

 

негативна

 

відсутній

 

не сприймає

 

не реагує

 

переважають органічні потреби над пізнавальними

 

не реагує

 

Навчуваність

 

Характер діяльності

 

Темп і працездатність

 

Оволодіння досвідом (перенесення знань на практику)

 

достатній р-нь

 

активний

 

рівномірний

 

достатній

 

знижена

 

пасивний

 

нерівномірний з проявами імпульсивності(збудження)

 

знижений

 

регрес

 

мінливий

 

нерівномірний з проявами астенії(гальмування)

 

відсутній

 

Характер діяльності

Предметно-практичні дії

Ігрова активність

 

Гра

 

Мотиво-результативні зв’язки

 

стійкий

 

самостійні, адекватні

 

розвинута

 

предметна, рольова, процесуальна

 

встановлює

 

нестійкий

 

нерішучі, стимульовані, регульовані розум. діями

 

знижена

 

використання предметів адекватне, маніпулює ними

 

з ускладненням

 

формальний

 

імпульсивні, регульовані розумовими діями

 

імпульсивні втручання

 

не завжди використовує адекватно, маніпулює ними

 

не встановлює

 

відсутність мотивів

 

нерішучі, нерегульовані розумовими діями

 

схильність до самоти

 

неадекватна, неспецифічні маніпуляції

 

 

 

 

 

імпульсивні, неусвідомлені

 

 

 

ігрові навички відсутні

 

 

 

Соціально-моральний розвиток

Навички побутової адаптації

Навички гігієни, одягання

Навички харчування

Розуміння соц. норм і правил

 

Оволодіння соц.-мор. нормами поведінки

 

сформовані

 

сформовані

 

сформовані

 

достатній

 

сформовані

 

на стадії формування

 

на стадії формування

 

на стадії формування

 

знижений

 

частково сформовані

 

не сформовані

 

не сформовані

 

не сформовані

 

не розуміє

 

не сформовані

 

Планування діяльності

самостійні спроби планування з урахуванням кінцевої мети

 

складає примітивний план дій  за допомогою дорослого

 

виконує  без аналізу, не усвідомлюючи кінцеву мету і не маючи плану дій.

 

планування діяльності відсутнє

 

Примітки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Індивідуальна характеристика імпресивного і експресивного мовлення

Розуміння зверненого мовлення

0-й р-нь: не сприймає,іноді реагує на інтонації

 

Ситуативний р-нь: розуміє 1-2 складову соц.- побутову інструкцію, не співвідносить слова з зображенням

 

Номінативний р-нь: орієнтується в простих іменниках, дієсловах,їх зображенням, зовсім відсутнє розуміння непрямих відмінків

 

Предикативний р-нь: розуміє 2-3 складову інструкцію,легко орієнтований  в непрямих відмінках, розуміння деяких прийменників(в,на,біля)

 

Розчленований р-нь: розуміє складні інструкції,розрізнює словозміни, словотворення.

 

Стан експресивного мовлення

Фонематичне сприйняття

Звуковий аналіз і синтез

Звуковимова

Складова структура слова

Активний,пасивний словник

не сформоване

 

відсутність аналізу

 

без порушень

 

не порушена

 

збіднений

 

грубо недорозвинене

 

грубе недорозвинення

 

поліморфне порушення

 

незначно порушена

 

розвинутий

 

недорозвинене

 

недорозвинений

 

мономорфне порушення

 

грубо порушена

 

відсутні слова ознаки, дій, ін..

 

порушення звуко-складового сприймання

 

достатній

 

відсутня

 

відсутнє мовлення

 

домінують іменники,дієслова,недостатні ін. частини мов-ня

 

розвинене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фраза

 

відсутня

 

лепетні елементи, жести

 

1-2 слівне речення,аморфні слова-корені

 

проста, з 2-3 слів, аграматична

 

жестове мовлення

 

однослівна

 

слова-штампи,             словопотік без сенсового навантаження

 

ехолалія

 

складна за структурою,розгорнута

 

Граматична будова

 

відповідно нормі

 

сформовано недостатньо

 

не сформовано

 

Зв’язне мовлення

Діалогічне мовлення

Складання розповіді

Переказ

Повнота переказу

не сформоване

 

не сформоване

 

складає за малюнком

 

не складає, причинно-наслідкові зв’язки не встановлює

 

повний, близький до тексту

 

грубий недорозвиток

 

грубий недорозвиток

 

складає за серією малюнків

 

складає з допомогою та наочним матеріалом

 

недостатньо повний

 

сформоване недостатньо

 

сформоване недостатньо

 

не складає

 

складає з допомогою без наочного матеріалу

 

не складає

 

розвинуте

 

розвинуте

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Просторові уявлення

В напрямках відносно себе

Взаємовідношення зовнішніх об’єктів і тіла

Вербалізація просторових уявлень

 

Орієнтування на аркуші зошиті

 

орієнтується

 

орієнтується

 

сформована

 

орієнтується

 

з ускладненням

 

з ускладненням

 

недостатньо сформована

 

з ускладненням

 

не орієнтується

 

не орієнтується

 

не сформована

 

не орієнтується

 

 

Пори року

Дні тижня

Часини доби

 

Місяці

 

Одиниці часут (сек,хв.,год)

 

знає, називає, розуміє порядок послідовності,осн.ознаки

 

знає, називає, розуміє порядок послідовності,

осн.ознаки

 

знає, називає, розуміє порядок послідовності,осн.ознаки

 

знає, називає, розуміє порядок послідовності,осн.ознаки

 

сформовані

 

знає назви, плутає порядок, осн.ознаки

 

знає назви, плутає порядок, осн.ознаки

 

знає назви, плутає порядок, осн.ознаки

 

знає назви, плутає порядок, осн.ознаки

 

недостатньо сформовані

 

називає з допомогою,недостатнє розуміння ознак

 

називає з допомогою,недостатнє розуміння ознак

 

називає з допомогою,недостатнє розуміння ознак

 

називає з допомогою,недостатнє розуміння ознак

 

не сформовані

 

не сформовані

 

не сформовані

 

не сформовані

 

не сформовані

 

 

 

Диференціація «зараз, згодом,раніше, пізніше»

сформовані

 

недостатньо сформовані

 

не сформовані

 

Примітки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Математична складова

Сенсорні еталони

Кольори

Геометричні форми

Розрізняє,

називає

Якісні ознаки

Поняття «ціле, частина»

знає, називає,спів від-носить

 

знає, називає,співвідно-сить

 

 

 

 

 

сформовані, розрізняє, називає,порівнює за ними

 

розуміє

 

не знає, не вказує, співвідносить

 

не знає, не вказує, співвідносить

 

 

 

 

 

недостатньо сформовані, розрізняє і називає з допомогою,плутається в назвах порівнювальних величин

 

не розуміє

 

не знає, не співвідносить

 

не знає, не співвідносить

 

 

 

 

 

порівнює переважно за розмірними характеристиками,з допомогою дорослого

 

 

 

знає відтінки

 

знає об’ємні фігури

 

 

 

 

 

не сформовані, не порівнює

 

 

 

Числовий ряд

в межах 1-5

 

5-10

 

10-20

 

20-100

 

> 100

 

Порядкова лічба

Обернена лічба

Рахунок

Співвіднесення кіл-сті з цифрою

Числовий ряд викладає

Числа-сусіди

сформована

 

сформована

 

механічний

 

сформоване

 

самостійно

 

сформована

 

ускладнена

 

ускладнена

 

малоусвідом-лений

 

з допомогою

 

з допомогою

 

ускладнена

 

не сформована

 

не сформована

 

усвідомлений

 

не сформоване

 

не сформоване

 

не сформована

 

Склад числа

Математичні знаки

Попереднє,

наступне

Поняття «скільки,котрий»

Арифметичні дії

сформований

 

1-2

 

3-4

 

+

 

-

 

розуміє

 

сформовані

 

усно

 

з допомогою

 

5-6

 

7-8

 

>

 

<

 

не розуміє

 

на стадії формування

 

на пальцях, рахівна лінійка

 

не сформований

 

9

 

10

 

=

 

*

 

 

 

не сформовані

 

  не виконує

 

Порівняння множин

Графічне зображення цифр

Читання і запис прикладів

Розв’язування задач

виконує за однаковими якісними ознаками

 

пише правильно

 

розуміє, вміє читати і записувати самостійно

 

структурні компоненти

 

розв’язування,розуміння змісту

 

виконує за різними якісними ознаками

 

виконання окремих елементів невірне

 

розуміє, вміє читати і записувати з допомогою

 

розуміє

 

самостійне

 

не виконує

 

дзеркальне відтворення

 

не усвідомлює практичний зміст

 

з ускладненням

 

потребує допомоги

 

самостійно

 

не розуміє, обводе за шаблонами

 

 

 

не розуміє

 

зміст не розуміє, не розв’язує

 

з допомогою

 

не розуміє, відмова від написання, хаотичне письмо

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навички читання і письма

Навички письма

Каліграфічне письмо

Розрізнення мовних одиниць (буква,слово, речення)

Письмо під диктовку

Списування

достатньо сформоване

 

сформоване

 

букв

 

письмо без помилок

 

букв

 

достатньо грамотне

 

порушення на письмі

 

недостатньо сформоване

 

складів

 

помилки, зрідка користується наочністю

 

складів

 

з помилками

 

не сформоване

 

не сформоване

 

слів

 

Численні помилки

 

слів

 

не сформоване

 

 

 

 

 

речень

 

Не сформоване

 

речень

 

 

 

Основні характерні помилки на письмі

відсутність знаків пунктуації

 

зливання воєдино

 

не притримується графічної сітки

 

надмірність знаків пунктуації

 

не використовує велику букву

 

виходить за межі робочого рядка

 

плутання букв подібних за написанням

 

помилки при написанні елементів букв

 

помилки у з’єднанні букв

 

плутання букв подібних за звучанням

 

дзеркальне письмо

 

неакуратне письмо,малорозбірливе

 

пропуск букв, складів

 

забування букв

 

виправлення, наведення

 

Навички читання

Знання букв

Темп читання

Спосіб читання

Розуміння прочитаного

Розуміння прочитаного іншим

Переказ прочитаного

сформоване

 

критично низький

 

по буквений

 

повне розуміння

 

повне розуміння

 

самостійний

 

недостатньо сформоване

 

повільний

 

змішаний

(побукв.+поскл.)

 

розуміння з опорою на наочність, допомогою

 

неповне, фрагментарне

зміна змісту

 

за навідними запитаннями

 

не сформоване

 

помірний

 

відривний складовий

 

неповне розуміння, фрагментарне

 

грубе спотворення змісту

 

не може переказати

 

 

 

швидкий

 

плавний складовий

 

неповне, поруш. співвіднесення

 

не розуміє, за сюжетом не слідкує

 

 

 

 

 

 

 

складовий з цілісним прочитанням слів

 

не розуміє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словами

 

 

 

 

 

 

 

Характерні помилки при читанні

заміна букв у складі

 

не зливає букви у склади

 

не зливає склади у слова

 

плутає букви за оптичними озн.

 

плутає букви за акустичн. озн.

 

переставлення складів

 

пропуск складів

 

пропуск букв

 

забуває букви

 

Примітки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Вчитель-дефектолог    ______________________               Підпис __________        Дата _________

 

 

 

docx
Додано
16 травня 2021
Переглядів
854
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку