Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) Річна кількість годин- 140 ( 4 год на тиждень) I семестр – 64 год , II семестр – 76 год Планова кількість контрольних робіт – 11 Підручник – Математика, підручник для 5кл.,загальноосвіт. навч.закл./ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2018
Перегляд файлу

Червоноградський навчально-виховний комплекс №13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з математики для 5 класу

 на 2019-2020 навчальний рік

Вчитель: Тхір Руслана Романівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи»

(наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 

Річна кількість годин- 140 ( 4 год на тиждень)

I семестр – 64 год , II семестр – 76 год

Планова кількість контрольних робіт – 11 

Підручник –  Математика, підручник для 5кл.,загальноосвіт. навч.закл./ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2018

5 клас

 

МАТЕМАТИКА

 

(140 год, 4 год на тиждень, резерв — 40 год)

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (40 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

 

Натуральні числа. Число нуль.

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

Порівняння натуральних чисел.

 

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа.

 

Ділення з остачею.

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули.

 

Рівняння. Відрізок, пряма, промінь.

 

Шкала. Координатний промінь.

 

Кут та його градусна міра. Види кутів.

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.

 

Прямокутник. Квадрат.

 

Площа і периметр прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

 

Піраміда

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів.

 

Арифметичні дії з десятковими дробами.

 

Відсотки.

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 5 клас

((140 годин. І семестр – 64 години, ІІ семестр -  76 годин на тиждень)

 

 

№ уроку

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

1

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

 

2

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

 

3

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

 

Тема №1 Натуральні числа і дії над ними

4

Аналіз контрольної роботи. Натуральні числа. Число нуль.

 

 

5

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 

6

Відрізок. Довжина відрізка

 

 

7

Площина. Пряма. Промінь.

 

 

8

Розв’язування задач і вправ

 

 

9

Шкала. Координатний промінь

 

 

10

Розв’язування задач і вправ

 

 

11

Порівняння натуральних чисел

 

 

12

Розв’язування задач і вправ

 

 

13

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

14

Контрольна робота № 2 за темою: «Лічба, вимірювання і числа»

 

 

Тема №2 Додавання і віднімання натуральних чисел

15

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел.

 

 

16

Властивості додавання

 

 

17

Розв’язування задач і вправ

 

 

18

Віднімання натуральних чисел

 

 

19

Розв’язування задач і вправ

 

 

20

Числові і буквені вирази. Формули

 

 

21-22

Рівняння

 

 

23

Розв’язування задач і вправ

 

 

24

Кут та його градусна міра

 

 

25-26

Види кутів. Вимірювання кутів

 

 

27

Многокутники. Рівні фігури

 

 

28

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами

 

 

29

Розв’язування задач і вправ

 

 

30

Прямокутник. Квадрат. Периметр прямокутника і квадрата

 

 

31

Розв’язування задач і вправ

 

 

32

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

33

Контрольна робота № 3 за темою: «Додавання і віднімання натуральних чисел»

 

 

Тема №3 Множення і ділення натуральних чисел

34

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел та його властивості

 

 

35

Переставна властивість множення

 

 

36

Сполучна і розподільна властивості множення

 

 

37

Розв’язування задач і вправ

 

 

38

Ділення натуральних чисел

 

 

39

Розв’язування задач і вправ

 

 

40

Ділення з остачею

 

 

41

Розв’язування задач і вправ

 

 

42

Розв’язування задач і вправ

 

 

43

Степінь числа

 

 

44

Розв’язування задач і вправ

 

 

45

Розв’язування задач і вправ

 

 

46

Контрольна робота № 4 за темою: «Множення і ділення натуральних чисел»

 

 

Тема № 4 Геометричні фігури

47

Аналіз контрольної роботи. Квадрат і куб натурального числа

 

 

48

Розв’язування задач і вправ

 

 

49

Площа прямокутника і квадрата

 

 

50

Розв’язування задач і вправ

 

 

51

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 

52

Розв’язування задач і вправ

 

 

53-54

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 

55-56

Розв’язування задач і вправ

 

 

57

Розв’язування задач і вправ

 

 

58-59

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

60

Розв’язування задач і вправ

 

 

51

Узагальнення і систематизація знань

 

 

62

Контрольна робота № 5 за темою: «Геометричні фігури»

 

 

63-64

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Тема №5 Звичайні дроби

65

Звичайні дроби.

 

 

66

Розв’язування задач і вправ

 

 

67

Правильні й неправильні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

68

Розв’язування задач і вправ

 

 

69

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

70

Розв’язування задач і вправ

 

 

71

Мішані числа. Розв’язування задач і вправ

 

 

72

Розв’язування задач і вправ

 

 

73

Розв’язування задач і вправ

 

 

74

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

75

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

 

76

Розв’язування задач і вправ

 

 

77

Розв’язування задач і вправ

 

 

78

Узагальнення і систематизація знань

 

 

80

Контрольна робота № 6 за темою: «Звичайні дроби»

 

 

Тема №6 Десяткові дроби

81

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

 

 

82

Десятковий дріб.

 

 

83

Запис десяткових дробів

 

 

84

Розв’язування задач і вправ

 

 

85

Порівняння десяткових дробів

 

 

86

Розв’язування задач і вправ

 

 

87

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

88

Округлення десяткових дробів

 

 

89

Розв’язування задач і вправ

 

 

90

Розв’язування задач і вправ

 

 

91

Розв’язування задач і вправ

 

 

92

Контрольна робота № 7 за темою: «Десяткові дроби»

 

 

Тема №7 Додавання і віднімання десяткових дробів

93

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

94

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

95

Розв’язування задач і вправ

 

 

96

Властивості додавання.

 

 

97

Розв’язування задач і вправ

 

 

98

Розв’язування задач і вправ

 

 

99

Розв’язування рівнянь

 

 

100

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

101

Розв’язування задач і вправ

 

 

102

Узагальнення і систематизація знань

 

 

103

Контрольна робота № 8 за темою: «Додавання та віднімання десяткових дробів»

 

 

Тема №8 Множення і ділення десяткових дробів

104

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

 

 

105

Розв’язування задач і вправ

 

 

106

Розв’язування задач і вправ

 

 

107

Розв’язування задач і вправ

 

 

108

Розв’язування задач і вправ

 

 

109

Розв’язування задач і вправ

 

 

110

Ділення десяткових дробів

 

 

111

Розв’язування задач і вправ

 

 

112

Розв’язування задач і вправ

 

 

113

Розв’язування задач і вправ

 

 

114

Розв’язування задач і вправ

 

 

115

Розв’язування задач і вправ

 

 

116

Контрольна робота № 9 за темою: «Множення та ділення десяткових дробів»

 

 

Тема №9 Середнє арифметичне. Відсотки

117

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

 

 

118

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 

119

Розв’язування задач і вправ

 

 

120

Розв’язування задач і вправ

 

 

121

Відсотки. Знаходження відсотків від числа

 

 

122

Розв’язування задач і вправ

 

 

123

Розв’язування задач і вправ

 

 

124

Знаходження числа за його відсотком

 

 

125

Розв’язування задач і вправ

 

 

126

Розв’язування задач і вправ

 

 

127

Розв’язування задач і вправ

 

 

128

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

129

Контрольна робота № 10 за темою: «Десяткові дроби. Відсотки»

 

 

Тема №10 Повторення і систематизація навчального матеріалу

130

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

 

 

131

Лічба, вимірювання і числа

 

 

132

Дії першого ступеня з натуральними числами

 

 

133

Степінь натурального числа з натуральним показником.

 

 

134

Площі та об’єми фігур

 

 

135

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

 

136

Десяткові дроби та дії з ними

 

 

137

Підсумкова контрольна робота за рік №11

 

 

138

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

 

 

139

Розв’язування вправ

 

 

140

Підсумковий урок

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
9 вересня
Переглядів
357
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку