7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Конспект уроку-узагальнення з фізики "Робота і енергія " 7 клас

Про матеріал
Урок-узагальнення з фізики "Робота і енергія ". У формі гри. Проводився як відкритий в рамках атестації.
Перегляд файлу

ЗАДАЧІ ДЛЯ РОБОТИ НА УРОЦІ

1. «Механічна робота»

1С) Визначте роботу яку виконують під час переміщення тіла на 120см, прикладаючи зусилля 40Н.

 

2Д) Щосекунди насос подає 20л води на висоту 10м. Яка робота виконується насосом за 1 год? (Густина води 1000кг/м3)

 

3В) Яка робота виконується під час піднімання гранітної брили об’ємом 2м3 на висоту 12м? Чому буде рівна робота по підніманню цієї плити на таку ж висоту у воді? (Густина граніту 2700 кг/м3, води 1000кг/м3)

_________________________________________________________________________

2. «Потужність»

1С) При підніманні санок на гору було виконано роботу 800Дж за хв . Обчисліть розвинену потужність.

 

2Д) Вчені порахували, що кит, плаваючи зі швидкістю 27км/год, розвиває потужність 150кВт.Визначте силу опору води рухові кита.

 

3В) Скільки потрібно часу щоб насос потужністю 50кВт відкачав з шахти глибиною 150м, 200м3 води? (Густина води 1000кг/м3)

_________________________________________________________________________________________

3. «Механічна енергія»

1С) Швидкість тіла масою 4 кг на ділянці шляху зросла з 2 до 8 м/с. Знайдіть на скільки зросла кінетична енергія тіла.

 

2Д) На якій висоті потенціальна енергія стального куба з стороною 50см рівна 9,75кДж? (Густина сталі 7800кг/м3)

 

3В) Розтягнута на 4мм пружина має потенціальну енергію 0,02Дж. Яку енергію матиме ця пружина при розтязі на 4см?

____________________________________________________________________________

4. «Закон збереження енергії в механіці».

1С) При підготовці дитячого пістолету до пострілу пружину жорсткістю 1,8кН/м стиснули на 3см. Яку швидкість матиме куля масою 0,045кг при горизонтальному пострілі?

 

2В )Камінь кинули вертикально вгору з швидкістю 10м/с. На якій висоті кінетична енергія каменя вдвічі більша його потенціальної енергії.

_________________________________________________________________________

5. «Коефіцієнт корисної дії механізму»(Експериментальна задача)

Використовуючи запропоноване приладдя визначити ККД похилої площини

_________________________________________________________________________________________

6. «Золоте правило механіки» (Експериментальна задача)

Користуючись рухомим блоком довести на практиці справедливість «золотого правила механіки»

 

Перегляд файлу

Робота. Енергія

Клас 7

Відкритий урок

Тема уроку:  «Узагальнюючий урок з теми «Робота та енергія»

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розвязування задач та коригування знань

Компетенції учнів на уроці: уміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, з інформаційних і комунікаційних технологій, здоров'язберігаюча.

Цілі уроку:

дидактична: повторити, закріпити, узагальнити матеріал з теми, формувати навички та вміння застосовувати знання під час розв’язування задач;

розвиваюча: формувати інтерес до практичного застосування знань під час розв’язування задач; розвивати вміння, навички та сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес; стимулювати розвиток ініціативи, кмітливості;

виховна: пробуджувати інтерес до вивчення фізики.

Обладнання та наочність:

 • картки із задачами, які розвязуються на уроці;
 • таблиці-схеми:
 1.                     «Механічна робота»
 2.                     «Потужність»
 3.                     «Механічна енергія»
 4.                     «Потенціальна енергія»
 5.                     «Кінетична енергія»
 6.                     «Закон збереження і перетворення енергії»
 7.                     «Золоте правило механіки»
 8.                     «Коефіцієнт корисної дії»
 • прилади: штатив, важіль, блок, похила площина, динамометр, тягарці, деревяний брусок.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент:

Вчитель : Вітаю вас усіх на нашому уроці. Ми закінчили вивчення теми «Робота та енергія». Сьогодні ми повторимо, узагальнимо і систематизуємо набуті знання та підготуємося до контрольної роботи.

Які ви ставите собі завдання на урок????

(відповіді учнів)

На уроці ви зможете виявити крім набутих знань кмітливість і винахідливість, уміння працювати самостійно, та колективно.

 Епіграфом уроку є слова Теодора Рузвельта :

«Найголовніша формула успіху - знання та вміння  мислити»

Я бажаю вам усім бути успішними, як на сьогоднішньому уроці, так і в житті, а основа цього знання і уміння мислити.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

Отже, час перевірити наскільки гарно ви засвоїли теоретичний матеріал. Зараз інтерактивне експрес опитування «Так чи ні?». «Слова «так» і «ні» дуже короткі Але потребують певних роздумів» Ці слова належать Піфагорові.

Вам пропонується кілька тверджень. Якщо твердження вірне слід сказати «так» якщо це не так – «ні». Під час відповіді на запитання, необхідно давати не тільки саму відповідь, а й пояснення до неї. Починаємо!

1. Кінетична енергія вимірюється в Джоулях. (Так)

2. ККД механізму не може дорівнювати 100%. (Так)

3. Робота сили тертя завжди додатна. (Ні)

4. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла залежить від маси тіла та висоти, на якій воно перебуває відносно нульового рівня. (Так)

5. Прості механізми дають виграш в роботі. (Ні)

6. Потужність – фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи. (Так)

7. Кінетична енергія не залежить від маси тіла. (Ні)

8. Тіла, що можуть виконувати роботу, мають енергію. (Так)

9. Одиниця потужності в СІ – одержала свою назву на честь англійського вченого Джеймса Джоуля. (Ні)

10. Суму потенціальної та кінетичної енергії називають повною механічною енергією тіла. (Так)

11. У системі тіл, які взаємодіють тільки одні з одними і тільки силами пружності й силами тяжіння, повна механічна енергія не змінюється. (Так)

12. У скільки разів простий механізм дає виграш у силі у стільки ж і у відстані.(Ні)

Молодці, ви добре впоралися із завданням!

ІІІ. Застосування опорних знань:

III.1Вправа «Асоціативний кущ».

Учні складають на дошці, асоціативні кущі на теми:

1 «Механічна робота»

 1. Формула :
 2. Одиниця вимірювання:

 

2 «Потужність»

 1. Формули: ;
 2. Одиниця вимірювання:

3 «Механічна енергія»

 1. Види механічної енергії, формули, одиниці.

Потенціальна енергія – енергія взаємодії - ; ;

Кінетична енергія – енергія руху - ;

Повна енергія Еповкп ; [Епов]=1Дж;

 

4 «Коефіцієнт корисної дії механізму»

 1. Формули: ; ;

 

 1. Одиниця вимірювання: ;

 

5 «Закон збереження енергії в механіці. Золоте правило механіки»

Закон збереження і перетворення енергії.

Еповкп=const;  Ек1п1 = Ек2п2=…

Сформулюйте «Золоте правило механіки»;

A1=A2; F1l1= F2l2

 

III.2 Співвідношення між одиницями:

Учні встановлюють співвідношення між дольними, кратними та несистемними одиницями вимірювання фізичних величин:

1 мН = 0,001 Н=10-3Н;

1 см=0,01 м=10-2м;

1 кДж = 1000 Дж = 103 Дж;

1 МВт =1000000Вт= 10 6 Вт;

1год=60хв=3600с

ІV. Застосування навичок і вмінь до розв’язування задач

Готуються відповідні картки з диференційованими завданнями. При виході до дошки учень може обрати рівень складності задачі.

1 «Механічна робота»

1С) Визначте роботу яку виконують під час переміщення тіла на 120см, прикладаючи зусилля 40Н.

 

2Д) Щосекунди насос подає 20л води на висоту 10м. Яка робота виконується насосом за 1 год? (Густина води 1000кг/м3)

 

3В) Яка робота виконується під час піднімання гранітної брили об’ємом 2м3 на висоту 12м? Чому буде рівна робота по підніманню цієї плити на таку ж висоту у воді? (Густина граніту 2700 кг/м3, води 1000кг/м3)

 

2 «Потужність»

1С) При підніманні санок на гору було виконано роботу 800Дж за хв . Обчисліть розвинену потужність.

2Д) Вчені порахували, що кит, плаваючи зі швидкістю 27км/год, розвиває потужність 150кВт.Визначте силу опору води рухові кита.

3В) Скільки потрібно часу щоб насос потужністю 50кВт відкачав з шахти глибиною 150м, 200м3 води? (Густина води 1000кг/м3)

 

3 «Механічна енергія»

1С) Швидкість тіла масою 4 кг на ділянці шляху зросла з 2 до 8 м/с. Знайдіть на скільки зросла кінетична енергія тіла.

2Д) На якій висоті потенціальна енергія стального куба з стороною 50см рівна 9,75кДж?

3В) Розтягнута на 4мм пружина має потенціальну енергію 0,02Дж. Яку енергію матиме ця пружина при розтязі на 4см?

 

4 «Закон збереження енергії в механіці».

1С) При підготовці дитячого пістолету до пострілу пружину жорсткістю 1,8кН/м стиснули на 3см. Яку швидкість матиме куля масою 0,045кг при горизонтальному пострілі?

2В )Камінь кинули вертикально вгору з швидкістю 10м/с. На якій висоті кінетична енергія каменя вдвічі більша його потенціальної енергії.

 

5 «Коефіцієнт корисної дії механізму»(Експериментальна задача)

Використовуючи запропоноване приладдя визначити ККД похилої площини

 

6. «Золоте правило механіки» (Експериментальна задача)

Користуючись рухомим блоком довести на практиці справедливість «золотого правила механіки» (довжина мотузки вдвічі більша, ніж висота підйому тіла.)

 

V. Підведення підсумків уроку

(на  одному слайді  всі «Асоціативні кущі» створені учнями. Повторення)

Вправа «Незакінчене речення.»

Сьогодні на уроці ми...

1) повторювали відповідали на запитання вікторини «Так. Ні»;

2) переводили в СІ;

3); розв’язували задачі на обчислення

4) розв’язували експериментальні задачі

Рефлексія Вправа «Мікрофон»

1. Чи досягли очікуваних результатів?

2. Чи вдалося відчути себе успішним на уроці?

3. Над якими навичками і вміннями потрібно ще працювати.

 

Оцінювання

 

VІ. Д/з.

Домашнє завдання:

Повторити § 30-36 теорет. матеріал

Розв’язати. Задачі, що лишились не розв’язані  з картки.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Робота та енергія»Узагальнюючий урок_ клас_._.20_р

Номер слайду 2

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язування задач та коригування знань.22.02.20192

Номер слайду 3

Які завдання Ви ставите собі перед уроком?22.02.20193

Номер слайду 4

«Найголовніша формула успіху - знання та вміння мислити»Теодор Рузвельт22.02.20194

Номер слайду 5

Експрес опитування «Так чи ні?»1. Кінетична енергія вимірюється в Джоулях. 2. ККД механізму не може дорівнювати 100%. 3. Робота сили тертя завжди додатна. 4. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла залежить від маси тіла та висоти, на якій воно перебуває відносно нульового рівня. 5. Прості механізми дають виграш в роботі. 6. Потужність – фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи. 7. Кінетична енергія не залежить від маси тіла. 8. Тіла, що можуть виконувати роботу, мають енергію. 9. Одиниця потужності в СІ – одержала свою назву на честь англійського вченого Джеймса Джоуля. 10. Суму потенціальної та кінетичної енергії називають повною механічною енергією тіла. 11. У системі тіл, які взаємодіють тільки одні з одними і тільки силами пружності й силами тяжіння, повна механічна енергія не змінюється. 12. У скільки разів простий механізм дає виграш у силі у стільки ж і у відстані.22.02.20195

Номер слайду 6

22.02.20196

Номер слайду 7

Асоціативний кущ22.02.20197

Номер слайду 8

Встановіть співвідношення1 м. Н =1 см =1 к. Дж =1 МВт =1год =0,001 Н=10-3 Н;0,01м =10-2м;1000 Дж = 103 Дж;1000000 Вт = 10 6 Вт;60хв = 3600с22.02.20198

Номер слайду 9

Картка №1 «Механічна робота»1 С) Визначте роботу яку виконують під час переміщення тіла на 120см, прикладаючи зусилля 40 Н.2 Д) Щосекунди насос подає 20л води на висоту 10м. Яка робота виконується насосом за 1 год? (Густина води 1000кг/м3) 3 В) Яка робота виконується під час піднімання гранітної брили об’ємом 2м3 на висоту 12м? Чому буде рівна робота по підніманню цієї плити на таку ж висоту у воді? (Густина граніту 2700 кг/м3, води 1000кг/м3)22.02.20199

Номер слайду 10

Картка №2 «Потужність»1 С) При підніманні санок на гору було виконано роботу 800 Дж за хв . Обчисліть розвинену потужність.2 Д) Вчені порахували, що кит, плаваючи зі швидкістю 27км/год, розвиває потужність 150к. Вт. Визначте силу опору води рухові кита.3 В) Скільки потрібно часу щоб насос потужністю 50к. Вт відкачав з шахти глибиною 150м, 200м3 води? (Густина води 1000кг/м3)22.02.201910

Номер слайду 11

Картка №3 «Механічна енергія»1 С) Швидкість тіла масою 4 кг на ділянці шляху зросла з 2 до 8 м/с. Знайдіть на скільки зросла кінетична енергія тіла.2 Д) На якій висоті потенціальна енергія стального куба з стороною 50см рівна 9,75к. Дж? (Густина сталі 7800кг/м3)3 В) Розтягнута на 4мм пружина має потенціальну енергію 0,02 Дж. Яку енергію матиме ця пружина якщо її розтягнути на 4см?22.02.201911

Номер слайду 12

Картка №4 «Закон збереження енергії в механіці».1 С) При підготовці дитячого пістолету до пострілу пружину жорсткістю 1,8к. Н/м стиснули на 3см. Яку швидкість матиме куля масою 0,045кг при горизонтальному пострілі?2 В) Камінь кинули вертикально вгору з швидкістю 10м/с. На якій висоті кінетична енергія каменя вдвічі більша його потенціальної енергії.22.02.201912

Номер слайду 13

Експерементальне завдання «Визначення ККД похилої площини».22.02.201913hl

Номер слайду 14

«Золоте правило механіки» на прикладі рухомого блока22.02.201914 Експерементальне завдання

Номер слайду 15

22.02.201915

Номер слайду 16

Сьогодні на уроці ми...1) повторювали теоретичний матеріал;2) переводили величини в СІ;3) розв’язували задачі на обчислення4) розв’язували експериментальні задачі Як на Вашу думку1. Ви досягли очікуваних результатів?2. Чи вдалося відчути себе успішним на уроці?3. Над якими навичками і вміннями потрібно ще працювати.22.02.201916

Номер слайду 17

Домашнє завдання: Повторити § 26-32 теоретичний матеріал. Розв’язати: задачі, що лишились не розв’язані з карток.22.02.201917

Перегляд файлу

Механічна робота

 

Перегляд файлу

Потужність

 

Перегляд файлу

Механічна енергія

Еповкп

[Е]=1Дж

Перегляд файлу

Коефіцієнт корисної дії

;

  

 

;

Перегляд файлу

Закон збереження енергії. Золоте правило механіки

Еповкп =const;  Ек1п1= Ек2п2=

A1=A2;

F1l1= F2l2

zip
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
958
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку