“ИЗВЕСТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ . МУЗЫКА”.

Про матеріал

Самоаналіз

19.02 .2015 в 5-А класі був проведений урок з теми «Музика і музиканти». Це другий урок з даної теми. Ця тема є досить актуальною для учнів даного віку. В групі навчаються 8 учнів. Інтерес учнів до вивчення англійської мови достатньо високий.

3 учнів мають високий рівень знань

4учнів – достатній рівень

1учнів – середній рівень

Низького рівня немає.

При плануванні даного уроку було враховано вікові, психологічні та індивідуальні особливості учнів. На уроці була поставлена триєдина мета: навчальний аспект, розвиваючий та виховний. Згідно мети були поставлені наступні завдання:

 • Ø вчити учнів усному монологічному висловлюванню з теми «Музика і музиканти »;
 • Ø поповнити та розширити знання учнів з даної теми;
 • Ø розвивати навички читання, аудіювання, письма та усного мовлення;
 • Ø розвивати в учнів самостійне логічне мислення, уяву, увагу, пам'ять, мовну здогадку;
 • Ø формувати граматичні навички вживання умовних речень;
 • Ø формувати вміння працювати в групі;
 • Ø виховувати в учнів інтерес до науки та нових винаходів;

За типом урок особистісно зорієнтований із застосуванням інтерактивних технологій.

Форма уроку: урок-музичний салон.

На уроці використовувались наступні методи навчання: словесний, практичний, наочний, пізнавальний.

Щоб зреалізувати мету, на уроці використовувалися наступні методичні прийоми: фронтальне опитування, мозковий штурм, розповідь, дискусія, показ, демонстрація, робота в групах.

Для створення комфортних умов роботи, на уроці використовувалося наступне методичне обладнання: інтерактивна дошка, презентація.

На уроці використовувалися 4 види навчальної діяльності: усне мовлення, читання, аудіювання та письмо.

На уроці здійснювався зворотній зв'язок і такі режими роботи: вчитель-учні, вчитель учень1,2…

Темп уроку був достатньо високим. Мовною практикою були охоплені практично всі учні.

Елемент несподіваності та сюрпризу, икористаний на уроці допомагає розвивати творчу активність учнів. Колективна форма роботи, яка здійснювалася на уроці допомагає зробити урок яскравим та таким, який запам'ятається дітям. Також технологія співробітництва змушує учнів відповідати не тільки за себе, а за результат своєї команди.

На уроці використовувалися: соціальна компетентність, комунікативна, здоров'язберігаюча, міжпредметна.

На уроці була проведена фіз. хвилинка, яка дозволила учням зняти втомленість.

В кінці уроку була проведена рефлексія.

Оцінки учнів були аргументовані.

Домашнє завдання було диференційним.

На уроці панувала доброзичлива атмосфера.

Час було використано раціонально.

Вважаю, що на уроці було досягнуто всіх цілей.

Перегляд файлу

Дата:19.022015 MUSIC9

Класс: 5-А

Тема урока: “ИЗВЕСТНЫЕ  МУЗЫКАНТЫ . МУЗЫКА”.

Цели и задачи урока:

1 Практическая

 • развивать  речевые умения : чтения, диалога, монолога,   аудирования  посредством темы “ИЗВЕСТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ . МУЗЫКА”.
 • развивать у учащихся умения монологической и диалогической речи;
 • развивать у учащихся умения понимать иноязычную информацию на слух;

2. Образовательная

 • дать лингвистические знания по теме.
 • знакомство с музыкальными жанрами.
 • знакомство с биографией и творчеством выдающихся                    музыкантов.

3. Развивающая

 • формирование у учащихся навыков творческой деятельности.
 •  расширение их кругозора.

4. Воспитательная

 •   воспитание эстетических чувств.
 • привить хороший музыкальный вкус.
 •  формировать у учащихся уважение и интерес к культуре других стран;
 • формировать потребность в практическом использовании английского языка в социально-культурной сфере;
 • воспитывать культуру общения.

 

MUSIC9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

music37

 

Оборудование к уроку:

Аудиозапись песни на компьютере: «Let my people go» и

Classic Disney « If Your're Happy And You Know It».

 Фонограмма песни: “Yesterday

Презентация к уроку

Фото известных музыкантов: Elvis Presley, «The Beatles»,

«ABBA» и Луиза Армстронга.

Караоке песни : «Money»

Мультимедийная установка

Тип урока: комбинированный, урок совершенствования знаний, умений и навыков, целевого применения усвоенного материала.

 

Вид урока: урок- музыкальный салон.

 

Методы работы: словесные, практические, наглядные; коллективные; обобщающие; сравнительный.

 

 

     MUSIC                                                             

 

                               Ход урока

На переменке звучит песня Элвиса Прэсли : «Only you» для создания музыкальной атмосферы до урока. У детей разного цвета шляпы на голове. На партах лежат 3-х цветов ноты(дети оценивают урок по цвету).

 1. Етап ориентирования: тема уроку: Music and Musicians.’’
  1. Позитивная установка на роботу:

T-Ps

T: Hello, children. I am glad to see you. Hello, dear quests. We are glad to see you, too. Today we have unusual lesson both an English lesson and Music lesson.

So, you listen the word MUSIC, and our topic is “Music and Musicians.’’ Today we shall speak about different styles in music, practice our listening ,  reading ,  speaking  and writing.  

Pupils, today we’re going to travel to a mysterious world of music. Of course, it will be an imaginary trip but I suppose it will be very interesting and exciting.

Lets start.(на доске учитель и весь класс составляют план урока и записывают его в тетрадь .)

T- Ps:

T: Well, children, you can see a brilliant quotation on the board. Read it, please.

“Music is a mirror of our soul”

Elvis Presley

Pupils, do you agree with this statement? – Yes, we do.

How do you understand these words? Well, what does music reflect?

      P1: It reflects our lifestyle, our mood, feelings and emotions.

 Мотивация. .♫♫

 T: Do you know any proverbs that can be used when speaking about music?

-Where there is a will there is a way.

-Art is long, life is short.

-It is never too late to learn.

-Tastes differ.

Дети переводят пословицы по цепочке

 1. Етап визначения целей: Today we are going to enrich vocabulary, listen to presentations, read and translate the text, sing the song. Дети делают план вместе с учителем и записывают в тетрадь …(Оля кирилл+в конце слова Ольги).

3.Етап проектирования обучающей деятельности

 1. Brainstorming 5 min.
 2. Phonetic Warming-up 5 min.
 3. Presentations 15 min
 4. Reading 10 min
 5. Songs 5 min
 6. Conclusion 5 min

4.Етап реалізації плану навчальної діяльності:

 1. Brainstorming.

T-P1

T-P2

T-P3

You can see a list of words on the blackboard. There is one missing letter in each word. Fill in the missing letters and name them. Now name the key word. (Phonetic  Drills)

 

 • cello
 • guitar
 • trumpet
 • saxophone
 • piano
 • keyboard
 • violin
 • electric guitar
 • drums

упр.9 с.67

Comrades, last  lessons we spoke about music.  Music is magic! It plays a great role in our life. Music helps people in different situations: in sadness, in gladness… So, genres of music depict our tempo. On the board there are two columns, match them:

            Mood                                                   Music

         romantic                                               rock’n roll

         tender                                                   tango

          sad                                                        waltz

         active                                                     blues

         aggressive                                            hard rock

 

In Great Britain there are not a lot of great names of famous classical composers. Mostly they are from  Italy, Germany, Russia, Austria, Norway…

But in Britain a lot of modern popular composers appeared in 60-s, 70-80s… “ The Beatles” is the most famous group in England. It was organized in Liverpool in 1956.

 Listen to the text about this group .

Р1 -Т                    Yesterday

              John Lennon   Paul McCartney

Yesterday,

Now it looks as  though they’re here to stay,

On, I believe in yesterday.

Suddenly,

I’m not half the man I used to be,

All my troubles seemed so far away,

Oh, yesterday came suddenly.

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say,

I said something wrong now I long for yesterday.

Yesterday,

Love was such an easy game to play,

Now I need a place to hide away,

Oh, I believe in yesterday.

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say,

I said something wrong now I long for yesterday.

Yesterday,

Love was such an easy game to play,

Now I need a place to hide away,

Oh, I believe in yesterday.

T: Children, are you tired? Let’s do some physical exercises.(Classic Disney « If Your're Happy And You Know It»)

Ученики смотрят видео на мультимедийной  установке,поют и повторяют за героюми.

Т:Today you are going to listen the text about one of the most famous musician and have a talk on his live and work.

Look at the portrait. Do you know who this man is? (Луис Армстронг)

 1. Практика аудирования песни: Ученики слушают песню и вставляют пропущенные слова.

          Let my people go 

When Israel was in Egypt's………..1
Let my people go. 
Oppressed so hard they could not stand 
Let my ……….2

The Lord said 
Go down Moses way down in Egypt's land 
Tell old Pharaoh to let my people go. 

So Moses went to Egypt's land 
Let my people go. 
To make old Pharaoh …………..3
Let my people go. 


The Lord said 
Go down Moses way down in Egypt's land 
Tell old Pharaoh to let my people go. 

Thus spoke the Lord bold Moses said 
"Let my people go". 
If not I'll strike your first born dead 
………………4

The Lord said 
Go down Moses way down in Egypt's land 
Tell old Pharaoh to let my people go. 

Go down Moses way down in Egypt's land 

Tell old Pharaoh to let my people go.

Key:1 land 2 people go. 3 said 4 understand 
Вопросноответная работа

     Аnswer my questions:

-T: Do you like to listen to music?

-T: What do you think about when you listen to music?

 P1: When I listen to music it pictures in my mind days off.

P2: When I listen to music it makes me remember happy days.

P3: When I listen to music it makes me think of different seasons.

P4. When I listen to music I forget about everything.

P5. When I listen to music I want to sing and dance.

P6. When I listen to music I dream about my future life.

P7. When I listen to music I see green forests, high mountains, deep sees and rivers.

-T: But what role does music play in your life?

P1: Music helps me to work and to rest.

P2. Music helps me to live and to learn.

P3. It reflects our mood, our state of soul, our style of life.

P4: Music appeals to our hearts and feelings.

P5: Music transforms our feelings.

 

 Практика говорения

T: What is your favourite kind o music?

 1. My favourite music is pop music. When I listen to music it makes me think of happy days, a party. Music  reflects my mood, my soul, my  life. The music I love is romantic. Beeing free I listen to sweet music. It depends on my mood. I think music is a part of my  life

 

      2)My favourite music is rock. When I listen to music it makes me think of  hollydays, a party. Music  reflects my mood, my heart. The music I love is strong. Beeing free I listen to loud  music. It depends on my parents. I think music is a part of my  life….

 

        3)As for me I like classical  music. I like to listen Mozart, Swiridov. I remember a New Year days. Music  appeals to  my mood, my soul.  The music I love is romantic. I  and my friend listen to soft  music.  I think music makes me good….

       4)And I like folk music.  When I listen to folk  music I think about summer holydays, my grandmother.  Folk Music  еvokes the picture of  my country. I like very much ….

 

Зарядка для глаз.

T: And now make the dialogues 2minutes.(предложения к диалогу подаются в неправильном порядке.

 

 


-Albert, what kind of music do you like to listen to?


-All kinds, but mostly Pop, rock and classical. Why?


-I have tickets to a show. Do you want to go with me?


-What kind of music is it?


-Pop. It’s Mariah Carey.


-When is it?


-At 8PM tomorrow night.


-Yeah, I’d like to go. Do you think we should have dinner first?


-Yes, that’s a good idea.


-Let’s eat at the restaurant across the street from my apartment.


-Oh, I think I know the place you mean. We ate there last month, right?


-Yes, that’s right. You have a good memory.

 

Reading:

 

Ученики читают и переводят текст.

ABBA - Swedish musical quartet that existed in the years 1970-1982 and named for the first letters of the names of the performers. Is one of the most successful teams in the history of pop music. The most popular group established in Scandinavia. Quartet took first place in the world charts since the mid-1970s to the early 1980s.

Ученики поют караоке .

Song:Money

T: Pupils, look at the board and sing a song.

T: Comrades, You are good singers!  Love music! Listen to music! And music will help you always in different situations.

5.Контрольно-оценочний  этап:

5.1Рефлексия.

   T. So my dear friends, today you have had a good opportunity to express your attitude to music. You were creative at the lesson.  Your opinion  about our lesson. Continuo the sentences.
«1. The lesson was…2. I learned about…3. For me was very interesting to know about …»

6.Оценивание

I liked your music topic and I am going to put you good and excellent marks. You really did your best and I am extremely pleased to have such good pupils. Maybe you have some questions. We can speak and tell much else but it is time to finish.

У детей на партах ноты: красная .желтая и зеленая .Они показывают цвет, что означает их настроение и ценение урока.

7Домашнее  завданние

10, 11, 12 –  search the Internet ,find and tell  the information about unusual group or orchestra

7, 8, 9 – retelling of the text p.64

4, 5, 6 – ask five questions to the text

Our lesson is over. Good luck! And  good-bye!

MUSIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
1785
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку