25 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-тести для розвитку творчого мислення: поради, ідеї, практика

Календарно-тематичне планування з біології для 10 класу (рівень стандарт) на 2019-2020 навчальний рік

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з біології для 10 класу (рівень стандарт) за новою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 навчальний рік, за підручником Соболь В. І.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ          10 КЛАС

(69 год, 2 год на тиждень)

з/п

Тема уроку 

Лабораторні   дослідження   роботи і проекти

Дата

Домашнє завдання

Примітки

І СЕМЕСТР

Вступ (4 години)

1

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

 

 

§1

 

2

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок.

 

 

§2

 

3

Фундаментальні  властивості живого.

 

 

§3

 

4

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. 

 

 

§4

 

Тема 1. Біорізноманіття (12 годин)

5

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. 

 

 

§5

 

6

Сучасні критерії виду.

Лаб. робота №1.

Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

 

§6

 

7

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування. Гіпотези походження вірусів.

 

 

§7

 

8

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

 

 

§8

 

9

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

 

 

§9,10

 

10

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. 

 

 

§11

 

11

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Рослини.

 

 

§14,15

 

12

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Гриби.

 

 

§12,13

 

13

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Безхребетні тварини.

 

 

§16

 

14

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Хребетні тварини.

 

 

§17

 

15

Представлення  проектів «Характеристика видів за видовими критеріями».

 

 

§5-17 пов.

 

16

Самостійна   робота  з  теми: «Біорізнома-ніття».

 

 

§1-17 пов.

 

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії (16 годин)

17

Обмін речовин та енергії – основа функціо-нування біологічних систем. Біоелементи. Біонеорганічні речовини: огляд будови й біологічна роль.

 

 

§18,19

 

18

Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.

 

 

§20

 

19

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біо-логічної ролі.

 

 

§21

 

20

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

 

 

§22

 

21

Особливості обміну речовин в автотрофних організмів. 

 

 

§23

 

22

Особливості обміну речовин в  гетеротроф-них організмів. 

 

 

§24

 

23

Енергетичне забезпечення процесів мета-болізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних орга-нізмів. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією. 

 

 

§27

 

24

Обмін речовин в організмі людини. Практичні роботи №1.

Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

 

 

§28

 

25

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

 

 

§25

 

26

Вітаміни, їх роль в обміні речовин.

 

 

§26

 

27

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

 

 

§29

 

28

Раціональне харчування – основа нормаль-ного обміну речовин.

 

 

§30

 

29

Самостійна робота з теми: «Обмін речовин і перетворення енергії».

 

 

§18-30пов.

 

30

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.  

 

 

§31

 

31

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

 

 

§32

 

32

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

 

 

§18-32пов.

 

ІІ СЕМЕСТР

Тема 3. Спадковість і мінливість (24 години)

33

Основні поняття генетики.

 

 

§33

 

34

Закономірності спадковості. І та ІІ закони Менделя.

 

 

§34

 

35

Закономірності спадковості. Закон чистоти гамет. ІІІ закон Менделя.

 

 

§35

 

36

Практичні роботи №2.

Розв’язування типових генетичних задач.

 

 

§34,35

 

37

Гібридологічний аналіз: основні типи схре-щувань та їхні наслідки.

 

 

§36

 

38

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

 

 

§37

 

39

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.

 

 

§38

 

40

Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

 

 

§39

 

41

Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

 

 

§40

 

42

Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

 

 

§41

 

43

Генетика людини.

 

 

§42

 

44

Успадкування ознак у людини.

 

 

§43

 

45

Позахромосомна (цитоплазматична) спадко-вість у людини.

 

 

§44

 

46

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.

Лаб. робота №2.

Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

 

§45

 

47

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації.

 

 

§46

 

48

Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

 

 

§47

 

49

Генетичний моніторинг в людських спіль-нотах.

 

 

§48

 

50

Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування.

 

 

§49

 

51

Закономірності розподілу алелів в попу-ляціях.

 

 

§50

 

52

Сучасні завдання медичної генетики.

 

 

§51

 

53

Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

 

 

§52

 

54

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.

 

 

 §33-52пов.

 

55

Представлення   проектів   «Генетичний моніториг  у  людських  спільнотах», «Скринінг-програми для новонароджених», «Генотерапія та її перспективи».

 

 

 §33-52пов.

 

56

Самостійна робота з теми: «Спадковість і мінливість».

 

 

 §33-52пов.

 

Тема 4. Репродукція та розвиток (13 годин)

57

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

 

 

§53

 

58

Особливості процесів регенерації організму людини.

 

 

§54

 

59

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики.

 

 

§55

 

60

Репродукція клітин. Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

 

 

§56,57

 

61

Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

 

 

§58

 

62

Онкологічні захворювання та онкогенні чинники. Профілактика онкологічних захво-рювань.

 

 

§59

 

63

Мейоз. Особливості гаметогенезу у людини. Статеві клітини.

Лаб. робота №3.

Вивчення будови статевих клітин людини.

 

§60

 

64

Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.

 

 

§61

 

65

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

 

 

§62

 

66

Самостійна робота з теми: «Репродукція та розвиток».

 

 

§53-62пов.

 

67

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріо-нальної індукції).

Лаб. робота №4.

Вивчення етапів ембріогенезу.

 

§63

 

68

Постембріональний розвиток людини. Можливості й перспективи застосування досягнень біології.

 

 

§64

 

69

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

 

 

§53-64пов.

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
14 вересня 2019
Переглядів
953
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку