Конспект уроку зі всесвітньої історії для 7-го класу з теми "Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Перші середньовічні держави».

Про матеріал

Здійснити узагальнення й тематичний контроль умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; удосконалювати наявні вміння й навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Перегляд файлу

Конспект уроку зі всесвітньої  історії  у  7 класі

 

Тема:  Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Перші середньовічні держави».

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; удосконалювати наявні вміння й навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: узагальнення і оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

 

Хід уроку

 

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Поясніть значення термінів і понять:     Середні віки, Велике переселення народів, варварське королівство, король, граф, «Салічна правда», майордом, бенефіцій, «Каролінгське відродження», Верденський договір, внутрішня колонізація, василевс, синкліт, «Звід громадянського права», грецький вогонь, іконоборство, іслам, мусульманин, хіджра, Омейяди та Аббасиди, халіф, емір, східна деспотія.

                              Дидактична гра «Віднови втрачене»

Правила гри. Учитель пропонує учням заповнити пропуски в реченнях. Гру можна проводити з усім класом або з окремими учнями, в усній або письмовій формі.

                                                   І варіант

1. Середньовіччя в історії Європи — це період, що тривав від середини ... ст. до кінця XV ст. (V ст.)

2. На кордонах Римської імперії напередодні Великого переселення народів жили три великі групи варварських племен: германці, ... і слов’яни. (Кельти)

3. 481 р. всіх франків об’єднав вождь на ім’я ... з роду Меровея. (Хлодвіг)

4. Після переселення Мухаммеда в Ясриб місто стало називатися «Містом пророка» або просто «Містом», арабською мовою .... (Медина)

5. Собор Святої Софії в Константинополі було збудовано за правління візантійського імператора .... (Юстиніана І)

6. Рух іконоборців у Візантії розпочався за правління імператора .... (Лева III Ісавра)

7. Карл Мартелл очолював франкське військо, яке 732 р. у битві під містом ... розгромило арабську кінноту. (Пуатьє)

8. 25 грудня ... р. в соборі Св. Петра в Римі Папа Лев III проголосив Карла Великого імператором. (800 р.)

 

                                                   II варіант

1. Початком Середньовіччя вважається ... р., коли припинила існування Західна Римська імперія. (476 р.)

2. Від переселення Мухаммеда в Ясриб, що відбулося в ... р., ведеться мусульманське літочислення. (622 р.)

3. Після смерті Мухаммеда першим халіфом було обрано ... . (Абу Бакра)

4. Імператора у Візантії грецькою мовою називали .... (Василевсом)

5. Нову королівську династію Каролінгів започаткував .... (Піпін Короткий)

6. За Верденським договором територію, яку називають західно-франкським королівством, отримав у володіння .... (Карл Лисий)

7. Найбільшими небезпеками для середньовічної європейської людини були голод, ... та хвороби. (Війни)

8. Внаслідок внутрішньої колонізації «Європа лісів» поступово перетворилася на «Європу ...». (Полів)

Складіть історичні портрети одного з діячів Середньовіччя

                План:

1. Походження, факти біографії.

2. Діяльність.

3. Особисті якості та риси характеру.

4. Ваше ставлення до діяча.

 

Перелік імен: Хлодвіг, Карл Мартелл, Карл Великий, Юстиніан І Великий, Лев III Ісавр, Олексій І Комнін, Мухаммед.

 

Робота з картою

1. Покажіть території Варварських королівств у VI ст.

2. Які території було приєднано до Франкського королівства за правління Хлодвіга?

3. Яке місто було столицею імперії Карла Великого?

4. Які території завоював Карл Великий?

5. Назвіть території, на які поширювалася влада візантійського імператора Юстиніана І Великого на кінець його правління.

6. Порівняйте територію Візантійської імперії у першій та другій половині XI ст. Назвіть території, втрачені візантійцями.

7. Які держави були створені хрестоносцями на території Візантії після Четвертого хрестового походу?

8. Які грецькі держави утворилися після катастрофи 1204 р.?

9. Які території увійшли до Арабського халіфату внаслідок завоювань перших халіфів?

10. Які території були завойовані за правління халіфів династії Омейядів?

11. Назвіть найбільші центри мусульманської культури.

 

Запитання і завдання

1. Визначте причини, зміст і наслідки Великого переселення народів.

2. Наведіть приклади:

1) досягнень франкської, візантійської та арабської культур;

2) взаємовпливу імперій і культур;

3) взаємодії людини і природи в Середні віки.

3. Охарактеризуйте значення ісламу для арабської й світової культури та історії.

4. Висловіть свою думку щодо внеску Франкської та Візантійської імперій, Арабського халіфату у світову духовну спадщину.

 

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Під час вивчення цього розділу ви познайомилися з новим навчальним предметом. Упродовж наступних уроків на вас чекає чимало цікавих відомостей про життя людства в період Середньовіччя.

 

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про варварське й римське суспільство на час завершення періоду історії Стародавнього світу.

 

 

 

Завдання 1 . Вставте пропущені слова або дати

 

 1. Середньовіччя в історії Європи — це період, що тривав від середини ... ст. до кінця XV ст.
 2.  481 р. всіх франків об’єднав вождь на ім’я ....... з роду Меровея.
 3. Після переселення Мухаммеда в Ясриб місто стало називатися «Містом пророка» або просто «Містом», арабською мовою ....
 4. Собор Святої Софії в Константинополі було збудовано за правління візантійського імператора .....
 5. Рух іконоборців у Візантії розпочався за правління імператора ....
 6.  25 грудня ……. р. в соборі Св. Петра в Римі Папа Лев III проголосив Карла Великого імператором.
 7. Початком Середньовіччя вважається ...... р., коли припинила існування Західна Римська імперія.
 8. Після смерті Мухаммеда першим халіфом було обрано ….... .
 9. Імператора у Візантії грецькою мовою називали ....
 10. Нову королівську династію Каролінгів започаткував ....
 11. За Верденським договором територію, яку називають західно-франкським королівством, отримав у володіння ....
 12. Найбільшими небезпеками для середньовічної європейської людини були голод, ….... та хвороби.

 

 

Завдання 2. Складіть історичні портрети одного з діячів Середньовіччя

                План:

1. Походження, факти біографії.

2. Діяльність.

3. Особисті якості та риси характеру.

4. Ваше ставлення до діяча.

 

Перелік імен: Хлодвіг, Карл Мартелл, Карл Великий, Юстиніан І Великий, Лев III Ісавр, Олексій І Комнін, Мухаммед.

 

docx
Додано
23 грудня 2017
Переглядів
9334
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку