Календарне планування уроків інформатики 9 клас

Про матеріал
Навчальна програма: Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу на 2019-2020н.р.

Навчальна програма: Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

 

Дата

 

Тема уроку

Примітки

Тема 1.  Інформаційні технології у суспільстві

 

 1.                      

 

Інформатика. Інформаційні технології

 

 1.                      

 

Інформаційні системи, їхні види.

Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем.

Поняття інформаційного суспільства

 

 1.                      

 

Поняття інформаційного суспільства. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право під час створення та використання інформаційних ресурсів. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІК-компетентність.  Практична робота №1. Освітні інформаційні ресурси і системи

 

Тема 2. Мережеві технології

 

 1.                      

 

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне та програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах. Мережеві протоколи

 

 1.                      

 

Призначення й структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних.  Адресація в Інтернеті. Поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

 

 1.                      

 

Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси. Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук

 

 1.                      

 

Інформаційні технології в суспільстві. Мережеві технології

 

Тема 3. Комп’ютерні презентації

 

 1.                      

 

Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Елементи дизайну презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації

 

 1.                      

 

Використання діаграм у презентаціях. Гіперпосилання й елементи управління в презентаціях. Практична робота №2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями.  Елементи керування презентаціями

 

 1.                 

 

Додавання відео кліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

 

 1.                 

 

Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації

 

 1.                 

 

Практична робота №3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.

 

 1.                 

 

Урок узагальнення та систематизації за темою «Комп’ютерні презентації»

 

Тема 4. Основи інформаційної безпеки.

 

 1.                 

 

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних

 

 1.                 

 

Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

 

 1.                 

 

Загрози, що виникають під час роботи в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Практична робота №4. Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера

 

 1.                 

 

Захист від спаму. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних

 

Тема 5. Комп’ютерне моделювання

 

 1.                 

 

Комп’ютерна модель та її переваги.  Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту

 

 1.                 

 

Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту

 

 1.                 

 

Створення й опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія, тощо) в різних програмних середовищах

 

 1.                 

 

Створення й опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія, тощо) в різних програмних середовищах

 

 1.                 

 

Карти знань. Редактори карт знань

 

 1.                 

 

Практична робота №5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія, тощо) в одному з вивчених програмних середовищ

 

Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

 

 1.                 

 

Табличні величини. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». Уведення та виведення табличних величин

 

 1.                 

 

Алгоритм опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів;  знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошу елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

 

 1.                 

 

Алгоритм опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів;  знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

 

 1.                 

 

Практична робота №6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами в навчальному середовищі програмування

 

 1.                 

 

Алгоритм опрацювання табличних величин: знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

 

 1.                 

 

Алгоритм опрацювання табличних величин: знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

 

 1.                 

 

Практична робота №7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

 

 1.                 

 

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

 

 1.                 

 

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

 

 1.                 

 

 

 

Тема 7. Комп’ютерні публікації 

 

 1.                 

 

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій

 

 1.                 

 

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Алгоритм створення  комп’ютерної публікації

 

 1.                 

 

Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

 

 1.                 

 

Практична робота №8 Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

 

 1.                 

 

Практична робота №9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

 

Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

 

 1.                 

 

Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Види графіки. Формати файлів

 

 1.                 

 

Векторний графічний редактор.  Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

 

 1.                 

 

Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

 

 1.                 

 

Практична робота №10. Створення простих векторних зображень.

 

 1.                 

 

Практична робота №11. Створення складених векторних зображень.

 

 1.                 

 

Урок узагальнення та систематизації за темою «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»

 

Тема 9. Створення персонального навчального середовища

 

 1.                 

 

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології

 

 1.                 

 

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Опитування з використанням онлайн-форм

 

 

 1.                 

 

Організація та планування колективної діяльності. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Створення та використання спільних електронних закладок. Канали новин             

 

 1.                 

 

Практична робота №12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм

 

 1.                 

 

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання веб-сайтів

 

 1.                 

 

Поняття мови розмітки гіпертексту. Використання  онлайн-систем конструювання сайтів

 

 1.                 

 

Практична робота №13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем

 

 1.                 

 

Урок узагальнення та систематизації за темою «Створення персонального навчального середовища»

 

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Інформаційні технології у суспільстві»

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні презентації»

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Основи інформаційної безпеки»

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні публікації»

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач з теми «Створення персонального навчального середовища»

 

Тема 11. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

 1.                 

 

Визначення тем навчальних проектів. Розробка планів виконання проектів.

 

 1.                 

 

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

 1.                 

 

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

 1.                 

 

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

 1.                 

 

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

 1.                 

 

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

 1.                 

 

Виконання індивідуальних і групових проектів.

 

 1.                 

 

Оформлення матеріалів проектів. Підготовка до захисту проектів.

 

 1.                 

 

Захист проектів.

 

 1.                 

 

Повторення та узагальнення вивченого за рік

 

 1.                 

 

Повторення та узагальнення вивченого за

рік

рік

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
Додано
8 вересня 2019
Переглядів
1460
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку