Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування занять з розвитку мовлення для дітей із ЗПР, 4 клас

Про матеріал

Зміст роботи з розвитку мовлення, який реалізує вчитель початкових класів.

Перегляд файлу

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення»

для третіх класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

Автори: Омельченко І.М., Федорович Л.О.

 

І СЕМЕСТР – 3 ГОД НА ТИЖДЕНЬ –  60   год

ІІ СЕМЕСТР - 1 ГОД НА ТИЖДЕНЬ – 71    год

Всього за рік –    131        год

 

№з/п

Прим.

Тема заняття

Дата

Прим.

МОДУЛЬ І.

СЛУХАННЯ-АУДІЮВАННЯ (ПРОВІДНИЙ АНАЛІЗАТОР: СЛУХОВИЙ)

1,2,3

 

Розвиток слухового сприймання.

 

 

4,5

 

Розвиток мовленнєвої уваги та

пам’яті.

 

 

6,7

 

Удосконалення умінь виконувати на

слух сприйнятті інструкції учителя.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця). Розуміє прослуханий текст різних стилів, жанрів і типів, які містять не тільки прості речення. Переказує текст. Виявляє своє ставлення до дійових осіб, їхніх вчинків. Розуміє та виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.

 

 

 

 

МОДУЛЬ ІІ.

ГОВОРІННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ І СЛУХОВИЙ)

8,9

 

Розвиток психічних процесів .

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця

Виконує вправи спрямовані на розвиток сприймання, уваги, пам'яті, мислення.

10,11

 

Активізація кінестетичних,

мовнорухових та мовнослухових

механізмів мовлення .

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує вправи спрямовані на розвиток механізмів усного мовлення.

12,13

 

Вдосконалення уміння чути, називати

приголосні та голосні звуки й

показувати відповідні букви та

здійснювати роботу з ними .

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє умінням самостійно визначати та називати приголосні та голосні звуки, букви.

14,15

 

Вдосконалення умінь роботи з словом

та навичок суфіксального та

префіксального словотворення

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє уміннями та навичками самостійної роботи з словом (словозміна, словотворення).

16,17

 

Вдосконалення уміння визначати в

тексті речення і його складові.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє умінням самостійної роботи з реченням.

18,19

 

Вдосконалення розуміння поняття

«текст», його основних ознак та

здійснення роботи з текстом

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє поняттям «текст» (практично).

20,21

 

Вдосконалення уміння здійснювати

роботу з деформованим текстом

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє умінням здійснювати роботу з деформованим текстом.

22,23

 

Вдосконалення уміння визначати в тексті його тему та основну думку

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє умінням самостійно визначати в тексті його тему та основну думку.

24,25

 

Вдосконалення уміння визначати

заголовок за текстом

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє умінням самостійно визначати заголовок.

26,27

 

Вдосконалення уміння ділити текст на

частини та здійснювати роботу з

текстом

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Послуговується навичкою поділу тексту на частини.

28,29

 

Вдосконалення уміння складати план

розповіді на задану тему

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє умінням самостійно складати план розповіді.

30,31

 

Вдосконалення уміння переказувати

текст

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє умінням самостійного переказу тексту.

32,33

 

Вдосконалення уміння складання

розповіді-опису, оповідання, міркування.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє уміннями самостійного складання розповіді-опису, оповідання, міркування.

34,35

 

Вдосконалення уміння складання

розповіді за серією картинок, за

сюжетною картиною.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє уміннями самостійного складання розповіді за картинами

36,37,

38,39

 

Вдосконалення уміння складати

розповіді на задану тему та

здійснювати роботу з текстом.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє уміннями самостійного складання розповіді на задану тему.

МОДУЛЬ ІІІ.

ЧИТАННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: ЗОРОВИЙ, СЛУХОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ)

40,41

 

Розвиток уміння практичного

оволодіння реченнями різних видів.

 

 

 

42,43

 

Уточнення поняття «речення» та

аналіз структури речень

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує вправи спрямовані на розвиток аналізу структури речення.

44,45

 

Розвиток навичок правильної вимови

голосних і приголосних звуків різних

за акустичними, вимовними ознаками.

 

 

 

46,47

 

Формування здатності виділяти звуки

із складів і слів та здійснювати

простий складовий аналіз і синтез

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує вправи спрямовані нарозвиток складового аналізу та синтезу.

48,49

 

Розвиток практичного оволодіння

простими та складними формами

фонематичного аналізу та синтезу

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує вправи спрямовані на розвиток простого та складного фонематичного аналізу та синтезу.

50,51

 

Розвиток уміння практичного

оволодіння правильною вимовою

змішуваних голосних і приголосних

звуків різних за акустичними та

вимовними ознаками.

 

 

52,53

 

Формування здатності виділяти звуки

із складів та слів на основі

слуховимовних уявлень

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує вправи з упізнавання і виділення голосних і приголосних звуків на тлі складу.

54,55

 

Розвиток практичного оволодіння

диференціацією змішуваних голосних і приголосних звуків серед окремих

звуків, у складах, словах реченнях і

зв'язному мовленні.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи з диференціації змішуваних голосних і приголосних звуків.

56,57,

 

Розвиток практичного оволодіння

диференціацією дзвінких і глухих

приголосних у складах, словах

реченнях і зв'язному мовленні

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи з диференціації дзвінких і глухих приголосних звуків.

 

58,59,60

 

Розвиток практичного оволодіння

диференціацією твердих і м'яких

приголосних у складах, словах

реченнях і зв'язному мовленні.

 

 

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками фонематичного аналізу та

синтезу звуків у складах, словах.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи з диференціації твердих і м'яких приголосних звуків.

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками читання складів, слів,

речень із дзвінкими, глухими,

твердими та м'якими приголосними

звуками.

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи спрямовані на розвиток читання з дзвінкими, глухими, твердими та м'якими приголосними звуками.

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками словозміни іменників,

прикметників, дієслів

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи з словозміни іменників, прикметників, дієслів.

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками словотворення іменників,

прикметників, дієслів

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи спрямовані на розвиток словотворення іменників, прикметників, дієслів

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками складання простих і

складних видів речення

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи зі складання різних видів речення.

 

 

Розвиток оволодіння навичками

роботи зі складом, словом, реченням

та закріплення поняття «склад»,

«слово», «речення»

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Послуговується навичкою роботи зі складом, словом, реченням.

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками читання складів, слів,

речень, тексту

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи спрямовані на розвиток читання складів, слів, речень, тексту.

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками розуміння синтаксичних

зв'язків між словами у тексті, речень у

тексті

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує різні вправи зі словами у реченні, з реченнями в тексті.

 

 

Розвиток практичного оволодіння

підбором слів-синонімів, слів-

антонімів до прочитаного слова та

пояснення його значення

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Володіє навичкою підбору слів-синонімів, слів-антонімів до прочитаного слова та пояснює його значення.

 

 

Розвиток зорового гнозису різними

засобами

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Послуговується зоровим гнозисом у процесі упізнавання зображень.

 

 

Розвиток зорової пам'яті

різноманітними вправами та іграми

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Запам'ятовує фігури, цифри, букви.

 

 

Розвиток орієнтування у лівій-правій

сторонах тіла

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує правильно різні дії правою чи лівою рукою.

 

 

Розвиток орієнтування у просторових

співвідношеннях

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує правильно різні дії пов’язані з просторовими співвідношеннями

між предметами і зображеннями.

 

 

Розвиток сприймання зорового образу

букв із різноманітними вправами

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця ).

Виконує правильно різні вправи з орієнтування у графічно схожих зображеннях і буквах.

 

 

Розвиток сприймання слухового

образу звуків

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Послуговується звуко-буквенним аналізом і синтезом складів і слів.

 

 

Розвиток зорового гнозису

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Послуговується зоровом гнозисом і пам’ятю у процесі читання.

 

 

Розвиток і встановлення зв’язків,

асоціацій між зоровим образом букви

і слуховимовним образом звуків і

букв

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Встановлює зв’язки між звуками та буквами.

 

 

Розвиток практичного оволодіння

навичками читання букв, різних

складів, 1, 2, 3-ох складових слів,

простих і складних речень, текстів

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Виконує правильно різні вправи з читання букв, складів, слів, речень, текстів.

МОДУЛЬ ІV. ПИСЬМО

(ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: РУКОМОТОРНИЙ, ЗОРОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ, СЛУХОВИЙ)

 

 

Розвиток фонематичного сприймання

голосних і приголосних звуків

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Виконує правильно вправи з простого і складного звуко- буквенного аналізу та синтезу слів

 

 

Розвиток слухової і вимовної

диференціації голосних та

приголосних звуків

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Диференціює голосні та приголосні звуки.

 

 

Розвиток навички співвідношення акустико-артикуляційного образу

голосних і приголосних звуків і букв

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Співвідносить голосні та приголосні змішувані звуки та букви.

 

 

Розвиток навички правильної вимови голосних і приголосних звуків

 

 

Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи (учень /учениця).

Правильно вимовляє голосні та приголосні змішувані звуки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення навички

монологічного мовлення, складання

оповідань різних видів з наступним

переказом тексту та їх записом

 

 

МОДУЛЬ V. СПІЛКУВАННЯ

 

 

Культура ввічливого спілкування. Вивчення найпростіших формул

мовленнєвого етикету вітання.

 

 

 

 

Ознайомлення з дотриманням правил етикету в громадських місцях.

 

 

 

 

 

Спілкування як взаємодія (децентровані дії). Формування установки на

взаємодію та доброзичливе ставлення до однокласників.

.

 

 

 

 

 

Співвіднесення

характеристик або ознак предметів з особливостями погляду спостерігача,

координація різних просторових позицій. Розуміння можливості різних позицій і

точок зору (подолання егоцентризму), орієнтація на позиції інших людей,

відмінні від власної.

 

 

 

 

Розуміння можливості різних підстав для оцінки одного і того ж предмета, розуміння відносності оцінок або підходів до вибору.

 

 

 

 

Врахування різних думок і вміння висловлювати та обґрунтовувати власну

думку. Облік різних потреб та інтересів.

 

 

 

 

 

Спілкування як співпраця. Розвиток вміння слухати та розуміти партнера,

планувати й злагоджено виконувати спільну діяльність, розподіляти ролі,

взаємно контролювати дії один одного і вміти домовлятися. Формування вміння

колективного обговорення завдань. Адаптація до соціальної ролі учня.

 

 

 

 

 

Спілкування як рефлексія. Розвиток соморефлексії, рефлексії іншого та

рефлексії різних соціально-комунікативних ситуацій.

 

 

 

 

Спілкування у просторі культури. Парасоціальне спілкування з

медіаперсонажем (з анімаційного серіалу чи мультфільму)

 

 

 

 

Спілкування у просторі природи. Етичні бесіди, діалоги та полілологи про доброзичливе ставлення до тварин і рослин. Усвідомлене ставлення, ідентифікація та емпатія з тваринами, рослинами.

 

 

 

 

Спілкування у просторі персоналізованого «Я». Формування позитивного образу Я: «соціального Я», «внутрішнього Я» та «соціокультурного Я».

 

 

 

 

Час спілкування. Розуміння причин і прогноз учинків Іншого.

 

 

 

 

 

Цінності спілкування. Присвоєння соціокультурних та морально-етичних

цінностей. Ознайомлення дітей із термінальними цінностями, які не можна

обґрунтувати іншими, більш загальними або більш важливими цінностями.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 13
Оцінки та відгуки
 1. Ващук Юлія
  Доброго дня. Хочу уточнити, це планування для четвертого класу, чи третього? по тематиці, ніби для четвертого, а в заголовку пише , що для третього.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Trot Olena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кулик Наталія
  Чи не могли б ви поділитися календарно-тематичним плануванням з розвитку мовлення для дітей із ЗПР для 2 класу? Я не фахівець, але години викладати нікому.Дуже важко скласти календарні.Буду дуже вдячна Моя електронна адреса:culik.nata2016@gmail.com
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кичан Марійка
  добрий день) чи не могли б ви поділитися календарним плануванням з розвитку слухового сприймання та формування фонеми для дітей 2 класу))))буду дуже вдячна) моя електронна адреса kychanmaria9@gmail.com
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 5. . Вікторія
  Дуже гарно дякую. Дуже знадобилось.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Пономаренко Виктория
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Шило Ірина Миколаївна
  Чи не могли б ви поділитися календарно-тематичним плануванням з розвитку мовлення для дітей із ЗПР для 2 класу? Я не фахівець, але години викладати нікому.Дуже важко скласти календарні.Буду дуже вдячна Моя електронна адреса: irene.1979@ukr.net
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Шило Ірина Миколаївна
  Чи не могли б ви поділитися календарно-тематичним плануванням з розвитку мовлення для дітей із ЗПР для 2 класу? Я не фахівець, але години викладати нікому.Дуже важко скласти календарні.Буду дуже вдячна Моя електронна адреса: irene.1979@ukr.net
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Руденко Ирина
  Цікава розробка
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Смолен Александр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Вірченко Інна Олександрівна
  добрий вечір))) у вас випадково не має календарного планування з розвитку мовлення 2 клас для розумово відсталих дітей? буду дуже вдячна. моя пошта: innaoleh1995@gmail.com
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Чулак Любов Йосипівна
  В заголовку пише: "4клас", а в опису: "за програмою 3-го класу". Де помилка?
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  3.0
 13. Яровая Татьяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 10 відгуків