Календарно - тематичне планування

Про матеріал
Календарно - тематичне планування з англійської мови,4 клас (І,ІІ семестри)за підручником Карпюк О.
Перегляд файлу

 

 

І семестр

 

п/п

Дата 

Підтема уроку

Соціокуль-турна компетенція

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Засоби вираження

Лексика

Граматика

Читання

Аудіюван-ня

Говоріння

Письмо

 

Introduction Personal Information. Unit 1 “Getting Ready for School” / Тема 1 «Повторення. Готовність до школи»

 

 

1.

 

 

Представ себе та друзів.

Формування навичок говоріння

 •      Запрошу-вати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
 •      описуватисвою школу;
 •      характе-ризувати та оцінювати шкільні предмети;
 •      розпові-дати про  прочитане, почуте, побачене;
 •      запиту-вати про враження одноклас-ників;
 •      вислов-лювати свої враження, думки, ставлення стосовно школи та навчання

 

 

His e-mail is …

Her surname is

What’s your phone number?

повторення лексики

3 класу

 

Займенники: he/his,

she/ her

 

ex.3,5  pp.4-5

WB ex3-pp.4-5

 

ex.1,2,4 – pp.4-5

 

ex.3, p.4

 

WB ex.1,2,4 – pp.4-5

 

WB p.4-5-

 

2.

 

Розкажи про себе. Формування граматич-них навичок та говоріння.

Say the numbers.

Numbers.

Числівники 1-100.

ex.2,4  pp.6-7

 

ex.1,3,6 pp. 6-7

 

ex.5  p.7

 

WB p.6-7-

 

WB p.6-7

3.

 

Друзі по листуванню. Формування навичок діалогічного мовлення.

Whats your e-mail? Where are you from? How old are you?

повторення лексики

3 класу

 

Спеціальне питання.

ex.3,5 – pp. 8-9

 

ex.1,2,4 – pp.8-9

ex.2 – p.8

WB ex.1,2-p.8-9

PB ex.3 p.8-9

WB p.9-

4.

 

Заповни анкету. Розповідь про себе. Формування навичок говоріння та письма.

Whats your e-mail? Where are you from? How old are you?

 

 

 

 

ex.1  p.8

складання розповіді.

 

Заповне-ння анкети.

Написати про себе.

5.

 

Запис числа. Формування навичок письма.

What day is it today?

Назви днів тижня та місяців.

Порядкові числівники.

 

 

Число

Запис числа

Запис числа в зошит

6.

 

 

Готуємося до школи.

Формування лексичних та граматич-них  навичок.

 

What do you need for …? I need a

School starts at half past 8.

scissors, markers, glue, crayons, shop, half

Дієслово need

ex.1-p.10

ex.5-p.11

WB ex.2,4,5 -pp.10-12

ex.5,6 –pp.11-12

ex.2,3,4 –pp.10-11

WB ex.1,3 -p.10-11

 

WB p.12-

ex.5 p.11

7.

 

Все, що потрібно для школи. Формування навичок аудіювання.

 

I’ve got a new

Are you ready for school? Holidays are over. I feel sad.

 

uniform, be over, feel-felt, sad

have / has got

ex.1,3 –pp.13-14

ex.5–pp.14

ex.2,4 –pp.13-14

WBex.2 -p.13

WB p.13-

ex.5 p.14 вивч.

8.

 

Похід у магазин.

 Настрій.

Формування граматич-них навичок та читання.

 

I am going to buy …

 What about you? Let’s …!

 

 

Future Simple Tense

ex.1-p.15

WBex.2,3 -p.16

 

ex.2,4-pp.16-17

WB ex.3-p.15

ex.3-pp.16-17

WBex.1 -p.14

WB p.15-

ex.3p.17 викон.

 

9.

 

Шкільна форма. Формування навичок говоріння та читання.

 

When he goes to school he wears…

She often wears  What is he wearing today?

pocket, badge

Дієслово have / has got

ex,2-p.18

WBex.1 -p.16

ex,1-p.18

pp.20-21

ex.3,4,5,6-pp.18-19

WBex.2,3 -pp.16-17

ex.2-p.18

WB p.17

10.

 

Які предмети ти вивчати-меш? Формування граматич-них навичок

 

Are you going to study / take … this year? What are you going to study next year?

next

Future Simple Tense

Remember! ex.3,4-pp.21-22

WB ex.3-p.19

 

 

ex.1,2-p.20, ex.5–p.22

WBex.1,2 -p.18

WB-p.19- ex.3p.21 викон.

 

11.

 

Мій улюблений урок. Настрій.

Формування граматичних навичок та письма.

What lesson comes after …?

What lesson is before …?

She likes doing  projects.

after, before, classes, in class, after classes

Present Simple:

 

ex.2-p.23

WBex.1 -p.21

ex.1-p.23

ex.3,4,5-p.24

ex.6-p.24

WBex.1 -p.20

WB -p.20- ex.2p.23 викон.

 

12.

 

Мої улюблені дні тижня і уроки.  Формування навичок говоріння.

We have a test on Maths on Friday.

Can we meet on Saturday?

test

 

Приймен-ники in, on, at

ex.1, Remember!  -p.25-26

WB ex.2 -p.21

 

ex.2,3,4 -pp.25-26

ex.5 -p.26

WBex.1-p.21

WB p.22- ex.5 p.26

13.

 

Початкові школи в Англії. Формування навичок читання.

goes to the primary school. He has five lessons a day.

primary

Present

Simple

 

ex.1,2,4, Remember! ex.5-pp.27-29

WB ex.1-p.23

 

ex.6-p.29

ex.3-p.28

WB p.23- ex.1 p.27

14.

 

Мій робочий день. Котра година? Формування навичок говоріння.

What’s the time?

It’s a quarter to

quarter

Present Simple

 

Remember!ex.1,2-p.30

 

 

ex.4-p.31

 

WB ex.2,3b,4-pp.24-25

описати свій робочий день

 

15.

 

Робочий день. Формування навичок говоріння.

 

What does Vicky do at quarter past 4?

 

 

WB ex.1,3-pp.24-25

 

 

ex.3-p.31

 

Вивчити тему: «Мій робочий день»

16.

 

Школа у Африці.   Узагальнення та систематизація вивченого по темі.

 

Повторення й огляд

ex.2 -pp.32-33

ex.1-p.32

ex.3 -p.33

ex.4-p.33

WBex.1 -p.24

WBex.2 -p.27

 

WBp.27- ex.2 p.32-33 чит.

 


п/п

Дата 

Підтема уроку

Соціокуль-турна компетенція

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Засоби вираження

Лексика

Граматика

Читання

Аудіюван-ня

Говорі ння

Письмо

 

Unit 2 “Free Time” / Тема 2 «Дозвілля»

 

 

17.

 

Улюблені ігри та іграшки. Формування лексичних та граматич-них  навичок.

 •      запрошувати та надавати інформацію про види дозвілля;
 •      описуватимісця, події та види розваг;
 •      характе-ризувати та оцінювати улюблений вид діяльності;
 •      розпові-дати про  прочитане, почуте, побачене;
 •      запиту-вати про чиїсь враження;
 •      висло-влювати свої враження, думки, ставлення щодо хобі та відпочинку

 

Ann’s favourite toy is a helicop-ter. They like playing this computer game. Who plays chess?

 

Присвійні займенники: our, their

 

ex.3, Remember! ex.5 -pp.35-37

ex. 1 –p.34

ex. 4,5,6 –pp.36-37

ex.2-p.35

WB ex.1-p.28

WB p.28 ex.3 p.35-36 чит.-

18.

 

Яка твоя улюблена частина дня? Настрій.

Заняття протягом дня. Формуван-ня лексичних та граматич-них  навичок.

Whats your favourite computer game?

am, pm

comedy, action film, swimming practice

Present Simple:

always, usually, often, some-times, never

Remember! ex.2,5a-pp.39-42

WB ex.1,3-pp.29-30

ex.5b,c, 6-pp.42-43

ex.1,3,4-pp.39-42

WBex.3-p.30

ex.3 p..39-41 WB-p.30-

19.

 

 

Смаки та вподобання

моїх однокласни-ків. Формуван-ня навичок читання та аудіювання.

She often drinks tea.

Mike never drinks coffee.

the Internet, stamp, early

Present Simple.

 

Remember! ex.3-p.45

WB ex.1,3, 6 - pp.31-32, 34

 

ex.1,3-pp.34-35

ex.3-p.35

WBex.2,4.5-pp.31-33

WBp.34- ex.2 p..46-47-

20.

 

Улюблені заняття.

Клуби за інтересами. Формуван-ня навичок письма.

Kate is good at swimming. Are you good at …?

He goes to the chess club.

club, karate, fitness, drama

 

ex.1,2a-p.46

WB ex.1,3,6a-pp.35-37

 

ex.2b,3,4-pp.47-48

WB ex.2-p.35

WB ex.4,5,6b-pp.36-37

ex.5-p.48-письмово

21.

 

Як ти розважався на вихідних? Формуван-ня лексичних та граматич-них  навичок.

Where are you in this photo? I am in the park. I’m riding a roller- coaster.

pirate, ghost, dinosaur, desert island, take a photo, to drive,  bumper car, ride a roller-coaster

Present Continuous Tense.

Remember!-p.50

WB ex.1-p.38

ex.1,4-p.49,51

ex.2,3-pp.50-51

 

WB ex.2-pp.38-39-прочитати і намалюв.

22.

 

Розваги у парку відпочинку. Формування граматич-них навичок та читання.

Is she drinking a lemonade?

shake hands, have a good time, look scared, exciting, have fun, hidden, horror house, Snow White

Present Continuous Tense. Yes/No questions.

ex.1, Remember!-pp.52-53

WB ex.1,3 -pp.40-41

ex.4-p.54

ex.2,3-pp.53-54

WBex.2-p.40

WB ex.4-p.41-доповнити листівку

23.

 

 

Улюблена гра.

Формування граматич-них навичок та читання

 

Are they playing a game?

climb up the ladder,

move down the snake,

to click,

the jungle, careful

Present Continuous Tense. Запитальні та заперечні речення.

Remember!-p.56

WB ex.1,2-p.42

 

ex.1,2,4-pp.55-56

ex.3-p.56

WBex.3-p.43

WB ex.4-p.43-заповнити пропуски,

 

24.

 

Корисні заняття. Формування граматичних навичок та письма.

 

What is N. doing? – He is watching a film.

palm tree, pirate costume

Present Continuous Tense. Wh- questions.

Remember!-p.57

WB ex.2-p.45

ex.5-p.59

ex.1,3,4-pp.57-59

ex.2-p.57

WB ex.1,3-pp.44-45

WB ex.4-p.46-побудува-ти запитання

25.

 

 

Заняття у вільний час. Читання книг.

Формування навичок читання та аудіювання.

 

What film can you see on Monday?

dwarf, trea-sure, look for, fly on a broom, witch, ball, money

 

ex.3a-pp.62-63

ex.3b-p.63

ex.1,2,4-pp.60-61,63

WB ex.1-p.47

26.

 

Улюблені герої книг,фільмів і мультфі-льмів. Формування навичок читання та говоріння.

Повторення й огляд

ex.1,2-p.64

WB ex.4,5-pp.50-51

ex.4-p.65

ex.3-p.65

WB ex.3,6-pp.50-51

WB ex.1, 2 - p.49

 

Описати свого улюбле-ного героя.

27.

 

Улюблені

свята маленьких українців. День святого Миколая. Формування навичок читання та аудіювання.

 

When is St.Nicholas Day?  It is on the 19th of December.

Why do you like it? What is your favourite holiday? When do you celebrate it?

 

 

 

 

 

ex.6a-p.90

WB ex.3-p.71

ex.7-p.91 напам'ять

28.

 

Ніч перед Різдвом: традиції Англії та України

Узагальнен-ня та систематизація вивченого по темі.

 

 

I usually hag my stocking above the fireplace.

stocking, fireplace, list, hang-hung, tradition, stocking

Present Simple Present Continuous

ex.2,3-pp.92-93

Ex.1,4-p.92-93

 

WBex.1,2, 3-pp.72-73

WBex.4-p.73напи-сати листа святому Миколаю

29.

 

Контроль читання «Початкові школи в Україні»

Повторити  тему «Готовність до школи»

30.

 

Контроль аудіювання «Дозвілля»

Підготува-тися до контролю письма

31.

 

Контроль письма «Дозвілля», «Готовність до школи», «Світ природи»

Підготува-тися до контролю говоріння

32.

 

Контроль говоріння «Дозвілля», «Готовність до школи», «Світ природи»

Повторити ЛО, що вивчалися

33.

 

Аналіз контрольних робіт

Повторення вивченого за 1 семестр

Повторити вивчене за 1 семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

п/п

Дата 

Підтема уроку

Соціокуль-турна компетенція

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Засоби вираження

Лексика

Граматика

Читання

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

 

Unit 3Let’s Celebrate!” / Тема 3 «Давайте святкувати!»

 

 

33.

 

Приготуван-ня до свята. Продукти харчування. Формування лексичних та граматич-них навичок.

 •      Запрошу-вати та надавати інформацію про свята та святкування
 •      описуватиулюблене свято;
 •      розповідати про  прочитане, почуте, побачене;
 •      запитува-ти про враження одноклас-ників;
 •      вислов-лювати свої враження, думки, ставлення стосовно свят в Україні та Англії

 

It will be Ann’s birthday on Sunday. Will you get presents?

flour, apple pie, go shopping, fridge

Future Simple Tense.

ex.4-pp.67-68 WB ex.1-p.52

ex.1-p.66

ex.2,3,5 -pp.66-68

WB ex.3-p.53

WBex.2-pp.52-53-скласти речення

34.

 

 

У продукто-

вому магазині.

Формування лексичних та граматич-них навичок.

Can I help you? – Yes, please. I need a pack of eggs. Anything else? That’s 5 pounds.

money, popcorn, cherry, a litre, a kilo

Злічувані та незлічувані іменники. There is some … / There are some …

ex.2,3-p.69

WB ex.1,5-pp.54-55

ex.1-p.69

ex.4,5- pp.70-71

WB ex.2,3 -p.54

WB ex.4-p.55-

WB ex.2-p.56-поставити запитання

35.

 

Список покупок. Упаковка для продуктів. Система британських грошей. Формування граматичних навичок та говоріння.

How much is it / are  they? How many / much … do you need / are they ?

bar, pack, bottle, jar, bag, carton, penny, pence, pound

Злічувані та незлічувані іменники.

ex.2,4 –pp.72-73

WB ex.1-p.56

ex.6 –p.74

ex.1,3,5pp.72-74

WB ex.3-p.57

WB p.56

36.

 

Плануємо свято. У магазині. Ціна товарів. Формування навичок читання та аудіювання.

How much is it / are  they? How many / much … do you need / are they ?

 

How many How much

ex.2 p.72 ex.4 p.73

ex.1 p.72 ex.4 p.73

ex.5 p.74

ex.3 p.73

WB p.57

37.

 

Святкування дня народження. Список важливих справ. Формування граматичних навичок та письма.

Good luck! There is some ice-cream. There is an onion. There   are some onions.

mushroom, extra, Canada, luck

Множина іменників.

Неозначе-ний артикль.

ex.4,.5-pp.76-77

WB ex.1-p.59

ex.1-p.75

ex.2,3,6b-pp.75-76, 78

ex.6a-p.78

WB ex.2-p.60

WB ex.3-p.61-написати  про улюблене свято

38.

 

Найкращий подарунок на день народження. Похід за подарунками. Формування навичок говоріння та аудіювання.

Here are you are. Can I have this …, please? It’s 40 pence.

mug, book-mark, teddy, toy car, post-card, shop assistant, magnet,

 

Ex.2b-p.80

WB ex.1,3-pp.62-63

Ex.1,2a,3,5-pp.79-81

Ex.4-p.81

Ex.3,4-p.57

WB ex.2-p.62

WB ex.4-p.63-запитання/відповідь

39.

 

Коли твій день народження?Твій гороскоп. Формування граматичних навичок,пи-сьма та говоріння.

When is your birthday? My birthday is on the 24th of  October.

 

Порядкові числівники.

ex.3-pp.82-83

WB ex.3 -p.65

 

ex.1,2,4,5-pp.82,84

WB ex.1 – p.64

WBex.2-p.64-65-дати відповіді на запитання

40.

 

Традиції святкування дня народження. Формування навичок читання та письма.

Whose birthday will it be? What will they it?

make up, person, gree-ting, to invite, play outside, forget, feed the animals

Future Simple Tense

Wh-questions

ex.1,2,3-pp.85-87, WB ex.2-p.67

WB ex.1a-p.66

ex.4-p.87,

WB ex.1b,3,4,5,6 -pp.66,68-69

WBex.6-p.69-дати відповіді  на запитання

 

Unit 4 “The World of Nature ” / Тема 4 « Світ природи »

 

 

41.

 

 

Пори року та погода. Формування граматичних навичок та говоріння.

 •      запрошу-вати та надавати-інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
 •      описуватипори року та погоду;
 •      характеризувати та оцінювати-погоду в різних країнах світу;
 •      розпові-дати про  прочитане, почуте, побачене;
 •      запиту-вати про враження одноклас-ників щодо побаченого, почутого;
 •      висловлювати свої враження, думки, ставлення стосовно пір року та погоди

 

 

It is frosty.

In winter it is usually snowy  I like … because there is / are …

wet, foggy, muddy, frosty, leaf-leaves

Неозначені речення

ex.3a-p.98

WB ex.1-p.77

ex.1,5-p.98-99 ex.4-p.102

ex.3b, 4 -p.99 ex.3-p.101

ex.2-p.98

WB ex.1,2-p.76

р.98

WBex.3-p.76-доповнити речення

42.

 

Зима в Україні. Дитячі розваги. Формування лексичних та граматич-них навичок.

 

The trees were white. We made a snowman. They played snowballs

ski, skate, play snowballs, make a snowman, sledge, snow-flake

Past Simple Tense

Правильні і неправильні дієслова

ex.2, -pp.103-105

WB ex.1,2-p.78

ex.1,3-pp.103-104

WB ex.3,4-p.79

ex.5-p.105

РВ,ex.5-p.105-доповнити імейл

 

43.

 

 

Яка пора року краща, тепліша, зеленіша? Формування лексичних

та граматич-них навичок.

It’s hotter in August than in May.

Why don’t you like …?

said, wrote

 

Ступені порівняння прикмет-ників.

Remember!ex.2-pp.106-107

WB ex.2,3-p.80

 

ex.5-p.108

 

ex.1,4-pp.106,108

 

ex.3-p.107

 

WB ex.3-p.80-вибрати правильне слово

44.

 

 

Наша планета – Земля.

Цікаві місця Формування граматичних навичок та письма.

The Sahara is the largest desert in the world.

world, pole, the Earth, ocean, tropical forest, desert, dry, plant, Africa

Ступені порівняння прикмет-ників.

ex.2, ex.4-pp.109 -111

ex.1-p.109

ex.3,6-pp.109-111

WB ex.1,3,4-pp.81-82

WB ex.2-p.82-доповнити речення

45.

 

Різні погодні умови. Формування навичок читання та говоріння.

It often rains there. Winter is the happiest time for polar bears. What are the driest places on Earth?

Arctic, Antarctic, North, South, ice, top, bottom, polar bear, seal, penguin, camel, land, rainforest, to become, to destroy

 

ex.2,3a,4,5-pp.112-114

 

ex.1-p.112

ex.3b,6,7-pp.113-115

WB ex.1-p.83

Слова WBex.2-p.83-доповни-ти речення

46.

 

На фермі.

Життя фермера.

Свійські тварини. Формування лексичних

навичок та аудіювання.

They bought a farm and moved to the country. The roof was old. It is new now.

farm, farmhouse, roof, garden, comfortable, easy, dirty, difficult, dangerous, ugly, boring

Множина іменників. Виключення: sheep, mouse, goose

ex.2-p.116

WB ex.2-p.84

ex.1,5-pp.116,118

ex.3-p.117

WB ex.2-p.53

ex.4-p.117

WB ex.1-p.84

WBex.3-p.84-записати антонімічні речення

47.

 

На фермі. Формування граматичних навичок та читання.

The dog its better food.. The weather was worse yesterday than today.  The farm-house is more comfortable now.

field, drive a car, fat, thin, useful, to sell, be afraid of, fresh.

Ступені порівняння прикметни-ків.

ex,2, Remember!ex.5-pp.119-121

ex.1-p.119

ex.6-p.121

ex.3,4-pp.120-121

WB ex.1,2,3-pp.85-86

WBex.4-p.86-записати правильні форми прикметників

48.

 

Тварини нашої планети. Формування навичок читання та аудіювання.

 

It is the worst hunter. He is the best student in class. It is the moststrange animal on Earth.

to attack, to hunt, tongue, chameleon, insect, shark, lizard, owl, chimpanzee, strange, intelligent

Ступені порівняння прикметни-ків.

ex.2, Remember! ex.3,4-pp.122-124

 

ex.1-p.122

ex.5,6-p.125

WB ex.2,3,4-pp.87-88

WBex.5-p.88-описати свою улюблену тварину

49.

 

Прогноз погоди. Узагальнен-ня та системати-зація вивченого по темі.

 

Повторення й огляд

ex.3-p.126

ex.2-p.126

ex.1,4,5,6-pp.126-127

ex.7-p.127

WB ex.1-p.87

 

РВ, ex.7-p.127-описати улюблену пору року

 

 

Unit 5 “ My City – My Home” / Тема 5 « Моє місто – мій дім »

 

 

50.

 

У будинку. Кімната моєї мрії. Формування лексичних

навичок та читання.

 •      запрошувати та надаватиінформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
 •      описуватисвою кімнату;
 •      характеризувати та оцінюватимісце проживання;
 •      розповідати про  прочитане, почуте, побачене;
 •      запитувати інформацію стосовно місця перебування;
 •      висловлюватисвоївраження, думки, ставленнястосовно місця проживання та орієнтації у незнайомому місці

 

 

There is a … in the corner / between the  … and …

cooker, toilet, wardrobe, between, in the middle of, in the corner

Прийменни-ки місця.

ex.2,3-pp.128-129

WB ex.1,2-pp.89-90

ex.1-p.128

 

ex.4-p.129

Слова

РВ,ex.5-p.129-описати кімнату своєї мрії

51.

 

Традиційний англійський будинок. Формування навичок читання та аудіювання.

The sitting room is usually a favourite one in the house. There is no place like home.

mirror, cupboard, upstairs, down-stairs, traditional, to spend, to sit around, East, West

 

ex.2-pp.130-131

WB ex.3-p.92

ex.1-p.130

ex.3,4-p.131

WB ex.1,2-p.91

WBex.4-p.92-вибрати правильну відповідь

52.

 

Споруди міста. Адреса. Формуван. лексичних

навичок та говоріння.

What’s your address?

I live at 10 Green Street.

street, block of flats, building, house, address

 

ex.2, Remember!-pp.132-133

ex.1-p.132

ex.3,4,5-p.133

ex.2-p.90

WB ex.1,2-pp.93-94

WBex.3-p.94-описати місце проживання

53.

 

Лондон – столиця Великобри-танії. Визначні місця Лондона. Формування навичок читання та аудіювання.

There are a lot of bridges over the Thames. It  is very old and famous.

bridge, museum, underground, famous, city, town, double-decker, gallery, the Thames, British, England

 

ex.2-pp.134-135

ex.1,4-pp.134,136

ex.3-p.136

WBex.1,2-pp.95-96

 

Слова WBex.3-p.96-написати про своє місто/село

54.

 

Споруди міста. Де провести час з користю? Формуван. лексичних

навичок та говоріння.

There is a … in the street / town. Is there … ?- Yes, there is. / No, there isn’t.

supermarket, market, cinema, theatre, circus, to have a walk round the city

There is … / There are …

 

ex.1-p.137

ex.2,3,4-pp.137-138

ex.3-p.95, WBex.1,2.,4-pp.97-98

WBex.3-p.98-розгадати кросворд

55.

 

Орієнтація у незнайомо-му місті. Формування граматичних навичок та говоріння.

Where is a food shop?

It’s next to the gallery. There are two cine-mas down the street.

behind, opposite, bank, post office, restaurant, on the left / right, down the street

Прийменни-ки місця.

ex.2,3-pp.139-140

WB ex.1,3a -p.99

ex.1-p.139

ex.4,5-pp.141-142

WBex.2,3b -pp.99-100

Слова WBex.4-p.100-описати малюнок

56.

 

Моя вулиця. Формування навичок читання та говоріння.

There are some interesting places to see. It is not difficult to find the …

bakery, library, bus stop, police station, side,  lollipop, delicious, to find

 

ex.3a,b-p.144

WB ex.1,2-p.101

ex.1,2-p.143

ex.3c,4-p.145

WB ex.3-p.102

WBex.4-p.102-написати про свою вулицю

57.

 

Як пройти до

театру? Формування навичок діалогічного мовлення.

Go down this street. Then turn right. The hospital is opposite the park.

church, hos-pital, station, to turn,

to cross,

to pass, to go down

Imperatives.

ex.4-p.148

WB ex.2-p.103

ex.1-p.146

ex.2,3-pp.146-147

WB ex.3-p.104

WBex.1-p.103-доповнити речення

58.

 

Київ- столиця України. Узагальнен-ня та системати-зація вивченого по темі.

 

I haven’t got any idea. Here is the map. Let’s look and find it. She is walking down the street.

 

Present Continuous

ex.3-p.150

ex.4-p.151

ex.1,2,5-pp.129,151

WB ex.1,2-p.105

WBex.3-p.106-доповнити діалоги

 

Unit 6 “On the Move” / Тема 6 «Порожування»

 

 

59.

 

Який твій улюблений вид подорожу-вання? Формування лексичних

навичок та читання.

 •      запрошувати та надаватиінформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
 •      описуватисвій улюблений вид подорожування;
 •      характеризувати та оцінюватирізні види подорожування;
 •      розповідати про  прочитане, почуте, побачене;
 •      запитувати про враження однокласників;
 •       висловлюватисвоївраження, думки, ставленнястосовно видів подорожування та подорожуваннявцілому

 

 

I go to school by bus / on foot.

Taxi is the fastest transport in our city.

by plane / train / taxi / car / boat

on foot

to travel, to stay, trip

Comperatives and superla-tives  of adjec-tives

The Revision of Present & Past Simple, Present Continuous

ex.1, Remember!ex.2-pp.156-157

WB ex.1-p.66

ex.7-p.159

ex.3,4,5,6-pp.158-159

WB ex.1-p.107

Слова WBex.2-p.107-заповнити пропуски

60.

 

Як правильно подорожувати

Формування навичок читання та аудіювання.

When does the train to … arrive? Which platform? Is he going to come by plane?

to arrive (in a city),to leave, platform, on time, late information desk,

Objective Pronouns: me, him, her, us, them, it, you

ex.1, Remember!-pp.160-161

 

ex.2,3-pp.160-162

ex.4,5-p.162

WBex.1,3-pp.108-109

WBex.2-pp.108-109-доповнити діалог

61.

 

Розклад руху. Замовлення квитків. Формування навичок читання та письма.

Travelling is the best way to learn lots of new things. Don’t forget a camera to take photos.

agency, way, change, ticket, differrent, means of transport, passenger, suitcase, ticket, on business, for pleasure, to get to know, to learn, pleasant, view

The Revision of Tenses

ex.2,3,4 Remember!-pp.163-165

WB ex.2,3-pp.110-111

ex.1-p.163

ex.5-p.165

ex.3-p.113, WB ex.4-p.111

WBex.2-p.110-заповнити пропуски

62.

 

На автовокзалі.

 В аеропорту. На морському вокзалі. Формування навичок читання та говоріння.

How did you get to …? We went there by 

When doe the train to … leave?

It leaves at …

When are you going to leave?

luggage, ticket office, timetable board, bus / railway station, airport, seaport, clerk

 

ex.2,4-pp.166-168

WB ex.1-p.112

ex.1-p.166

ex.3,5-pp.167-168

WB ex.3-p.113

Слова WBex.2-pp.112-113-побудувати діалоги

63.

 

Подорож Лондоном.

Визначні місця Лондона. Формування граматичних навичок та читання.

 

They have started from … We have already seen … They haven’t done … yet.  They have visited …The bus has turned left.

tour, tourist, sight, royal, sightseeing, to go sightseeing, the guard

 

ex.1, Remember,2,3,Remember!,ex.4a-pp.174-178

 

WB ex.2-p.72

 

ex.4b-p.178

WB ex.1,2,4-pp.116-117

Слова WBex.3-p.117-дати відповіді на запитання

64.

 

Лондон ,Нью-Йорк.

Визначні місця відомих столиць.

Узагальнення та системати-зація вивченого по темі.

 

 

straight ahead, welcome, go along, cathedral, square, parliament, palace

Present Perfect Tense of

irregular verbs: buy, catch, come, eat, fly, get, go, have, learn, read, tell, write

ex.3-pp.179-180

WB ex.3,4-pp.119

 

ex.2-p.179

ex.1,4,5-pp.179-180

 

WB ex.1-p.118

WBex.2-p.118-побудувати речення

65.

 

 

Контроль навичок аудіювання.

Повторити ЛО, що вивчалися

66.

 

 

Контроль навичок читання.

Підготуватися до контролю письма

67.

 

 

Контроль навичок письма.

Підготуватися до контролю говоріння

68.

 

 

Контроль навичок говоріння .Аналіз контрольних робіт.

Підсумковий урок вивченого навчального матеріалу за 2 семестр

 

 

doc
До підручника
Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 4 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
20 серпня 2019
Переглядів
1101
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку