26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Індивідуальне календарно-тематичне планування біологія 10 клас

Про матеріал
Індивідуальне Календарно-тематичне планування «Біологія та екологія», 10 клас Програма: Навчальна програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
Перегляд файлу

Індивідуальне

Календарно-тематичне планування

 «Біологія та екологія», 10 клас

Програма: Навчальна програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;

№ з/п

Тема уроку

Лабораторні та практичні роботи,проекти

Дата

 

Примітка

Вступ

 1.                 

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

 

 

 

Тема 1. Біорізноманіття

 1.                 

Систематика – наука про різноманітність.Принципи наукової класифікації організмів.

Сучасні критерії виду.

 

Лабораторна робота №1: Визначення таксономічного виду в системі органічного світу

Навчальний проект

«Складання х-ки виду за видовими критеріями».

 

 

 1.                 

Віруси, віроїди, пріони.

Особливості організації та функціонування вірусів, віроїдів та пріонів .Гіпотези походження вірусів.

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

 

 

 

 1.                 

Прокаріотичні організми: археї та бактерії.Особливості організації та функціонування прокаріотичних організмів.Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

 

 

 

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

 1.                 

Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи: огляд будови й біологічні ролі.

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.

Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

 

 

 1.                 

Структури клітини які забезпечують процеси метаболізму.

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

 Практична робота №1: Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів, та білків в організмі людини.Інструктаж з техніки БЖ

 

 

 

 1.                 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин.

Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

 

 

 

 1.                 

Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» та «Обмін речовин і перетворення енергії».

 Контрольна робота№1

 

 

 

Тема 3. Спадковість і мінливість

 1.                 

Основні поняття генетики.

Закономірності спадковості.

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини.

Гени структурні та регуляторні.

Регуляція активності генів і еукаріотичній клітині.

Каріотип людини та його особливості.

Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

 

 

 

 1.             

Сучасний стан досліджень геному.

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

Позахромна (цитоплазматична) спадковість у людини.

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини

Мутації та їхні властивості.

Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

Лабораторна робота №2: Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

 

 

 1.             

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Особливості генофонду людських спільнота чинники, які впливають на їх формування.

 Закономірності розподілу алелів в популяціях.

Сучасні завдання медичної генетики.

Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

Практична робота №2: Розв’язування типових генетичних задач

 Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Методико-генетичне консультування та його організація.

 

 

 

 1.             

Узагальнення знань з теми «Спадковість і мінливість».

Контрольна робота №2

 

 

 

Тема 4. Репродукція та розвиток

 1.             

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

 Поняття про онкогенні фактори. Профілактика онкологічних захворювань.

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

Лабораторна робота №3: Вивчення будови статевих клітин людини.

 

 

 1.             

Суть та біологічне значення запліднення.

.Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.

 

 

 

 1.             

Репродуктивне здоров’я. Сучасні перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції)

 Чинники здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту.

Лабораторна робота №4: Вивчення етапів ембріогенезу.

 

 

 1.             

Узагальнення знань з теми «Репродукція та розвиток».

 Контрольна робота№3

 

 

 

 1.             

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
6 жовтня 2020
Переглядів
708
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку