Календарно-тематичне планування з біології 7 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології 7-й клас (70 годин, 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні) за підручником Соболя В.І. за нової програми.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з біології

7-й клас

(70 годин, 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні)

За програмою для загальноосвітніх навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585

уроку

Дата

Зміст навчального заняття

Домашнє завдання

 

Підручник В.І Соболь

Вступ (4 години)

1

 

Тварина - живий організм. Особливості тварин.

§1, 2 повт.основні властивості живого

2

 

Клітини і тканини тварин.

§3 ст.15-17, запит 1-6 ст. 14 усно,

повт §1

3

 

Органи та системи органів  тварин.

§3 ст. 17-18, запит 7-12  ст. 18 усно,

повт §2

4

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів

§4, запит 1-9 ст. 22 усно,

повт §3

Тема 1. Різноманітність тварин (32 години)

5

 

Різноманітність тварин . Поняття про класифікацію тварин.

§5,6 запит 1-9 ст. 28,32 усно,

повт §4

6

 

Кишковопорожнинні, їхні особливості і середовище існування.

§7, запит 1-9 ст. 37 усно,

повт §5,6

7

 

Жалкі, їхня різноманітність та значення.

 

§8, запит 1-9 ст. 40 усно,

повт §7

8

 

Кільчасті черви, визначальні ознаки будови. 

Лабораторне дослідження№1 зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червив (на прикладі дощового черв'яка або трубочника)

§9, запит 1-9 ст. 44 усно,

повт §8

9

 

Кільчасті черви, біологічні особливості, середовища існування

§10, запит 1-9 ст. 48 усно,

повт §9

10

 

Різноманітність кільчастих червив, роль у природі та значення в житті людини.

§11, запит 1-9 ст. 52 усно,

повт §10

11

 

Членистоногі, їхні особливості й різноманітність. 

§12, запит 1-9 ст. 56 усно,

повт §11

12

 

Ракоподібні, визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування.

§13, запит 1-9 ст.60 усно,

повт §12

13

 

Різноманітність ракоподібних, роль у природі та значення в житті людини.

§14, запит 1-9 ст.64 усно,

повт §13

14

 

Павукоподібні, визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування

§15, запит 1-9 ст.68 усно,

повт §14

15

 

Різноманітність павукоподібних, роль у природі та значення в житті людини.

§16, запит 1-9 ст.72  усно,

повт §15

16

 

Комахи. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування Практична робота №1 . Виявлення прикладів при­стосувань до способу життя у комах

§17, запит 1-9 ст.76  усно,

повт §16

міні-проект

17

 

Комахи. Типи розвитку комах . Особливості їхнього способу життя.

§18, запит 1-9 ст.80  усно,

повт §17

18

 

Комахи, їхня різноманітність та значення.

§19, запит 1-9 ст.84  усно,

повт §18

19

 

Молюски.

Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування.

Лабораторне дослідження№2

будови мушлі молюсків.

§20, запит 1-9 ст.90  усно,

повт табл.

ст. 85

20

 

Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини.

Міні-проект (за вибором)

Тварини-рекордсмени.

Як утворюються коралові острови?

Як утворюються перлини?

Тварини-будівельники.

§21, запит 1-9 ст.94  усно,

повт §20

21

 

Паразитичні безхребетні тварини

§22, запит 1-9 ст.99  усно,

повт §12-22

22

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Різноманітність безхребетних тварин.»

Контрольна робота  №1

Повт §12-22

23

 

Хордові (загальна характеристика).

Безчерепні і хребетні.

§23, запит 1-9 ст.103  усно,

повт §22

24

 

Риби. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування.

 

§24, запит 1-9 ст.107 усно,

повт §23

25

 

Риби, різноманітність та значення в природі.

§25, запит 1-9 ст.111 усно,

повт §24

26

 

Амфібії.

§26,27 запит 1-9 ст.116,120 усно, повт §25

27

 

Рептилії. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості. Рептилії, різноманітність та значення в природі.

§28,29  запит 1-9 ст.124,128 усно, повт §27

28

 

Птахи (пристосування до польоту)

§30, запит 1-9 ст.132 усно,

повт §29

29

 

Птахи (ускладнення внутрішньої будови)

§31, запит 1-9 ст.137 усно,

повт §30

30

 

Птахи.  Практична робота 2. Виявлення прикладів при­стосувань до способу життя у різних птахів

§31, запит 1-9 ст.137 усно,

повт §30

31

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Хордові тварини»

Повт §23-31

32

 

Ссавці. Загальна характеристика типу.

 

§32, запит 1-9 ст.141 усно,

повт §31

33

 

Ссавці, особливості внутрішньої будови.

Міні-проект (за вибором) Зуби ссавців

§33, запит 1-6 ст.145 усно,

повт §32

34

 

Різноманітність ссавців. Значення в природі ссавців

§33, запит 7-12 ст.145 усно, повт §32

35

 

Практична робота 3 Виявлення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх при­стосуванням до різних умов існування.

Ст. 146 таблиця (усно)

36

 

Узагальнення та систематизація  знань

Повт §32-33, тест ст.148 (письмово)

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (14 годин)

37

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму

§34, запит 1-9 ст.152 усно,

повт §33

38

 

Живлення і травлення. Різноманітність травних систем

§35, запит 1-9 ст.156 усно,

повт §34

39

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

§36, запит 1-9 ст.160 усно,

повт §35

40

 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена

та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні

функції.

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

§37, запит 1-9 ст.164 усно,

повт §36

41

 

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин

§38, запит 1-9 ст.168 усно,

повт §37

42

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

Практична робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин

§39, запит 1-9 ст.172 усно,

повт §38

43

 

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

§40, запит 1-9 ст.176 усно,

повт §39

44

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції

Лабораторне дослідження№3

особливостей покривів тіла тварин

Міні-проект (на вибір учня): майстерність маскування

§41, запит 1-9 ст.180 усно,

повт §40

45

 

Подразливість тварин. Органи чуття, їх значення

Міні-проект (на вибір учня): як бачать тварини; як тварини визначають напрямок руху

§42, запит 1-9 ст.184 усно,

повт §41

46

 

Регуляція функцій організму тварин. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

§43, запит 1-9 ст.188 усно,

повт §42

47

 

Розмноження  тварин.

§44, запит 1-9 ст.192 усно,

повт §43

48

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетво­рення)

Міні-проект (на вибір учня): турбота про потомство

§45, запит 1-9 ст.196 усно,

повт §44

49

 

Періоди та тривалість життя тварин

Лабораторне дослідження №4

з визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

§46, запит 1-9 ст.200 усно,

повт §45

50

 

Узагальнення та систематизація  знань

Ст. 201, тест ст. 202 (письм)

Тема 3. Поведінка тварин (10 годин)

51

 

Поведінка тварин, методи її вивчення

Лабораторне дослідження №5:

спостереження за поведінкою тварин (вид

визначається учителем)

§47, запит 1-9 ст.206 усно,

повт §46

52

 

Поведінкові реакції тварин.

Практична робота №7 Визначення форм поведінки тварин.

§48, запит 1-9 ст.210 усно,

повт §47

53

 

Вроджена поведінка тварин

§49, запит 1-9 ст.214 усно,

повт §48

54

 

Набута поведінка тварин

§50, запит 1-9 ст.218 усно,

повт §49

55

 

Елементарна розумова діяльність.

§51, запит 1-9 ст.222  усно,

повт §50

56

 

Індивідуальна поведінка тварин

§52, запит 1-9 ст.226  усно,

повт §51

57

 

Репродуктивна поведінка тварин

§53, запит 1-9 ст.230  усно,

повт §52

58

 

Соціальна поведінка тварин.

Територіальна поведінка тварин.

§54, 55 запит 1-9 ст.234, 238  усно,

повт §53

59

 

Еволюція поведінки тварин.

Захист міні-проектів. Узагальнення знань

Міні-проект (на вибір):

угруповання тварин; чому мігрують тварини; як спілкуються тварини; як вчаться пташенята; як тварини користуються знаряддям праці

§56, запит 1-9 ст.242  усно,

повт §55

60

 

Узагальнення та систематизація  знань

Контрольна робота  №2

Повт §47-56, тест ст. 244 (письмово)

Тема 4. Організми і середовище існування (7 годин)

61

 

Організми і середовище існування . Міні-проект (на вибір учня): як тварини пристосува­лись до життя в різних умовах

§57, запит 1-9 ст.248  усно,

повт §56

62

 

Організми та чинники неживої природи.

§58, запит 1-9 ст.252  усно,

повт §57

63

 

Організми та чинники живої природи.

§59, запит 1-9 ст.257  усно,

повт §58

64

 

Організми й екосистеми. Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»

§60, запит 1-9 ст.261  усно,

повт §59

65

 

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика

§61, запит 1-9 ст.265  усно,

повт §60

66

 

Охорона природи. Міні-проект (на вибір учня): заповідні території України

§62, запит 1-9 ст.269  усно,

повт §61

67

 

Узагальнення та систематизація  знань

Повт §57-62, тест ст. 272 (письмово)

УЗАГАЛЬНЕННЯ (3 години)

68

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

Ст. 273- 274 (табл. усно)

69

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи (продовження)

Ст. 275 - 278 (табл. усно)

70

 

Семестрове та підсумкове оцінювання

Повт ст. 273-278 усно

 

 

docx
Додано
15 липня 2018
Переглядів
1201
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку