Календарне планування з фізики 8 клас

Про матеріал

Календарне планування з фізики 8 клас за підручником Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О. Божинова Ф. Я. розроблено відповідно до чинної програми. Розраховане на 70 годин і включає в себе проекти, самостійні, контрольні на лабораторні роботи

Перегляд файлу

Фізика 8 клас

 (70 годин, 2 години на тиждень, І семестр – 32 годин,             ІІ семестр – 38 годин)

№ уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год)

1

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

 

 

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

 

 

3

Самостійна робота № 1

 

 

4

Внутрішня енергія

 

 

5

Способи зміни внутрішньої енергії

 

 

6

Теплопровідність

 

 

7

Конвекція

 

 

8

Випромінювання

 

 

9

Розвязування задач

 

 

10

Самостійна робота № 2

 

 

11

Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження

 

 

12

Тепловий баланс

 

 

13

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури

 

 

14

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

 

 

15

Розвязування задач

 

 

16

Контрольна робота № 1

 

 

17

Агрегатний стан речовини. Наноматеріали.

 

 

18

Плавлення і кристалізація твердих тіл.

 

 

19

Питома теплота плавлення речовини

 

 

20

Випаровування і конденсація.

 

 

21

Кипіння. Питома теплота пароутворення

 

 

22

Теплота згорання палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

 

 

23

Розв’язування задач

 

 

24

Самостійна робота № 3

 

 

25

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

 

 

26

Деякі види теплових двигунів

 

 

27

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

 

 

28

Розвязування задач

 

 

29

Контрольна робота № 2

 

 

30

Узагальнювальний урок з розділу «Теплові явища»

 

 

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (30 год + 3 за рахунок резервних годин)

31

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду

 

 

32

Електричне поле.

 

 

33

Механізм електризації. Електроскоп

 

 

34

Закон Кулона

 

 

35

Розв’язування задач

 

 

36

Контрольна робота № 3

 

 

37

Електричний струм. Електрична провідність матеріалів

 

 

38

Дії електричного струму.

 

 

39

Джерела електричного струму

 

 

40

Електричне коло та його елементи

 

 

41

Розвязування задач і вправ. Самостійна робота № 4

 

 

42

Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

 

 

43

Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

 

 

44

Електричний опір. Закон Ома.

 

 

45

Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

 

 

46

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра

 

 

47

Розвязування задач

 

 

48

Контрольна робота № 4

 

 

49

Послідовне з’єднання провідників

 

 

50

Лабораторна робота № 4.  Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

 

 

51

Паралельне з’єднання провідників

 

 

52

Лабораторна робота № 5.  Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

 

 

53

Робота і потужність електричного струму

 

 

54

Теплова дія струму. Закон Джоуля–Ленца.

 

 

55

Електронагрівальні пристрої. Запобіжники.

 

 

56

Розвязування задач і вправ. Самостійна робота № 5

 

 

57

Електричний струму у металах.

 

 

58

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Застосування електролізу.

 

 

59

Електричний струм у газах. Види самостійних газових розрядів

 

 

60

Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями

 

 

61

Розвязування задач

 

 

62

Контрольна робота № 5

 

 

63

Узагальнювальний урок з розділу «Електричні явища. Електричний струм»

 

 

Виконання індивідуальних навчальних проектів (3 год + 3)

64

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.

 

 

65

Унікальні фізичні властивості води.

Рідкі кристали та їх використання.

Полімери. Наноматеріали.

 

 

66

Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси

 

 

67

Електрика в житті людини.

Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

 

 

68

Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

 

 

69

Вплив електричного струму на людський організм

 

 

70

Підбиття підсумків за навчальний рік

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Інші матеріали
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
3 серпня 2018
Переглядів
243
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку