14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Календарно-тематичне планування з інформатики в 9 класі 2017 /2018 н. р.

Про матеріал

Розроблено відповідно до "Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; Підручник: Інформатика: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Й. Я. Ривкінд та ін. Кіїв: Генеза 2017р"

Перегляд файлу

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу

з інформатики

в 9 класі на І і II семестри 2017 /2018 н. р.

Учитель Журавка М. А.

 

 

 

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

Кількість практичних робіт

І

32

2

3

3

6

II

38

2

4

5

7

Усього

70

2

7

8

13

 

 

 

 Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.;

Підручник: Інформатика: підручник для 9-го класу загальноосвітніх

навчальних закладів/ Й. Я. Ривкінд та ін. Кіїв: Генеза 2017р.
Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві

 1.                      

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології в освіті.

 

 1.                      

 

Інформаційні системи, їх види. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інтелектуальна власність та авторське право.

 

 1.                      

 

Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

 

Тема 2. Мережеві технології

 1.                      

 

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Адресація в мережах.

 

 1.                      

 

Призначення й структура Інтернету. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті.

 

 1.                      

 

Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси.

 

 1.                      

 

Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.

 

 1.                      

 

Контрольна робота №1 з теми: « Інформаційні технології у суспільстві,  Мережеві технології».

 

Тема 3. Комп'ютерні презентації

 1.                      

 

Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій. Вимоги до презентації. Стильове оформлення слайдів презентації. Макети слайдів.

 

 1.                 

 

Використання діаграм у презентаціях.

 

 1.                 

 

Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями.

 

 1.                 

 

Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.

 

 1.                 

 

Елементи анімації. Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.

 

 1.                 

 

Управління показом презентації. Друк презентації.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №2 з теми: «Комп’ютерні презентації».

 

Тема 4. Основи інформаційної безпеки

 1.                 

 

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.

 

 1.                 

 

Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

 

 1.                 

 

Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.

 

 1.                 

 

Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

 

 1.                 

 

Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

 

Тема 5. Комп’ютерне моделювання

 1.                 

 

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту.

 

 1.                 

 

Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту.

 

 1.                 

 

Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ.

 

 1.                 

 

Карти знань. Редактори карт знань.

 

 1.                 

 

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №3 з теми: «Основи інформаційної безпеки. Комп’ютерне моделювання».

 

Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

 1.                 

 

Табличні величини.

 

 1.                 

 

Введення та виведення табличних величин. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

 

 1.                 

 

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента.

 

 1.                 

 

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.

 

 1.                 

 

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.

 

 1.                 

 

Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.

 

ІІ семестр

 1.                 

 

Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.

 

 1.                 

 

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

 

 1.                 

 

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №4 з теми: «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання».

 

Тема 7. Комп’ютерні публікації

 1.                 

 

Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Програмні засоби для створення публікацій.

 

 1.                 

 

Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

 

 1.                 

 

Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Особливості роботи з текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації.

 

 1.                 

 

Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Друк публікацій.

 

 1.                 

 

Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №5 з теми: «Комп’ютерні публікації».

 

Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

 1.                 

 

Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі.

 

 1.                 

 

Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень. Переваги і недоліки різних видів графіки.

 

 1.                 

 

Векторний графічний редактор. Засоби векторного графічного редактора.

 

 1.                 

 

Практична робота 10. Створення простих векторних зображень.

 

 1.                 

 

Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

 

 1.                 

 

Практична робота 11. Створення складених векторних зображень.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №6 з теми: «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор».

 

Тема 9. Створення персонального навчального середовища

 1.                 

 

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.

 

 1.                 

 

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.

 

 1.                 

 

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 1.                 

 

Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.

 

 1.                 

 

Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 1.                 

 

Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

 

 1.                 

 

Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

 

 1.                 

 

Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 

 1.                 

 

Контрольна робота №7 з теми: «Створення персонального навчального середовища».

 

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.                 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

Тема 11.  Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

 1.                 

 

Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.

 

 1.                 

 

Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.

 

 1.                 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 1.                 

 

Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.

 

 1.                 

 

Захист колективного навчального проекту.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
Додано
17 липня 2018
Переглядів
643
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку