14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Діагностичний інструментарій для визначення рівня адаптації учнів 10 класу

Про матеріал

Діагностичний інструментарій для визначення рівня адаптації учнів 10 класу, включає в себе:

1. Соціометрія (оцінка взаємин підлітка з класом)

2. Опитувальник депресивності Бека

3.Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська)

4. Самооцінка емоційних станів (за Уесманом-Ріксом)

5. Методика «ваша самооцінка»

6. «ЧОМУ ТИ ВЧИШСЯ?»

7.Методика виявлення комунікативних та організаторських здібностей (коз)

Бланк відповідей для учнів
Перегляд файлу

1. Соціометрія (оцінка взаємин підлітка з класом)

Показником сприйняття людиною групи є роль групи в індивідуальній діяльності індивіда.

Тип 1 — індивідуалістичний

Індивід ставиться до групи нейтрально або сприймає її як пе­решкоду для своєї діяльності. Група не є окремою цінністю, що проявляється в ухиленні від співпраці із членами групи, в на­данні переваги одноосібній роботі, обмеженню контактів.

Тип 2 — прагматичний

Індивід сприймає групу як засіб досягнення тієї чи іншої особистої мети. При цьому група сприймається й оцінюється з позиції «корисності» для індивіда. Перевага надається найкомпетентнішим членам групи, які здатні допомогти, взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, дати необхідну інформацію.

Тип З — колективістський

Індивід приймає групу як самостійну цінність. На першому плані постають проблеми групи та її окремих членів. Спо­стерігається зацікавленість як в успіхах кожного, так і групи в цілому, прагнення зробити свій внесок у групову діяльність. Проявляється потреба в колективних формах роботи.

На основі трьох вищеописаних типів сприйняття групи була розроблена спеціальна анкета з 14 пунктів-суджень. У кожному пункті альтернативи розміщені в довільному порядку.

Анкета

Мета: виявлення переваги того чи іншого «типу» сприйняття індивідом групи (класного колективу).

Інструкція. Ми проводимо дослідження, щоб покращити організацію діяльності навчального процесу. Ваші відповіді на за­питання анкети допоможуть нам у цьому. На кожен пункт анкети є три варіанти відповіді. Виберіть той, який найбільше відповідає  вашій точці зору. Пам'ятайте, що «поганих» і «хороших» відпо­відей немає. На кожен пункт має бути лише одна відповідь.

 1. Кращими партнерами у групі я вважаю тих, хто:

а) знає більше, ніж я;

б) усі питання намагається вирішувати разом;

в) не відволікає уваги викладачів.

 1. Кращими викладачами є ті, хто:

а) використовує індивідуальний підхід;

б) створює умови для допомоги з боку інших;

в) створює в колективі атмосферу, в якій ніхто не боїться висловлювати свою думку.

 1. Я радію, коли мої друзі:

а) знають більше, ніж я;

б) уміють самостійно, не заважаючи іншим, досягати успіхів;

в) допомагають іншим, коли випадає нагода.

 1. Найбільше мені подобається, коли у групі:

а) не потрібно нікому допомагати;

б) не заважають виконувати завдання;

в) інші підготовлені гірше, ніж я.

 1. Мені здається, що я здатний на більше, коли:

а) можу від інших отримати допомогу і підтримку;

б) мої зусилля достатньо оцінюються;

в) є можливість проявити ініціативу, корисну для всіх.

 1. Мені подобаються колективи, в яких:

а) кожен зацікавлений у покрашенні результатів інших;

б) кожен зайнятий своїми справами і не заважає іншим;

в) кожен може звертатися до інших для вирішення своїх завдань.

 1. Найгірші викладачі ті, хто:

а) створює атмосферу змагань між учнями;

б) не надає учням достатньо уваги;

в) не створює умов для того, щоб група допомагала їм.

 1. Найбільше задоволення в житті дає:

а) можливість працювати, коли тобі ніхто не заважає;

б) можливість отримувати нову інформацію від інших людей;

в) можливість бути корисним іншим.

 1. Основна роль школи має полягати:

а) у вихованні людей із розвинутим почуттям відповідальності перед іншими;

б) у підготовці пристосованих до самостійного життя людей;

в) у підготовці людей, які вміють отримувати користь від спілкування з іншими людьми.

 1.          Якщо перед групою стоїть якась проблема, то я:

а) надаю перевагу тому, щоб інші вирішували цю проблему;

б) надаю перевагу самостійній праці, не покладаюсь на інших;

в) прагну зробити свій внесок у спільну справу.

 1.       Я навчався б краще, якби викладачі:

а) мали до мене індивідуальний підхід;

б) створювали умови для отримання мною допомоги від інших;

в) заохочували ініціативу учнів, спрямовану на досягнення спільного успіху.

 1.       Найгірше, коли ти:

а) не можеш самостійно досягти успіху;

б) почуваєшся зайвим у групі;

в) не допомагають інші.

 1.       Найбільше я ціную:

а) особистий успіх, в якому є частина заслуги моїх друзів;

б) спільний успіх, в якому є й моя заслуга;

в) успіх, досягнутий ціною власних зусиль.

 1.       Я хотів би:

а) працювати в колективі, в якому всі готові до співпраці;

б) працювати індивідуально з викладачем;

в) працювати з компетентними людьми.

Кожне співпадіння з ключем оцінюється в 1 бал. Бали, на­брані за всіма 14 судженнями анкети, підсумовуються по кож­ному типу окремо. При цьому загальна сума балів має дорів­нювати 14.

Переважає той тип сприйняття, по якому набрано найбільше балів.

Тип сприйняття індивідом групи

Індивідуалістичне

Колективістське

Прагматичне

1в, 2а, 36, 46, 56, 66, 76, 8а, 96, 106, 11а, 12а, 13в, 14в

16, 2в, 3в, 4а, 5в, 6а, 7а, 8в, 9а, 10в, 11в, 126, 136, 14а

1а, 26, За, 4в, 5а, 6в, 7в, 86, 9в, 10а, 116, 12а, 13а, 14в

 

2. Опитувальник депресивності Бека

Опитувальник ґрунтується на клінічних спостереженнях і описах симптомів, котрі часто зустрічаються у депресивних психіатричних пацієнтів на відміну від не депресивних психіатричних пацієнтів. Систематизація цих спостережень дала змогу виділити 21 твердження, кожне з яких являє собою окремий тип патопсихологічної симптоматики і має пункти:

1 – печаль; 2 – песимізм; 3 - відчуття невдачі; 4 – незадоволеність собою; 5 – почуття провини; 6 – відчуття покарання; 7 – самозаперечення; 8 – самозвинувачення; 9 – наявність суїцидальних думок; 10 – плаксивість; 11 – дратівливість; 12 – відчуття соціальної відчуженості; 13 – нерішучість; 14 –  дис-морфофобія; 15 – труднощі у роботі; 16 – безсоння; 17 – втомлюваність; 18 – втрата апетиту; 19 – втрата ваги; 20 – занепокоєння станом здоров’я; 21 – втрата сексуального потягу.

Інструкція: Вам пропонується ряд тверджень. Виберіть одне з тверджень у кожній групі, котре найточніше описує ваш стан за останній тиждень, включаючи сьогоднішній. Обведіть кружечком номер твердження, котре ви вибрали. Якщо в групі декілька тверджень однаково добре описують ваш стан, обведіть номер кожного з них. Перш, ніж зробити свій вибір, уважно прочитайте всі твердження в кожній групі.

1.0 – Я не відчуваю себе нещасним.

1 – Я відчуваю себе нещасним.

2 – Я весь час нещасливий і не можу звільнитися від цього почуття.

3 – Я настільки нещасливий і засмучений, що не можу це витримати.

2. 0 – Думаючи про майбутнє, я відчуваю себе особливо розчарованим.

1 – Думаючи про майбутнє я відчуваю себе розчарованим.

2 -  Я відчуваю, що мені нічого очікувати в майбутньому.

3 – Я відчуваю, що майбутнє безнадійне і нічого не зміниться на краще.

3.  0 – Я не відчуваю себе невдахою.

 1 – Я відчуваю, що у мене було більше невдач, ніж у більшості інших людей.

 2 – Коли я озираюся на прожите життя, все, що я бачу - це шерег невдач.

 3 – Я відчуваю себе повним невдахою.

4. 0 – Я отримую стільки ж задоволення від життя, як і раніше.

 1 – Я не отримую від життя стільки ж задоволення, як і раніше.

 2 – Я не отримую справжнього задоволення ні від чого.

 3 – Я всім незадоволений і мені все набридло.

5. 0 – Я не відчуваю себе особливо винним.

 1 – Досить часто я відчуваю себе винним.

 2 – Майже завжди я відчуваю себе винним.

 3 – Я відчуваю себе винним весь час.

6. 0 – Я не відчуваю, що мене за щось карають.

 1 – Я відчуваю, що можу бути покараний за щось.

 2 – Я чекаю, що мене покарають.

 3 – Я відчуваю, що мене карають за щось.

7. 0 – Я не відчуваю розчарування в собі.

 1 – Я розчарований у собі.

 2 – Я навіюю собі відразу.

 3 – Я ненавиджу себе.

8. 0 – У мене немає відчуття, що я в чомусь гірший за інших.

 1 – Я самокритичний і визнаю свої слабкості і помилки.

 2 – Я постійно звинувачую себе за свої помилки.

 3 – Я звинувачую себе за все погане, що відбувається.

9. 0 - У мене немає думок, щоб покінчити з собою.

 1 – У мене є думки, щоб покінчити з собою, однак я цього не зроблю.

 2 - Я хотів би покінчити життя самогубством.

 3 – Я покінчив би з собою, якби видався зручний випадок.

10. 0 – Я плачу не більше, ніж звичайно.

 1 – Тепер я плачу більше від звичайного.

 2 -  Я тепер постійно плачу.

 3 – Раніше я ще міг плакати, але тепер не зможу, навіть якщо дуже захочу.

11. 0 – Тепер я не більше роздратований, ніж раніше.

 1 – Я дратуюся легше, ніж раніше, навіть через дрібниці.

 2 – Тепер я постійно роздратований.

 3 – Мене вже нічого не дратує, тому що все стало байдужим.

12. 0 – Я не втратив інтересу до інших людей.

 1 – У мене менше інтересу до інших людей, ніж раніше.

 2 – Я майже втратив інтерес до інших людей.

 3 – Я втратив будь-який інтерес до інших людей.

13. 0 – Я здатний приймати рішення так, як і завжди.

 1 – Я відкладаю прийняття рішень частіше, ніж звичайно.

 2 – Я відчуваю більше труднощів у прийнятті рішень, ніж раніше.

 3 – Я більше не можу приймати будь-які рішення.

14. 0 - Я не відчуваю, що я виглядаю гірше, ніж раніше.

 1 – Я занепокоєний тим, що виглядаю постарілим чи непривабливим.

 2 – Я відчуваю, що зміни, які відбулися в моїй зовнішності, зробили мене непривабливим.

 3 – Я впевнений, що виглядаю потворно.

15. 0 – Я можу працювати так само, як і раніше.

 1 – Мені потрібно докладати додаткових зусиль, щоб почати щось робити.

 2 – Я з великими труднощами змушую себе щось робити.

 3 – Я взагалі не можу працювати.

16. 0 – Я можу спати так само добре, як і раніше.

 1 – Я сплю не так добре, як завжди.

 2 – Я прокидаюся на 1 – 2 години раніше, ніж зазвичай, і з труднощами можу заснути знову.

 3 – Я прокидаюся на декілька годин раніше від звичайного і не можу більше заснути.

17. 0 – Я стомлююся не більше, ніж звичайно.

 1 – Я стомлююся швидше від звичайного.

 2 – Я стомлююся майже від усього, що роблю.

 3 – Я надто стомився, щоб щось робити.

18. 0 – Мій апетит не гірший від звичайного.

 1 – У мене не такий добрий апетит, як був раніше.

 2 – Зараз мій апетит став набагато гіршим.

 3 – Я взагалі втратив апетит.

19. 0 – Якщо останнім часом я й втратив вагу, то дуже не набагато.

 1 – Я втратив більше 2 кг ваги.

 2 – Я втратив більше 4 кг ваги.

 3 – Я втратив більше 6 кг ваги.

Я спеціально намагався не їсти, щоб втратити вагу (обведіть кружечком): ТАК   НІ.

20. 0 – Я піклуюся про своє здоров’я не більше, ніж зазвичай.

 1 – Мене хвилюють такі проблеми, як різноманітні болі, розлади шлунку, запори.

 2 – Я настільки схвильований своїм здоров’ям, що мені навіть важко думати про щось інше.

 3 – Я до такої міри схвильований своїм здоров’ям, що взагалі про щось інше думати не можу.

 

21. 0 – Я не помічав будь-яких змін у моїх сексуальних інтересах.

 1 – Я менше, ніж звичайно, цікавлюся сексом.

 2 – Тепер я набагато менше цікавлюся сексом.

 3 – Я зовсім втратив інтерес до сексу.

Ключ:

Виділені шкали дають можливість виявити ступінь вияву депресивної симптоматики, оскільки кожна з них представляє собою групу з 4 тверджень, які відповідно оцінюють в балах від 0 до 3. Максимальна сума – 63 бали.

Якщо сумарний бал:

менше 9 – відсутність депресивних симптомів;

10 – 18 балів – помірно виражена депресія;

19 – 29 – критичний рівень депресивності;

30 – 63 бали – явно виражена депресивна симптоматика.

3.  Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська)

Мета: виявлення схильності індивіда до суїцидальної поведінки.

Форма проведення: індивідуальна чи групова.

Час: 30-45 хв.

Вік: із 14 років.

Інструкція досліджуваному. Зараз вам зачитають твердження, навпроти кожного з них ставте оцінку за таким принципом: якщо твердження вам підходить - то 2, якщо не зовсім підходить - 1, якщо зовсім не підходить — 0.

Бланк опитувальиика

 1. Я часто невпевнений у своїх силах.
 2. Нерідко мені здається безвихідним становище, з якого можна було б знайти вихід.
 3. Я часто залишаю за собою останнє слово.
 4. Мені важко змінювати свої звички.
 5. Я часто червонію через дрібниці.
 6. Неприємності мене часто засмучують, і я впадаю у розпач.
 7. Нерідко в розмові я перериваю співрозмовника.
 8. Мені важко переключитися з однієї справи на іншу.
 9. Я часто прокидаюся вночі.
 1.       При великих неприємностях я беру провину на себе.
 2.       Мене легко роздратувати.
 3.       Я дуже обережний у зміні свого життя.
 4.       Я легко впадаю у розпач.
 5.       Нещастя і невдачі нічого мене не вчать.
 6.       Мені доводиться часто робити зауваження іншим.
 7.       У суперечці мене важко переконати.
 8.       Я переймаюся навіть через уявні неприємності.
 9.       Я часто відмовляюся від боротьби тому, що вважаю її марною.
 10.       Я хочу бути авторитетом для оточення.
 11.       Нерідко не полишають думки, яких слід було б позбу­тися.
 12.       Мене лякають труднощі, з якими зіткнуся в житті.
 13.       Нерідко почуваюся беззахисним.
 1.       У будь-якій справі я не задовольняюся малим, а хочу досягти максимального успіху.
 2.       Я легко зближуюся з людьми.
 3.       Я часто звертаю увагу на свої недоліки.
 4.       Інколи у мене буває пригнічений настрій.
 5.       Мені важко стримувати себе, коли я гніваюсь.
 6.       Я дуже хвилююсь, якщо в моєму житті несподівано щось змінюється.
 7.       Мене легко переконати.
 8.       Я відчуваю розгубленість, коли у мене виникають труд­нощі.
 9.       Мені більше подобається керувати, а не підкорятися.
 10.       Нерідко я виявляю упертість.
 11.       Мене хвилює стан мого здоров'я.
 12.       У скрутні хвилини я іноді поводжуся, як дитина.
 13.       У мене різка жестикуляція.
 14.       Я неохоче йду на ризик.
 15.       Я важко витримую очікування чогось.
 1.       Я думаю, що ніколи не зможу виправити своїх не­доліків.
 2.       Я  - мстивий.
 3.       Мене засмучують навіть незначні порушення моїх планів.

Обробка результатів

I. Шкала тривожності: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37.

II. Шкала фрустрації: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38.

ІІІ Шкала агресії: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 37, 31, 35, 39.

ІV Шкала ригідності: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 26, 40.

 

Інтерпретація результатів

Для кожної групи можлива кількість балів від 0 до 20, де «0» визначається як невиявлений прояв цієї характеристики.

І. Шкала тривожності - визначає рівень здатності індивіда до відчуття тривоги:

0-7 балів - низький рівень тривожності;

8-11 балів  - середній рівень тривожності;

12-16 балів - високий рівень тривожності;

17 балів і більше - дуже високий рівень тривожності.

II. Шкала фрустрації — виявляє ступінь розчарування, яке виникає через реальні або уявні перешкоди, що заважають до­сягненню мети:

0-7 балів - низький рівень фрустрації; 8-9 балів - середній рівень фрустрації; 10-15 балів - високий рівень фрустрації;

16 балів і більше - дуже високий рівень фрустрації.

III. Шкала агресії — виявляє підвищену психологічну актив­ність, прагнення до лідерства через застосування сили до інших людей. Для суїцидентів допускається зниження агресивності

від 10 до 0:

0—10 балів — низький рівень агресивності; 11—12 балів — середній рівень агресивності; 13—16 балів — високий рівень агресивності;

17 і більше — дуже високий рівень агресивності.

IV. Шкала ригідності - ускладнення у зміні визначеної суб'єктом діяльності за умов, що така перебудова справді потрібна. Для осіб із суїцидальною поведінкою — 13 балів і вище:

0-10 балів — низький рівень ригідності;

11-12 балів — середній рівень ригідності;

13-16 балів — високий рівень ригідності;

17 балів і більше — дуже високий рівень ригідності.

Психолог додає всі бали за 4 шкалами і визначає показник схильності до суїцидальної поведінки:

0-38 балів — рівень схильності до суїцидальної поведінки низький;

39-45 балів — рівень схильності до суїцидальної поведінки потребує уваги до підлітка;

46 балів і більше — рівень схильності до суїцидальної по­ведінки високий, потрібна корекційна робота.

 

4. Самооцінка емоційних станів (за Уесманом-Ріксом)

Методика передбачає 10-бальну систему оцінювання.

Інструкція. Виберіть у кожному із запропонованих наборів суджень те, що найбільше відповідає вашому стану в цей момент. Номер судження запишіть.

Вимірюються чотири показники, які в нормі мають відповідати 4-му і 5-му номерам відповідей.

Спокій — тривожність

1. Абсолютний і цілковитий спокій, непохитно впевнений у собі.

2. Винятково холоднокровний, надзвичайно впевнений, не хвилююся.

3. Відчуття цілковитого благополуччя, впевнений, почуваюся невимушено.

4. Загалом упевнений у собі й вільний від хвилювання.

5. Нічого особливо не хвилює мене, почуваюся відносно невимушено.

6. Трохи стурбований, почуваюся скуто, дещо стривожений.

7. Є певна стурбованість, страх, хвилювання, невизначеність. Нервовий, хвилююся, роздратований.

8. Значна невпевненість, травмований невизначеністю, страшно.

9. Величезна тривожність. Змучений страхом.

10. Зовсім втратив самовладання від страху, загубив розум, наляканий проблемами.

Енергійність — втомлюваність

1. Порив, що не знає перешкод, життєва сила вихлюпується через край.

2. Величезна енергія, життєздатність б’є через край, велике прагнення до діяльності.

3. Багато енергії, велика потреба в діяльності.

4. Почуваюся бадьоро, в запасі значна енергія.

5. Почуваюся свіжим, у міру бадьорим.

6. Трохи втомився, лінь, бракує енергії.

7. Досить втомлений, апатичний, сонний, у запасі незначна енергія.

8. Велика втома, малі запаси енергії.

9. Страшенно втомлений, майже виснажений і практично нездатний до дії.

10. Зовсім видихався, нездатний навіть на незначне зусилля.

Піднесеність — пригніченість

1. Значний підйом, захоплива веселість.

2. Надзвичайно збуджений, у дуже піднесеному настрої.

3. Веселий, збуджений, у доброму настрої.

4. Почуваюся досить добре, життєрадісний.

5. Почуваюся досить добре, у порядку.

6. Почуваюся трохи пригнічено, так собі.

7. Настрій пригнічений, невеселий.

8. Пригнічений, почуваюся скуто, погано.

9. Дуже пригнічений, почуваюся дуже погано.

10. Депресія і пригніченість, усе здається чорним, безрадісним.

Впевненість — невпевненість

1. Для мене немає нічого неможливого, можу зробити все, що захочу.

2. Відчуваю велику впевненість у собі, жодних перешкод не боюся.

3. Дуже впевнений у своїх можливостях та здібностях.

4. Відчуваю, що моїх здібностей достатньо і мої перспективи хороші.

5. Відчуваю, що я в усьому досить компетентний.

6. Відчуваю, що мої вміння і здібності дещо обмежені.

7. Відчуваю, що я досить нездібний.

8. Пригнічений своєю слабкістю і браком здібностей.

9. Відчуваю, що я жалюгідний і нещасний, втомився від своєї некомпетентності.

10. Відчуття слабкості й марності зусиль, у мене нічого не виходить.

 

5. Методика «ваша самооцінка»

У підлітковому віці спостерігається інтерес до свого внутрішнього світу, підліток починає замислюватися про власну зовнішність, про свої розумові здібності, про силу характеру. Таким чином, і формується система уявлень про себе, тобто самооцінка. Самооцінка визначає взаємини з оточуючими, від неї залежать самокритичність, вимогливість до себе, ставлення до своїх успіхів і невдач.

Інструкція

Перед вами 32 судження, які оцінюються п'ятьма варіантами відповідей:

дуже часто — 4 бали; часто — 3 бали; іноді — 2 бали; рідко — І бал; ніколи — 0 балів.

Судження

 1. Мені постійно хочеться, щоб мене підбадьорювали.
 2. Постійно почуваю відповідальність за доручену мені роботу.
 1.          Я турбуюся про своє майбутнє.
 2.          Багато хто мене ненавидить.
 3.          Я маю меншу ініціативу, ніж інші.
 4.          Я турбуюся за свій психічний стан.
 5.          Я боюся виглядати дурнем.
 6.          Зовнішній вигляд інших кращий, ніж у мене.
 7.          Я боюся виступати з промовою перед незнайомими людьми.
 1.         Я часто припускаюся помилок у письмових роботах.
 2.         На жаль, я не завжди можу викласти свої думки.
 3.         Мені часто не вистачає впевненості у собі.
 4.         Мені б хотілося, щоб мене частіше хвалили.
 5.         Я занадто скромний.
 6.         Моє життя нецікаве.
 7.         Багато хто неправильної думки про мене.
 8.         Мені ні з ким поділитися своїми думками.
 9.         Від мене чекають багато чого.
 10.         Батьки не дуже цікавляться моїми досягненнями.
 11.         Я злегка бентежуся у спілкуванні з новими людьми.
 12.         Я відчуваю, що багато людей не розуміють мене.
 13.         Я не почуваю себе в безпеці.
 14.         Я часто хвилююся і даремно.
 15.         Я себе почуваю ніяково, коли відповідаю біля дошки.
 16.         Я постійно почуваю себе скуто.
 17.         Я думаю, що говорять про мене за моєю спиною.
 18.         Я впевнений, що інше всі сприймають легше, ніж я.
 1.         Мені здається, що із мною має трапитися яка-небудь неприємність.
 1.         Мене хвилює думка про те, як інші ставляться до мене.
 2.         На жаль, я не дуже товариський.
 1.         У суперечках я висловлююся лише тоді, коли впевнений у своїй правоті.
 1.         Я думаю про те, що чекають від мене товариші.

Підведення підсумків

Знайдіть загальну суму.

Сума балів від 0 до 25 свідчить про високий рівень самооцінки, при якому людина правильно реагує на зауваження інших і рідко сумнівається у своїх діях.

Сума балів від 26 до 45 свідчить про середній рівень самооцінки, при якому людина рідко страждає від «комплексу неповноцінності» і лише час від часу підлаштовується під думку інших.

Сума балів від 46 до 128 балів вказує на низький рівень самооцінки, при якому людина болісно переносить критичні зауваження на свою адресу, намагається завжди зважати на думку інших і часто страждає від «комплексу неповноцінності».

 

6. «ЧОМУ ТИ ВЧИШСЯ?»

Обведіть, будь ласка, номери тих відповідей, які ти вибрав(ла):

 1. Подобається пізнавати щось нове, цікаве.
 2. Кожний зобов’язаний вчитися.
 3. Хочу стати грамотним, освіченим.
 4. Батьки примушують.
 5. Хочу вступити до ВНЗ.
 6. Хочу бути розумним, ерудованим.
 7. Подобається спілкуватись з однокласниками на достойному рівні.
 8. Щоб вчитель похвалив.
 9. Хочу досягти міцних та глибоких знань.
 10. Подобається одержувати гарні оцінки.
 11. Дуже подобається вчитися.
 12. Класний керівник заставляє.
 13. Щоб товариші зі мною дружили.
 14. Для розширення розумового кругозору.
 15. Щоб уникнути осуду та покарання за погане навчання.
 16. Чому ще? Напиши.

 

 1.            Методика виявлення комунікативних та організаторських здібностей (коз)

Методика складається із 40 запитань на кожне з яких досліджуваний повинен дати відповідь «так» або «ні». Час виконання методики  -  10-15 хв. При цьому окремо визначається рівень комунікативних і організаторських здібностей.

ІНСТРУКЦІЯ

Дайте відповідь «так» або «ні» на поставлені нижче запитання. 

Тестовий матеріал:

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними Вашої думки?

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, заподіяне Вам кимось з Ваших товаришів?

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що створилася?

5. Чи є у Вас прагнення до встановлення нових знайомств з різними людьми?

6. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?

7. Чи Вірно, що Вам приємніше і простіше проводити час з книгами або за якими-небудь іншими заняттями, чим з людьми?

8. Якщо виникли які-небудь перешкоди в здійсненні Ваших намірів, то чи легко Ви відступаєте від них?

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старше за Вас за віком?

10. Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами різні ігри і розваги?

11. Чи важко Ви включаєтеся в нову для Вас компанію?

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які треба було б виконати сьогодні?

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми?

14. Чи прагнете Ви домагатися, щоб Ваші товариші діяли відповідно до Вашої думки?

15. Чи важко Ви освоюєтеся в новому колективі?

16. Чи Вірно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх обов'язків, зобов'язань?

17. Чи прагнете Ви при слушній нагоді познайомитися і поговорити з новою людиною?

18. Чи часто в рішенні важливих справ Ви переймаєте ініціативу на себе?

19. Чи дратують Вас навколишні люди і чи хочеться Вам побути одному?

20. Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас обстановці?

21. Чи подобається Вам постійно знаходитися серед людей?

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити почату справу?

23. Чи переживаєте Ви почуття утруднення, незручності або ніяковості, якщо доводиться виявити ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?

24. Чи правда, що Ви стомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?

25. Чи любите Ви брати участь в колективних іграх?

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, що зачіпають інтереси Ваших товаришів?

27. Чи правда, що Ви почуваєте себе невпевнено серед малознайомих Вам людей?

28. Чи Вірно, що Ви рідко прагнете до доказу своєї правоти?

29. Чи вважаєте Ви, що Вам не доставляє особливої праці внести пожвавлення в малознайому Вам компанію?

30. Чи берете Ви участь в громадській роботі в школі?

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих не великою кількістю людей?

32. Чи Вірно, що Ви не прагнете обстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було відразу прийняте Вашими товаришами?

33. Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайому Вам компанію?

34. Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що Ви не почуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?

37. Чи Вірно, що у Вас багато друзів?

38. Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?

39. Чи часто Ви бентежитеся, відчуваєте незручність при спілкуванні з малознайомими людьми?

40. Чи правда, що Ви не дуже упевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх товаришів?

 

Обробка результатів:

Комунікативні здібності (+)  так  1,   5,  9,  13,  17,  21,  25, 29,  33,  37.

                                  (-)  ні  3,  7,  11,  15,  19,  23,  27, 31,  35,  39.

 

Організаторські здібності (+)  так  2,  6,  10,  14,  18,  22,  26, 30,  34,  38

                                    (-)  ні  4,  8,  12,   16,   20,  24,  28, 32,  36,  40.

Далі підраховується кількість співпадаючих з ключем відповідей по кожному розділу методики. Оцінюючий коефіцієнт (К) комунікативних

або організаторських здібностей виражений через відношення кількості співпадаючих відповідей по кожному розділу до максимально можливої кількості відповідей, що співпали:

Kо = n/20

де Ко - величина оцінного коефіцієнта;

n - кількість співпадаючих з дешифратором відповідей.

Оціночний коефіцієнт (К)  - це первинна кількісна характеристика матеріалів випробовування. Для якісної стандартизації результатів дослідження використовуються шкали оцінок, у яких тому чи іншому діапазону кількісних показників К відповідає визначена оцінка. Наприклад, у Вас кількість відповідей, що співпали, виявилась 19 за шкалою комунікативних здібностей і 16 за шкалою організаторських здібностей. 

Показники, отримані за цією методикою, можуть варіювати від 0 до 1.

Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень прояви комунікативних і організаторських схильностей, близькі ж до 0, - про низький рівень.

Записуємо отримані результати в бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами оцінок комунікативних та організаторських здібностей.

 

Шкала оцінок комунікативних здібностей

К Оцінка  1(0,36 - 0,45);  2(0,46 - 0,55);  3(0,56 - 0,65);  4(0,66 - 0,75);  5(0,76 - 1,00).

Рівень виявлення комунікативних здібностей:

оцінка 1 - низький  

оцінка 2 - нижче середнього

оцінка 3 - середній    

оцінка 4 - високий

оцінка 5 - дуже високий

 

Шкала оцінок організаторських здібностей:

К Оцінка  1(0,20 - 0,55);  2(0,56 - 0,65);  3(0,66 - 0,70);  4(0,71 - 0,80);  5(0,81 -1,00).

Рівень виявлення організаторських здібностей:

оцінка 1 - низький  

оцінка 2 - нижче середнього

оцінка 3 - середній    

оцінка 4 - високий

оцінка 5 - дуже високий

 

Випробовувані, такі, що отримали оцінку "1", характеризуються украй низьким рівнем прояву схильностей до комунікативно-організаторської діяльності.

У випробовуваних, таких, що отримали оцінку "2", розвиток комунікативних і організаторських схильностей знаходиться на рівні нижче за середнє. Вони не прагнуть до спілкування, почувають себе скуто в новій компанії, колективі, вважають за краще проводити час наодинці з собою, обмежують свої знайомства, зазнають труднощі у встановленні контактів з людьми і у виступі перед аудиторією, погано орієнтуються перед аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не обстоюють свою думку, важко переживають образи. Прояв ініціативи в громадській діяльності украй занижений, в багатьох справах вони вважають за краще уникати ухвалення самостійних рішень.

Для випробовуваних, таких, що отримали оцінку "3", характерний середній рівень прояву комунікативних і організаторських схильностей. Мають в цілому середні показники, вони прагнуть до контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомих, обстоюють свою думку, планують свою роботу. Проте "потенціал" цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. Ця група випробовуваних потребує подальшої серйозної і планомірної виховної роботи з ними по формуванню і розвитку їх комунікативних і організаторських здібностей.

Випробовувані, такі, що отримали оцінку "4", віднесені до групи з високим рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони не втрачаються в новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, проявляють ініціативу в спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації громадських заходів, здатні прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. Усе це вони роблять не з примусу, а згідно з внутрішніми спрямуваннями.

І, нарешті, та група випробовуваних, яка отримала оцінку "5", має дуже високий рівень прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони відчувають потребу в комунікативній і організаторській діяльності і активно прагнуть до неї. Для них характерні швидка орієнтація у важких ситуаціях, невимушеність поведінки в новому колективі. Випробовувані цієї групи ініціативні, вважають за краще у важливій справі або складній ситуації, що створилася, приймати самостійні рішення, обстоювати свою думку і домагаються, щоб воно було прийняте товаришами. Вони можуть внести пожвавлення в незнайому компанію, люблять організовувати різні ігри, заходи, наполегливі в діяльності, яка їх притягає. Вони самі шукають такі справи, які б задовольняли їх потребу в комунікативній і організаторській діяльності.

 


Протоколи психологічного обстеження

учня/ учениці______ класу

______________________________________________________________________________

1. Соціометрія (оцінка взаємин підлітка з класом)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Опитувальник репресивності Бека.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Самооцінка емоційних станів (за Уесманом-Ріксом)

Спокій — тривожність

Енергійність — втомлюваність

Піднесеність — пригніченість

Впевненість — невпевненість

 

 

 

 

5. Методика «ваша самооцінка»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «ЧОМУ ТИ ВЧИШСЯ?»

Обведіть, будь ласка, номери тих відповідей, які ти вибрав(ла):

 1. Подобається пізнавати щось нове, цікаве.
 2. Кожний зобов’язаний вчитися.
 3. Хочу стати грамотним, освіченим.
 4. Батьки примушують.
 5. Хочу вступити до ВНЗ.
 6. Хочу бути розумним, ерудованим.
 7. Подобається спілкуватись з однокласниками на достойному рівні.
 8. Щоб вчитель похвалив.
 9. Хочу досягти міцних та глибоких знань.
 10. Подобається одержувати гарні оцінки.
 11. Дуже подобається вчитися.
 12. Класний керівник заставляє.
 13. Щоб товариші зі мною дружили.
 14. Для розширення розумового кругозору.
 15. Щоб уникнути осуду та покарання за погане навчання.
 16. Чому ще? Напиши._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Методика виявлення комунікативних та організаторських здібностей (коз)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
18 липня 2018
Переглядів
4682
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку