24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування з історії 7 класу (за оновленими програмами)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з історії 7 клас включає календарно-тематичне планування з історії України 1 година на тиждень і всесвітня історія 1 година на тиждень. За підручниками "Історія України" Гісем О.В., "Всесвітня історія" Гісем О.В.

Перегляд файлу

ВОЗНЕСЕНСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

«ПОГОДЖЕНО»       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора з НВР     ДИРЕКТОР

В.О. Левадна        М.М. Биковський

________________________     ___________________

________________________     ___________________

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з історії України / всесвітньої історії

7 класу

на 2018 / 2019

Сидоренко І. В.

 

 

    Розглянуто на засіданні МО філологічного, художньо-естетичного циклу

    Протокол №    від 

    Голова МО:   Є.О. Федорець

 

 

Складено до підручника: Гісем О.В. Всесвітня історія: підр. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів – Тернопіль.:  «Богдан», 2015. – 304 с.: іл.

 

Складено до підручника: Гісем О.В. Історія України: підр. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів – Тернопіль.: «Богдан», 2015. – 272 с.: іл.

 

Оновлена програма укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.

 

 

 

 Історія України/7 клас

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

1

 

Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.

§1

 

 

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Знаю:

час утворення Київської держави (Русі-України), дати перших русько-візантійських договорів, повстання древлян проти князя Ігоря;

Розумію:

основні версії походження назви «Русь» («Русь-Україна»);

передумови утворення держави у слов’ян, які жили на теренах України;

роль міста Києва в утворенні Русі;

поняття «Русь» («Русь-Україна»), «князь», «дружина», «полюддя», «данина», «печеніги», «язичництво»;

 

2

 

Розселення слов’янських племен на території України. Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

§2

3

 

Утворення Русі-України. Київські князі (Аскольд, Олег).

§3

4

 

Київський князі Ігор, Ольга, Святослав

§4

5

 

Практичне заняття: Князь Святослав та його походи

§5

6

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Знаю: роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, дати впровадження християнства як державної релігії, розгрому печенігів під Києвом, час зведення Софійського собору, укладення «Руської правди»;

Розумію: суспільну роль різних верств населення Київської держави (Русі-України);

Русь часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого як середньовічну централізовану монархію – імперію;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі та розбудову Київської митрополії, боротьбу русичів з печенігами, кодифікацію руського звичаєвого права;

7

 

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства.

§6

8

 

Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда».

§7

9

 

Суспільний устрій. Влада князя.

§8

10

 

Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

§8

11

 

Культура Русі - України

§9

12

 

Практичне заняття: Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого

 

13

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст.

14

 

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів.

§10

Знаю: дату Любецького з’їзду князів, період правління Володимира Мономаха, дату першої писемної згадки назви «Україна»;

Розумію: передумови політичної децентралізації (дроблення) Київської держави;

період правління наступників Ярослава Мудрого (Мономаховичів, Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час політичної децентралізації (дроблення) Русі, перетворення її у федеративну монархію;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про політичне дроблення Київської держави;

показати на карті території князівств періоду роздробленості Київської держави (Русі-України), половецькі землі;

визначити особливості політичного і соціально-економічного життя Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Волинського та Галицького князівств у ХІІ – першій третині ХІІІ ст.;

 

15

 

Правління Володимира Мономаха.

§11

16

 

Практичне заняття: визначити (за «Повчанням дітям» Володимира Мономаха – кодекс настанов князівської родини.

 

17

 

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст.

§12

18

 

Політичне і соціально-економічне життя (оглядово). Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст.

§13

19

 

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст.

§14

20

 

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

§15

21

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

22

 

Утворення Галицько-Волинської держави.

§16

Знаю: дати утворення Галицько-Волинської держави, битви на річці Калці, час монгольської навали на Русь, дату коронування Данила Романовича;

території Галицько-Волинської держави та сусідніх держав, напрямки походів монголів на Русь.

Розумію: особливості підпорядкування окремих руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді);

передумови посилення західноєвропейських культурних впливів на теренах Королівства Руського;

поняття «ярлик», «баскак», «берестяна грамота»;

 

23

 

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

§17

24

 

Практичне заняття: Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави.

 

25

 

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад.

§19

26

 

Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст.

§20

27

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

Розділ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

28

 

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

§21

Знаю: час входження українських земель до складу різних держав, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії, дату Кревської унії;

Розумію: інкорпорацію (включення) руських князівств до складу сусідніх держав як обмеження владних повноважень місцевих правителів;

наслідки ліквідації удільних князівств для українського суспільства;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, опір руських князів політиці централізації, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії;

показати на карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав; територію Кримського ханства; місця подій, що визначали процес інкорпорації князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав;

 

29

 

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

§22

30

 

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

§23

31

 

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст.

§24

32

 

Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

§25

33

 

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.

§ 26

34

 

Практичне заняття: Соціальний та етнічний склад населення України. Повсякденне життя та взаємовідносини населення України в XIV-XV ст.

С247

35

 

Узагальнення.

Тематичний контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія/7 клас

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

1

 

Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян. Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства.

 

 

Розділ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

Знаю:

хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;

територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію:

поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);

визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії.

2

 

Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Хлодвіг.

§1

3

 

Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

§2

4

 

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів.

§3

5

 

Культура Візантії.

§4

6

 

Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу.  Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури.

§5

7

 

Практичне заняття: Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію.

 

8

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Знаю: основні стани середньовічного суспільства;

найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію: станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;

Умію: показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;

9

 

Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.

§6

10

 

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм.

§7

11

 

Організація християнської церкви в Середньовіччі.

§8

12

 

Практичне заняття: Рицарські традиції. Замки. Життя селян.

§9

13

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

Знаю: час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд;

дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;

території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію:

причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів;

суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;

Умію: розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав (від роздробленості до станово-представницьких монархій або республік), Хрестові походи і держави хрестоносців;

показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;

розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;

 

14

 

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

§10

15

 

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени. Практичне заняття: Наслідки хрестових походів.

§11

16

 

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.

§12

17

 

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

§13

18

 

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

§14

19

 

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями

§15

20

 

 Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).

§16

21

 

Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія.

§16

22

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

23

 

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт.

§17

Знаю: хронологічні межі Раннього Відродження, дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування;

основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;

університетські центри Середньовіччя, межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію:

основні відмінності між католицизмом і православ’ям;

роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи;

24

 

Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

§18

25

 

Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

§19

26

 

Практичне заняття: Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента.

 

27

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

28

 

Велике князівство Литовське за правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

§20,

21

 Знаю: час гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, дату Грюнвальдської битви, падіння Константинополя;

Розумію: наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;

роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи;

 

29

 

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського ХІV – на початку ХVІ cт. Іван ІІІ.

§22,

23

30

 

Практичне заняття: «Виникнення слов′янської писемності. Кирило і Мефодій»

 

31

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

Знаю: території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію: значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору;

поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію:

показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії;

розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя.

32

 

Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія

§24

33

 

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури.

§25

34

 

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

§26

35

 

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Bogdan
  Автору подяка. Але спочатку мова йде про інших авторів підручника з історії України....
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1681
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку