9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Календарне планування для 9 класу з польської мови

Про матеріал

Авторська розробка календарного планування за підручником "Język polski dla 9 klasy" Łesia Biłeńka-Swystowycz, Jerzy Kowalewski, Mykoła Jarmoluk. Зазначає розгляд літературних творів поданих в частині Czytanka у підручнику.

Перегляд файлу

Пов’язане зображення 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

уроків польської мови у 9 класі

(пятий рік навчання,  дві години на тиждень, І-ІІ семестр)

Пов’язане зображення2018 /2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учитель Бабій Вікторія Олександрівна

 

70 год., 2 год. на тиждень (4 резервні години)

Дата

Підтема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Примітка

Zdrowo w Krakowie

1.

05.09

Na zdrowie.

Визначення понять fraszka, tlen, lament, płacz.

Позначення м’якості у польській мові за допомогою літери і.

Фонетичні вправи.

st.5-7

2.

05.09

Życiorys Jana Kochnows-

kiego.

Поняття pogotowie.

Носові голосні.

Фонетичні вправи.

st.8-10

3.

12.09

Wizyta u lekarza.

Поняття PESEL, NFZ

Написання двознаків – cz, sz, rz,dz, dź, dżch, szcz.

Буквосполучення szcz.

Оглушення приголосних в кінці слова, перед глухим приголосним.

Фонетичні вправи

st.11-13

4.

12.09

Prawa dziecka – pacjenta.

Вживання займенників oni i one.

Способи позначення м’якості в польській мові.

Фонетичні вправи.

Odrobina pisowni.

st.14-16

5.

19.09

Średnio-

wieczny Kraków.

 

Частини мови. Czasownik.

st.17-19

6.

19.09

Zawody.

Лексичний словник zawody.

Прийменник. Części zdania.

st.20-22

7.

26.09

Adam Mickiewicz «Lilie»

Типи оцінок і рівні в польській старшій школі. Поняття bajka.

Прислівник

st.23-24

8.

26.09

Ignacy Krasicki

 

Перехід прикметника в прислівник

st.207

Zeszyt

Temat

Nowa szkoła, nowa wiedza.

9.

03.10

Polska

Лексичний словник

Роди іменника.

st.25-27

10.

03.10

Liceum – to też szkoła.

Лексичний словник «Державний устрій Польщі»

 

st.28-30

11.

10.10

Szkolne klasy w Polsce.

 

 

st.31-33

12.

10.10

Moja lekcja.

 

 

st.34-36

13.

17.10

Oceny.

Поняття podanie.

Часи в польській мові. Вживання форм pani/pan. Правила записання дати.Liczebnik.

st.37-39

14.

17.10

Konstytucja 3 Maja

 

 

st.40-42

15.

31.10

Zabytki i ciekawe miejsca: Gdańsk

 

 

st.43

16.

31.10

Maria Konopnicka «Przed sądem»

Поняття realizm.

 

st.215-216

Zeszyt

Temat

Czym jest Natura 2000?

17.

07.11

Krainy geograficzne w Polsce.

 

Форми іменника

st.44-48

18.

07.11

Białowieski Park Narodowy

Заповнення анкети

Віддієслівні іменники

st.49-53

19.

14.11

Zwierzęta

 

 

st.54-58

20.

14.11

Rośliny

 

 

st.59-63

21.

21.11

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

 

 

st.64-68

22.

21.11

Parlament Rzeczypo-

spolitej Polskiej

Лексичний словник «Державний устрій Польщі»

 

st.69-71

Zeszyt

Temat

23.

28.11

Polski Sejm

 

Дієслово

 

24.

28.11

Aleksander Fredro

«Zemsta»

Лексичний словник

Дієслово

st.217-226

Polska dobrze zorganizowana

25.

05.12

Maria Konopnicka

Поняття realizm.

 

st.72-81

26.

05.12

Zabytki i ciekawe miejsca: Gdańsk

 

 

st.82-91

27.

12.12

Контрольне аудіювання.

 

Сприймання на слух, розуміння художнього

тексту (обсяг – 700-800 слів; тривалість

звучання – 7-8 хвилин)

 

28.

12.12

Контрольна робота. Мовлення.

 

Усне діалогічне мовлення обсягом 9-10

реплік для двох учнів.

 

29.

19.12

Контрольна робота. Читання.

 

Виразне читання вголос зі зрозумінням текстів

різних стилів і жанрів (зі швидкістю 100-120

слів на хвилину), з урахуванням засобів зв’язку

речень у тексті

 

30.

19.12

Контрольна робота. Письмо.

 

Виконання граматичних вправ, переклад слів та написання невеличких висловлювань.

 

31.

26.12

Uczniowie w Sejmie

 

Службові частини мови. Typy zdań podrzędnie złożonych. Przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie

st.92-98

32.

26.12

Adam Mickiewicz

«Reduta Ordona

Opowiadanie adiutanta»

 

 

st.228-230

Zeszyt

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІсеместр

2018/2019н.р.

Дата

Підтема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Примітка

Polska w Unii Europejskiej

33.

24.01

Polska w Unii Europejskiej

Лексичний словник

 

st.99-103

34.

24.01

Partnerstwo Wschodnie

 

Liczebniki zbiorowe

st.104-108

35.

31.01

Rodzina

Лексичний словник ст. 110-112

 

st.109-113

36.

31.01

Заповнення анкети.

Лексичний словник ст. 117

Віддієслівні іменники.

st.114-118

zeszyt

37.

07.02

Спортивна статистика.

 

Dopełniacz i Biernik

st.119-123

38.

07.02

Отилія Єджейчак.

 

Zdanie złożone podrzędnie

st.124-127

za temat

Sto lat Niepodległości

39.

14.02

Sto lat Niepodległości

Лексичний словник

Відмінювання іменників.

st.128-132

40.

14.02

Fryderyk Franciszek Chopin

Лексичний словник

Odmiana czasowników na

-eć

w czasie teraźniejszym i przeszłym

st.133-137

41.

21.02

Система освіти в Польщі.

 

Wołacz.

st.138-142

42.

21.02

Оцінка власних можливостей.

 

 

st.143-147

43.

28.02

Grzegorz Kalinowski

«Tramwajem do Kijowa»

Лексичний словник

Zdanie złożone podrzędnie (ciąg dalszy)

st.148-152

44.

28.02

Великдень у Польщі.

 

 

st.153-154

zeszyt, za temat

Wrocław – europejska

stolica kultury

45.

07.03

Wrocław – europejska

stolica kultury

 

 

st.155-158

46.

07.03

Aleksander hrabia Fredro

Лексичний словник

 

st.159-162

47.

14.03

Моя «психологічна» візитка.

Лексичний словник 1

Орфографія

st.163-166

48.

14.03

Підприємець сьогодні.

 

Odmiana czasowników na

-ąć w czasie przeszłym.

st.167-170

49.

21.03

Ідеальний керівник.

Лексичний словник

Орфографія. Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników

st.171-174

50.

21.03

Види фірм.

 

 

st.175-178

51.

28.03

Jarosław Iwaszkiewicz

«Córki Jarosława»

 

Прикметник. Zdanie złożone podrzędnie

st.179-182

52.

28.03

Adam Mickiewicz

«Reduta Ordona»

 

Сполучники a,ale,albo,i.

st.228-230

zeszyt, za temat

Polska regionów

53.

04.04

Polska regionów

Лексичний словник

Синтаксис.

st.183-185

54.

04.04

Jarosław Iwaszkiewicz

Лексичний словник

Прикметник. Називний відмінок множини.

st.186-188

55.

11.04

Моя омріяна професія.

Лексичний словник

 

st.189-191

56.

11.04

Популярні професії в Польщі.

 

Zdanie złożone podrzędnie (ciąg dalszy)

st.192-194

57.

18.04

Веде дискусію правильно.

 

 

st.195

58.

18.04

Stanisław Wyspiański

«Wesele»

 

Іменник. Називний відмінок множини.

st.231-238

zeszyt, za temat

Kontakty ponad granicami

59.

25.04

Kontakty ponad granicami

Лексичний словник

Вказівні і присвійні займенники.

st.196-198

60.

25.04

Wanda Chotomska

«Kapelusz»

 

 

st.199-201

61.

02.05

Bitwa pod Kościuchnówką na Wołyniu

Лексичний словник

Числівник. Imiesłowy to nieosobowe

formy czasownika

st.202-204

62.

02.05

Знані історичні постаті.

 

Imiesłowowy równoważnik zdania

st. 205-206

63.

03.05

Історія однієї родини.

 

 

 

64.

04.05

Визначні дати.

Лексичний словник

 

 

65.

07.05

Контрольна робота. Читання.

 

Читання вголос запропонованого тексту із достатньою швидкістю (180 слів за хвилину) та його розуміння.

 

66.

08.05

Контрольна робота. Письмо.

 

Мінімальний обсяг письмової розповіді – 60-70 слів.

 

67.

16.05

Контрольне аудіювання.

 

Тестові завдання.

 

68.

16.05

Контрольна робота. Мовлення.

 

Мінімальний обсяг діалогу – 7-8 реплік (без врахування етикетних форм).

Висловлення кожного з двох учасників діалогу - не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні;

 

69.

23.05

Powtórzenie. Filmiki.

 

 

 

70.

23.05

Powtórzenie.Filmiki.

 

 

zeszyt, za temat