5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Конспект уроку з теми: "Інструктаж з техніки безпеки. Практична робота №7 «Введення та виведення даних. Робота зі змінними»"

Про матеріал
Конспект уроку з теми: "Інструктаж з техніки безпеки. Практична робота №7 «Введення та виведення даних. Робота зі змінними»"
Перегляд файлу

Інструктаж з техніки безпеки. Практична робота №7 «Введення та виведення даних. Робота зі змінними»

Мета:

 • продовжити вивчати  середовище  виконання алгоритму; удосконалити вміння учнів розв’язувати задачі на обчислення;
 • виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо, виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу;
 • розвивати пізнавальний інтерес, навики роботи з середовищем  виконання алгоритму; алгоритмічнемислення, пам'ять, уважність.

Тип уроку: практична робота.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація знань. Тестова самостійна робота


 1. Які з операцій відносять до арифметичних:
  1. +, - *, /
  2. <, >, =
  3. порівняння, об’єднання
 2. Два арифметичні вирази, з‘єднанні символами відношення- це…
  1. прості логічні вирази
  2. складені логічні вирази
  3. складні логічні вирази
 3. Логічні вирази, до яких застосовуються логічні операції і (and), або (or), не (not) – це…
  1. прості логічні вирази
  2. складені логічні вирази
  3. складні логічні вирази
 4. Величина, яка може набуватидеякихзначень (числових або текстових) – це…
  1. змінна
  2. стала
  3. константа
 5. Змінна, область дії якої поширюється на всіхвиконавців
  1. Локальна змінна
  2. Глобальна змінна
 6. Програми, що складаються з простих команд (операторів) – це…
  1. програми, що використовують умови при своєму виконанні
  2. лінійні програми
  3. циклічні програми
 7. Дійсні числа записуються у вигляді десяткового дробу, розділеного між собою
  1. комою
  2. крапкою
  3. нижнім підкресленням
 8. Алгоритмопрацювання даних, записанийспеціальноюмовою та призначений для виконання –
  1. Лінійна програма
  2. Комп’ютерна програма
  3. Мова програмування
 9. Розрізняють наступні базові структури алгоритмів (виберіть потрібні варіанти)
  1. слідування (лінійний алгоритм),
  2. складений алгоритм
  3. розгалуження
  4. цикли (повторення)
 10. Розгалуження – це…
  1. Фрагмент алгоритму, який містить команду перевірки умови
  2. Фрагмент алгоритму, усі команди якого обов’язково виконуються, причому кожна тільки по одному разу
  3. Жодна з команд не може бути виконана
 11. Речення, яке містить твердження про певний об’єкт – це…
  1. Висловлювання
  2. Алгоритм
  3. Цикл
 12. У якій групі команд у Scratchкоманди: повторити, завжди, якщо … то:
  1. Оператори
  2. Датчики
  3. Керувати

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань.

На сьогоднішньому уроці ми вдосконалимо вміння працювати з програмоюСкретч, складатимемо програми для комп'ютерного виконавця. Давайте пригадаємо з яких елементів складається програмне вікно. На інтерактивній дошці демонструємо програму. Обговорюємо усі елементи вікна.

IV. Повторення вивченого матеріалу

Виразскладається з операндів та знаківоперацій. Операндиможуть бути константами,змінними і функціями. Операціїподіляються на:

 • арифметичні: +, - *, / ;
 • порівняння:  <, >, =;
 • логічні: і, або, не;
 • текстові: порівняння, об’єднання;
 • обробкиподій.

Над числовимиданимиможнавиконуватиарифметичніоперації (додавання, віднімання, множення, ділення).Блоки команд відповіднихопераційзнаходяться в категоріїОператори. Операнди в арифметичнихвиразахз‘єднуються символами арифметичнихоперацій:

Вони вставляються в поля іншихблоків команд, наприклад, у поля блоків стеку:

https://lh6.googleusercontent.com/Q8N4f6AeVRPsIAH1SAg7EnYqCc0FFVzwQUj3PD42jSENv-JDot370pucVtIyGw9Wk4KeY4gyqKpTTyOHNqFQk6IXwG0MAyu_m5IorRNsQw_OA1ZHbjA=w874

Простілогічнівирази – це два арифметичнівирази, з‘єднанні символами відношення (порівняння).

Складеннілогічнівирази – цепростілогічнівирази, до якихзастосовуютьсялогічніоперації і (and), або (or), не (not).

 • Логічнаоперація і (and). Повертаєзначення «істинно», коли обидвавиразиістинні.
 • Логічнаоперація або (or). Повертаєзначення «істинно», коли хоча б один з виразівістинний.
 • Логічнаоперація не (not). Повертаєзначення «істинно», якщовиразхибний, та значення« хибно», якщовиразістинний.

V. Виконання практичної роботи

1) Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.

2) Інструктаж учителя.

3) Практична робота за комп’ютерами.

Завдання 1(3 бали) Створити проект у якому виконавець рудий кіт малює правильний трикутник та правильний шестикутник. Всі сторони фігури мають бути різного кольору.

Пов’язане зображення

Завдання 2(2 бали)Створіть проект, за допомогою якого обчислюється значення виразу (a*с +b)*с. Значення змінних уводяться з клавіатури.Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення: a=12, c=0.5, b=36.

Завдання 3 (2 бали)Визначте, який шлях пройшов турист за три дні, якщо за перший день він пройшов S1 км, за другий - S2, за третій -S3. ЗмінніS1, S2 таS3 вводяться з клавіатури. Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення: S1=7, S2=13 таS3=15.

Завдання 3* (4 бали) Мама дала сину певну суму грошей і попросила купити mкг борошна та х кг цукру. На гроші що залишились мама дозволила купити сину цукерки. Скільки цукерок купить син, якщо ціна цукерок f грн. за 1 кг, ціна цукру у грн. за кілограм, ціна борошна h грн. за кілограм.Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення:m=3, x=1.5, f=139, y=13, h=10.5.

Завдання 4(3 бали)Один оператор набрав на комп’ютері k сторінок тексту за n годин, інший p сторінок за t годин. Визначте скільки сторінок тексту набрали два оператори разом. (змінні k, n, t, p вводяться з клавіатури). Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення: k=20, n=3, t=4, p=32.

VI. Підсумок уроку. Узагальнення навчального матеріалу. Виставлення оцінок.

VIІ. Домашнє завдання. Скласти алгоритм побудови прямокутного рівнобедреного трикутника.


Виконання практичної роботи«Введення та виведення даних. Робота зі змінними»

 

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.
 • Практична робота за комп’ютерами.

Завдання 1 (3 бали) Створити проект у якому виконавець рудий кіт малює правильний трикутник та правильний шестикутник. Всі сторони фігури мають бути різного кольору.

Пов’язане зображення

Завдання 2(2 бали)Створіть проект, за допомогою якого обчислюється значення виразу (a*с +b)*с. Значення змінних уводяться з клавіатури. Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення: a=12, c=0.5, b=36.

Завдання 3 (2 бали) Визначте, який шлях пройшов турист за три дні, якщо за перший день він пройшов S1 км, за другий - S2, за третій - S3. Змінні S1, S2 таS3 вводяться з клавіатури. Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення: S1=7, S2=13 таS3=15.

Завдання 3* (4 бали) Мама дала сину певну суму грошей і попросила купити mкг борошна та х кг цукру. На гроші що залишились мама дозволила купити сину цукерки. Скільки цукерок купить син, якщо ціна цукерок f грн. за 1 кг, ціна цукру у грн. за кілограм, ціна борошна h грн. за кілограм. Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення:m=3, x=1.5, f=139, y=13, h=10.5.

Завдання 4(3 бали) Один оператор набрав на комп’ютері k сторінок тексту за n годин, інший p сторінок за t годин. Визначте скільки сторінок тексту набрали два оператори разом. (змінні k, n, t, p вводяться з клавіатури). Для перевірку коректного розв’язку задачі введіть такі значення: k=20, n=3, t=4, p=32.

 

 

docx
Додано
1 березня 2019
Переглядів
505
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку