Дослідницька робота на тему "Демографічний паспорт Путивльської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 2 імені Г. Я. Базими"

Про матеріал

Актуальність даної роботи полягає у тому, що країна знаходиться в умовах економічної кризи, в свою чергу уряд намагається застосувати всі можливі дії щодо усунення нестабільності, але на превеликий жаль він забуває про набагато страшнішу проблему, яку переживає українська нація. Населення України продовжує скорочуватись.

Вивчаючи сумну статистику, ми замислилися, як демографічна ситуація в Україні відбилася на демографічній ситуації у нас в школі. Для того, щоб відповісти на ці питання ми вирішили «намалювати» сучасний демографічний портрет своєї школи та дослідити його зміни в часі


Перегляд файлу

Путивльська загальноосвітня школа IIII ступенів № 2 імені Г. Я. Базими

Путивльської районної ради

Сумської області

 

 

 

 

 

Демографічний паспорт

Путивльської  загальноосвітньої

школи IIII ступенів № 2 імені Г. Я. Базими

Дослідницька робота

«Географія навколо тебе»

 

 

 

                                                    Роботу виконала учениця 10 класу                         

                                                           Путивльської ЗОШ №2 ім. Г. Я. Базими
                     Зайкіна Світлана

 

 

         Консультант:

                                                              вчитель географії ЗОШ №2 ім. Г. Я. Базими

                                            Скорогодська Світлана Віталіївна

 

 

 

М. Путивль, 2016 рік


Зміст

 1. Вступ …………………………………………………………………2
 2. Основна частина……………………………………………………..4
 1. Основні поняття………………………………………………4
 2. Демографічна ситуація в школі ……………………………..5
  1.        Динаміка чисельності учнів школи за 8 років…………..5
  2.        Статевий склад учнів школи за 8 років………………….6
  3.        Віковий склад учнів за 8 років …………………………..7
 3. Це цікаво………………………………………………………9
 1. Заключення……………………………………………………...10
 2. Список літератури………………………………………………11
  Додаток 1………………………………………………………...12
  Додаток2…………………………………………………………13
  Додаток 3………………………………………………………...14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

I.   Вступ.

Актуальність даної роботи полягає у тому, що країна знаходиться в умовах економічної кризи, в свою чергу уряд намагається застосувати всі можливі дії щодо усунення нестабільності, але на превеликий жаль він забуває про набагато страшнішу проблему, яку переживає українська нація. Населення України продовжує скорочуватись. Статистика свідчить, що на одного новонародженого приходиться двоє померлих. Ці страшні цифри змушують задуматись. За останні десятиліття значно зменшились показники народжуваності, збільшились показники смертності,  зменшився кількісний показник розлучень і кількість укладання шлюбів. Україна втратила свою традицію багатодітних сімей. Згідно з соціальними даними 70% молоді відмовляються народжувати, 35%  через те, що не впевнені в завтрашньому дні, 32% - через відсутність нормальної заробітної плати. Нині в Україні третя частина молоді безробітна. В результаті зниження народжуваності, населення країни, старішає (біля 30% пенсіонерів).

Демографічна ситуація в Україні характеризується не лише депопуляцією, вона набула характеру гострої демографічної кризи, основні ознаки                             якої - несприятливі зміни не тільки у кількості, а й в погіршенні  здоров'я населення.    

Вивчаючи сумну статистику,  ми замислилися, як демографічна ситуація в Україні відбилася на демографічній ситуації у нас в школі. 

Для того, щоб відповісти на ці питання ми вирішили «намалювати» сучасний демографічний портрет своєї школи та дослідити його зміни в часі.


                                                          2

  Мета дослідження:

 • дослідити демографічну ситуацію в школі за останні  8 років;
 •  виявити  тенденції її зміни та  шляхів покращення;
 •  скласти демографічний паспорт школи.

 

Завдання дослідження:

 • Дослідити тенденцію та темпи зміни кількості учнів школи.
 • Дослідити віковий склад учнів школи.
 • Дослідити статевий склад учнів школи.
 • Побудувати відповідні графіки, діаграми.

 

Об’єкт дослідження – учні Путивльської ЗОШ IIII ст. № 2 ім. Г. Я. Базими

 

Предмет дослідження:

 • дані щорічних статистичних звітів, за період з 2008 – 2009 навчального року                          по 2015 – 2016 навчальний рік, щодо кількості, статево – вікової структури               учнів школи;
 • класні журнали.

Методи дослідження:

 1. Систематизація та узагальнення.
 2. Порівняльний аналіз.

                                                   

3
 


II. Основна частина

1. Основні поняття.

      Демографія (дав.-гр. δήμος — народ та лат. graphe — письмо, описання) наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку.

Демографія вивчає такі емпіричні дані про населення, як: кількість, статево-вікова структура, приріст (скорочення) населення та фізичне переміщення населення (міграція). До задач демографії належить: аналіз статистичних даних про рівні народжуваності і смертності, шлюбів і розлучень, тривалості життя; короткочасні та довгострокові прогнози стану та динаміки руху населення. Сім'я та шлюб — як соціальні інститути, соціалізація конкретно-історичних індивідів як масовий процес — також належать до комплексу об'єктів демографії. Основною метою демографії можна вважати — виведення закономірностей та законів розвитку людності.

Демографічна ситуація – це прояв особливостей відтворення населення по основних його процесах в конкретному часі і місці (регіоні, країні). У сучасній Україні демографічна ситуація відрізняється великою гостротою і напруженістю. Вона визначається структурою населення і характером його руху, видами, типами і режимом відтворення, рівнем народжуваності і смертності, кількістю шлюбів та розлучень. У основі всіх цих процесів лежить соціально-економічне положення                в країні.

Демографічна криза — глибоке порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню.

Демографічна політика — це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення з метою подолання негативних демографічних тенденцій.
                                                          
                                                          4

2.Демографічна ситуація в школі

Показники чисельності населення та його статево-вікового складу є одними з основних в статистиці населення, тому аналіз цих показників становить основу дослідження демографічної ситуації. Для складання демографічного паспорту нашої школи нам необхідно дослідити та проаналізувати чисельність учнів школи за останні 8 років, статеву та вікову структуру учнів школи.

 

 1. Динаміка чисельності учнів за останні 8 років.

Для того, щоб дослідити динаміку чисельності учнів в нашій школі за останні 8 років, ми звернулися до директора школи та заступника директора з навчально – виховної роботи з проханням надати нам всі можливі звітні статистичні дані  за цей період.

Отримані дані були занесені до таблиці.

 

Таблиця 1.  «Динаміка чисельності учнів ЗОШ № 2 ім. Г. Я. Базими»

 

 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013-

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Всього учнів

439

443

427

442

449

454

467

470


Проаналізувавши дані таблиці, ми дійшли висновку, що починаючи   з 2011 – 2012 навчального року по теперішній час, чисельність учнів нашої школи поступово але стало збільшується.

Більш яскраво продемонстрована динаміка чисельності учнів школи на графіку (дивитись додаток 1 ).
          

 

                                                         5

 2.2Статевий склад учнів

 Для характеристики статевої структури ми використовували два показники: абсолютна кількість жінок (чоловіків) у загальній кількості, а також відносні співвідношення кількості чоловіків та жінок у %.

 У статевій структурі населення України більшу частину становлять                 жінки - 54%, чоловіки - 46%. 

Таблиця 2. «Статевий склад учнів ЗОШ № 2 ім. Г. Я. Базими»

 

2008-2009

%

2009-2010

%

2010-2011

%

2011-2012

%

2012-2013-

%

Дівчата

225

51,2

231

52,1

222

52

216

49

216

48

Хлопці

214

48,8

212

47,9

205

48

226

51

233

52

Всього

439

100

443

100

427

100

442

100

449

100

 

 

2013-2014

%

2014-2015

%

2015-2016

%

Дівчата

214

47,1

226

48,3

226

48

Хлопці

240

52,9

241

51,7

244

52

Всього

454

100

467

100

470

100


             Ми вирішили порівняти показник відносного співвідношення кількості чоловіків та жінок у % по Україні і у нас в школі, дані відобразити у вигляді таблиці та стовпчикової діаграми (дивитись додаток 2)

       Аналізуючи відносні співвідношення кількості хлопців та дівчат,  ми можемо зробити висновок: починаючи з 2011 – 2012 навчального року в нашій школі хлопчиків навчається більше, ніж дівчат.

В різних вікових групах співвідношення кількості чоловіків і жінок неоднакове.

                                                        6

 У дитячому віці в Україні на 10 дівчаток припадає 11 хлопчиків.
          Ми вирішили розрахувати скільки хлопчиків припадає на 10 дівчат в нашій школі за визначений період:

           Таблиця 3. «Співвідношення кількості хлопчиків на 10 дівчат»

 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013-

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Дівчата

10

10

10

10

10

10

10

10

Хлопці

9,5

9,1

9,2

10,4

10,7

11,2

10,6

10.7

 

В цілому показник співвідношення хлопчиків до дівчаток нижчий, ніж середній по Україні, але в 2013 – 2014 навчальному році зафіксований показник вищий за середній по Україні.

 

  2.3 Віковий склад учнів школи.

         Вікова структура населення – співвідношення кількості різних вікових груп                    у загальній кількості населення.                                                                                                                         Для наочного уявлення про статево – віковий склад учнів нашої школи  ми вирішили побудувати статево – вікові піраміди за зазначений період (дивитись додаток 3).

         Статево-вікова піраміда зображує статево-віковий склад учнів в той чи інший момент часу, тобто фіксує  його стан в ході невпинного процесу відтворення населення і в цьому розумінні є зрізом демографічного стану населення.

У віковій структурі учнів нашої школи можна виділити такі групи:

· діти і підлітки  (від 6 до 15 років);

· працездатні  (від 16 років і старші).

                                                             7

 

Фундаментом існування нашої школи є першокласники.

Аналізуючи статево-вікові піраміди за визначений період, ми побачили, що на фоні відємного природного приросту населення, в нашу школу на подальше навчання приходять 6-річки, кількісний показник яких більш – менш сталий:

 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013-

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кількість першокласників

39

32

32

28

37

35

42

36

 

Найбільше першокласників було набрано у 2014 – 2015 навчальному                  році – 42 особи, 2008 – 2009 навчальному році – 39 осіб. В середньому, за дослідний період, до школи щороку на навчання поступає 35 першокласників.

Чим більше до школи буде приходити першокласників – тим довше буде існувати школа.

Найбільше учнів навчається в середній школі, після закінчення якої -  вступають до інших навчальних закладів – ці зміни чітко відбиваються на                      статево – віковій піраміді – кількість учнів у віці 15 – 17 років різко зменшується.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            8

3.Це цікаво.

 

Найбільший клас за чисельністю учнів – 1 – «А»   - 30 осіб.

Найменший клас за чисельністю учнів – 11 – 10 осіб.

Середній вік учнів школи – 11,5 років.

В середньому на 10 дівчат припадає 10,2 хлопчика.

В нашій школі хлопчиків навчається більше ніж дівчат.

На одного учня припадає ≈ 5 м² площі школи.

Найпоширеніше імя серед хлопчиків – Максим (19), Дмитро (13),                       Олександр (11), Владислав (10).

Рідкісне ім’я серед хлопчиків – Ярослав, Георгій, Марк, Артур,Філіп, Арсеній.

Найпоширеніше ім’я серед дівчат – Вікторія (15), Анастасія (15), Дар’я (13), Юлія, Софія, Аліна (по 8).

Рідкісне ім’я серед дівчат – Ілона, Євгенія, Антоніна, Зарина, Дарія, Альбіна, Варвара, Надія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                9

III.Заключення


          Під час  роботи над складанням демографічного паспорта нашої школи ми дослідили демографічну ситуацію в школі за останні 8 навчальних років, виявили тенденції динаміки її зміни та  шляхи покращення ситуації в нашій школі, склали демографічний паспорт. Із роками кількість учнів стало але поступово зростає,                    це пов’язано, на нашу думку, з особливістю нашого мікрорайону, адже у нас навчаються діти з найближчих сіл, та довірою батьків до нашого навчального закладу .

Аналізуючи статево-вікові піраміди, ми дійшли висновку,     що  кількість учнів   від 15 років доволі низька, оскільки, вони переходять до інших спеціалізованих навчальних закладів для подальшого навчання.

 

Ми вважаємо, щоб збільшити кількісні показники учнів нашої школи необхідно:

 • Проводити більше масових заходів.
 • Організовувати різноманітну позаурочну роботу: дискотеки,  туристичні походи, вечори відпочинку, зустрічі з цікавими людьми, тематичні бесіди, спортивні змагання, екскурсії.
 • Також треба подбати про матеріально-технічне забезпечення школи: замінити старі меблі, закупити спортивний інвентар, збільшити кількість комп’ютерних класів.
 • Планувати виховну роботу з учнями, спрямовану на відновлення української традиції – багатодітна родина.

     Здобуваючи знання, учні розвивають свої здібності, а від рівня їх розвитку залежать якість і ефективність навчальної діяльності.

Висловлюємо вдячність адміністрації школи за допомогу та  надання статистичних звітів для складання демографічного паспорту школи.

 

 

10

VI.Список літератури.

 1. Щорічні статистичні звіти школи.
 2. Класні журнали.
 3. Інтернетресурси:

http://database.ukrcensus.gov.ua

http://buklib.net/books/27382/

http://www.studfiles.ru

https://uk.wikipedia.org

http://studopedia.com.ua

http://studopedia.nstu.xyz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               11

Додаток 1.
Графік  «Динаміка чисельності учнів Путивльської ЗОШ I-IIIст.                         №2   ім. Г. Я.  Базими"
 

                                                 12
Додаток 2.

   Стовпчикова діаграма  "Статевий склад учнів                                                     

   Путивльської ЗОШ I-IIIст. №2 ім. Г. Я. Базими"

                                                             13

Додаток 3.  
       Статево-вікові піраміди  Путивльської ЗОШ I-III ст.                                                             

      №2 ім. Г.Я. Базими

     

 

14

                                                                                                                                    15
                                                                   
                                                                 16

                                                           17

 

doc
Додано
15 лютого 2018
Переглядів
573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку