Календарно – тематичне планування

Про матеріал
Календарно – тематичне планування ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ ( профільний рівень) 10 клас (175 год, 5 год на тиждень) За Програмою для середньої загальноосвітньої школи. Географія. 10 - 11 класи. Профільний рівень (Київ,2017 р) (затверджено наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407) Складено до підручника Довгань Г.Д, Стадник О.Г., Масляк П.О та ін..
Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування

ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ

 ( профільний рівень)

10 клас (175 год, 5 год на тиждень)

 

За Програмою для середньої загальноосвітньої школи. Географія. 10 - 11 класи. Профільний рівень  (Київ,2017 р)

(затверджено наказом  МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Складено до підручника

Довгань Г.Д, Стадник О.Г., Масляк П.О та ін..

 

ІІ Семестр

ІІ сем.- Ущільнено 10  год.

 

79.

Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

28.12

§52 ст.131

80.

Японія. Місце країни у світі та регіоні.

14.01

§53 ст.133

81.

Японія. Господарство. Практична робота 12. Позначення на карті та обґрунтування схеми високошвидкісного транспорту Японії

16.01

§54 ст.134

82.

Дослідження. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії

17.01

Ст..138

83.

Китай. Місце країни у світі та регіоні.

18.01

§55 ст.138

84.

Китай. Господарство.

18.01

§56 ст.139

   85.

Практична робота 13. Аналіз територіальної структури економіки Китаю

21.01

 

   86.

Дослідження

23.01

Ст..142

87.

Південна Корея

24.01

§57 ст.143

88.

 Північна Корея

25.01

§58 ст.146

89.

 Південна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону.

25.01

59 ст.148

90.

Дослідження. Розроблення і презентування проекту винесення японською корпорацією матеріаломісткого виробництва в одну з країн Південно-Східної або Південної Азії

28.01

Ст.. 151

91

Індія. Місце країни в регіоні та світі

30.01

§60 ст.151

92

Дослідження. Демографічна політика в Китаї та Індії. Успіхи та прорахунки

31.01

Ст..153

93

Індія. Господарство. Дослідження. Японія — основний інноватор розвитку промисловості в «коридорах зростання» Індії

1.02

§61 ст.153

94.

Практична робота №14 Розроблення картосхеми територіальної організації виробництва промислових товарів та послуг індії

1.02

 Ст..153

95

Дослідження. Японія – основний інноватор розвитку промисловості « в коридорах зростання» Індії

4.02

Ст..156

   96

Самостійна робота. ТЕМАТИЧНА

6.02

 

 

АЗІЯ  ЧАСТИНА 3 (13 год)

 

 

97

Південно-Східна Азія. Сингапур

7.02

§62 ст.156

98

Дослідження. Нові індустріальні країни Азії: складові успіху

8.02

Ст. 159

99.

Індонезія.

8.02

§63 ст.159

100

Західна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

11.02

§64 ст161

101

Дослідження. Країни Перської затоки як осередок світового господарства

13.02

Ст..164

102

Практична робота 15. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

14.02

 

103

Туреччина

15.02

§65 ст.165

  104

 Саудівська Аравія.

15.02

§66 ст.167

105

Центральна Азія

18.02

§67 ст.170

106

 

Практична робота 16. Порівняльна оцінка забезпеченості земельними ресурсами окремих країн Азії

20.02

 

107

 

Казахстан.

21.02

§68 ст.173

108.

Практична робота17. Аналіз статево – вікових пірамід різних за рівнем економічного розвитку країн Азії

22.02

 

109

Самостійна робота  ТЕМАТИЧНА

22.02

 

 

 

 

 

                                                        ОКЕАНІЯ ( 8 ГОД)

110.

Австралія. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Третинний сектор.

25.02

§69 ст.176

111.

Австралія. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни

27.02

§70ст. 178

112

Практичнаробота 16.  Порівняння чинників міжнародної спеціалізації Австралії та Великої Британії

28.02

 

113

 

Практична робота 17.  Складання картосхеми територіальної структури аграрного виробництва в Австралії.

1.03

 

 

114.

 

 

 

 Дослідження. Розвиток Західної Австралії в контексті зростання глобального попиту на природні ресурси

 

1.03

 

115.

 Дослідження. Канбера – політико-адміністративний  центр країни.  Дослідження. Економічні інтереси китайських інвесторів в Австралії. ( На вибір)

 

 

4.03

 

116

Мікронезія. Меланезія. Полінезія

6.03

§71 ст.181

 

Дослідження. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму. Дослідження. Океанія — регіон екзотичного туризму

7.03

 

117.

 

АМЕРИКА( 20 год)

 

 

 

 

 

 

118

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону

11.03

§72 ст.184

119

Сучасна політична карта Америки.

13.03

§73 ст.185

120.

Природні умови та ресурси Американського регіону

14.03

§74  ст.187

121.

Населення Америки. Урбанізаційні процеси.  Система розселення. Працересурсний потенціал

15.03

§ 75 ст.189

122.

Особливості економіки країн Америки.  Первинний сектор економіки

15.03

§76 ст.191

123

Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону

18.03

§77 ст.193

124

Третинний сектор економіки

Практична робота 18. Нанесення на контурну карту методом картодіаграми обсягу ВВП країн Північної, Центральної та Південної Америки

20.03

§78 ст.196

 

125

Нерівномірність   економічного розвитку субрегіонів

Америки, особливості їхньої участі в МПП.

 

21.03

§79 ст. 198

 

 

126

   Практична робота 19. Порівняння асортименту продукції експортоорієнтованих виробництв обробної промисловості країн Південної Америки та ПівденноСхідної Азії

22.03

 

 

 

 

 

 

 

 

127.

Дослідження.

22.03

Ст.201

128.

Північна Америка — найпотужніший регіон економічної активності у світі. Сполучені Штати Америки

1.04

§80 ст.201

 

129.

Канада

3.04

§81 ст.204

130.

Практична робота 20. Порівняльна характеристика структури, форм суспільної та просторової організації виробництва комп’ютерів та електронної продукції в США й Канаді

4.04

 

131.

Країни Центральної Америки та Карибського басейну

5.04

§82 ст.206

132

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати)

5.04

§83 ст208

133

Країни Південної Америки. Загальна характеристика

8.04

§84 ст.211

134

  Бразилія

10.04

§85 ст.213

135

Практична робота 21. Складання картосхеми й аналіз територіальної організації господарства Бразилії та проектування напрямків внутрішньої інвестиційної політики розвитку її регіонів

11.04

 

136

Дослідження.

12.04

Ст..216

137

САМОСТІЙНА РОБОТА. ТЕМАТИЧНА

12.04

 

 

АФРИКА( 16 год)

138

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону

15.04

§86 ст. 217

139.

Інтеграційні процеси в Африці. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму

17.04

§87 ст. 219

140.

Практична робота 24. Створення картосхеми поширення збройних конфліктів в Африці та встановлення за тематичними картами атласу природних ресурсів як джерел фінансування протистоянь

18.04

 

141

Природні умови й ресурси Африканського регіону

19.04

§88 ст. 220

142

Населення Африки

19.04

§89 ст.222

143

Особливості економіки країн Африки.  Первинний сектор економіки

22.04

§90 ст.223

144

Практична робота 22. Позначення на контурній карті Африки районів добування нафти, залізних, мідних, алюмінієвих руд, центрів їхньої переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування

24.04

 

145

Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення центрів промислового виробництва в регіоні

25.04

§91 ст. 226

146

Практична робота 23. Створення та аналіз картосхеми чинників (райони лісозаготівлі, пасовищного тваринництва, землеробства) та проявів спустелення в Африці

26.04

 

147

Третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Африки

26.04

§92 ст.227

148

Дослідження

2.05

Ст.. 230

149

Південно-Африканська Республіка (ПАР)

3.05

§93 ст.231

150

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)

3.05

§94 ст.233

151

Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія)

 

6.05

§95 ст.235

152

Практична робота 25. Аналіз структури ВВП та структури експорту Нігерії

8.05

 

153

Дослідження

10.05

Ст..237

154

САМОСТІЙНА РОБОТА                  ТЕМАТИЧНА

10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні проблеми і стратегії розвитку світу та України на ХХІ століття ( 10 год)

155

Сучасні виклики екологічно-ресурсного, соціального та глобально-регулятивного походження. Глобальні ризики

13.05

§96 ст.238

156

Прояв глобальних викликів

15.05

§97 ст.240

157.

Дослідження

16.05

Ст.. 242

158

Стратегії розвитку людства

17.05

§98 ст242

159

Глобальні прогнози розвитку людства

17.05

§99 ст.244

160.

Дослідження

20.05

Ст..246

161.

Роль України в сучасному політичному та економічному просторі

22.05

§100 ст.246

162.

Україна й процеси транснаціоналізації світової економіки. Україна та ринки ресурсів

23.05

§101 ст.248

163.

Участь України в міжнародних організаціях

24.05

§102 ст.251

164.

САМОСТІЙНА РОБОТА          ТЕМАТИЧНА

24.05

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 10 клас, Планування
Додано
18 січня
Переглядів
617
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку