Календарний план з англійської мови 5 клас І семнмтр до підручника Карпюк

Про матеріал

Календарний план з англійської мови 5 клас перший семестр до підручника О. Карпюк. в плані наявніі чотири змістові лінії відповідно до оновленої програми

Перегляд файлу

5 Form (1 семестр)

“English” О.Карпюк

 

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Інтегровані змістові лінії

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Очікуваний результат

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Лексика

Граматика

 

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Усна взаємодія

Писемне продукування

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

Unit 1. Family and Friends.     Я, МОЯ СІМЯ, МОЇ ДРУЗІ   

 

 

 

Повернення до школи

 

 

1

Описувати  класну кімнату.

 

 

 

 

 

характеризувати поведінку людини;

 

 

 

 

 

 

 

 

розповідати та запитувати про види діяльності;

 

 

[ ɔ ]

 

 

 

 

с. 4-6

 

 

 

 

Порядок слів у реченні

 

 

 

в. 5, с. 6

 

 

 

 

в. 1, с. 4

в. 5, с. 6

 

 

 

в. 1,3,  с. 4-5

в. 6, с. 6

 

 

в. 2, 4, с. 5

 

 

 

громадянська відповідальність

Вивч пісню

РЗ с4

 

 

Знайомство.

 

 

 

2

Надавати інформацію про себе

My name is

I am

I am from

 

[ ɔ: ]

 

с. 8-9

 

 

 

 

 

To be short form (с. 9)

 

 

 

в. 1, 3, с. 8-9

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

в. 2, 4, 5, с. 9

 

 

 

в.5,с.9 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

Розп про себе

РЗ с 5

 

 

Розповідь про друга

 

3

Надавати інформацію про друга

He is

He has got

[ æ ]

[  ei ]

с. 10-11

 

 

 

 

Have has

Short forms (с. 11)

 

 

в. 2, с. 11

 

 

 

 

в. 1, с. 10

 

 

 

 

в. 1, 3, 4, с. 10-11

 

 

 

в.4, с. 11

РЗ с 6

 

 

 

громадянська відповідальність

Розп про друга

РЗ с 7

 

 

Знайомство з новими друзями

 

 

4

Ставати та відповідати на питання в парах.

What is your name?

Where are you from?

How old are you?

[ e ]

[ i: ]

с. 12-13

 

 

 

 

a pronoun, the verb ‘to be’ (с. 12), Grammar Reference $2 (c. 258-259)

с.12

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

в. 1, 4, с. 12-13

 

 

 

 

в. 2-3, с. 13

 

 

 

громадянська відповідальність

Скл діал.

РЗ с8

 

 

Друзі по листуванню

 

 

 

5

Писати лист другу

 

[ ʃ]

[ tʃ ]

с. 14-15

 

 

 

 

 

the verb ‘to be’ (с. 12),

 

 

 

 

в. 4, с. 15

 

 

 

 

 

в. 4, с. 15

 

 

 

 

 

в. 1-4, с. 14-15

 

 

 

 

project, с. 15

 

 

 

 

громадянська відповідальність

Проект

РЗ с 9

 

 

Мої однокласники

 

 

Описувати зовнішність однокл

He has got

His … is…

He is

[ ð ]

[ Ɵ ]

с. 16-17

Possessive Case (с. 18), Grammar Reference $2 (c. 254)

в. 4, 5, с. 17-18

в. 1, с. 16

в. 1-3, с. 16-17

в. 6 , с. 18

Словникова робота

РЗ с 10

громадянська відповідальність

Скласти 5 реч

РЗ с11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Мої друзі

 

 

Розповідати про друзів

 

[ au]

[ai]

c. 19-20

 

 

 

Object pronouns,  (с. 19), present simple of the verb ‘to have’ (c. 20)

 

в. 1-3, с. 19

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

в. 2, 5, с. 19-20

 

 

 

в. 1, 4, 6, с. 19-20

 

 

 

громадянська відповідальність

РЗ с 12

 

 

Спілкування з друзями

 

 

 

Написання e-mail

I live

I go

 

с. 21-23

 

 

 

 

What time is it? – It’s…

 

 

 

в.4,с.22

 

 

 

 

в. 3, с. 22

 

 

 

 

в. 1-6, с. 21-22

 

 

 

в. 7, с. 22 

 

 

 

громадянська відповідальність

Напиc e-mail

РЗ с13

 

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

Повторити лексико-граматичний матеріал

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

с. 23-24

 

 

 

 

 

What would you like?

 

 

 

 

 

 

 

в. 1, с. 23

 

 

 

 

 

 

в. 2, 4, с. 24-25

 

 

 

 

 

в. 1-4, с. 24-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 в.3,с.24

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

В 5,6 с25

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

[ w ]

 

 

с.25

 

 

 

 

в.5,с.25

 

 

Мова вчителя

 

 

в.5,с.25

Test

 

 

 

громадянська відповідальність

 

Unit 2. Шкільне життя

 

 

 

Узагальнення матеріалу

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

Revise p. 12-27

 

 

Шкільні предмети

 

 

 

 

 

 

Називати шкільні предмети та обмінюватися інформацією про цікаві факти про них

My favourite subject is…

[ t ]

[ dʒ ]

 

с. 26-28

 

 

 

 

 

  cardinal numbers (c. 27), ordinal numbers (c. 28), grammar reference $1, 2 (c. 257-258)

в. 2, с. 26

 

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

в. 1-3,  с. 26

в. 2-4, с. 27-28

 

 

 

в. 1, с. 27

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

 

Вивч слова

РЗ с 14

 

 

Мій улюблений предмет

 

 

 

Обговорюват шкільні  вподобання

On Monday we have …

[ w ]

 

 

с. 28-29

 

 

 

 

 

 

cardinal numbers (c. 27), ordinal numbers (c. 28),

в. 2, с. 28

 

 

 

 

 

в. 2, 4, с. 28-29

 

 

 

 

 

в. 1-4, с. 28-29

 

 

 

 

 

в.3,с.29

РЗ с 16

РЗ с 15

 

громадянська відповідальність

РЗ с 15

 

 

 

Найбільш та найменш популярні шкільні предмети

 

Розп про попул та непопул предм

 

 

 

The most popular

The least popular

[u: ]

 

с. 30-31

 

 

 

 

adjective. degrees of comparison (с. 30), Grammar Reference $1 (c. 256-257)

в. 3, с. 30

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

в. 3-4, с. 30-31

 

 

 

 

 

в. 1, 2, 4, с. 30-31

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

РЗ с 17

Скл реч 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Розклад уроків

 

 

 

 

 

Склад розкл

 

[ ɔ ]

[ɔu ]

Vocabulary box (с. 32)

 

 

 

Великі літери (с. 32)

 

 

 

в. 4, с. 32

 

 

 

 

в. 1, с. 31

 

 

 

 

в. 1-5, с. 31-33

 

 

 

 

в. 5, с. 33

 в. 1-2, с. 33

 

 

 

громадянська відповідальність

Скл розк

РЗ с 19

 

 

Урок англійської мови

 

 

 

 

 

 

Шляхи вивч англ. мови

On the Internet

Talking

watching

[I ]

[i:]

 

с.34-35

 

 

 

 

 

 

Порядок слів у реченні.

 

 

 

 

 

 

 

в. 2, 6, с. 34-35

 

 

 

 

 

 

 

в.2,с.34

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 1, 3, 4, с. 34-35

 

 

 

 

 

 

 

в. 2, 5, с. 34-35

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

В 6 с 35

 

 

Англійська мова

 

 

 

Розуміти деталі  у почутому та виконувати завдання

 

[ iə ]

[eə ]

 

с. 36-37

 

 

 

 

 

Who is…?

 

 

 

 

 

 

в. 6, с. 37

 

 

 

 

 

в. 1, 4, с. 36-37

 

 

 

в. 1, 3, 4, 5, 7, с. 36-37

 

в. 2, с. 36

 

.

громадянська відповідальність

РЗ с 20

 

 

Урок

 

 

Фрази вживанні на ур англ. мови

Sorry, I am late

I have finished

May I go out?

 

с. 38-39

 

 

Порядок слів у реченні.

 

 

в. 1, с. 38

 

 

в. 2, с. 38

 

 

в. 3-4, с. 38-39

 

 

в. 3, с. 38

 

 

громадянська відповідальність

Вивч фрази

 

 

Вивчення англійської мови

 

 

 

Опис уроку англ. мови

My English lessons are…

The grammar is…

My teacher…

 

[ iə ]

[eə ]

 

с. 40-41

 

 

 

Частини мови (с. 40)

 

 

 

в. 1, с. 40

в. 1, с. 41

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 1-3, с. 40

 

 

 

 

 

в. 1-2, с. 41

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

В 2 с 41

 

 

Повторення вивченого матеріалу

 

Повторити лексико-граматичний матеріал

 

 

[ ʃ ]

 

с. 42-43

 

 

 

 

degrees of comparison

 

 

 

 

 

в. 1, с. 42

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 2-4, с. 42-43

 

 

 

 

в. 5, с. 43

 

 

 

громадянська відповідальність

 

РЗ с 21

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

 

Повторення

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

Test

 

 

 

повт

 

громадянська відповідальність

Unit 3. Позакласна діяльність

 

 

 

Люди навколо нас

 

 

 

Описувати характер людей

He is helpful

She is polite

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

с. 50-52

 

 

 

Present simple. Have/ Has got

 

 

в. 1-2, с. 50-51

 

 

в. 1, с. 50

в. 5, с. 52

 

 

в. 3, 5, с. 51-52

 

 

в. 4, с. 51

 

 

громадянська відповідальність

Вивч слова РЗ с22

 

 

Інтереси вподобання оточуючих

 

 

Розп про інтереси та уподобання

She has

He wants

 

с. 52-53

 

 

 

Present simple. Have/ Has got

 

 

 

 

в. 2, с. 52

 

 

 

 

 

 

в. 2, с. 52

 

 

 

 

 

в. 1, 3, 5, с. 52-53

 

 

 

в. 4, с. 53

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

РЗ с 23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Що ми вміємо та не вміємо робити

 

Розп про вміння

I can

I cannot

 

с. 54-55

 

 

 

 

 

 

 

Remember! (с. 54), Grammar Reference $7 (c. 264)

 

 

 

в.1,с.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 2, 4, 5, с. 54-55

 

 

 

 

 

в. 1, 3, 6, с. 54-55

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

В 6 с 55

РЗ с 24

 

 

Розповідь про друга

 

 

 

 

Розп про друга

I trust my friend

He is good at…

He can…

[ r ]

Vocabulary box (с. 56)

 

 

Present Simple (Questions)

 

 

в. 2, 5, с. 56-57

 

 

в. 2, с. 56

 

 

 

в. 1, с. 56

в. 3-6, с. 57

в. 1, с. 57

 

 

громадянська відповідальність

В 1 с 57

РЗ с 25

 

 

Хобі та інтереси

 

 

 

 

Розп про хоббі

Is fond of

Is interested in

[u: ]

 

Vocabulary box (с. 59)

 

 

 

 

 

Remember! (с. 58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 1, с. 58

в. 5, с. 60

 

 

 

 

в.1,с.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 1-5, с. 58-60

 

 

 

 

 

 

в.4,с.59

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

Вивч фрази скл реч

РЗ с 26

 

 

Різноманітні хобі

 

 

 

 

 

 

 

 

[æ]

c. 60-63

 

 

 

 

present simple tense.  Grammar Reference $1 (c. 261)

 

в.1,с.62

 

 

 

 

 

в. 2, с. 62

 

 

 

 

 

в. 1-3, с. 61

в. 1, с. 62

 

в.3,с.61 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

В 2 с62

РЗ с 27

 

 

Позакласна діяльність

 

 

Розп про позакл діяльн

I go

I do

I make

I play

[^]

Vocabulary box (с. 63)

 

 

 

 

 

Рresent simple tense

 

 

 

 

в. 5, с. 64

 

 

 

 

 

в. 2, 3, с. 63-64

 

 

 

 

 

 

в. 1-6, с. 63-65

 

 

 

 

 

 

 

в. 6, с. 65

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

РЗ с 28-29

 

 

Хобі друзів

 

 

 

 

Розп про хобі др

He collect

He has

He is going to…

 

с. 66-67

 

 

 

 

 

Рresent simple tense

 

 

 

 

в. 1, с. 67

 

 

 

 

 

 

 

в. 2, с. 66

 

 

 

 

 

в. 2-4, с. 66

в. 2, с. 67

в. 2, с. 67

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

Підгот розп

РЗ с 30-31

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

 

[Ɵ]

с. 68-69

 

 

 

 

 

Повторення

 

 

 

 

 

в. 1, 4, с. 68-69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

в. 2-3, с. 68-69

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

 

громадянська відповідальність

повт

Unit 4 Вільний час

 

 

 

Вільний час

Вечірки

 

 

Опис вільного часу

I like

[ʆň]

Vocabulary box (с. 71)

 

 

I like + Ving

 

 

 

в. 1, 3, с. 70-71

 

 

в.1,с.70

 

 

 

в. 2, 4, с. 71

 

 

в. 1, с. 70

 

 

громадянська відповідальні від

Вивч слова

РЗ с 32-33

 

 

Проведення вільного часу

 

 

 

 

[ƺ]

с. 72-75

 

 

 

Remember! (с. 72)

 

в. 1, с. 73

 

 

в. 1, с. 73

в. 4, с. 75

 

в. 1-3, с. 72-73

в. 1-4, с. 73-75

в.3,с.74

 

 

громадянська відповідальність

РЗ с 34-35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Запрошення на вечірку

 

 

Напис запр

There will be

We are having

[a:]

с. 75-77

 

 

 

present simple tense

 

 

в. 3, 5, с. 76-77

 

 

в. 3, с. 76

 

 

в. 1, 2, 4, 5, с. 75-77

 

в. 1, с. 77

 

 

громадянська відповідальність

Напис запр

РЗ с 36-37

 

 

Он-лайн спілкування

 

 

Розп про захопл

Is keen on…

[i:]

Vocabulary box (с. 79)

 

 

Prepositions

 

 

 

 

 

в. 2, с. 78

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

 

 

в. 1-5, с. 78-79

 

 

 

 

в. 1, с. 57

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

Напис e-mail

 

 

 

Комп’ютери

 

 

 

 

 

 

с. 80

 

 

 

 

 

 

Повторення

 

 

 

 

в.1,с.80

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 2, с. 80

 

 

 

 

 

в. 1-3, с. 80

 

 

 

 

 

в.1,с.80

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

РЗ 38-39

 

 

Електронне листування

 

 

 

 

Напис повідомл

 

[ei]

c. 81-83

 

 

 

 

 

 

Remember! (с. 81)

 

 

 

 

 

в. 4, с. 82

в. 1, с. 83

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

в. 3-4, с. 82

 

 

 

 

 

 

 

в. 1-2, с. 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

РЗ с 40-41

 

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

 

 

[ iə ]

[eə ]

 

 

 

 

с. 84-85

 

 

 

 

 

 

Prepositions

 

 

 

 

 

в. 2, 4, 5, с. 84-85

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

 

в. 1, 3, 6, с. 84-85

 

 

 

в. 7, с. 85

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

В 7 с 85

РЗ с 42-43

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

 

 

[ ʃ ]

 

с.71-85

 

 

 

 

 

Повторення

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

повт

Unit 5  Я та моя сім’я

 

 

 

Моя сім’я

 

 

 

Опис родини

I have

Tom”s

[ɔ][^]

с. 92-93

 

 

 

Присвійний відмінок

 

 

в. 2, с. 93

 

 

Мова вчителя

 

 

в. 1, 3, 4, с. 92-93

 

 

в.2,с.93

 

 

 

громадянська відповідальні від

Повт слова

РЗ с 45

 

 

Професії членів родини

 

 

Опис проф

He is

He works

[tʆ]

Vocabulary box (с. 95)

 

 

Remember! (с. 94)

 

 

в.3,с.95

 

 

 

в. 2, с. 94

 

 

 

в. 1-4, с. 94-95

 

 

Словникова робота, в4,с.95

громадянська відповідальні від

Вивч слова РЗ с 46-47

 

 

Брати та сестри

 

 

Опис родин звязків

It is good

It is fun

[ȡ]

Vocabulary box (с. 97)

 

 

Present Simple Tense

 

 

в. 1, 3, с. 96

в. 4-6, с. 97

 

 

в.4,с.97

 

 

 

в. 2-4, с. 96-97

 

 

в.3,с.96

громадянська відповідальні від

РЗ с48-49

 

 

Я та моя сім’я

 

 

 

Опис занять у сімі

Mother is cooking

[ɳ]

Vocabulary box (с. 101)

 

 

Remember! (с. 99), Grammar Reference $4 (c. 262)

в. 1, с. 99

в. 1, с. 100

 

 

в. 1, с. 100

 

 

 

в. 2-3, с. 101

 

 

в. 1, с. 99

в. 1-2, с. 101. 

громадянська відповідальність

РЗ с 50-51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

 

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

с. 102-103

 

 

 

Present Simple Tense

 

 

в.1-3,с.102-103

 

 

Мова вчителя

 

 

в.1b,с.102

 

 

Словникова робота

 

 

 

 

 

громадянська відповідальність

Повт слова

 

 

Контроль навичок говоріння Здорове харчування

 

Опис здор харч

… is healthy

…are important

[Ɵ]

Vocabulary box (с. 104)

 

 

 

в. 1, 4, с. 104-105

 

 

в.4,с.105

 

 

 

в. 1-3, с. 104-105

Test

 

  в. 5, с. 106

 

 

громадянська відповідальність

Вивч слова

РЗ с 52-53

 

 

Щоденний раціон

Контроль навичок читання

 

Опис раціону

I have

There is..

[ȡ]

с. 106-108

 

 

Повторення

 

 

в.3,с.107

Test

 

 

в. 2, 4, с. 107-108

 

 

в. 1-5, с. 106-108

 

 

 

в. 4, с. 108

 

 

громадянська відповідальність

РЗc 54-55

 

 

Їжа

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

с. 108-111

 

 

 

 

 

 

 

Some\any

 (с. 108-111),

Countable\Uncountable

Grammar Reference $3 (c. 264), $3 (c. 259)

в.1,с.109

 

 

 

 

 

 

в. 1, 2, 4, с. 109-110  Test

 

 

 

 

 

 

 

в. 1-5, с. 109-111

 

 

 

 

 

 

 

 

в. 1, с. 109

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

РЗ с 56

 

 

У магазині

Контроль навичок письма

 

Вести розмову у маг

How  much…?

It is

 

с. 111-113

 

 

 

 

 

 

Повторення

 

 

 

 

 

в.2,с.111

 

 

 

 

 

 

в. 2, с. 111

 

 

 

 

 

 

 

в. 1-5, с. 111-113

 

 

 

 

 

 

в. 1, с. 113

Test

 

громадянська відповідальні від

проект

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

 

c.92-113

 

 

 

 

 

Повторення

 

 

 

 

 

 

Мова вчителя

 

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

 

громадянська відповідальні від

повт

 

 

Підсумковий урок

 

doc
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
3925
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку