11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Календарно-тематичне планування з фізики 7клас

Про матеріал
Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого.
Перегляд файлу

 

                                                    7клас – 2 год. на тиждень(70 год)

 

Дата

Скор.дата

Тема уроку

Домашнє завдання

1

 

 

 

 

Вступ

Фізика як навчальний предмет у школі

Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.  Фізичні тіла й фізичні явища Речовина і поле.

§1

Розділ1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання(10)

2

 

 

 

Фізичний експеримент і фізичні досліди.

§3

3

 

 

 

 Основні положення атомно – молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.

§2

       4

 

 

 

Фізичні величини та їх вимірювання.  Міжнародна система одиниць фізичних величин

§4

       5

 

 

 

Розв’язування задач.

 

§4 впр4

       6

 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 1.

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

§3-4(повт) длр№1

      7

 

 

 

 

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

длр№2

      8

 

 

 

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

длр№3

підгот.допов.

      9

 

 

 

Навчальний проект № 1Внесок українських вчених у розвиток сучасної техніки.Фізика в природі та побуті

 

    10

 

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

стор42-43,тести

    11

 

 

Контрольна робота№1з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи».

 Тематичне оцінювання №1

повт конспект

Розділ2. Механічний рух. (Основи кінематики) (16)

     12

 

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

§6,7 впр6

 

 

13

 

 

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

§8,впр7

14

 

 

 

Графіки рівномірного прямолінійного руху

 

§10,впр10

 

Дата

Скор.дата

 Тема уроку 

Домашнє

завдання

15

 

 

 

Розв’язування задач на графіки руху

 

§9 впр9

16

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

§7-10(повт)

Впр10

17

 

 

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

§11

18

 

 

Розв’язування задач

 

§11 впр11

19

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

впр11

20

 

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання 

§12

21

 

 

 

Розв’язування задач на тему «Рух по колу»

 §12 впр12

22

 

 

 

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

Длр4

23

 

 

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період ,частота коливань. Маятники.

§13

24

 

 

Розв’язування задач

§13 впр13

25

 

 

 

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.

длр5

26

 

 

 

Навчальний проект № 2 Еволюція приладів. Коливальні процеси в живій і неживій природі

 

27

 

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Стор92-93,тести

28

 

 

Контрольна робота№2з теми «Механічний рух»

Тематичне оцінювання №2

повт консп

Розділ3.Взаємодія тіл (Основи динаміки) (26)

29

 

 

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

§14,15 впр14

      30

 

 

Розв'язування задач  з теми  «Маса тіла. Вимірювання маси» 

§15впр15

31

 

 

 

 Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл.

§15 впр15

32

 

 

 

Густина речовини

§16,17

§1-2повт

33

 

 

 Розв’язування задач на тему «Густина речовини»

Впр17 опр

34

 

 

 

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

§16,длр№7

§4-5повт

 

Дата 

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

завдання

35

 

 

 

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна.

§18 впр18

§6,7повт

36

 

 

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

§19впр19

§8повт

37

 

 

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

§19 длр№8

§10повт

38

 

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§20

§11повт

39

 

 

Роз′язування задач на тему  «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

§18-20(пов)

Впр20

40

 

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

§21впр21

41

 

 

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

§21длр№9

§12повт

42

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

§14-21

Тести ст.148

43

 

 

Контрольна робота№3з теми «Взаємодія тіл. Сила»

 

повт§13

44

 

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

§22впр22

45

 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

 

§23,24впр23

46

 

 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

§25впр24 повт§14

      47

 

 

Сполучені посудини. Манометри

 

§26впр26 повт§15

      48

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

Впр24,25,

49

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

§27впр27 повт§16-17

50

 

 

З’ясування умов плавання тіла Розв’язування задач на Закон Архімеда

впр28 §29 повт§18

51

 

 

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

§22-28(повт)

Тести ст.192

52

 

 

Контрольна робота№4 «Взаємодія тіл.»

Підготувати захист

53

 

 

Навчальний проект № 3на тему «Взаємодія тіл.Сила»

Пов консп

 

 

 

Дата 

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

завдання

Розділ4. Механічна робота та енергія.

54

 

 

Механічна робота. Потужність.

 

§30,31 повт§19

55

 

 

Механічна енергія. ЇЇ види.

§32

повт§20-21

56

 

 

 

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

§33 повт§22

57

 

 

Розв’язування задач на тему «Механічна робота. Потужність.»

впр30,31 повт§23-24

58

 

 

 

Розв’язування задач на тему «Механічна енергія» Самостійна робота

Впр32,33 повт§24-25

      59

 

 

Прості механізми. Момент сили.

§34впр34 повт§26-27

60

 

 

Важіль умова рівноваги важеля

Розв’язування задач

§34,35впр34

61

 

 

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля 

§34длр№11 повт§28-29

62

 

 

Коефіцієнт корисної дії механізмів

 

§36впр36

63

 

 

Розв’язування задач на тему «Коефіцієнт корисної дії механізмів»

впр35,36

      64

 

 

Лабораторна робота № 12. Виз-начення ККД простого механізму

§36,длр№12

65

 

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

повт§30-36

тести ст.242

66

 

 

Контрольна робота№5з теми «Механічна робота. Енергія»

   Підг.захист

 

      67

 

 

Навчальний проект № 4на тему «Механічна робота.Енергія»

Повт.консп

68

 

 

 

Повторення теми «Взаємодія тіл Енергія»

Повт.консп

69

 

 

Віртуальна екскурсія на природу з теми «Взаємодія тіл»

 

70

 

 

Резерв

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
Додано
13 вересня 2020
Переглядів
1376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку