12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Календарно - тематичне планування уроків «Географія». 10 клас (профіль)

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків Географія 10 клас розроблено для профільних класів. В планування внесені практичні роботи і дослідження , які потрібно виконати протягом року.

Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування уроків

«Географія». 10 клас

(175 год.,5 год. на тиждень)

 

Складено до підручника

Географія (профільний рівень) : підручник для 10 кл. закл. загал. серед. освіти /          Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник, П. О. Масляк, С.Л. Куртей, О. Г. Бродовська. – Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 256 с., іл

За «Програмою для середньої загальноосвітньої школи. Географія. 10 - 11 класи. Профільний рівень » (Київ,2017 р)

(затверджено наказом  МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Географія

(5 год на тиждень, І семестр – год, ІІ – семестр –  год )

 

№ уроку

 

Тема уроку

Дата уроку

Примітка

ВСТУП ( 5 год)

1.

Що вивчає курс «Географія: регіони та країни

 

 

2.

Джерела знань про регіони та країни світу

 

 

3.

Способи картографічного зображення.

 

 

4.

Карто- графічні методи дослідження

 

 

5.

Електронні карти та глобуси. Практична робота №1. Створення тематичної карти умовної території.

 

 

Глобалізований світ (16 год)

6.

Країни, держави, території та акваторії як геопросторові реалії життєдіяльності людства.

 

 

7.

Суверенна держава на політичній карті світу. Нація. Національні інтереси

 

 

8.

Суверенна держава як цілісна територіально- політична й  господарська система

 

 

9.

Територія і  кордони держави

 

 

10.

Типологічні підходи до вивчення країн і регіонів

 

 

11-12.

Типізація країн за рівнем економічного розвитку. Дослідження. Місце України в просторовій структурі св.г. «Центр – перифирія.

 

 

13.

Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів

 

 

14.

Статево-вікова, етнічна, релігійна структура населення світу

 

 

15.

Цивілізація, цивілізації і релігії.

 

 

16.

Дослідження. Основні відмінності цивілізаційних настанов «Заходу» і «Сходу».

 

 

17.

Глобалізація як суспільно-географічний про- цес.

 

 

18.

Сучасна світова економіка як система, її компоненти. Дослідження. Інформаційно-технологічна революція та її вплив на світову економіку.

 

 

19.

Множина структур світового господарства й  господарства окремих країн. Дослідження. Від економіки індустріального до економіки постіндустріального суспільства.

 

 

20

Секторальна модель економіки.

 

 

21.

Узагальнюючий урок

 

 

22.

Підсумковий урок

 

 

Європа (40 годин)

23.

Загальний огляд Європи.

 

 

24.

Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси. Практична робота №2. Розробка картодіаграми «ВВП країн Європи» та аналіз її особливостей.

 

 

25.

Міжнародні організації. Практична робота №3. Позначення на контурній карті центрів розташування управлінських структур міжнародних організацій та встановлення закономірностей

 

 

26.

Дослідження. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в  Європі

 

 

27.

Природні умови Європи.

 

 

28.

Природні ресурси регіону

 

 

29.

Демографічні процеси та механічний рух на- селення Європи

 

 

30.

Структура населення. Урбанізація

 

 

31.

Українська діаспора в  країнах Європи

 

 

32.

Особливості економіки країн Європи. Про- яви глобалізації в  регіоні.

 

 

33.

Дослідження. Індекс «транснаціональності» європейських корпорацій: обчислення, обґрунтування країни базування ТНК та ступеня виходу на  ринки інших країн

 

 

34.

Первинний сектор економіки

 

 

35.

Вторинний сектор економіки. Реіндустріалі- зація. Дослідження. Структура й  просторова організація виробництва чорних металів у  країнах Європи

 

 

36.

Третинний сектор економіки. Зв’язки Укра- їни з  країнами Європи

 

 

37.

Дослідження. Креативна економіка в  Європі: кластери і  хаби. Європейські аеропорти-хаби як елементи світової системи авіаперевезень.

 

 

38.

Узагальнюючий урок

 

 

39.

Німеччина. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

 

 

40.

Німеччина. Вторинний та третинний сектори економіки.

 

 

41.

Дослідження.  «Нове обличчя» Руру  — постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів. Секрети економічних успіхів Німеччини.

 

 

42.

Франція. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор.

 

 

43.

Франція. Вторинний та третинний сектори економіки. Практична робота 4. Добирання статистичних показників та оцінювання працересурсного потенціалу в  одній із країн Європи

 

 

44.

Велика Британія (Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор. Дослідження. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність джентрифікації

 

 

45.

Велика Британія. Вторинний та третинний сектори економіки. Дослідження. «Оновлення» економіки депресивних районів Великої Британії.

 

 

46.

Італія. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор

 

 

47.

Італія. Вторинний та третинний сектори економіки. Дослідження. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг.

 

 

48.

Практична робота 5. Складання картосхеми просторової організації (просторового каркасу) економіки однієї з європейських країн «Великої сімки»

 

 

49.

Узагальнюючий урок

 

 

50.

Швеція.

 

 

51.

Норвегія.

 

 

52.

Швейцарія.

 

 

53.

Іспанія.

 

 

54.

Практична робота 6. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи.

 

 

55.

Польща. Дослідження. Верхньосилезька агломерація — індустріальне ядро Польщі

 

 

56.

Словаччина, Угорщина, Румунія.

 

 

57.

Білорусь.

 

 

58.

Молдова.

 

 

59

Практична робота 7. Порівняння товарної структури зовнішньої торгівлі Білорусі та Молдови

 

 

60

Росія. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор.

 

 

61

Росія. Вторинний та третинний сектори економіки

 

 

62

Узагальнюючий урок.

 

 

63

Підсумковий урок.

 

 

                                                                 АЗІЯ (35 годин)

   64.

Особливості економіко-географічного положення Азії.  Склад регіону. Сучасна політична карта Азії.

 

 

    65.

Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Практична робота 8. Складання картосхеми типології країн Азії  за рівнем їхнього економічного розвитку

 

 

      66.

Природні умови та ресурси Азії. Дослідження. Складання тематичного туристичного маршруту для ознайомлення з об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО в межах однієї з країн Азії

 

 

67

Населення Азії. Урбанізаційні процеси.

 

 

68.

Особливості економіки країн Азії. Дослідження. Вплив ОПЕК на світовий ринок нафти

 

 

69.

Вторинний сектор економіки. Дослідження. Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії

 

 

70.

Практична робота 9. Аналіз статистичної інформації щодо зміни обсягів виробництва автомобілів у світі та в країнах Азії протягом останніх десятиліть

 

 

71

Третинний сектор економіки.

 

 

72

Дослідження. Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку та міжнародної спеціалізації

 

 

73

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії. Зв’язки України з країнами Азії

 

 

74.

Узагальнюючий урок

 

 

75.

Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

 

 

76.

Японія. Місце країни у світі та регіоні.

 

 

77.

Японія. Господарство. Практична робота 10. Позначення на карті та обґрунтування схеми високошвидкісного транспорту Японії

 

 

78.

Дослідження. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії

 

 

79.

Китай. Місце країни у світі та регіоні.

 

 

80.

Китай. Господарство.

 

 

     81.

 Дослідження. Унікальність економічної системи Китаю

 

 

82.

Практична робота 11. Аналіз територіальної структури економіки Китаю

 

 

82.

Південна Корея.

 

 

83.

Північна Корея.

 

 

84.

Південна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону.

 

 

85.

Дослідження. Розроблення і презентування проекту винесення японською корпорацією матеріаломісткого виробництва в одну з країн Південно-Східної або Південної Азії

 

 

86.

Індія. Місце країни в регіоні та світі.

 

 

87.

Індія. Господарство. Дослідження. Японія — основний інноватор розвитку промисловості в «коридорах зростання» Індії

 

 

      88.

Дослідження. Демографічна політика в Китаї та Індії. Успіхи та прорахунки

 

 

89.

Практична робота 12. Розроблення картосхеми територіальної організації виробництва промислових товарів та послуг в Індії

 

 

90.

Узагальнюючий урок

 

 

91.

Південно-Східна Азія. Сингапур.

 

 

92.

Дослідження. Нові індустріальні країни Азії: складові успіху

 

 

93.

Індонезія.

 

 

94.

Західна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону. Дослідження. Країни Перської затоки як осередок світового господарства

 

 

95.

Практична робота 13. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

 

 

96.

Туреччина.

 

 

97.

Саудівська Аравія.

 

 

98.

Центральна Азія.

 

 

99.

 Практична робота 15. Аналіз статево-вікових пірамід різних за рівнем економічного розвитку країн Азії

 

 

100.

Казахстан.

 

 

101.

Практична робота 15. Аналіз статево-вікових пірамід різних за рівнем економічного розвитку країн Азії

 

 

102.

Узагальнюючий урок

 

 

103.

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

ОКЕАНІЯ ( 8 ГОД)

104.

Австралія. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Третинний сектор.

 

 

105.

Австралія. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни Практична робота 16.  Порівняння чинників міжнародної спеціалізації Австралії та Великої Британії

 

 

106.

Практична робота 17.  Складання картосхеми територіальної структури аграрного виробництва в Австралії. Дослідження. Розвиток Західної Австралії в контексті зростання глобального попиту на природні ресурси

 

 

107.

Дослідження. Канберра — політико-адміністративний центр країни. Дослідження. Економічні інтереси китайських інвесторів в Австралії

 

 

108.

Мікронезія. Меланезія. Полінезія

 

 

109.

Дослідження. Природні та економічні ризики економічного зростання острівних держав

 

 

110.

Дослідження. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму. Дослідження. Океанія — регіон екзотичного туризму

 

 

111.

Дослідження. Вплив на економіку Нової Зеландії процесу зйомок кінофільму «Володар перснів»

 

 

112.

Узагальнюючий урок

 

 

113.

Підсумковий урок.

 

 

АМЕРИКА( 25 год)

114

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону

 

 

115

Сучасна політична карта Америки.

 

 

116.

Інтеграційні процеси та міжнародні організації. Геостратегічні інтереси США

 

 

117.

Природні умови та ресурси Американського регіону

 

 

118.

Населення Америки. Урбанізаційні процеси.  Система розселення. Працересурсний потенціал

 

 

119.

Особливості економіки країн Америки.  Первинний сектор економіки

 

 

120.

Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону

 

 

121.

Третинний сектор економіки

 

 

122.

Практична робота 18. Нанесення на контурну карту методом картодіаграми обсягу ВВП країн Північної, Центральної та Південної Америки

 

 

123.

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки, особливості їхньої участі в МПП.

 

 

124.

Практична робота 19. Порівняння асортименту продукції експортоорієнтованих виробництв обробної промисловості країн Південної Америки та ПівденноСхідної Азії

 

 

125.

Дослідження

 

 

126.

Узагальнюючий урок

 

 

127.

Північна Америка — найпотужніший регіон економічної активності у світі. Сполучені Штати Америки

 

 

128.

Канада

 

 

129.

Практична робота 20. Порівняльна характеристика структури, форм суспільної та просторової організації виробництва комп’ютерів та електронної продукції в США й Канаді

 

 

130.

Країни Центральної Америки та Карибського басейну

 

 

131.

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати)

 

 

132.

Країни Південної Америки. Загальна характеристика

 

 

133.

Бразилія

 

 

134.

Практична робота 21. Складання картосхеми й аналіз територіальної організації господарства Бразилії та проектування напрямків внутрішньої інвестиційної політики розвитку її регіонів

 

 

135.

Дослідження

 

 

136.

Узагальнюючий урок

 

 

137.

Підсумковий урок.

 

 

АФРИКА( 16 год)

138.

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону

 

 

139.

Інтеграційні процеси в Африці. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму

 

 

140.

Природні умови й ресурси Африканського регіону

 

 

141.

Населення Африки

 

 

142.

Особливості економіки країн Африки.  Первинний сектор економіки

 

 

143.

Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення центрів промислового виробництва в регіоні

 

 

143.

Третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Африки

 

 

144.

Практична робота 22. Позначення на контурній карті Африки районів добування нафти, залізних, мідних, алюмінієвих руд, центрів їхньої переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування

 

 

145.

Практична робота 23. Створення та аналіз картосхеми чинників (райони лісозаготівлі, пасовищного тваринництва, землеробства) та проявів спустелення в Африці

 

 

146.

Практична робота 24. Створення картосхеми поширення збройних конфліктів в Африці та встановлення за тематичними картами атласу природних ресурсів як джерел фінансування протистоянь

 

 

147.

Дослідження

 

 

148.

Південно-Африканська Республіка (ПАР)

 

 

149.

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)

 

 

150.

Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія) Практична робота 25. Аналіз структури ВВП та структури експорту Нігерії

 

 

151.

Дослідження

 

 

152

Узагальнюючий урок

 

 

153.

Підсумковий урок.

 

 

Сучасні проблеми і стратегії розвитку світу та України на ХХІ століття ( 15 год)

154.

Сучасні виклики екологічно-ресурсного, соціального та глобально-регулятивного походження. Глобальні ризики

 

 

155.

Прояв глобальних викликів

 

 

156-157.

Дослідження

 

 

158.

Стратегії розвитку людства

 

 

159.

Глобальні прогнози розвитку людства

 

 

160- 161

Дослідження

 

 

162.

Роль України в сучасному політичному та економічному просторі

 

 

163 – 164

Україна й процеси транснаціоналізації світової економіки. Україна та ринки ресурсів

 

 

165.

Участь України в міжнародних організаціях

 

 

166-167

Узагальнюючий урок

 

 

168

Повторення вивченого

 

 

169-170

Підсумковий урок.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 10 клас, Планування
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
3475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку