24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

ГКК. Щоб навчатись було легко

Про матеріал
Година класного керівника "Щоб навчатись було легко" для 5-7 класів. Година класного керівника "Щоб навчатись було легко" для 5-7 класів.
Перегляд файлу

Година спілкування

Тема: Щоб навчатись було легко

Мета: ознайомити учнів із поняттями «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які визначають три психологічні типи особистостей за особливостями сприй­няття і запам'ятовування нової інформації; навчати основних методів і прийомів тренування пам'яті, спостережливості; виховувати в учнів прагнення до пізнання і саморозвитку.

Обладнання:   ручки або олівці, чисті аркуші паперу.

Коментар:   після проведення заходу вчитель збирає результати тестувань.

ХІД ЗАНЯТТЯ

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Передати учням зерна своїх знань — учителеві приємно. А от навчити дітей вчитися значно складніше. Існує така стародавня мудра притча: «Якщо людині дати одну рибину, вона буде сита один день, якщо дати дві рибини, вона буде сита два дні. Якщо навчити людину ловити рибу, то вона буде ситою все життя». Так і в навчанні: головне завдання учителя — не підготувати вас до певного уроку, а забезпечити корисними знаннями, що допомага­ли б вам протягом усього життя. І вам, щоб отримати ці знання, треба добре вчитися.

«Без явно посиленої працьовитості немає ні талантів, ні геніїв.» (Д. /. Менделєєв)

«Залізо іржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода гниє або на холоді замерзає, а розум людини, не знаходячи засто­сування,— чахне». (Леонардо да Віті)

«Наші здібності, як і м'язи, зростають лише при тренуван­ні.» (В. Л. Обручев)

Отже, давайте поговоримо про те, як навчитися розвивати свої розумові здібності Здавалося б, усе дуже просто: учись у школі, відвідуй гуртки, читай книжки — і ось ти вже ерудований, начи­таний, розумний. Проте чомусь не кожний досягає бажаного ре­зультату. Як ви гадаєте, що впливає на розвиток інтелекту людини? (Оточуюче товариство, стиль життя, (Спадковість, можливість отримувати потрібну інформацію.)

Звичайно, спадковість та стиль життя вашої родини — дуже вагомі чинники, що впливають на розвиток здібностей людини. Але багато чого залежить і від вас самих, від вашого бажання нав­чатись. Отже, можна сказати, що розвиток розумових здібностей кожний із нас тримає у своїх власних руках.

Кожна людина має певні здібності, але не кожна працює над їхнім розвитком. Напевне, вам знайоме таке зауваження учителя: «Ти не працюєш на повну силу, міг би краще навчатись».

Чи існує гімнастика для розвитку спостережливості, пам'яті? Чи можна самостійно розвивати інтелект та підвищувати ерудо­ваність? Відповідь на ці запитання — так.

Існують різноманітні вправи з розвитку уваги, пам'яті, спос­тережливості, а також мови і мислення. Але перш ніж розпочати застосовувати їх, слід визначити, чого прагнете досягти, яку мету ставите перед собою.

Проблемам розвитку розумових здібностей присвячено без­ліч наукових праць, популярних видань. Але головна думка ав­торів цих публікацій — людина має сама ретельно працювати над собою.

Школа, учителі, батьки повинні створювати сприятливі умо­ви для розвитку вашої особистості, бути порадниками, допомага­ти вам знайти правильний путь до знань.

Для того щоб досягти успіхів у навчанні, треба визначити, у який спосіб вам легше сприймати нову інформацію: ретельно конспектуючи розповідь учителя і малюючи схеми, уважно слу­хаючи докладні пояснення або застосовуючи вивчене правило на практиці (тобто виконуючи вправи на це правило).

Відомо, що за особливостями сприйняття всі люди поділяються на три типи: візуалістів, аудіалістів і кінестетиків.

Візуалісти краще засвоюють інформацію, якщо її представле­но у вигляді таблиці, графіка, схеми. У людей цього типу гарна зорова пам'ять, і для того, щоб запам'ятати новий матеріал, їм не­обхідно ретельно прочитати параграф, скласти план до нього або, якщо необхідно, намалювати схему.

Аудіалісти краще засвоюють інформацію на слух. Докладні розповідь і пояснення вчителя для їхньої пам'яті більш прийнятні, ніж читання підручника. А щоб добре запам'ятати надрукова­ний текст, аудіалісти зазвичай читають його вголос.

Кінестетикам, щоб добре засвоїти новий матеріал, потрібно застосувати його на практиці. Так, наприклад, правила право­пису кінестетики запам'ятовують, виконуючи відповідні вправи, а формули або теореми — розв'язуючи задачі.

А тепер ми спробуємо дізнатися, до якого типу за особливос­тями сприйняття належить кожний із вас.

ТЕСТУВАННЯ «АУДІАЛІСТ, ВІЗУАЛІСТ ЧИ КІНЕСТЕТИК?»

1. Уявіть себе на березі моря. Що перше вам спадає на думку?

а) Шум моря;

б) морський пейзаж;

в) приємне відчуття лежання на піску.

2. Уявіть, що ви гуляєте в лісі. Що перше вам спадає на думку?

а) Шум лісу, пташиний спів;

б) краса навколишнього пейзажу;

в) чисте повітря.

3. Уявіть кого-небудь зі своїх знайомих чи близьких. Що най­перше пригадуєте, думаючи про цю людину?

а) Голос;

б) обличчя;

в) почуття, яке викликає у вас ця людина.

4. Яке слово асоціюється у вас із словом «концерт»?

а) Слухати;

б) бачити;

в) танцювати або грати.

Учні підраховують, який варіант відповідей вони обирали частіше, і визначають результати. Якщо більше літер «а», учень — аудіаліст, «б» — візуаліст; «в» — кінестетик.

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Якщо ви визначите, до якого типу сприйняття належите, то зможете правильно дібрати найбільш ефективні методи нав­чання. Пам'ять слід тренувати з дитинства, адже це — один із ком­понентів мислення. Для цього вам необхідно навчитися робити зусилля над собою, здійснювати самоконтроль.

Пам'ять — це здатність нашого мозку зберігати і відтво­рювати враження, знання, відчуття. Але тільки пам'ятати ін­формацію — мало, треба вміти осмислювати і накопичувати її. Адже просто зазубривши параграф підручника, можна підготу­ватися лише до наступного уроку, але не можна вважати такий спосіб навчання ефективним: незрозуміла інформація швидко забувається. Щоб отримати справжні знання, потрібно постій­но тренувати мозок. До речі, існують спеціальні вправи, за до­помогою яких можна покращити пам'ять.

Із чого розпочати? По-перше, потрібно визначити свій почат­ковий рівень запам'ятовування. Тож зараз ми і перевіримо, чи добра у вас пам'ять.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Учитель записує на дошці дев'ять слів, не пов'язаних між со­бою за змістом. Наприклад: «сад», «молоко», «підручник», «ком­пот», «двері», «робота», «телевізор», «ліки», «дощ», «дзвоник».

Учитель дає можливість учням протягом 30 секунд дивитись на цей список і закриває його. Учні мають записати слова, які встигли запам'ятати.

Чим більше слів записав учень і чим точніше відтворив їхню послідовність, тим краща його пам'ять.

Завдання 2

Учитель повільно і чітко називає десять будь-яких слів. На­приклад: «ручка», «миска», «річка», «олівець», «чай», «радість», «квітка», «парта», «береза», «ліс». Після цього учні мають з пам'яті записати названі слова.

Чим більше слів записав учень і чим точніше відтворив їхню послідовність, тим краща його пам'ять.

Висновок

Якщо учень краще виконав перше завдання, то в нього більш Розвинута зорова пам'ять.

Якщо учень краще виконав друге завдання, у нього розвину­та слухова пам'ять.

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Потрібно розвивати та тренувати і зорову, і слухову пам'ять, тоді вам і запам'ятовувати буде легше.

Органи чуття несуть нам інформацію про те, що відбувається навколо нас. Але виявляється, що можна дивитися і не бачити, слухати — і не чути. Наприклад, коли ви читаєте цікаву книгу, за вікном лунає дитячий гомін. Проте ви так захоплені читан­ням, що нічого не чуєте. І раптом із сусідньої кімнати почулася знайома мелодія. Ви іще продовжуєте читати, але зміст прочита­ного поступово віддаляється від вашої свідомості. Ви мимоволі відволіклися.

Отже, що ж сталося? Спочатку ваша увага була сконцентрова­на на читанні. При цьому очі дивилися не тільки на рядки в книзі, вони уловлювали й ті предмети, що вас оточували. Але бачили ви тільки ті рядки, що читали. Ваші вуха вловлювали сторонні звуки, що доносилися з вулиці, але ви їх не чули. Коли ж раптом пролунала знайома мелодія, увага кудись зникла: ви відволіклись і перестали розуміти написане в книзі. Чому ж це трапилося?

Виявляється, у цьому немає нічого дивного. Органами чуття керує мозок людини. Від того, які команди він подає, і залежить наша увага. Чим краще розвинута у людини здатність концент­руватися, тим більш уважнішою є людина і тим легше їй навча­тися.

Основні види уваги — мимовільна і довільна. Мимовіль­на увага виникає в людини під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, без будь-яких зусиль із боку людини. Зовнішні факто­ри — це сильний звук або яскраве світло, гострий запах або щось несподіване, вражаюче. До внутрішніх факторів можна віднести почуття, інтереси, потреби — все те, що має для людини якесь значення. Ось простий приклад: пролунав дзвоник на перерву — і ви вже не можете ані уважно слухати вчителя, ані читати, ані пи­сати. Ваша увага мимоволі переключилася на те, що відбуваєть­ся за дверима.

А тепер поміркуємо, чи добре було б, якби людина мала тіль­ки таку увагу? Гадаю, що не дуже. Тоді б нас постійно що-небудь відволікало і не давало зосередитися на чомусь важливому. На щастя, у людини є ще й довільна увага, але її треба в собі розвивати. Ця увага пов'язана зі свідомо поставленою метою, з вольовим зусиллям. І ви самі можете навчитися керувати цим видом уваги. До речі, існують спеціальні «важелі» керування — думка і воля. Потрібно налаштувати себе на сприйняття необхід­ної інформації, сказати собі: «Для мене це дуже важливо. Мені треба бути уважним, я можу бути уважним, я уважний, незважа­ючи ні на що». І якщо ви дійсно відчуєте важливість запам'ятати новий матеріал, то легко змусите себе зосередитись.

Довільна увага найкраще розвивається в навчальній діяль­ності. Щоб досягти успіхів у житті й навчитися долати будь-які труднощі, вам потрібно вміти керувати своєю увагою, підкоряти її своїй волі. А для цього увагу необхідно спеціально тренувати.

Спочатку це важко, але якщо бути наполегливим і працьови­тим, то з кожним разом буде все легше й простіше сконцентру­ватися.

 

 

ГРА «РОБИ ВСЕ НАВПАКИ»

Учні встають біля парт. Учитель швидко віддає команди уч­ням, але вони мають виконувати усе навпаки.

Орієнтовні команди: руки вгору; руки вперед; нахил ліворуч; нахил праворуч; нахил назад; нахил вперед; поворот ліворуч, по­ворот праворуч.

Учень, який припустився помилки (зробив те, що наказав учитель), сідає за парту. Перемагають ті учні, які протягом гри жодного разу не помиляться.

ТЕСТУВАННЯ «НАСКІЛЬКИ ТИ УВАЖНИЙ ТА КМІТЛИВИЙ»

Учитель ставить учням жартівливі запитання на кмітливість. Учні записують свої варіанти відповідей на аркуші паперу.

Після тестування учитель оголошує правильні відповіді, а уч­ні перевіряють свої записи: напроти правильних варіантів став­лять «+», напроти неправильних — «-».

1. Професор лягає спати о двадцятій годині. Маленьку стрілку будильника направляє на дев'ять годин. Скільки спав профе­сор? (Одну годину.)

 1. Чи є у календарі Марокко 24 серпня? (Є.)
 2. У вівчаря було 10 овець. Усі, крім дев'яти, здохли. Скільки залишилось? (Дев'ять.)
 3. Ви пілот літака, що летить від Парижа до Москви з посадкою в Берліні. Скільки років пілотові? (Стільки, скільки мені за­раз.)
 4. Кожний місяць закінчується 30 або 31 числа. У якому місяці є число 28? (У кожному.)
 5. Ви заходите до незнайомої кімнати, де є дві лампи — газова і гасова. Що ви засвітите спочатку? (Сірник.)
 6. Один потяг їде з Києва, другий — з Одеси назустріч йому. У першого потяга швидкість втричі більша, ніж у другого. Який із потягів буде далі від Києва, коли вони зустрінуться? (Обидва будуть від Києва на однаковій відстані.)
 7. Батько й син потрапили в автокатастрофу. Батько помер, йо­го син — у лікарні. До палати заходить хірург і каже: «Це мій син». Чи може таке бути? (Так, хірург мати хлопця.)

9. Палицю треба розпиляти на 12 частин. Скільки буде роз­пилів? (Одинадцять.)

 1.       На руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 (десяти) руках? (П'ятдесят.)
 2.       Лікар призначає хворому три уколи через кожні півгодини. Протягом якого терміну буде зроблено всі уколи? (Протягом години.)

Учні лічать кількість «-» у своїх записах і визначають результат:

0—2 мінуси — учень дуже кмітливий і уважний;

3—4 мінуси — учень уміє логічно мислити, проте йому не за­вжди вистачає уваги;

5—6 мінусів — учень уважний, але логічні завдання виклика­ють у нього труднощі;

7—11 мінусів — учень неуважний, не вміє зосереджуватись, йому важко побудувати ланцюжок логічних розмірковувань.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Лише людина, яка наполегливо здобуває знання, має хорошу пам'ять і може розраховувати на позитивний розвиток свого ін­телекту.

«ЗОЛОТІ ПРАВИЛА НАВЧАННЯ»

Учитель знайомить учнів із правилами навчання.

 1. Знання здобувають головним чином на уроці (домашнє за­вдання — лише закріплення знань), тому будьте уважними на уроках.
 2. Перед уроком приготуйте усе необхідне для роботи, щоб потім на уроці не витрачати час і не відволікатися.
 3. Уважно слухайте й аналізуйте відповіді ваших однокласни­ків.
 4. Якщо вчитель викликав вас, спочатку обдумайте свою від­повідь. Відповідайте голосно, чітко, впевнено. У кінці відпові­ді зробіть висновок.
 5. При вивченні на уроці нового матеріалу уважно слухайте вчи­теля, слідкуйте за його думкою і коротко конспектуйте.
 6. Наприкінці уроку точно запишіть завдання додому в щоден­ник, щоб знати, де потім знайти потрібний матеріал і як ви­конувати завдання.

Існують і спеціальні правила для того, щоб навчитися зо­середжуватися та краще засвоювати потрібну інформацію.

ПРАВИЛА ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ

 1. Приступаючи до вивчення нового матеріалу, усвідом, що цей матеріал — важлива ланка в ланцюжку знань.
 2. Зосередься на матеріалі, який вирішив запам'ятати, відсторо­ни від себе все зайве. Вимкни телевізор, музичний центр — не­хай нічого тобі не заважає.
 3. Обов'язково досягни повного розуміння того, що запам'ято­вуєш.
 4. Склади план матеріалу, який вивчаєш, визнач у ньому голо­вне.
 5. Вранці, перед тим, як іти до школи, відкрий підручник і ще раз прочитай параграф, який учив напередодні ввечері.

 

 

1

 

doc
Додано
5 травня 2020
Переглядів
314
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку