Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування з німецькоїмови(ІІ-а іноземна мова, ІІ рік навчання)

Про матеріал

Календарне планування з німецької мови для учнів 6 класу (ІІ-га іноземна мова, другий рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

Перегляд файлу

Комунальна установа

«Корецький районний методичний кабінет»

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне-тематичне  планування

з німецької мови

для учнів 6 класу

(ІІ-га іноземна мова,

другий рік навчання)

 

 

 

 

 

Підготувала: Бойко Г.С.,

вчитель німецької мови,

спеціаліст

 «вищої

кваліфікаційної категорії»

 

 

 

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування  з німецької мови  для учнів 6 класу (ІІ-га іноземна мова, другий рік навчання) складене відповідно  навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах  із поглибленим вивченням іноземних мов та у  загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

З/п

Дата

Сфера

Спілку

вання

Тематика ситуативного мовлення

Лексич

ний інвентар

Граматич

ний

інвентар

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадян

ська

Відпові

да

льність

Здоровя і безпека

Підприєм

ливість  та фінансова грамот

ність

1.

 

Особис

тісна

Я, моя родина, мої друзі.

Повторення букв алфавіту.

Теперішній час.

Повторення.

 

Розподіл обов’яз

ків між членами родини.

Дотримання особис

тої гігієни.

 

2.

 

 

Професії. Назви професій.

Звук h у німецькій мові

 

Простий минулий час.

 

Перспекти

ви свого професій

ного  росту

 

 

3.

 

 

Професії  моїх батьків.

 

Звуки ch sch

Простий минулий час

 

 

 

 Обізнаність  щодо фінансових можливос

тей   сучасних професій.

4.

 

 

Професії батьків моїх друзів.

Звуки ch sch tsch sh

Простий минулий час

 

 

 

Обізнаність  щодо фінансових можливос

тей   сучасних професій

5.

 

 

Уподобання батьків.

Довгі та короткі голосні

 

Складний минулий час.

 

Сімейне хобі..

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя.

 

6.

 

 

Вид діяльності..

Звуки ei eu ie

Складний минулий час.

 

 

 

 

7.

 

 

Конкурс-захист проекту «Моя омріяна професія.».

 

Складний минулий час

 

 

 

 

8.

 

 

Відпочинок і дозвілля.

Звуки ei eu ie

Модальні дієслова

Необхідні

сть прибиран

ня  за собою під час  відпочин

ку.

 

 

 

9.

 

 

Види відпочинку та дозвілля.

 

Модальні дієслова

 

 

Безпечні та небезпечні ситуації під час  активного відпочин

ку.

 

10.

 

 

Вільний час.

 

Дієслова з відокрем

люваними префіксами

 

 

 

 

11.

 

 

Спорт..

 

Дієслова з не відокрем

люваними префіксами.

 

Визначає  власні  спортивні уподобання  та потреби.

 

 

12.

 

 

Види спорту.

 

Prateritum von haben sein

 

 

Дає поради щодо  техніки безпеки  під час  спортив

них занять та змагань.

 

13.

 

 

Як я проводжу свій вільний час?

 

Prateritum von haben sein

 

 

 

 

14.

 

 

Конкурс на кращу розповідь  про вільний час.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

Людина.

 

Особові займенники  у Давальному відмінку

 

 

 

 

16.17.

 

 

Частини тіла людини.

Повторення  алфавіту

Особові займенники  у Знахідному  відмінку

 

 

Дотримання особис

тої гігієни.

 

18.

 

 

Частини тіла людини..

Повторення  алфавіту

Субстантивовані іменники  у давальному відмінку

 

 

Дотримання особис

тої гігієни

Купівля одягу відповідно до сімейного бюджету.

19.

 

 

Опис частин тіла свого друга/подруги.

Довгі та короткі

голосні

 

 

 

 

 

20.

 

 

Я-хворий..

Довгі та короткі

голосні

Прикметник .

 

 

Дає поради щодо  правил  поведінки під час епідемій.

 

21.

 

 

Відвідування лікаря

Довгі та короткі

голосні

Ступені порівняння прикметників.

 

 

 

 

22.

 

 

Лікарські засоби.

Звуки та букви мови

Ступені порівняння прикметників

 

 

 

 

23.

 

 

Природа.

 

Ступені порівняння прикметників

Розглядає природу як цілісну систему.

 

 Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

24.

 

 

Природні явища.

Звуки та букви мови

 

 

 

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

25.

 

 

Погода..

 

Прийменники у давальному відмінку.

 

 

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

26.

 

 

Погода  навесні та влітку

Звуки та букви мови

Прийменники у давальному відмінку

 

 

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

 

27.

 

 

 Погода восени та взимку

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

Як я проводжу свій вільний час у різні пори року?.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

Конкурс на кращу розповідь про улюблену пору року.

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за І-й семестр.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Контроль  аудіювання. Міні-твір.

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

Контроль письма. Диктант  з граматичним завданням.

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

Контроль  говоріння. Усне монологічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

35.

 

Публіч

на

Свята  і традиції.

 

Речення зі сполучни

ками  aber oder denn

 

 

 

 

36.

 

 

Свята і традиції в Україні.

 

Речення зі сполучни

ками  aber oder denn

 

Порівняння свят в Україні та Німеччині

 

 

37.

 

 

Основні  свята в Україні.

 

Речення зі сполучни

ками  aber oder denn

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Україні.

 

 

38.

 

 

Основні  свята в Україні

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 Улюблене свято моєї родини.

 

 

 

Обговорен

ня  важливості відзначення державних свят  в Німеччині.

 

 

40.

 

 

Свята і традиції в Німеччині

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

41.

 

 

Основні  свята в Німеччині

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

42.

 

 

Конкурс на кращу розповідь  про  улюблене свято.

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

43.

 

 

Київ-столиця України.

 

Ordinalsatze

 

Порівняння Києва з  іншими європейськими країнами.

 

 

44.

 

 

Визначні місця Києва.. Памятки культури та архітектури.

 

 

 

Повідомлення про пам’ятки культури.

Правила безпеки  пересування  містом.

 

45.

 

 

Визначні місця Києва.. Освітні навчальні заклади  Києва.

 

 

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

46.

 

 

Загальні відомості про Берлін. Берлін-столиця Німеччини...

 

Ordinalsatze

 

ПорівнянняБерліна з  іншими оєвропейсь

кими країнами..

 

 

47.

 

 

Визначні місця Берліна.. Памятки культури та архітектури.

 

 

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

48.

 

 

Визначні місця Берліна. Освітні навчальні заклади  Києва.

 

Ordinalsatze

 

Складання  правил поведінки  під час екскурсій

 

 

49.

 

 

Засоби пересування містом.

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

Моя  подорож до Києва.

 

 

 

Правила поведінки у оєвропейсь

ких столицях.

 

 

51.

 

 

Узагальнення  та систематизація вивченого матеріалу з теми.

 

 

 

 

 

 

52.

 

Освітня.

Шкільне життя.

 

 

 

Участь у житті школи/кла

су.

 

 

53.

 

 

Навчальні предмети.

 

 

 

Демонструє  розуміння працювати в команді.

 

 

54.

 

 

Класна кімната.

 

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

Розклад уроків.

 

 

 

 

Правила поведінки на уроці.

 

 

56.

 

 

Мій розклад уроків на тиждень.

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

Час.

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

На уроці іноземної мови.

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

Я вивчаю іноземні мови.

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

Захист проекту «Моя школа».

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

Повторення  вивченого матеріалу за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

Контроль  аудіювання. Евристична бесіда.

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

Контроль письма. Диктант  з лексичним завданням.

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

Контроль  говоріння. Усне діалогічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

67

 

 

Диспут «Що я знаю про Європу».

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

Диспут «Чи подобається мені вивчати німецьку мову?».

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Німецька мова (для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови) 6 клас (Горбач Л.В., Трінька Г.Ю.)
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
1248
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку