14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Зразок характеристики на батьків учня

Про матеріал

Зразок характеристики батьків учнів. Стане у пригоді класним керівникам для організації ефективної виховної роботи.

Перегляд файлу

Приклад характеристики

(як писати характеристиу, що варто вказати)

1.   П.І.Б., рік народження, освіта, місце роботи і посада, контактні телефони матері, батька або людей, які їх замінюють.

2.   Інформація про інших членів сім'ї (П.І.Б., ким доводяться учневі, сфера діяльності, контактні дані): бабусь, дідусів, братів, сестер та інших.

3.   Інформація про інших людей, які не є членами сім'ї, але тривалий час проживають в одному будинку (П.І.Б., сфера діяльності, ким доводяться іншим членам сім'ї, контактні дані).

4.   Адреса, за якою проживають члени сім'ї.

Житлово-побутові характеристики сім'ї

1.                  imageКількість кімнат, наявність окремої кімнати у дитини, наявність окремого місця для відпочинку.

2.                  Дотримання санітарно-гігієнічних норм житла: регулярність прибирання, захаращеність приміщення і т. Д.

3.                  Наявність необхідних меблів, місця для навчальної або ігрової діяльності дитини, техніки і навчального приладдя або іграшок.

4.                  Висновок про те, наскільки місце проживання впливає на успішність розвитку дитини.

Соціальні особливості сім'ї

1.                  Статус: повна, неповна, багатодітна або з однією дитиною, дані про усиновлення або опіки над дитиною.

2.                  Матеріальна забезпеченість сім'ї: наскільки стабільний заробіток, від яких чинників він залежить (виплата аліментів, сезонний праця, безробітних або непрацездатність членів сім'ї), чи є у дитини кишенькові гроші, наскільки він забезпечений необхідними речами (їжею, одягом, навчальним приладдям), чи відчуває сім'я фінансові труднощі, яким чином матеріальний стан впливає на психологічний клімат в родині (задоволеність, відчуття неповноцінності, конфлікти).

3.                  Соціальна стійкість / нестійкість сім'ї, схильність до залежностей (алкогольної, наркотичної, азартних ігор) або правопорушень.

4.                  Розподіл обов'язків і основних функцій (побутових, фінансових, емоційно-терапевтичних, виховних та ін.).

5.                  Кому належить формальна або фактична роль у вихованні дитини. Необов'язково її можуть виконувати одні і ті ж люди. Наприклад, що працюють за кордоном батьки формально є вихователями своєї дитини, а фактично ці функції виконує інший родич (бабуся, дідусь), який знаходиться в безпосередній близькості від дитини.

Психологічні характеристики сім'ї

1.                  Тип виховання (авторитарний, демократичний, ліберальний) і його підвиди: гіперопіка, потурання, відкидання, вимогливість, любов і інші.

2.                  Опис психологічного клімату в сім'ї: стійкість, напруженість, стабільність обстановки,що переважають емоції і стану (радість, агресія, апатія, байдужість, страх, спокій і т. Д.).

3.                  Ступінь зацікавленості батьків взаємовідносинами дитини з однолітками, його досягненнями, успіхами у навчальній діяльності.

4.                  Наявність спільних з дитиною занять, як проводиться дозвілля в сім'ї, як батьки реагують на успіхи і невдачі сина або дочки.

Оцінка впливу сім'ї на дитину

Навчальну діяльність батьки можуть контролювати постійно, періодично або зовсім не цікавитися цим питанням. Вони можуть мотивувати або ставитися байдуже до бажання дитини вчитися і розвивати свої інтереси. Різні і частота відвідувань зборів, характер реакції на рекомендації та зауваження педагогів (адекватна і неадекватна).

Загальні висновки робляться на підставі отриманих даних: наскільки благополучна чи неблагополучна сім'я в матеріальному, соціальному і психоемоційному плані, які аспекти та яким чином впливають на розвиток дитини, на що буде порекомендовано звернути увагу батькам або іншим вихователям.

Опис робіт, проведених з сім'єю

У цьому блоці характеристика на сім'ю учня включає опис всіх робіт, які проводили фахівці різного профілю з сім'єю: бесіди, консультації психолога, соціального чи медичного працівника, тренінги, семінари. Варто згадати всі випадки, коли і ким були проведені відвідування на дому, чи зверталися члени сім'ї самі по медичну допомогу і які зміни відбулися (чи не відбулися) в результаті всіх заходів.

Особливості характеристики сім'ї в роботі психолога

Психологічна характеристика сім'ї крім названих аспектів про стилі виховання, психоемоційному стані може бути доповнена іншими даними:

        хто виконує роль глави сім'ї (матріархальний або патріархальний стиль прийняття рішень);

        структура сім'ї: відкрита (допускають інших людей в коло спілкування сім'ї), закрита (спілкуються здебільшого тільки один з одним), змішана;

        наявність традицій;

        хто і яким чином має найбільший вплив на дитину в сім'ї, наскільки реалізована його потреба в захисті і любові;

        сумісність членів сім'ї за основними параметрами (темперамент, характер, спрямованість).

Карта обстеження сім'ї учня

1.   Дані про батьків та інших проживають з сім'єю людей.

2.   Адреса і загальна характеристика приміщення.

3.   Соціальний статус сім'ї.

4.   Матеріальна забезпеченість її членів.

5.   Яка допомога необхідна (матеріальна, психологічна, медична).

6.   Які види робіт з сім'єю проводилися.

Карта обстеження - це теж характеристика сім'ї. Зразок відрізняється тільки відсутністю даних про морально-психологічному образі сім'ї та висновків про соціальнопсихологічний комфорт учня.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ

1.      Прізвище, ім'я, по батькові батьків учня:

батька: матері:

2.      Родина проживає за адресою:

3.      Склад родини (потрібне підкреслити): повна родина (батьки, діти), повна складна (батьки, діти, батьки батьків), неповна (один із батьків офіційно не живе в родині).

4.      Кількісний склад родини: .........., у тому числі дітей .........., із них хлопчиків .........., дівчаток ..............;

учень довіреного вам класу старшій чи молодший у родині:

5.      Віковий склад родини:

батьків дітей

6.      Ким і де працюють дорослі члени родини:

батько: мати:

7.      Освіта членів родини:

батька: матері:

8.      Чи має хтось із дорослих членів родини педагогічну освіту. Указати, що закінчили (педагогічне училище, педагогічний інститут, курси тощо).

9.      Середня сума доходу на кожного члена родини:

10.   Житлові умови:

Чи має учень постійне місце для занять, ігор:

11.   Наявність у родині домашньої бібліотеки та педагогічної літератури:

Які педагогічні журнали в родині виписують регулярно:

II. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЛЕНІВ РОДИНИ

1.   Інтереси та схильності членів родини:

2.   Улюблені заняття:

батька: матері:

3.   Ставлення до роботи:

батька: матері:

4.   Як у родині відпочивають:

5.   Сімейні свята та традиції:

6.   Чи допомагають старші брати та сестри у вихованні малят:

7.   Ставлення в родині до дідусів і бабусь:

III. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ

1.   Батьки вміють ураховувати вікові особливості дітей (знаходять правильний тон у стосунках із дітьми в залежності від віку, їхніх індивідуальних особливостей).

2.   Батьки вміють виявляти й оцінювати позитивні риси характеру своїх дітей.

3.   Знають недоліки в характері та звичках своїх дітей, уміло організують перевиховання.

4.   Батьки займаються педагогічною освітою, постійно займаються самоосвітою й самовихованням.

5.   Батьки цікавляться позитивним досвідом виховання в інших родинах, намагаються застосовувати його у своїй родині.

6.   Батьки висувають єдині вимоги до дітей.

7.   У родині є традиції, спільно проводяться свята, відпочинок.

8.   Батьки заохочують дітей у родині (за що та як заохочують).

9.   Батьки карають дітей у родині (за що і як карають).

IV. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ У РОДИНІ

1.      Чи мають діти трудові обов'язки в родині:

постійні (перелічити, які): тимчасові або разові (перелічити, які):

2.      Чи люблять діти трудитися.

3.      Якими мотивами керуються діти при виконанні доручень (змушують дорослі, обіцяють подарунки, хочеться допомогти мамі, бабуся старенька, їй треба допомогти тощо).

4.      Мотиви навчання дітей у школі (вчитись цікаво, хочеться багато довідатися, сам книжки хочу читати і дізнаватися про цікаве, у школі цікаво, примушують дорослі вчитися, хочу поступити в інститут, коли школу закінчу та ін.).

5.      Колективні справи в родині.

6.      Чи любить дитина допомагати дорослим у роботі.

7.      Як удалось родині привчити дітей до праці.

8.      Чи поважають діти працю дорослих, як це виявляється.

9.      Чи знають діти про роботу батьків, як ставляться до професії:

батька: матері:

10.   Чи бачать батьки інтереси та схильності дітей до певних видів праці, до певної професії.

11.   Ким би хотіли бачити батьки своїх дітей, яку професію хотіли б рекомендувати для своїх дітей.

V. СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ РОДИНИ

1.   У якій сфері виробництва працюють батьки.

2.   Чи задоволені своєю роботою.

3.   Чи діляться батьки успіхами у своїй роботі в родині, за яких обставин.

4.   Яку суспільну роботу виконують батьки на роботі, чи люблять її, як про неї відкликаються в родині.

5.   Чи знають про громадську роботу батьків їхні діти.

6.   Чи цікавляться батьки громадською роботою своїх дітей, чи допомагають їм у їхніх суспільних справах.

7.   Як батьки можуть допомогти школі.

8.   Які урядові нагороди батьки мають за свою працю, чи знають про це діти, як реагують.

VI. ОРГАНІЗОВАНІСТЬ РОДИНИ

1.   Родина активно впливає на своїх членів, у тому числі й на дітей

2.   Батько й мати в родині є авторитетними організаторами всіх сімейних справ.

3.   У родині легко вирішуються питання взаємодопомоги, підтримки одне одного.

4.   Невдачі та труднощі ще більше згуртовують родину, роблять її стійкою.

5.   Батьки позитивно ставляться до допомоги школі, іншим організаціям у роботі.

6.   Члени родини відчувають задоволення від ділової атмосфери в родині, готові впливати на всіх її членів.

VII. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РОДИНИ

1.   Батьки швидко та легко знаходять спільну мову в родині, приходять до єдиної думки, не допускають суперечок у принципових питаннях.

2.   У родині колективно обговорюються справи родини та досягається взаємне розуміння.

3.   У родині є свої авторитети, свої більш активні члени, які впливають, хто це: батько, мати, старші брати чи сестри.

4.   Родина легко вступає в контакти з іншими родинами, проводить разом свята, відпочиває разом.

5.   Родина дозволяє дітям дружити з іншими дітьми, бувати в них удома, грати разом, проводити дитячі свята.

6.   У родині легко йдуть на заклик школи допомогти у вихованні дітей, у керівництві гуртками, у проведенні екскурсій.

VIII. ЕМОЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РОДИНИ

1.   Родину відрізняє єдність емоційних переживань, єдність почуттів, доброзичливість стосунків.

2.   Членам родини добре, приємно  знаходитися вдома.

3.   Взаємне розуміння й любов характеризують атмосферу родини.

4.   Успіхи чи невдачі в родині дружно переживаються, намічаються конкретні заходи боротьби з недоліками та невдачами.

5.   Тимчасові невдачі дітей мобілізують батьків на конкретну допомогу.

6.   Родина відчуває радість від спільно проведених свят, вихідних днів, відвідування театрів, кіно йін.

7.   Родина любить разом відпочивати.

IX. ВОЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИНИ

1.   У батьків вистачає терпіння та наполегливості в досягненні поставлених перед родиною цілей.

2.   Чи розуміють батьки необхідність домагатися виконання прийнятих зобов'язань на роботі й у родині.

3.   Чи завжди батьки виявляють приклад наполегливості та старанність у досягненні мети.

4.   Як батьки навчають дітей переборювати труднощі у навчанні, суспільній роботі тощо.

5.   Батьки самі вміють і вчать дітей доводити почату справу до кінця.

6.   Усі члени родини мають чіткий режим дня й вимагають дотримання режиму від дітей.

7.   Батьки не допускають розбіжності слова та справи, цього ж вимагають від своїх дітей.

8.   Родина здатна надихнути інші родини на подолання труднощів.

Вам багато доведеться допомагати своїй дитині під час організації виконання домашнього завдання, у розвитку пізнавальних здібностей, читання, письма.

Вам треба працювати у команді з класним керівником, іншими вчителями, які працюють з дітьми.

Будьте готові до цього!

Віримо в успіх!

pdf
Додано
28 вересня 2020
Переглядів
2918
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку