Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника Карпюк 6 клас на 2019-2020 н.р. зі змістовими лініями і поясненням д.з.

Про матеріал
Удосконалила календарне планування до Карпюка 6клас на 2019-2020н.р.Можливо комусь потрібне.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 6 класу на 2019-2020 н.р

Програма:      Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р.

 Підручник:    «Еnglish 6» авт. О. Д. Карп’юк  (Тернопіль  «Видавництво «Астон» 2014)

 

Дата

-№ п\п

 

Тематика

спілкування

 

 

 

Очікувані результати

Сфера спілкування

 

Змістові лінії

 

Мовний

інвентар

 

Вибір комунікативних видів

діяльності

 

Домашнє завдання

Екол. безпека та сталий ровиток

Громад. відпо-

відальність

Здоровя і

безпека

Підприємли-  вість та фінанс. грамотність

Лексика

Грама-

тика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

І семестр

Я, моя родина, мої друзі

1.

Знову до школи. У класі.

Вміти запиту-вати та

надав. інформацію

 про відпочинок в літку

Особистісна

 

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

 

 

Present Simple. Present Continuous

Ex. 4,

p.4

Ex. 1,

p.4

Ex. 2,

p.4

Ex. 5,

p.5

Ex. 4,p.5

Виписати

слова

2.

Знову до школи. У класі.

Вміти запиту-вати та

надав. інформацію

 про відпочинок в літку

Особистісна

 

Обговорює шкільні правила

 

Ex. 1,

p.4

Структури there is

/are: ствердж-а, пит.-а, запер-а форми

 

 

Ex. 6,

p.6

Ex. 7,

p.6

Ex. 8,p.6

Скласти  6

речень про

свій клас

3.

Спогади

про літ-

ні кані-

кули

Вміти надав. інформацію

 про відпочинок

 в літку

Особистісна

 

 

 

 

Present Simple.

 Present

 Continuous

Ex. 1,

p.10-11

 

Ex. 2,

p.11

Ex. 3,

p.11

Ex. 3,p.8

Ex. 4,p.8-9

Скласти

діалог

4.

Спогади

про літ-

ні кані-

кули

Вміти вислов-люв.

 свої враження

 від відпочинку

в літку

Особистісна

 

 

 

 

Photo, scared, see,

Hot, T-shirt, great

Present Simple.

 Present

 Continuous

 

 

 

Ex. 1,

p.9

Ex. 2,

p.10

 

Ex. 3,p.10

Закінчити

лист

5.

Уподо-

бання

моїх

друзів

Досить вільно розповідати про

 уподобання своїх

друзів

Особистісна

 

 

 

 

Activity, relative, cuddly, similar, be a pain in the neck

Present Simple.

 

Ex. 1,

p.13

 

 

Ex. 2,

p.13

 

Ex. 3,

p.13

 

Ex. 4,5p.14

Роповідати

про свої

інтереси та уподобання

 

6.

Уподо-

бання

моїх

друзів

Особистісна

 

 

 

 

What, which, where, how, when,

 why, who

Present Simple.

Пит. слова у

Present Simple.

 

Ex. 1,

p.14

Ex. 2,

p.14-15

Ex. 4,

p.16

Ex. 3,

p.16

Ex. 3,

p.16

Ex. 3,p.16

Письмово

Відповісти

на запитання

7.

Мої захопле-

ння та

уподо-

бання  моїх

друзів

Вміти

охарактеризувати уподобання свої та

своїх друзів.

Особистісна

 

Описує власні уподобання

 

 

What, which, where, how, when,

 why, who

Правила вживання

Present Simple.

 Present Continuous

Ex. 1,

p.17-18

Ex. 2,

p.18

 

 

Ex 3,4,5

p.19-20

Ex.6,7p.20-21

Розкрити

дужки

8.

Про мене, мою

 сімю

та друзів

Вміти запитувати та надавати інформацію

 про свою  себе, свою

сімю та друзів

Особистісна

Наводити приклади внеску своєї родини у сталий розвиток

 

 

Демонструє розуміння  цінностей праці

та працьовитості для досягнення

добробуту

What, which, where, how, when,

 why, who

 

Ex. 1,

p.24

 

 

 

Повторити

лексику по

темі, вивчи-ти нові Л.О.

9.

Повто-

рення

вивченого

матеріалу

Вміти аргументувати свою думку

Особистісна

 

 

 

Present Simple.

 Present Continuous

 

 

 

Ex. 2,

p.23

Ex. 1,p.23

Виписати

речення про

себе

10.

Про мене, мою

 сімю

та друзів

Вміти запитувати та надавати інформацію

 про свою  себе, свою

сімю та друзів

Особистісна

Розпов.  про  розподіл обов’язків у

у  родині

 

 

 Beard, earring, ponytail, patient, plump, selfish, serious, shy, silly

Posseive pronouns as co-

mplement: mine, yours,

his, hers,ours,theirs

Ex. 1,2

p.24

Ex. 3,

p.24-25

 

 

 

Ex.4,5, p.26

Вивчити присвійні займенники

11.

Про мене

 та мою родину

Вміти розповідати про

свою сімю

Особистісна

 

 

What, which, where, how, when,

 why, who

Posseive  Case.

Пит. слова у

Present Simple.

 

 

Ex.1,

p.26-27

Ex.2,

p.27

 

Ex.3,

p.28

Ex.4, p.28

Скласти

запитання

12.

Риси

характеру.

Зовніш-ність.

Вміти описувати риси харакиеру

Особистісна

 

 

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни

Демонструє розуміння  цінностей праці та працьовитості для досягнення  добробуту

Bread, moustache, brave, hard-working, rude, slim, weak

What does he/she look like? What is he/she like?

Правила утвор.

 присл-ів способу дії

 

Ex.2,

p.30

Ex.1,

p.28

Ex.3,4

p.30

Ex.5,6 p.31

Описати

членів своєї

родини по

фото

13.

Я, моя

 сімя та

друзі. Ступені порівняння

прикм-ків

та присл-ів

Вміти розповідати про

свою сімю

Особистісна

 

Наводить приклади

взаємодопом.

членам родини

 

 

slowly, well,happily,

luckily,badly

Ступені порівняння прикм-іві та

присл-ів. Adverbs  of

manner

 

 

 

Ex.1,2,

3, 4

p.32-33

Ex.5,6

p33-34

Розкрити

дужки

14.

Проектна

робота «Про мене, мою сімю

та друзів»

Вміти аргументувати свою думку

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1,

p.34

Ex.2,

p.35

Повт. pозпо-.

відь про свою родину

15.

Узагаль-

нювальний

урок за те-

мою

 

Вміти висловлювати власні думки

Особистісна

 

 

 

 

Cousin, grandparents, uncle, aunt, pet

Правила утвор.

 присл-ів способу дії

Ступені порівняння прикм-іві та присл-ів

 

 

 

Ex.1,2,

3,4

p.36

Ex.5,6

p.37

Поставити речення в діалозі по

порядку

16.

Повтор. вивченого

лексико-граматич.

м-лу по

 темі «Я, моя родина, мої

друзі»

Вміти надавати інформацію про свою родину

Особистісна

 

 

 

 

Revision

Revision

 

 

 

Ex.7,8

p.38

Ex.9,

p.38

Закінчити питання

 

17.

Повтор. вивченого

лексико-граматич.

м-лу по

 темі

 

Вміти надавати інформацію про свою родину

Особистісна

 

 

 

 

Revision

Revision

 

 

 

 

Ex.10,11

p.39 Опрацювати текст,заповни-

ти таблицю

18.

Урок домаш-

нього

Читання

Казка Ш. Перро «Попе-

люшка»

Вміти висловлювати

свої враження

Особистісна

 

Порівнює сімейні традиції

 

 

A step mother, evil,

a godmother, mean,

a carriage, ugly

Present Simple.

 

Ex.1,

 p.41-42

 

Ex.2,

 p.42

Ex.3,

 p.43

 Ex.4,5 p.43

Утворити пари,

вставити слова

19.

Контроль навичок аудію-

вання

 

Вміти аргументувати свою думку

Особистісна

 

 

 

 

Revision

Revision

 

 

 

 

Повт. всі

правила

та слова

 

Шкільне життя

20.

Моє шкільне життя

Вміти розповідати про своє шкільне життя

Освітня

 

Обговорює шкільні правила

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

Creature, culture,

globe, literature,divide, multiply, subtract

Proper  and common 

nouns

Ex.1,

 p.48

Ex.2,

 p.48-

49

 

Ex.6,

 p.51

Ex.3,4

 p.49

Ex.5,p.50

Вставити сло-

ва у потрібній

формі

21.

Корисні поради

Модальні дієслова

Вміти

надавати  корисні

порати

Освітня

Обговорює участь у шкіл. екологічних заходах

 

 

Can,should,

must,may,

might

Модальні дієслова

 

 

Ex.1,

 p.52

Ex.2,

 p.52

Ex.6,p.51

Відповісти на запитання

 

 

22.

Наша школа

Виконання лексико-грама-

тичних вправ

Вміти

 висловлювати

свою точку зору

Освітня

 

 

Would/woldn’t,

have to, had to

Модальні

дієслова

 

 

 

Ex.5,

 p.53

Ex.6, p.54

Вибрати правильне модальне дієс-

лово

23.

Шкільні предмети

Вміти висловлювати

свої враження, почуття, емоції про школу та своїх вчителів

Освітня

 

Демонструє

розуміння потреби працюв. разом

 

 

 Allow, composition, conversation

Present Simple.

Present Continuous

Модальні дієслова

 

Ex.1,

 p.55

Ex.2,

 p.56

 

Ex.5,p.59

Відповісти на запитання

 

24.

Школа та

вчителі

 

Вміти: представити та запитати про уюблений урок, діяльність на уроці.

 

Освітня

 

Демонструє

розуміння потреби працюв. разом

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

correct, international, improve, opinion,

pronunciation

Present Simple.

Present Continuous

Модальні дієслова

Ex.2,

 p.61

 

Ex.3,

 p.62

Ex.1,

 p.61

Ex.4,p.62-63

Знайти відпо-

відності

 

25.

Школа.

Урок англ..

мови

Освітня

 

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвал. та полі культ. сер-щі

 

Connect, correct, international, improve, language, skill

Present Simple.

Present Continuous

Модальні дієслова

Ex.5,

 p.63-64

 

 

Ex.5,

 p.63-64

Ex.6,p.64

Розповідати

про шкільні

предмети

26.

Школа.

Урок англ..

мови

Вміти розповідати про

 свій урок англійської

мови

Освітня

 

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвал. та полі культ. сер-щі

 

 

Connect, correct, international, improve, language, skill

Present Simple.

Present Continuous

Модальні дієслова

Ex.1,

 p.65

 

 

 

Ex.1,p.65

Написати свої шкільні прави-

ла

27.

Повтор.

вивчен.

м-лу по

 темі

«Школа

Виконання гра-

матичних вправ

Вміти 

Аргументувати

 власну думку

Освітня

 

Обговорює

 шкільні правила

 

 

 

 

 

 

 

 

Скласти 6 речень з модальними

дієсловами по темі.

28.

Проектна

робота «Моє шкільне життя»

 

 

 

Вміти пропонувати, приймати, відхиляти різноманітні

 нововведення

Освітня

 

Пропонує варіанти

участі класу у житті громади

 

 

 

Present Simple.

Present Continuous

Модальні дієслова

Ex.2,

 p.65

 

 

 

Ex.2,p.65

Скаласти пра-

вила поведінки

на уроці анг-

лійської мови

29.

Узагаль-

нювальний

урок за те-

мою «Моє шкільне життя»

Вміти робити висновки

по вивченій

темі

Освітня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь про шк.. життя

Спорт

30.

Спорт

Вміти: представити та запитати про

 різні види спорту, дати їм

 характеристику

Особистісна

 

Наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фіз.. кул-ри

 

 

Individual sport, water sports, games, field, events, tracks, events

Утворення іменників за допомогою

суфікса –er  та закінчення –ing від дієслів

Ex.2,

 p.66

 

 

Ex.1,

 p.67

Ex.3,p.67

Вставити пот-

рібне дієслово

31.

Види спорту

Особистісна

 

 

 

Athletics, event, goal, goalkeeper, match, net, race, to roll, to win…

Ex.1,

 p.67-

68

 

Ex.1,

 p.67-

68

Ex.2,

 p.68

Ex.3,p.68

Закінчити речення

32.

Спорт. Види спорту.

Вміти вести дискусія

про різні види спорту

Особистісна

 

 

Обговорює впливу на здоровя аматорського і профес. спорту

 

Soccer, rugby, cricket, bat, rowing, cycling, oar, helmet.

 

Ex.2

 p.70

Ex.1,

 p.69

Ex.3,4

 p.70-

71

 

 

Ex.5,p.72-73

Пройти пси-

хологічний

тест

33.

Спорт. Спортивні ігри.

Вміти надавати

додаткову інформацію

про спортивні ігри

Особистісна

 

Висловлює повагу до спортсменів з обмеж. можливостями

 

 

ЛО теми

Present Simple.

Present Continuous

Пит. слова у P.S

. Ex.5,

 p.75

 

 

Ex.1,

2,3

 p.74

Ex.4, p.75

Вставити питальні слова

34.

Мої спортивні уподо-

бання

вміти виражати свою думку

Особистісна

 

Визначає власні спорт. уподобання та потреби

Переконує в необх. до-тримання особистої гігієни займаючись спортом

 

Athlete, competition, field, stadium, famous

 

 

 

Ex.1,2

 p.76

Ex.3,

 p.77

Ex.2,

 p.76

Ex.4,p.77-78

Підготувати

презентацію

про цікаві види

спорту

35.

Повтор.

вивчен.

м-лу по

 темі «Мої спортивні уподо-

бання»

 

Вміти  аргументувати власну думку

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Розповідати

 про свій улюбл.вид спорту

36.

Проектна

робота

«Спорт в Україні»

Вміти пропонувати, приймати, відхиляти різноманітні

 нововведення

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

My favourite sport is… I became interested in…

My favourite champion is //

I hope…in future.

 

 

 

Ex.2,

 p.79

Ex.1,p.78

Написати лист про свій улюб-лений вид

спорту

 

37.

Чому важливо вивчати іноземні мови?

Вміти розпитувати з

метою роз’яснення та уточнення інформації

Особистісна

 

 

 

 

Skills, international, foreign improve, study, use, connect, listen

Present Simple.

Present Continuous

Модальні дієслова

 

 

Ex.2,

 p.80-

81

Ex.3,

 p.81

Ex.1,

 p.80

Ex.4,

 p.81

Ex.5,p.82

Відповісти на запитання

38.

Мої спортивні уподобання

Вміти розповідати

 про свої спортивні уподобання

Особистісна

 

Визначає власні спорт. уподобання та потреби

Дає поради щодо техніки безпеки під час спор-тивних занять і змагань

 

 

 

 

 

Ex.6,

 p.83

 

 

Ex.10,p.85

Вставити пот-

рібне слово

39.

Узагаль-

нюючий

урок за те-

мою

«Спорт»

Вміти 

аргументувати

власну думку

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

Ex.7,

8,p.84

 

 

Повторити

тему «Спорт»

40.

Повтор.

вивчен.

м-лу по

 темі

 

Вміти висловлювати

 свою точку зору

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Ex.9,p.84

Вивчити вірш

41.

Урок домаш-

нього

читання «Байка Езопа «Черепаха та Заєць»

 

Вміти

висловлювати

свої враження

 

 

 

 

 

ЛО теми

 

Ex.1,

 p.86

 

Ex.2,3

 p.87

 

Ex.4,p.87

Відповісти на

запитання

42.

Активізація навичок письма, аудію-

вання,

читання

 

 

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Повторити

тему «Спорт»

43.

Повтор.

вивчен.

м-лу по

 темі «Спорт»

 

Вміти розпитувати з

метою роз’яснення та уточнення інформації

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Повторити

тему«Present Simple»

44.

Вдоскона-

лення грамат. навичок по темі: «Present Simple.

Present Contin-

uous»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

тему

«Present Continuous»

45.

Розвиток навичок аудіювання. .

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені Л.О.

46.

Розвиток навичок  говоріння

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Повторити мо-

дальні дієслова

47.

Розвиток навичок  читання

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити присвійні займенники

48.

Розвиток навичок  письма

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

ступені порівняння

прикметників

49.

Підсумковий урок. Аналіз контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

питальні слова

II cеместр

Харчування

50.

Їжа

Вміти надавати інформацію про здо-

рову їжу

Особистісна

 

 

Обговорює вибір продуктів корисниз

 для здоровя

 

Yummy, Yummy!

 I loveYuk!

I hate…

 

Ex.1,

 p.92

 

Ex.2,

 p.93

Ex.3,

 p.93

Ex.2, p.93

Заповнити

таблицю

 

 

51.

Види їжі

Вміти запитувати та надавати інформацію

 про різні види їжі

Особистісна

 

 

 

Diet, grains, mealtime,

Snack, vegetarian, important

 

Ex.2,

 p.94-

95

 

Ex.3,

 p.96

Ex.1,

 p.94

Ex.5,p.97

Опрацювати скласти речен-

ня

52.

Види їжі

Вміти охарактеризувати деякі види їжі

Особистісна

 

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

Diet, grains, mealtime,

Snack, vegetarian, important

 

Ex.4,

 p.96

 

 

 

Ex.6,.97

Доповн.

речення

53.

Харчові звички. Здорова та шкідлива їжа.

Вміти запитувати про їжу, яка подобається і не подобається

Особистісна

 

 

Обговорює особливості харчування у підлітково-му віці та харчові звички

 

Boiled, fried, habit, takeaway, vegetarian,

 to eat out

Present Simple

дієслова to be. Much, many

Ex.1,

 p.98

 

 

 

p.96 Скласти

речення словами з Vocabulary

box

 

54.

Харчові звички. Здорова та шкідлива їжа.

Особистісна

 

 

 

Do shopping, to put

on weight, to loose weight

Present Simple

дієслова to be. Much, many

Ex.4,

 p.99

 

Ex.3,

 p.99

 

Ex.3, p.99

Доповнити діалог

55.

Харчові

уподобання

Вміти розповідати про

 свої уподобання в їжі

Особистісна

 

 

Обговор. різні способи

Пригот-я їжі для збереж-я здоровя та дотр-я безпеки

 

a\an; a slice of, a cup of, some, a glass of

How much\many. Would\wouldn’t like. Shall\will. Be going to;

“of”for a part of aspect

Ex.1,3

 p.101-

102

Ex.5,

 p.104

 

Ex.2,

 p.102

 

Ex.1,

 p.101

 

Ex.3,

 p.102

Ex.4,

 p.103

 

 

Ex.6,p.104

розкрити

 дужки

 

56.

Улюблена їжа та

 напої

Вміти розповідати про улюблені страви та напої

Особистісна

 

 

Наводить приклади  збалансованості влас-

ного раціону

 

It looks, smells,

tastes,

sounds

 

Ex.2,

 p.105-

106

 

 

Ex.1,

 p.105

 

Ex.4,

 p.105

 

Ex.5,p.108

Провести інтервю

 

57.

Улюблена їжа мого друга

Вміти надавати інформацію про їжу

 своїх друзів

Особистісна

 

 

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету

 

ЛО теми

 

 

 

Ex.2,

 p.100

 

Ex.1,2

 p.109

 

Ex.3,p.109

Скласти

меню

 

 

58.

Проектна

робота

«Традицій

на укр. їжа»

Вміти  аргументувати власну

 думку

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Напис. меню

 для шкільної

 їдальні

59.

Повтор.

вивчен.

м-лу по

 темі «Харчування»

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Повт. тему «Харчування»

Покупки

60.

Робимо

покупки

Вміти розповідати про відвідування магазині

Особистісна

 

 

 

Розподіляє кошти на продукти харчув-ня

Newsagent’s, baker’s

butcher’s, chemist’s

Загальні та спеціальні запитання

Ex.2,

 p.110

 

Ex.1,

 p.110

 

 

Ex.3,

 p.111

 

Ex.4,p.111

Описати покупки в магазинах

 

61.

Шопінг у Великій

Британії

Вміти висловлювати

свої враження від

шопінгу у Великій Британії

Особистісна

 

 

 

Складає перелік покупок

Cash,cashier,cheap,

goods,price,ready-made,sale,size

 

Ex.5,

 p.115

 

Ex.1,

 p.112-

113

 

 

Ex.2,

 p.114

 

Ex.3,4,p.114

відповісти на

запитання

 

 

62.

Найвідоміші магазини

Великої

Британії

Вміти характеризувати види  найвідоміших

магазинів

Особистісна

 

 

 

Ідентифікує власні
права і обов’язки як споживача

Bargain, store silk,department, ,

expensive, to suit

 

 

Ex.1,

 p.116-

117

 

 Ex.1,

 p.116-

117

 

 

Ex.4,p.119

Вивчити слова

з Vocbulary box

 

 

63.

У супермаркеті

Особистісна

 

 

 

Ставить запитання про можливість купівлі товарів та замовлення послуг у мережі Інтернет

Bargain, store silk,department, ,

expensive, to suit

 

 

Ex.2,

 p. 117

Ex.3,

 p.118-

119

Ex.2,

 p.117

 

Ex.5, p.119

Вибати правильне

слово

64.

Магазини Лондона. Ми

скупляємося.

Вміти запитувати та надавати інформацію

про асортимент товарів

у магазинах Лондона

Особистісна

 

 

 

Advertisement, customer, disappointing, shop assistant, item,selection, paradise, stall, well-stocked

 

Ex.1,2

 p.123-

124

 

Ex.1,

 p.123

 

Ex.4,p.125-126

Поставити речення по

порядку

65.

Активіза-ція

лексичного матеріалу

 

Особистісна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

Скла-дання

діа-логів

 

Скласти розпо-відь

66.

Магазини Лондона

Вміти запитувати та надавати інформацію

про асортимент товарів у магазинах

 Лондона

Особистісна

 

 

 

Тлумачить функцію грошей у сусп.-ві

Advertisement, customer, disappointing, shop assistant, item,selection, paradise, stall, well-stocked

 

Ex.6,

 p.127

 

Ex.3,

 p.125

 

Повт. тему

«Покупки»

67.

Проектна

робота

«Магазини у моєму місті»

 

Вміти висловлювати свою точку зору

Особистісна

 

 

 

 

 

 

Ex.2,

 p.128

 

Ex.1,

 p.128

 

p.129

дати відповідь

на запитання

68.

Шопінг. Виконання лексико-граматичних вправ

Особистісна

 

 

 

 

 

Much, many. There is

\are

Ex.1,

 p.130

 

Ex.4,

 p.131

Ex.2,

 p.130

Ex.5,p.132

Заповнити пропусками артиклем і словами

69.

Повтор.

вивчен.

м-лу по

 темі «Покупки»

Вміти аргументу-вати думку по вивченій темі

Особистісна

 

 

 

 

 

Much, many.

There is \are

Ex.6,7

 p.132-133

 

 

 

 

Ex.3, p.131

Описати малюнок

70.

Урок домаш-

нього

читання Опов-я «Dragon Soup»

Вміти висловлювати

свої враження

Особистісна

 

 

 

 

 

 

Ex.1,

 p.134

Ex.4,

 p.137

Ex.2,

 p.134-

136

Ex.2,

 p.134-

136

 

Ex.3,p.137

Відповісти на запитаня

 

Подорож

71.

Транспорт для подорожей

Вміти  відстоювати

свою думку відносно вибору транспорту для

 подорожі

Публічна

Обговорює

переваги

екологічних видів

транспорту.

 

 

 

Bike, car,spaceship,

plane,train,bus,ship,

underground, helicopter

Ужив. прийм-ів з дієсл.

To get (into,out of); get

(on, off); to take

Ex.2,

 p.143

 

Ex.1,

 p.142

Ex.3,

 p.143

Ex.4,p.143

Скласти речен-

ня за таблицею

 

72.

Вирушаємо у подорож

Вміти описувати підготовку до

подорожі

Публічна

 

Планує  краєзнавчу

подорож.

 

 

An advantage, an airhostess, a cart, a heckin-desk,f suitcase,to arrive, to get on a trip

Past Simple/Past

Continuous

Ex.2,3

 p.145

 

Ex.1,

 p.144

Ex.3,

 p.145

 

Ex.6,p.147

Закінчити речення

73.

Вирушаємо у подорож

Вміти описувати підготовку до подорожі

Публічна

 

 

 

Порівнює вартість

подорожі різними

видами

транспорту.

An advantage, an airhostess, a cart, a heckin-desk,f suitcase,to arrive, to get on a trip

 

Ex.4,

 p.146

 

Ex.5,

 p.146

 

Ex.7,p.147

Відповісти на запитаня

74.

Подорож

Вміти розповідати про свої емоції

від подорожі

Публічна

 

 

Пояснює життєво важливу потребу

дотримання правил дорожнього руху,

поведінки на воді

та в інших місцях.

 

A journey,a sailor, safe,dangerous, enjoyable, tiring, troublesome

Теперішній неозначений час

Ex.1,

 p.148

Ex.1,

 p.148

Ex.3,

 p.149

Ex.4,

 p.149

Ex.5,p.150

Закінчити розповдь

75.

Подорож

Публічна

 

 

 

A journey,a sailor, safe,dangerous,

enjoyable, tiring, troublesome

Ex.2,

 p.148

Ex.6,

 p.150

 

 

Ex.3, p.149

Погодитися або ні

76.

Повтор. вивченого

граматич.

м-лу по

темі «Видо-часові форми дієслова»

 

 

 

 

 

 

 

Present Simple,

Past Simple,

Present Perfect

Ex.2,

 p.151

 

 

Ex.1,3

 p.151

Ex.6,p.152

Поставити

спеціальні

запитання

77.

Повтор. вивченого

граматич.

м-лу по

темі «Видо-часові форми дієслова»

 

 

 

 

 

 

 

Present Simple,

Past Simple,

Present Perfect

 

 

 

Ex.4,5

 p.152

Ex.7,р.153

Розкрити

дужки

 

78.

Враження від подорожування

Вміти висловлювати

 свої враження від

побаченого у

мандрівці

 

Публічна

 

Демонструє

розуміння цінності

культ.о розмаїття та необхідності

жити

разом у мирі.

 

 

Carriage, flight, passenger,

Platform, return,

single, to travel.

Запитання у

Present Perfect

Ex.3,

 p.154

Ex.1,

 p.153

 

 

Ex.3,p.154

Робота в парах

79.

Враження від подорожу-вання

Контроль-

на робота

№3

Публічна

 

 

 

ЛО теми

 

Ex.2,

 p.154

 

Ex.4,

 p.154-155

 

Ex.6,p.155

Опиати свою подорож

 

80.

Проектна

робота

« Подорож»

Вміти аргументувати свій вибір

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.2,

 p.156

Ex.1, p.156

Написати

листа

81.

Повтор. вивченого

м-лу по

темі «Подорож»

Вміти  висловлювати

свою точку зору

Публічна

 

 

Аналізує наслідки

порушення правил 

дорожнього руху.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені Л.О

Україна+Велика Британія

82.

Країни та національності

Вміти надавати інформацію про країни та національності у них

Публічна

 

 Демонструє  розуміння

цінності культур. розмаїття та потреби

 жити разом у мирі.

 

 

 

Утворення прикметників національностей

від назв країн

Ex.2,

 p.158

Ex.1,

 p.157

 

Ex.3,

 p.158

Ex.4, p.158-159

Заповнити пропуски

83.

Визначні памятки різних

країн та міст

Вміти вести

бесіду про

 визначні

памятки

країн

Публічна

 

 

 

 

 

Ex.1,

 p.160

Ex.2,

 p.161-162

Ex.2,

 p.161-162

Ex.3,

 p.163

 

Ex.3,p.163

Опрацювати текст

84.

Визначні місця

Києва

Вміти інформувати

інших про визначні

місця у Києві

Публічна

 

Робить gовідо-ня про

основні пам’ятки

історії та ку-ри Києва.

 

 

Century, castle,

capital, population,

tower, historical

 

Ex.5,

 p.164-166

 

Ex.5,

 p.164-166

Ex.4,

 p.164

Ex.6,p.167

Відповісти на запитання

85.

Визначні місця Лондона

Вміти подати пропозицію для відвідування цих

 місць

Публічна

 

 Робить gовідо-ня про

основні пам’ятки

історії та ку-ри Лондона

 

 

Double-decker, tourist guide, travel agent, to have a look (at)

Ступені порівняння

прикметників

Ex.1,

 p.167

Ex.2,4

 p.167-168

Ex.3,

 p.168

 

Ex.5,p.170

Письмово

 

86.

Повтор. вивченого

граматичного

матеріалу по

темі «Артикль»

 

 

 

 

 

 

 

Правила уживання означеного та неозначен. артикля

 

 

 

Ex.1,2

 p.172

Ex.3,p.173

Вставити артикль де

потрібно

87.

Урок узагальне-ння

Гра-вікторина «Хто знає географію найкраще?»

Вміти аргументувати

свій вибір

Публічна

 

 

 

 

ЛО теми

 

Ex.1,

 p.174

Ex.2,

 p.174-175

Ex.5,

 p.176-177

 

Ex.1,p.174

Відповісти на запитання

88.

Повтор. вивченого

 м-лу по

темі

 

Публічна

 

 

 

 

ЛО теми

 

Ex.3,4

 p.175

 

 

 

Скласти

розповідь

89.

Подорож Україною

 та Вели-кобританією

Вміти висловлювати 

свої враження від

побаченого у мандрівці

 

Публічна

 

 

Демонструє  розуміння

цінності культ.розмаїття

 та потреби жити разомирі.

 

ЛО теми

 

 

Ex.1,2

 p.180-181

 

Ex.3,

 p.181

Ex.4,

 p.182

Ex.2, p.179

Виготовити постер

90.

Проектна

робота

«Моя остання подорож»

Вміти

аргументувати

свій вибір

Публічна

 

 

 

Порівнює вартість

подорожі різними

видами

транспорту.

 

 

 

 

 

Ex.2, p.179

Ex.1, p.178

Вибрати правильне

слово

91.

Повтор. вивченого

граматич.

м-лу

 

 

 

 

 

 

 

Правила уживання означеного та неозначен. артикля.  Pr. Sim; Past Sim/; Pr. Perf.

Ex.6,

 p.183

 

Ex.3,

 p.181

Ex.1,2

 p.180-181

Ex.5,p.183

Розподілити слова згідно категорій

92.

Повтор. вивченого

граматич.

м-лу

 

 

 

 

 

 

 

Правила уживання означеного та неозначен. артикля. Pr. Sim; Past Sim/; Pr. Perf.

 

 

Ex.4

 p.182

Ex.2

 p.180-

181

Ex.7, p.183

Відповісти на запитання

93.

Повтор. вивченого

граматич.

м-лу

 

 

 

 

 

 

 

Правила уживання означеного та неозначен. артикля. Pr. Sim; Past Sim/;

 Pr. Perf.

Ex.8,

 p.184

Ex.10,

 p.185

 

 

Ex.9,

 p.184

Ex.11, p.185-

186

Вибрати потрібне

94.

Проектна

Робота

«Визначні місця України»

Вміти

\аргументувати

свій вибір

Публічна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

Ex.12,

 p.186

Закінчити проект

«Визначні місця України»

95.

Англомовні країни

Вміти охарактеризувати відомі вам англомовні країни

Публічна

 

 

 

Визначає  орієнтовну  вартість 

перебування в  країні виучуваної  мови.

ЛО теми

 

Ex.1,

 p.187

 

Ex.2,

 p.187

 

Ex.5, p.189

Закінчити речення

96.

Повторення вивченого

матеріалу по

темі

Публічна

 

 

 

ЛО теми

 

Ex.4,

 p.189

 

Ex.3,

 p.187-188

 

Ex.6, p.189

Скласти розповідь

97.

Контроль

читання

Вміти аргументувати

свій вибір

Публічна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Повт. Л.О.«Визначні

 місця Києва»

 

98.

Контроль

аудіювання

Вміти аргументувати

свій вибір

Публічна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

Повт. лексику

та грамм.

теми

99.

Контроль

письма

Публічна

 

 

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

 

 

100.

Контроль

мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Узагальнюючий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Готиляк Світлана
  Дякую. Все чітко і ясно.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Міхтєєва Ольга Олександрівна
  Дуже корисний і сучасний матеріал! Дякую колезі за працю і за те, що не пошкодувала поділитися!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
8911
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку