Календарне планування з географії 10 клас вечірня школа

Про матеріал

Календарне планування з географії 10 клас вечірня школа

Календарне планування з географії 10 клас вечірня школа

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з географії 10 клас

п\п

Дата

Назва предметів

Примітки

 

 

І СЕМЕСТР

 

ВСТУП

1

 

Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань.

 

2

 

Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу.

 

ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

 

 

Тема 1. Політична карта світу

 

3

 

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять “країна”, “держава”, “залежна країна”, “колонія”.

 

4

 

Класифікація країн за формою правління. Форми адмiністративно-територiального устрою. Відмінності федеративних держав.

 

5

 

Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.

 

6

 

Етапи формування політичної карти світу.

 

7

 

Міжнародні органiзації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

 

8

 

Практична робота 1. Особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн світу. Етапи формування політичної карти світу.

Тематична

 

 

Тема 2. Населення світу

 

9

 

Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.

 

10

 

Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.

 

11

 

Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи.

 

12

 

Релігія як явище культури. Світові релiгії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

 

13

 

Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

 

14

 

Практична робота 2. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Тематична

 

 

Тема 3. Глобальні проблеми людства

 

15

 

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями).

 

16

 

Сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи їх розв’язання.

Роль світової громадськості у їх розв’язанні.

 

17

 

Контрольна робота за вивченими темами.

Тематична Залік № 1

І семестр

 


 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

 

Тема 4. Взаємодія суспільства і природи.

 

18

 

Світові природні ресурси. Класифікація природних ресурсів.

 

19

 

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

 

20

 

Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість.

 

21

 

Природокористування: раціональне і нераціональне.

 

22

 

Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.

 

23

 

Мінеральні, земельні, кліматичні ресурси. Водні та лісові ресурси.

 

24

 

Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси.

 

25

 

Практична робота 3. Порівняльна оцінка

ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).

Тематична

 

 

Тема 5. Світове господарство

 

26

 

Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП).

 

27

 

Етапи формування світового господарства. Поняття “НТР” та її основні риси.

 

28

 

Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.

 

29

 

Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хiмічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість).

 

30

 

Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони.

 

31

 

Географія світового транспорту.

 

32

 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

 

33

 

Практична робота 4. Основні райони розміщення провідних галузей промисловості; головні сільськогосподарські райони світу;

Тематична

34

 

Контрольна робота за вивченими темами.

Залік № 2

 

35

 

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.

ІІ семестр

Річна

 

doc
Пов’язані теми
Географія, Планування
Додано
27 листопада 2023
Переглядів
95
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку