19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Презентація на тему "Сучасні критерії виду"

Про матеріал
Презентація до уроку з теми "Сучасні критерії виду" в якій згідно уроку логічно та яскраво викладений матеріал з завданнями на актуалізацію та закріплення
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала: викладач біології Кулєш Н. В. Сучасні критерії виду. Урок №7

Номер слайду 2

1). Дотик до листка мімози соромливої спричиняє її провисання. Назвіть властивість. А. обмін речовин В. спадковість. Б. розвиток Г. подразливість2). До якого рівня організації живої матерії належить об'єкт. А. молекула В. клітина. Б. тканина Г. біоценоз3). Які неорганічні речовини складають основну частину живих систем. А. O, C, H, N В. H2 O, CO2 Б. полісахариди, білки, жири, нуклеїнові кислоти Г. C2 H5 OH, Na. Cl4). Чим відрізняється біологічна система від екосистеми: А. біологічна система, на відмінну від екосистеми — це система взаємопов'язаних фізичних елементів;Б. біосистема — це структурне і функціональне об'єднання тільки живих організмів;В. біосистема — це структурне і функціональне об'єднання абіотичної і біотичної частини природи;Г. біосистема — сукупність хімічних реакцій у живих організмах5). Ключові принципи сталого розвитку: А. принцип раціоналізації споживання, принцип “екологізації” виробництва;Б. збереження вцілілих і відновлення до рівня природної продуктивності ряду екосистем, які деградували, нормалізація чисельності населення, формування соціально-орієнтованої ринкової економіки;В. принцип обережності, принцип “передбачити та запобігти”, принцип балансу між ресурсами і забрудненням, збереження багатства на нинішньому рівні, “забруднювач платить”;Г. принцип соціальної справедливості, принцип міжнародного співробітництва, принцип забезпечення гарантій доступності для одержання екологічної освіти

Номер слайду 3

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}А. Рівень. Б. Належність до групи. В. Спосіб живлення1. молекулярний1. амфібії1. хижак2. клітинний2. птахи2. паразит3. екосистемний3. ссавці3. консумент II порядку4. організмовий4. рептилії4. консумент I порядку6). Установіть відповідність між функціональним процесом і рівнем організації живої матерії:1. поділ клітини навпіл А. екосистемний2. мітоз і мейоз Б. популяційно-видовий3. нервова регуляція функцій В. організмовий4. кругообіг речовин та енергії Г. клітинний Д. молекулярний7). Виберіть ознаки, що характеризують зайця білого:

Номер слайду 4

З колись численного ряду хоботних нині залишилося всього два види — африканський та індійський слони. Африканські слони об'єднують два види слон саванний (Loxodonta africana) та слон лісовий (Loxodonta cyclotis). Індійські слони у сучасній фауні представлені лише одним видом - Elephas maximus, назва якого українського роду збігається з назвою роду. Чому це різні види?

Номер слайду 5

План уроку1. Критерії виду.2. Основні структурні одиниці виду.

Номер слайду 6

Вид – сукупність особин, що володіють спадкоємною подібністю морфологічних, фізіологічних і біологічних особливостей, що вільно схрещуються й дають плідне потомство, що пристосувалися до певних умов життя й, що займають у природі певний ареал.

Номер слайду 7

Термін «вид» (species) ввів у науку англійський ботанік Джон Рей в 1693 році

Номер слайду 8

З часів Карла Лінея вид прийнятий за основну одиницю систематики рослинного і тваринного світу (1735)

Номер слайду 9

Морфологічний критерій – подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів. Передбачає виділення та опис зовнішніх ознак у особин одного виду. Найзручніший метод, який широко застосовується в систематиці. Є винятки — це види-двійники, вони морфологічно однакові, але відрізняються за іншими критеріями.

Номер слайду 10

Домен: Ядерні Царство: Тварини. Тип: ХордовіКлас: Птахи. Ряд: ДятлоподібніРодина: ДятловіРід: Dryocopus. Вид: Жовна чорна. Домен: Ядерні Царство: Тварини. Тип: ХордовіКлас: Птахи. Ряд: ДятлоподібніРодина: ДятловіРід: Зелені дятли. Вид: Жовна зелена

Номер слайду 11

Види-двійники. Два види чорних крис: у одного виду у каріотипі 38 хромосом, в іншого – 42.

Номер слайду 12

Генетичний критерій (цитогенетичний, каріотипічний) – пов'язаний з вивченням кількості хромосом та особливостей вивчення їхньої будови. Для кожного виду характерний свій набір хромосом, їх число, розміри та форма. Саме ці особливості визначають генетичну відокремленість як головну ознаку виду. Це пояснюється тим, що особливості та кількість хромосом впливають на перебіг мейозу й забезпечують відносну генетичну ізоляцію видів у природі. Однак, коли міжвидове схрещування все ж відбулося, гібридні особини є стерильними, або мають меншу життєздатність. Один з найнадійніших критеріїв, однак і він не є абсолютним. Усі шість видів-двійників малярійного комара мають такий же кількісний склад хромосом, що і людина (46 хромосом), таку ж кількість має і люпин.

Номер слайду 13

Біохімічний критерій — аналіз особливостей будови і складу макромолекул та перебігу певних біохімічних реакцій. Фізіологічний критерій полягає в подібності процесів життєдіяльності особин одного виду. Репродуктивний критерій — неможливість схрещування особин різних видів через морфологічні, етологічні, каріотипічні та інші відмінності. Але й цей критерій “спрацьовує” не завжди: встановлено чимало різних видів які схрещуються між собою й дають плідні гібриди (заєць-біляк/заєць-русак, одногорбовий/двогорбовий верблюди, терен/алича...

Номер слайду 14

Гібрид зебри з ослом, поні або конем по-науковому називається «зеброїд». Розводять зеброїда уже давно, оскільки вони досить красиві. Їх активно використовували ще під час англо-бурської війни як в’ючних тварин, згадуються вони і в Дарвіна. Сьогодні живе всього чотири зеброїди. Незважаючи на свій загалом милий зовнішній вигляд, вони досить агресивні

Номер слайду 15

Гібрид лева-самця і тигриці-самки. Лігр вважається найбільшим представником сімейства котячих – це великий лев з розмитими смугами.

Номер слайду 16

Гібрид бізона і домашньої корови. Біфало вперше помітили поселенці на півдні Америки ще в 1749 р., а потім їх стали розводити спеціально через смачне м’ясо. Пік популярності біфало припав на 1970-ті, тоді їх розводили в США аж на 6000 ранчо. Розводять і зараз. Але вже не з тим ентузіазмом

Номер слайду 17

Помісь верблюда і лами була виведена в 1998 р. шляхом штучного запліднення. Першого каму звали Рама. Таким почуттям гумору відрізнявся наслідний принц Дубая, який і замовив ученим цю тварину. Правда, принц сподівався, що Рама матиме спокійний характером, буде зростом як повноцінний верблюд з шерстю лами, але вийшло не дуже. Тому Рама – єдиний кама в природі.

Номер слайду 18

Ягліон – гібрид ягуара і лева. Ягліони, які живуть зараз, народилися в зоопарку в Канаді, де жили ягуар Дьябло і левиця Лола. Вони ділили один вольєр, і, незважаючи на те, що працівники зоопарку намагалися встежити, щоб вони були розділені в період парування, одного разу Лола все-таки народила двох дитинчат.

Номер слайду 19

Собака Сулімова. Суміш лайки і шакала, виведена селекціонером Климом Сулімовим. Породу називають ще «Шалайко» і «Шабака». Тварини можуть переносити температуру від -70 до +40 С, мають хороший нюх (їх використовують як собак-шукачів в аеропортах).

Номер слайду 20

Географічний критерій – заснований на тім, що кожний вид живе в межах певного простору (ареалу). Але у величезної кількості видів ареали збігаються, або перекриваються. Крім того, існують види, які не мають чітких меж поширення, а також види-космополіти (ряска, кімнатна муха, рудий тарган), що мешкають на величезних просторах суходолу та Океану.

Номер слайду 21

Екологічний критерій – припускає, що кожний вид характеризується певним типом харчування, місцем перебування, строками розмноження, низкою чинників зовнішнього середовища, які є необхідними для існування, тобто вид займає певну екологічну нішу. Наприклад, жовтець їдкий росте на заплавних луках, а жовтець повзучий — по берегах річок. Однак існують види, які не мають суворої екологічної приуроченості.

Номер слайду 22

Історичний критерій – спільність предків, єдина історія виникнення і розвитку.

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Основна структурна одиниця виду: Популяція - сукупність особин одного виду, які упродовж багатьох поколінь існують у межах певної території виду, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду. Монотипові – складаються лише з однієї популяціїПолітипові – до їх складу входять ще і підвиди. Підвид — географічно, або екологічно відокремлена частина виду, особини якої під дією чинників середовища набули стійких особливостей, що відрізняють їх від інших підвидів.

Номер слайду 25

Гадюка Нікольського. Гадюка звичайна

Номер слайду 26

Звичайна лисиця, що мешкає в декількох районах утворює кілька географічних форм, поступово змінюють один одного. Найпівнічніші лисиці, що живуть в лісовій зоні, найбільші. Лисиці степів і напівпустель - дрібніші. Ще дрібніші лисиці, що живуть в середньоазіатських пустелях, і найдрібніші лисиці живуть в Афганістані, Пакистані та Індії. Чим південніше живуть лисиці, тим довший у них хвіст і вуха.

Номер слайду 27

Малярійний комар зустрічається і в тих районах Європи, де малярії ніколи не було. Крім того, в одних частинах він вважає за краще харчуватися людською кров’ю, а в інших - виключно кров’ю домашніх тварин; в одних районах він розмножується в солонуватій воді, а в інших - тільки в прісній. Зовні ці форми майже невиразні, відомі поки відмінності які стосуються особливостей структури яйця, числа і гіллястості щетинок у личинок.

Номер слайду 28

Питання:1. Про які критерії йдеться в прочитаному уривку?2. Про різних або про один вид йдеться в уривку?3. Зробіть висновок з прочитаного уривку. Домашнє завдання. Повторити параграф 4, вивчити конспект.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Карпенко Вікторія Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додав(-ла)
Kuliesh Nadiia
Додано
19 вересня 2019
Переглядів
4068
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку