16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

«Формування предметних компетентностей на уроках географії через хмарні технології та Інтернет сервіси».

Про матеріал

Світовий процес переходу до інформаційного суспільства вимагає від сучасної освіти орієнтуватисьна розвиваючі технології, що формують в учнів готовність оперувати інформацією, швидко приймати рішення, використовуючи засвоєнні знання, навички та уміння, для рішення практичних завдань. Географія, як шкільний предмет здатна суттєво вплинути на менталітет людини, яка формує себе як особистість.

Традиційна модель освіти стала неефективною, бо нове покоління “цифрових дітей” сприймає освіту інакше. Вчитель перестав бути основним джерелом інформації, діти інформаційно перевантажені. Як зацікавити учнів, що необхідно зробити,щоб навчити всіх без винятку?

Ефективним рішенням є активні методи навчання, на основі технології перевернутого класу з використанням Інтернет сервісів та віртуальних класів, як Classroom.

Перегляд файлу

Вчитель географії та біології \

соціальний педагог

Уманської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 №11  ім. М. П. Бажана

Тарасюк Т. В.

 «Формування предметних компетентностей  на уроках

географії через хмарні технології та Інтернет сервіси».

 Навчити дітей користуватися знаннями в реальному житті ще змалечку - одне з найголовніших завдань проекту "Нова українська школа".

                                                                                                         Лілія Гриневич

Світовий процес переходу до інформаційного суспільства вимагає від сучасної освіти орієнтуватись  на розвиваючі технології, що формують в учнів готовність оперувати інформацією, швидко приймати рішення, використовуючи засвоєнні знання, навички та уміння, для рішення практичних завдань. Географія, як шкільний предмет здатна суттєво вплинути на менталітет людини, яка формує себе як особистість.

Традиційна модель освіти стала неефективною, бо нове покоління “цифрових дітей” сприймає освіту інакше. Вчитель перестав бути основним джерелом інформації, діти інформаційно перевантажені. Як зацікавити учнів, що необхідно зробити,  щоб навчити всіх без винятку?

Ефективним рішенням є активні методи навчання, на основі технології перевернутого класу з використанням Інтернет сервісів та віртуальних класів, як Classroom.

Ми позбавляємо дітей майбутнього,

 якщо продовжуємо вчити сьогодні,

 так, як вчили цього вчора.

Джон Дьюї (американський реформатор освіти)

“У 21 столітті безграмотним вважається вже не той, хто не вміє читати чи писати, а той,  хто не вміє вчитися, доучуватися і переучуватися» -писав Елвін Тоффлер, один з авторів концепції «Інформаційної цивілізації».

 ХХІ століття - час розвинених інформаційних технологій, глобальної комп'ютеризації виробництва. Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і разом із цим толерантної, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в національному та міжнародному вимірі. Провідна роль у формуванні такої особистості належить освіті.

Сервіс - додаток  Google Classroom, інструменту, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання.

 «Технології – це всього лише інструмент»

Білл Гейтс

Сформувати предметні компетенції учнів, при вивченні географії, через застосування сервісу Google Classroom у поєднанні з інтерактивними методами та елементами технології “перевернутий клас”. Особливого значення для України  набуває ця ідея з огляду на те, що в нашій країні започатковані важливі реформи, спрямовані на підвищення якості освіти, зокрема й на перегляд змісту навчання.

 •                   Створення алгоритму роботи з елементами технології “перевернутий клас” в сервісі Classroom та засобами інших Інтернет сервісів.
 •                   Опрацювання моделі “змішаного навчання” з учнями різної вікової категорії та рівня навченності.
 •                   Підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

“Цих дітей, які є сучасними, не можна вчити так як вчили нас, чи вчили навіть 10 років тому. Питання лише в тім, на скільки вчителі готові до змін. Не можна вивчати тільки теоретичний матеріал і вчитися тільки абстрактно мислити”                                                                                                  

Лілія Греневич

Нові технології розширюють можливості процесу навчання і потребують зміни організації навчального процесу. Збільшення інформаційного простору, потреба у виборі правильного рішення, унеможливлює використання традиційних форм роботи. Інформаційно - цифрова компетентність стає суттєвою допомогою для навчання: формує предметні знання, уміння і навички, сприяє візуалізації навчального матеріалу, економії часу, забезпечує online оцінювання, сприяє  відкритість освітнього середовища для вчителів та учнів. На уроках географії учні використовують сучасні пристрої для добору інформації, її обробки, створення інформаційного продукту, збереження і передачі. Це спільна пошукова діяльність, спільне редагування документів і, як результат - підвищення рівня інформаційної компетентності учнів.

Навчальні цілі, що я ставлю  на уроках географії орієнтовані на діяльнісному підході, тому методи “вилучення знань”  є комунікативними активними методами роботи. Це як групові методи: мозковий штурм, круглий стіл, рольова гра, так і індивідуальні: діалог, інтерв'ю, анкетування.

Для активізації та вдосконалення навчального процесу застосувала технологію “перевернутого класу”, з учнями  8-9 класу. Вдома on-line навчання - перегляд відео, в школі off-line навчання - творчі завдання, практичні форми роботи, експерименти.

Відмітила для себе плюси: є віддача, є результат, бо ми застосували активні методи роботи, діяльнісний підхід; діти переглядають відео в зручному для них режимі, задають питання, висилаючи на пошту чи на Classroom готові завдання, надають доступ в групі для редагування Google карт, навчають один одного, працюючи в команді.

 Але були і недоліки: надмірне навантаження, не всі учні навчені самостійно працювати, відсутність взаємодії з учнем.

Проаналізувавши плюси та мінуси традиційної системи освіти та технології Classroom, дісталась висновку: найбільш ефективним у вивченні географії є змішане навчання. Клас ділиться  на дві автономні групи “lab rotation”  з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та їх навчальних можливостей. Поки одна група - працює з online - технологіями, сильніші учні, друга група повторює та вивчає новий матеріал разом з вчителем.

За 15-20 хвилин  відбувається “ротація”- групи міняються місцями. Друга група, що потребує більше часу для сприйняття та засвоєння  - закріпляє навчальний матеріал з online - технологіями. Перша група вивчає тему і виконує творчі завдання підвищеної складності.

Таким чином, від традиційного навчання беремо його плюси - спонтанність у спілкуванні вчитель - учень, відмовляємось від недоліків системи - пасивного навчання. Інноваційна технологія “перевернутого класу” та нетрадиційне змішане навчання дають нам: індивідуальність, темп сприятливий для учня,  гнучкість, інтерактивність.  Дидактика уроку така: привернення уваги; постановка мети; звернення до досвіду учнів.

На уроці велику роль відіграють Інтернет - сервіси та сервіси Google, програмне забезпечення сервіс додаток. Нові риси програмного забезпечення: вільний доступ, універсальність, спрощення в застосуванні, співпраця через відділ технічної підтримки програмного забезпечення,  створення спільного контенту кожним учасником.

Заслуговує уваги сервіс, нещодавно представлений компанією Google, розроблений на базі Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Classroom. Google Classroom на відміну від своїх попередників дозволяє використання інтегрованих інструментів пакету Google Apps, наприклад, Google Drive і Gmail, існуючи при цьому у вигляді окремої системи управління навчанням. Google Classroom – це інструмент, що зв'язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу.

Основні переваги сервісу: використання СУН Google Classroom не зводиться до заміни паперових носіїв інформації електронними. Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного.

Google Classroom використовувала і як «перевернутий клас», (англ. flipped classroom).

Суть цієї методики полягає в тім, щоб змінити звичний для всіх підхід «лекція – в класі, домашнє завдання і групова робота – поза ним». Натомість, в «перевернутому класі» пасивним навчанням (перегляд відео), учні займаються вдома, а класний час присвячується спільним проектам, відповідям на запитання та обговоренню матеріалу на глибшому рівні.

Та виникає проблема, чи учні справді переглядали їх вдома. Цю проблему я вирішила, застосувавши, відповідно до потреб учнів, лише елементи технології “перевернутого класу”, опрацьовуючи теоретичну основу програмного матеріалу в класі. Оскільки зміст - основна складова освітньої системи, а інформаційна компетентність є провідною в географії. Як результат мої учні вивчають теоретичну частину географії в школі, бо за статистикою більшість дітей середньої та старшої ланки домашнє завдання не виконують! Виходить вчитель задає його для себе? Вихід - активізувати навчальний процес в школі і Classroom з Інтернет сервісами чудова для цього нагода.

Як це працює? Оскільки, важливу роль в географії відіграє візуалізація знань, я регулярно застосовую в роботі сервіси Google. Наприклад, при роботі з картами Google, діти працюють у доступі спільного редагування, групова форма роботи. Вивчаючи тему «Води України» у 8 класі, учні створювали карти за тематикою: «Головні річки України», «Озера України», «Всі канали України», «Водні об’єкти берегової лінії України», «Всі водосховища України». Опрацьовано величезний об’єм інформації, з використанням Вікіпедії та підручників з географії, ментальних карт, ЛОС. Це більше, ніж потребує шкільна програма! Але зроблено це з ініціативи учнів, звичайної загальноосвітньої школи.

Урок більше нагадує цікаву гру, аніж виснажливу працю. Бо кінцева мета нашого навчального процесу - застосування здобутих знань на практиці - створення кінцевого продукту діяльності: карти, спільна презентація (в різних сервісах), ментальні  карти, безкінечних дошки, предметні сайти, блоги,  пошукова дослідницька діяльність. Отримати знання, щоб їх використовувати у повсякденному житті.

Компетентності, що формуються при цьому, пов'язані з комунікативними уміннями. Я не спонукаю дітей до навчання, а заохочую, ми разом плануємо роботу на уроці.

Алгоритм роботи:

 1. Обробка тестового матеріалу (еврестичний та дослідницький методи роботи), створення опорного конспекту, опорних схем (Інфографіка).
 2. Робота з термінами (тести Googlе форми, LearningApss клас, еТреники

                     хмари тегів, ментальні карти, кросворди).

 1. Робота з картами Googlе, StoryMap  (Працюємо над створенням історії наших подорожей).
 2. Створення власного продукту, пошук і реалізація ідеї (міні - проекти).

Розпочинаючи роботу в новому сервісі, я надаю учням чіткий алгоритм послідовності дій, при виконанні завдання, це може бути короткий інструктаж з демонстрацією на SMART дошці, або посилання на певний сервіc. Якщо це навчальне відео, то одне відео до одного уроку. Завжди є учні, які швидше засвоюють інформацію, вони консультують інших дітей, відбувається повторення теоретичного і закріплення практичного матеріалу, чітка робота в парах.

Інші сервіси Google та  Інтернет сервіси в моїй роботі з учнями:

1.  Для організації процесу опитування та виявлення результатів навчальних досягнень учнів, рівня засвоєння теми – форми Google, таблиці Google,

Tes Teash  

2.     LearningApss–клас, 6-10 класи – географія, 11- економіка (5 –природа).

3.     Віртуальні інтерактивні дошки - Padlet, Lino it (http://en.linoit.com/)

4.     Дистанційне навчання здійснюю через сайти: Tidle,  Google,  Wix

5.     Сервіси для створення блогів:  Bloger Google

6.     Сервіси для створення презентацій: Prezi (https://prezi.com),  PowToon

7.     Хмара тегів: tagxedo.com, imagechef.com, wordArt.com – для постановки теми, зашифрованої мети уроку, проблемного питання, епіграфу уроку, вивчення нових термінів їх визначення та класифікація, для контролю та закріплення знань, для фронтальної роботи, індивідуальної, інклюзивної.

8.  Інфографіка: https://piktochart.com/  https://creately.com/

Сервіс використовуємо з учнями 8-10 класів для досліджень, узагальнень, як ЛОС (логічно-опорну схему), ЛОК (логічно - опорний конспект)

Результати роботи демонструють здатність учнів застосовувати набуті з допомогою ІКТ знання і уміння для вирішення практичних завдань. Випускники школи щороку обирають географію предметом, для складання ЗНО, пов'язують свою майбутню спеціальність з вивченням географії та економіки.

Матеріали досвіду розраховані на педагогів ЗНЗ, які прагнуть зробити навчальний процес змістовним і цікавим для всіх учасників навчального процесу, не бояться експериментувати у пошуках інноваційних форм навчання, з використанням інформаційних технологій. Як засіб навчити всіх і кожного, для корекції знань і умінь учнів.

Список використаної літератури:

         1. Географія. ВГ «Основа» – 2012. - №5. – с..19-23; 2012. - №11-12. – с..62-63;

        2012. - №23-24 – с..2-4, с..4-6, с..57-58; 2012 .- №15-16. – с..18-22

 2. Дегтярьов С.Г. Комп’ютерні технології навчання   на  уроках географії. Нива знань. 2000.№2 с .34-36.

3. Міронець Л. Створення та використання комп’ютерних   презентацій під час викладання біології.//Рідна школа.-2008.- №1,2. с.40-42.

4.  Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем – майстром. – Упорядники Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Туровець Олександр Антонович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
27 грудня 2018
Переглядів
858
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку