Календарне планування уроків математики в 5 класі (Тарасенкова)

Про матеріал
Календарне планування уроків математики в 5 класі складено до підручника:Тарасенкова Н.А. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272 с.: іл. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з математики

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника:

Тарасенкова Н.А.  Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272  с.: іл.

згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Математика, 5-Б клас 

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

Складено до підручника:

Тарасенкова Н.А.  Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272  с.: іл.

згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (50 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

 1.  

 

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

 1.  

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

 1.  

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 1.  

 

Пряма. Промінь. Відрізок

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Шкала. Координатний промінь

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Числові вирази. Рівності. Порівняння натуральних чисел

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Кут та його градусна міра. Види кутів.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Лічба, вимірювання і числа»

 

 1.  

 

Буквені вирази. Формули

 

 1.  

 

Буквені вирази. Формули

 

 1.  

 

Додавання натуральних чисел. Закони додавання

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Віднімання натуральних чисел

 

 1.  

 

Прямокутник. Квадрат

 

 1.  

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Дії першого ступеня з  натуральними числами»

 

 1.  

 

Множення натуральних чисел

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розподільний закон

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Ділення натуральних чисел

 

 1.  

 

Ділення натуральних чисел

 

 1.  

 

Ділення з остачею

 

 1.  

 

Порядок  виконання  дій  у  виразах

 

 1.  

 

Рівняння

 

 1.  

 

Типи  задач  та  способи  їх  розв’язування

 

 1.  

 

Розв’язування рівнянь і задач

 

 1.  

 

Розв’язування рівнянь і задач

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Дії другого ступеня з натуральними числами»

 

 1.  

 

Квадрат і куб натурального числа

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Степінь натурального числа з  натуральним показником. Площі та об’єми фігур»

 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (62 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

 1.  

 

Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

 1.  

 

Правильні й неправильні дроби

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 5-А клас 

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

Складено до підручника:

Тарасенкова Н.А.  Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272  с.: іл.

згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

ІІ семестр

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Доповнення правильного дробу до одиниці

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Віднімання дробу від натурального числа

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ.С.р.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Звичайні дроби»

 

 1.  

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ. С.р.

 

 1.  

 

Множення десяткових дробів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ. С.р.

 

 1.  

 

Ділення десяткових дробів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ. С.р.

 

 1.  

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 8 за темою: «Десяткові дроби та дії з ними»

 

 1.  

 

Відсотки. Знаходження відсотка від числа

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ. С.р.

 

 1.                    

 

Знаходження числа за його відсотком

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ.С.р.

 

 1.                    

 

Розв’язування задач на відсотки

 

 1.                    

 

Розв’язування задач на відсотки

 

 1.                    

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 1.                    

 

Контрольна робота № 9 за темою: «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (28 год)

 1.                    

 

Лічба, вимірювання і числа

 

 1.                    

 

Дії першого ступеня з натуральними числами

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Дії другого ступеня з натуральними числами

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Степінь натурального числа з натуральним показником.

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Площі та об’єми фігур

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Десяткові дроби та дії з ними

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Відсотки. Середнє арифметичне

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                    

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 1.                    

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
16 травня
Переглядів
1658
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку