Презентація. Одновимірний масив даних.

Про матеріал

Презентація до параграфа 32 за підручником Інформатика для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

irinainformatik.ucoz.ua. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання9 клас. Одновимірний масив даних

Номер слайду 2

Поняття масиву. Дані одного типу можна об'єднати і надати їм одне ім'я. Таке об'єднання віднесемо до складених даних однорідної структури – МАСИВ. При розв'язуванні задач треба використовувати різну кількість змінних, кожна з яких повинна мати власну назву. Якщо змінних багато, то робити це не дуже зручно. Якщо це дані одного типу можна спробувати розташувати їх в одному місці, впорядковуючи їх, тобто поставити їх один за одним.

Номер слайду 3

Приклади: Клас – група учнів певного віку:Іванов Петро. Петров Іван…Багатоповерховий будинок – множина пронумерованих квартир, в кожній з яких живе певна кількість мешканцівквартира №1 – 3 квартира №2 – 5квартира №3 – 2…квартира №100 – 4

Номер слайду 4

Елементами масивів можуть бути величини як простих, так і складених типів. До окремого елемента можна звернутися за допомогою індексів. Як індекси можуть використовуватися константи і змінні порядкових типів. Масив визначається ідентифікатором і кількістю індексів, які необхідні для визначення місцерозташування потрібного елемента масиву. Назва масиву є єдиною для всіх його елементів. Поняття масиву. Масив – це сукупність однотипних елементів, що мають спільне ім’я. Розмірність масиву – кількість індексів. Розмір масиву – кількість елементів у масиві.

Номер слайду 5

{69 C7853 C-536 D-4 A76-A0 AE-DD22124 D55 A5}- 505101512345 AМасив з іменем А35 НОМЕР елемента масива(ІНДЕКС)A[1]A[2]A[3]A[4]A[5]ЗНАЧЕННЯ елемента масива. A[3]=5 НОМЕР (ІНДЕКС) елемента масива: 3 ЗНАЧЕННЯ елемента массива: 5 Поняття масиву

Номер слайду 6

Var A:array of тип;Його розмірність задається підчас виконання програми процедурою Set. Length(ім’я масиву, к-ть ел.)Var A:array [1..n] of тип;Його розмірність є фіксованою, тобто не змінюється в ході виконання програми. Види масивів. Задається тип елементів і розмірність масиву. Задається тільки тип, а розмірність не вказується

Номер слайду 7

Види та конфігурація масивів. Одновимірний – лінійна таблиця (вектор)Розмір масиву – 4 А[2]=13, А[3]=-4(кожному елементу відповідає 1 індекс)Двовимірний – матриця. Розмір масиву – 4×3=12 В[1,2]=12, В[2,3]=25(кожному елементу відповідає 2 індекси)А813-401-й2-й3-й4-й. В1-й2-й3-й4-й1-й6120-12-й-2342513-й715-170

Номер слайду 8

Алгоритм роботи з масивом. Оголосити про використання масиву в розділі описів. Очистити підготовлене місце в пам'яті (якщо необхідно). Задати необхідні значення елементів масиву. Якщо потрібно вивести масив на екран для наочного сприйняття. Виконати дії над елементами масиву. Вивести результати на екран. Звернення до елементів масиву здійснюється за допомогою циклу з параметром (або іншого)

Номер слайду 9

Оголошення масиву Масиву надається ім’я Вказується тип масиву Визначається число елементів Виділяється місце в пам’ятіІм’я. Початковий індекс. Кінцевийіндекс. Тип елементівvar A: array[1.. ] of integer;const N=5;Nvar A : array[ 1 .. 5 ] of integer ;При оголошені масиву: Масив цілих чисел. Розмір через константу

Номер слайду 10

Оголошення масиву Розмір масиву визначається під час опису, але кількість елементів може бути менше, ніж зарезервовано місця в пам'яті.type <ім'я типу> = Array [<індекси>] of <базовий тип>;Регулярного типу має вигляд:const <ім'я масиву>: Array [< тип індексу>] of <тип> = (список елементів масиву);Сталих величин має вигляд:var <ім'я масиву> : Array [<індекси>] of < базовий тип>;Змінних величин має вигляд:

Номер слайду 11

Приклади опису масивів2) масив сталих величин:const A: array [1..7] of real = (0.1, 3.25, 21.32, -5.5, 11.99, 78.1, -4.5); Stroka: array [1..6] of char = (‘P’, ‘A’, ‘S’, ‘C’, ‘A’, ‘L’);1) з використанням типів:const n = 20;type Vector = array [1..n] of real; Matrix = array [1..10] of integer;var A: Vector; B: Matrix;3) масив змінних величин:const n = 50;var A: array [1..n] of real; B: array [1..10] of integer;

Номер слайду 12

randomize; {підключити генератор випадкових чисел}for i:=1 to n do А[i]:=random(b-a+1) + a;Заповнення масиву{69 C7853 C-536 D-4 A76-A0 AE-DD22124 D55 A5}Тип ХДіапазон значень x. Використання функціїЦілий[0;В]X:=Random(В+1);[A;B]X:=Random(B-A+1)+A;Дійсний(0;1)X:=Random;(0;A)X:=Random*A;(A;B)X:=A+Random*(B-A);1. Випадковими числами з проміжку [a, b]:for i:=1 to n do А[i]:=і * і - 2; { формула містить змінну і }2. За формулою:

Номер слайду 13

Цілих чисел for i:=1 to n do Begin А[i] := strtoint(Input. Box(‘уведіть значення елемента’, ‘номер [ ’ + inttostr(i) + ‘ ]:’, ’ ’)); List. Box1. Items. Add(inttostr(A[i]));End;Заповнення масиву3. З клавіатури за допомогою функції Input. Box: Одним зі способів виведення елементів одновимірного масиву є додавання значень у поле списку Lіst. Box. Список List. Box є масивом рядків типу String, доступ до яких надає властивість Items цього компонента.

Номер слайду 14

TLіst. Box (список)TList. Box - список. Компонент (TList. Box) являє собою список, в якому можна вибрати потрібний елемент.

Номер слайду 15

{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Властивість. Опис. NameІм'я компонента. Використовується в програмі для доступу докомпоненту і його властивостей. Items. Елементи списку - масив рядків. Count. Кількість елементів списку. Item. Index. Номер вибраного елемента. Елементи списку нумеруються з нуля. Якщо в списку жоден з елементів не обраний, то значення дорівнює мінус 1. Sorted. Ознака необхідності автоматичного сортування (True) після додавання чергового елемента. Left. Відстань від лівої межі списку до лівої межі форми. Top. Відстань від верхньої межі списку до верхньої межі форми. Width, Height. Ширина та висота поля списка

Номер слайду 16

{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Властивість. Опис. Font. Параметри шрифту, що використовуються для відображення тексту: гарнітура, розмір, колір шрифту. Parent. Font. Ознака наслідування компонентом характеристик шрифту форми, на якій знаходитися компонент. Якщо значення властивості дорівнює True, то текст виводитися шрифтом, встановленим для форми. Visible. Дозволяє приховати текст (False) або зробити його видимим (True)Enabled. Визначає, чи реагує елемент керування на введення миші чи клавіатури. Hint. Текст підказки, який буде спливати, коли користувач підведе докомпоненту покажчик миші (працює разом із властивістю. Show. Hint)

Номер слайду 17

Заповнення масиву. Дійсних чиселfor i:=1 to 10 do Begin А[i]:=strtofloat(Input. Box(‘уведіть значення елемента’, ’ номер [ ’ + inttostr(i) + ‘ ]:’, ’ ’)); List. Box1. Items. Add(floattostr(A[i])); {або} End;3. З клавіатури за допомогою функції Input. Box: List. Box1. Items. Add(formatfloat('#.####',A[i]));

Номер слайду 18

Працюємо самостійно: Завдання 1. Сформувати одним із трьох способів одновимірний масив цілих чисел A[i], де і = 1,2, … , n. Вивести елементи масиву: у зворотному порядку; з парними індексами; з непарними індексами; що є додатними числами; що є від’ємними числами; що є парними числами; що є непарними числами. Завдання 2. Вправа 32 стр. 182

Номер слайду 19

Домашнє завдання:§ 32 стр 179-183 Створіть програму для заповнення масиву Numbers[1..10] числами 1,4, 9, ..., 100 і виведення значень елементів масиву в поле List. Box. Комп’ютерне тестування на сайті «Інтерактивне навчання» іnteractive.ranok.com.ua:тестове завдання 32

Номер слайду 20

Контрольні запитання та завдання: Дайте означення масиву як структурованого типу даних. Опишіть масиви: а) А з трьох дійсних чисел; б) В з десяти символів. Як організувати заповнення масиву випадковими числами?Запишіть оператор присвоєння, який виконує таку дію: а) першому елементу масиву С присвоїти значення суми третього і п’ятого елементів; б) шостому елементу масиву С присвоїти значення подвоєного добутку першого і другого елементів.5. Як увести значення елементів масиву з клавіатури?

Номер слайду 21

Інформатика: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Казанцева, І. В. Стеценко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 304 с. : іл.Інформатика: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. - К. : УОВЦ “Оріон”, 2016. - 240 с.Інформатика: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд [та ін.]. - Київ : Генеза, 2016. - 288 с.: ілІнформатика: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 256 с. : іл. Уроки Lazarus (українською мовою) http://programer.in.ua/index.php/uroky/uroky-lazarus/161- urok-1-seredovyshche-rozrobky-lazarusсайт Программирование для школьников (рос. мовою): урок 1. Система програмирования Lasarus(http://gospodaretsva.com/2269.html)Використані джерела

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Малашина Ірина Сергіївна
  Дуже сподобалась Ваша розробка!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
2 січня 2018
Переглядів
18201
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку