12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Конспект уроку інформатики для 7-го класу на тему: «Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Типи даних. Об’єкти електронної таблиці, їх властивості»

Про матеріал

Мета уроку:

Формування ключових компетентностей:

вміння вчитися – розуміти мету навчальної діяльності, уміння виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв'язно висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого матеріалу підручника; здоров'язбережувальна – знати правила безпечної роботи з комп'ютером, вчитись безпечно поводитися в комп'ютерному класі; формувати режим роботи;

Формування предметної компетентності:

ознайомити з поняттями електронна таблиця та табличний процесор; розглянути призначення табличного процесора; ознайомити із середовищем табличного процесора; розвивати логічне мислення, тренувати пам'ять та увагу, сприяти розвитку пізнавального інтересу; виховувати старанність та відповідальність; формувати і підтримувати прагнення учнів до відкриття нового.

Перегляд файлу

Тема уроку:

«Таблиці, електронні таблиці.   Табличний процесор, його призначення.  Типи даних. Об’єкти електронної таблиці, їх властивості»

Мета уроку: 

Формування ключових компетентностей:

 вміння вчитися – розуміти мету  навчальної діяльності, уміння виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; загальнокультурна – дотримуватися норм мовленєвої культури, зв’язно висловлюватися в контексті  змісту самостійно опрацьованого матеріалу підручника;  здоров’язбережувальна – знати правила безпечної роботи з комп’ютером, вчитись  безпечно поводитися в комп’ютерному класі; формувати режим роботи; 

Формування предметної компетентності: 

 ознайомити з поняттями електронна таблиця та табличний процесор; розглянути призначення  табличного процесора; ознайомити із середовищем табличного процесора;  розвивати логічне мислення, тренувати пам’ять та увагу, сприяти розвитку  пізнавального інтересу; виховувати старанність та відповідальність; формувати і  підтримувати прагнення учнів до відкриття нового. 

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: комп’ютери класу, презентація, інтерактивні QR-картки для учнів.

Основні терміни та поняття: таблиця, електронна таблиця , комірка, адреса, діапазон, книга, аркуш.

 

Хід уроку

Основні етапи уроків та їх вміст

 

Методичні зауваги

І. Організаційний момент.

Добрий день, діти.  Сьогодні 22 січня ми відзначаємо державне свято День соборності України , тому незважаючи  на те, що на вулиці  холодно,  у мене на душі тепло і радісно, тому що я бачу перед собою хороших , добрих діток, я впевнена, що об’єднавши наші зусилля спільно ми з вами досягнемо успіху. Та для цього мені необхідно зрозуміти, з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок.  Для цього я роздаю вам  аркуші паперу на яких намальовано два обличчя, на яких  відсутній рот. Потрібно намалювати рот ( сум, радість, смуток і тд. ) на першому обличчі. Почну я, а ви продовжите.

Сподіваюся, що посмішка не зникне з вашого обличчя до кінця уроку, а в кого незадоволене обличчя, зможе підняти свій настрій . Отож розпочнемо…

Емоційне налаштування класу

 

 

 

Психологічна розминка «Намалюй свій настрій»

 

ІІ. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності

Актуалізація опорних знань і вмінь учнів по темі Офіс

Щоб перейти до вивчення нового матеріалу ми повинні пригадати:

Як називається програма для опрацювання текстів:

(Ворд)

Яка основна відмінність між програмою Офіс Ворд та Блокнотом

Коли і для  чого найчастіше використовують Блокнот?

Яку ще програму із пакету Майрософт Офіс  ми з  вами вивчали?

 

 

 

 

 

 

 

 

Бліц-опитування

Мотивація навчальної діяльності

На дошці слайд із зображенням  різноманітних таблиць.

Діти, що ви бачите на даних зображеннях? (учні висловлюють припущення).

А чим відрізняється  третя таблиця від перших двох?

2

3. Як ви їх створювали, за допомогою яких програмних засобів?

4. Можемо ми зараз за допомогою наших знань створити таки статті?

5. Як ви думаєте, про що йтиметься сьогодні на уроці?

 Дійсно, є великий клас документів у вигляді таблиць, у яких, на відміну від таблиць, створених текстовим редактором Word, проводяться різноманітні обчислення над вмістом комірок.

Це - відомості на заробітну плату, табелі робочого часу, інвентаризаційні описи, квартальні звіти, складський облік матеріалів тощо.

Отож, сьогодні  ми розпочинаємо вивчення дуже важливого розділу інформатики «Табличний процесор», ще одну програму офісного пакету,  а протягом наступних 5 уроків ознайомимося з поняттям ЕТ. Хочу зауважити, що до даного розділу ми з вами будемо звертатися ще у 8 та 9 класах, тож дуже важливо саме зараз на початку вивчення теми освоїти даний навчальний матеріал.

ІІІ. Оголошення  теми та завдань уроку

Запишіть сьогоднішнє число класна робота

Отож, сьогодні на уроці ми будемо вивчати тему:

 «Таблиці, електронні таблиці.   Табличний процесор, його призначення.  Типи даних. Об’єкти електронної таблиці, їх властивості»

Девізом нашого уроку я обрала слова видатного ірландського драматурга Бернарда Шоу « Єдиний шлях, що веде до знань – діяльність». Я дуже сподіваюся ,  що наша  з вами спільна діяльність на даному уроці приведе нас із вами до вершини знань.

 

На уроці ви дізнаєтеся:

 • Яке основне призначення електронних таблиць
 • Які програми використовують для опрацювання електронних таблиць?
 • З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора
 • Властивості об’єктів електронних таблиць

 

Згадайте найперше призначення комп'ютера, яке походить від англійського слова computer (обчислювач). Необхідність обробки числових даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових да­них, що підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, можуть бути подані у вигляді таблиць.

Скажіть будь-ласка, що таке таблиця, для чого вона потрібна?

(відповіді учнів)

А що тоді є електронною таблицею?

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Електронна таблиця (ЕТ) – це файл-документ, в якому в закодованому вигляді містяться таблиці, які крім даних можуть містити формули автоматичного розрахунку результатів.

Відповідно повинна бути програма для роботи з такими таблицями. Такі програми існують . Їх називають табличними процесорами.

Особливістю електронних таблиць є автоматизація обчислень: при зміні даних, що містяться в ній, автоматично оновлюються і результа­ти, які одержуються за відповідними формулами, що використовують ці дані. Крім того, в електронних таблицях можна швидко знаходити необхідні дані за заданими критеріями, будувати діаграми для наочно­го подання даних тощо…

Для подальшого  вивчення нового матеріалу ми з вами об’єднаємося у три групи:

1)Перша група ознайомиться з інтерфейсом вікна програми Ексель і визначите чим відрізняються ця програма від Ворда (Підручник ст. 85)

2)Друга група назве основні об’єкти ТП та їх властивості (Підручник ст.89)

3) Третя група  назве осн.можливості ЕТ

(підручник ст.84)

Діти виконують завдання і розповідають

Молодці!

 

V. Засвоєння нових знань, умінь та навичок

А тепер практична демонстрація основних елементів та режимівТП

Демонстрація роботи за програмою Microsoft Excel

План демонстрації

1.     Запуск програми

2.     Огляд вікна

3.     Клітинка

4.     Адреса клітинки

5.     Діапазон клітинок

6.     Книга, аркуш , робота з аркушами

 

 

Прийом «Асоціації»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зауваги щодо важливості даного разділу у вивченні курсу інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток уміння планувати та коригувати свою роботу

 

 

 

Прийом

 «Мозковий штурм»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах

(робота з підручником)

 

 

 

 

 

 

Метод «Демонстраційний приклад»

VI. Закріплення знань учнів

(Практична робота учнів за комп’ютерами)

Інструктаж з техніки безпеки

Якщо за комп’ютером хочеш працювати,

Мусиш правила безпеки всі згадати.

Ти з комп’ютером поводься обережно,

Це річ надто вже чутлива, хоч і величезна.

Тільки щось не так натис,

І комп’ютер вже завис.

Про Клавіатуру  дбай,

І монітор свій зберігай,

Не тикай в нього олівці,

 І не гойдайся на стільці.

Практичне завдання:

Робота у парах за комп’ютерами (запуск табличного процесора різними способами, виконання завдань за вказівкою вчителя)

 

 

 

 

Хвилинка для жарту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота у парах

Практична робота

 

 

VII. Підсумок уроку та рефлексія.

А чи знаєте ви, що…

 Перший табличний процесор, який одержав назву VisiCalc (англ. Visible Calculator - наочний калькулятор), створили 1979 року студент Гарвардського університету (США) Ден Бріклін і його товариш - програміст Боб Френкстон.

Перша версія табличного процесора Excel з'явилася 1985 року для комп’ютера Apple.

А ще серед усіх програм  Microsoft  Excel  є найуспішнішою!!!!!!!!!!!!!!!!

 

А зараз ми пограємо у гру, тест-опитування з питань, які ми з вами розглянули протягом уроку, перевіримо вашу уважність

У вас є QR-картки  які містять букви  А,Б,С,Д . На дошці ви бачите питання і варіанти правильної відповіді . ви повинні показати мені картки з правильним варіантом відповіді поверненим вліво – до вікна, я сканую картки , і ви всі бачите вірні відповіді ваші чи ні .

Спробуємо…

(Робота з QR-картками)

     Повернемося до початку нашого уроку до слів Бернарда Шоу « Єдиний шлях, що веде до знань – діяльність». Діти, а чи допомогла вам діяльність, активність на уроці  досягти певних знань?

Наш урок підійшов до кінця й хочу довідатися, який зараз у вас настрій. Для цього вам потрібно на листочках , де ви малювали настрій першому смайлу намалювати його іншому. Чи змінився ваш настрій на краще, чому…  

 

 

Хвилинка-цікавинка

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-гра Plickers

(тести)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Намалюй свій настрій»

VIII. Домашнє завдання.

Обов'язкова частина

1.Прочитати § 4.1. , вивчити основні поняття та терміни

2.Відповісти на питання до параграфа.

Творче завдання. Вправа 10 підручника . Відповідь у письмовій формі  надіслати у  Messenger  на  сторінку вчителя у Facebook

 

ІХ. Оцінювання учнів

 

 

Особистісно-орієнтована технологія (диференціація домашнього завдання)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чуйко Валентина Леонідівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 січня 2018
Переглядів
2549
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку