Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

«Електричний струм у різних середовищах»

Про матеріал

Проводити поточний контроль можна, використовуючи принцип «доміно». По даній темі вчителем готується набір карток двох кольорів: на одній серії карток записується початок речення (твердження, питання), на іншій – його закінчення. Картки роздаються всім учням (червоні – початок речення, сині – закінчення). Учні, що мають на руках червоні картки, задають по черзі питання, а той, у кого на руках правильна відповідь, піднімається і закінчує речення. Той, хто задавав питання повинен прокоментувати відповідь. Таким чином, весь клас задіяний в опитуванні. Приведу приклад розробки таких карток для 10 класу по темі «Електричний струм у різних середовищах».

Перегляд файлу

«Електричний струм у різних середовищах»

Поточний контроль.

Проводити поточний контроль можна, використовуючи принцип «доміно». По даній темі вчителем готується набір карток двох кольорів: на одній серії карток записується початок речення (твердження, питання), на іншій – його закінчення. Картки роздаються всім учням (червоні – початок речення, сині – закінчення). Учні, що мають на руках червоні картки, задають по черзі питання, а той, у кого на руках правильна відповідь, піднімається і закінчує речення. Той, хто задавав питання повинен прокоментувати відповідь. Таким чином, весь клас задіяний в опитуванні. Приведу приклад розробки таких карток для 10 класу по темі «Електричний струм у різних середовищах».

 

Початок речення

Закінчення речення

Носії електричного заряду в газах…

електрони, позитивні і негативні іони

Носії електричного заряду в електролітах…

позитивні і негативні іони

Носії електричного заряду в металах…

вільні електрони

Носії електричного заряду в напівпровідниках…

електрони, дірки

Носії електричного заряду у вакуумі…

електрони

Розчин лугу, кислоти, солі…

електроліт

Зі збільшенням сили струму в електроліті маса речовини, що виділяється на катоді…

збільшиться

При нагріванні провідника його опір…

збільшиться

При нагріванні напівпровідника його опір…

зменшиться

Якщо до напівпровідника додати домішку більшої валентності, то основні носії…

електрони

Якщо до напівпровідника додати домішку меншої валентності, то основні носії…

дірки

Розряд, що відбувається під дією іонізатора…

несамостійний

Розряд, що відбувається без дії іонізатора…

самостійний

Упорядкований спрямований рух заряджених частинок…

електричний струм

Речовини, опір яких з ростом температури зменшується…

напівпровідники

Явище, при якому відсутній опір напівпровідника…

надпровідність

Явище виривання електронів з поверхні металів під дією світла…

фотоемісія

Явище виривання електронів з поверхні металу при нагріванні…

термоемісія

Виривання електронів з поверхні металу…

емісія

 

Використовуючи такий метод опитування, можна виявити ряд позитивних властивостей:

  • економія часу (опитування триває 5 – 7 хвилин, протягом яких у вчителя складається практично повна картина про підготовку класу і рівень засвоєного матеріалу);
  • самостійність (відповідь і питання можуть мати учні, які знаходяться в різних місцях класу й імовірність підказки практично зводитися до мінімуму);
  • колективність (весь клас бере участь у опитуванні).

Якщо така форма роботи сподобається учням, то можна (як домашнє завдання) запропонувати їм самим скласти «Доміно» по вивченій темі. Така пропозиція була зроблена 10 – А класу по темі «Електричне поле. Закони постійного струму». Учні самостійно склали наступні картки.

 

Початок речення

Закінчення речення

Частинка, що обертається навколо ядра атома...

електрон

Величина, що характеризує інтенсивність електромагнітних взаємодій...

електричний заряд

Одиниця вимірювання сили струму...

Ампер

Силова характеристика електричного поля...

напруженість

Система двох різнойменно заряджених провідників, розділених шаром діелектрика...

конденсатор

Фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню електричного заряду, що проходить крізь поперечний переріз провідника, до інтервалу часу...

сила струму

Одиниця вимірювання електричного заряду...

Кулон

Речовина, що проводить електричний струм...

провідник

Енергетична характеристика електричного поля...

потенціал

Одиниця вимірювання напруги...

Вольт

Позитивно заряджена частинка, що знаходиться в ядрі атома...

протон

Як називають речовину, що не проводить електричний струм...

діелектрик

Різне число яких частинок, містять ізотопи однієї речовини...

нейтрон

Яка фізична величина вимірюється у фарадах...

електроємність

 

 

doc
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
До уроку
§ 21. Електричний струм у різних середовищах
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
3200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку