18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Конторольні роботи з фізики для І,ІІ,ІІІ курсу профосвіти

Про матеріал
Збірник містить рівневі завдання з кожної теми курсу фізики 10 – 11 класів для поточного контролю навчальних досягнень. Мета даного збірника поглибити і систематизувати знання учнів. Розвивати вміння і навички, навчити застосовувати отриманні знання на практиці.
Перегляд файлу

ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 « НІКОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ

ДЛЯ І, ІІ, ІІІ КУРСУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 РІК

 

 

 

Розглянуто на засіданні Схвалено на засіданні 

методичної комісії педагогічної ради                                        

природничо – математичних                                                       протокол № 4 від 05.01.2018

дисциплін

протокол №5 від 28.12.2017

 

 

Анотація

Збірник містить рівневі  завдання з кожної теми курсу фізики 10 – 11 класів для поточного контролю навчальних досягнень. Мета даного збірника поглибити і систематизувати знання учнів. Розвивати вміння і навички, навчити застосовувати отриманні знання на практиці.

         Збірник розрахований на широке користування учнів і викладачів профосвіти, а також усіх, хто вивчає фізику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота «Кінематика» Контрольна робота з теми “Кінематика”

Варіант 1

1.   Як називається об'єкт, відносно якого розглядають рух інших об'єктів?

А)тверде тіло Б) початок В) тіло відліку Г) тіло малих Д) матеріальна

                     координат                             розмірів

точка                                                                                                         

2.   Рух матеріальної точки по колу з постійною за величиною швидкістю слід     вважати:

А) рівноприскореному рухом;      Б) рівномірним рухом;

В) рухом зі змінним прискоренням;   Г) рухом, при r

якомуa const ;

r

Д) рухом, при якому const .

 

3.   Яке з рівнянь описує рівномірний рух?

 

4.   Рух тіла задано рівнянням х = 3 - 4t + 2t2. Визначте числове значення початкової швидкості.  

А) -4 м/с            Б) -2 м/с        В) 2 м/с         Г) 3 м/с         Д) 4 м/с      

5.Період хвилинної стрілки дорівнює…

А) 30с            Б) 1хв        В) 30 хв      Г) 1 год         

6.                 Вагон рухається рівноприскореному з прискоренням -0,5 м / с2. Початкова швидкість вагона дорівнює 54 км / год. через скільки часу вагон зупиниться? Побудуйте графік залежності  швидкості від часу.

7.                 Вентилятор обертається з постійною швидкістю і за дві хвилини робить 2400 обертів. Визначте частоту обертання вентилятора, період обертання і лінійну швидкість точки, розташованої на краю ребра на відстані 10 см від осі обертання.

8.                 Пішохід перші два кілометри шляху пройшов зі швидкістю 8 км / год, наступні 4 км - зі швидкістю 4 км / год , а останні 2 км - зі швидкістю 2 км / год. Знайдіть середню швидкість руху пішохода.

 

Контрольна робота з теми “Кінематика”

Варіант 2

1.   Рівноприскорений рух матеріальної точки - це такий рух, при якому 

                  r                                     r

r Аr) a const Б) а =const       В) const    Г) const   Д)

a

 

2.   Дайте характеристику руху м'яча, кинутого під кутом до горизонту.

А) рівномірний   Б) криволінійний рівномірний

В) прямолінійний рівномірний

Г) прямолінійний рівноприскорений Д) криволінійний рівноприскорений

3.   Яке з рівнянь описує рівномірний рух?

4.   Рух тіла задано рівнянням х = 3 - 4t + 2t2. Визначте числове значення      прискорення.

А) -4 м/с2        Б) -2 м/с2          В) 2 м/с2         Г) 3 м/с2       Д) 4 м/с2         

5.   Період обертання спиці колеса збільшився в 3 рази. Чому дорівнює частота    обертання?

                      А) збільшилась в 3 рази            Б) зменшилась в 3 рази        

                      В) збільшилась в 9 раз            Г) зменшилась в 9 раз        

6.   З яким середнім прискоренням рухався автобус, якщо за час, що дорівнює 1 хв, показання швидкості на спідометрі змінилися від 18 до 

72 км / год? Побудуйте графік залежності швидкості від часу. 7. У скільки разів лінійна швидкість точки обода колеса радіусом 8 см більше лінійної швидкості точки, розташованої на 3 см ближче до осі обертання колеса?

8. У гонках по круговому треку велосипедист проїжджає перші 10 кіл з швидкістю 20 км / год, а потім п'ять кіл -з швидкістю 40 км / год. Визначте середні швидкості руху і переміщення велосипедиста.

 

Контрольна робота з теми “Кінематика”

Варіант 3

1 Які з названих нижче величин є скалярними? а) шлях і переміщення

б) маса і сила

в) швидкість і прискорення

г) шлях і маса

д) всі разом

2.   1. Матеріальна точка - це

а) тіло зневажливо малої маси;

б) геометрична точка, яка вказує положення тіла в просторі;

в) тіло дуже малих розмірів;

г) тіло, масою якого можна знехтувати в умовах даної задачі;

д) тіло, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі.

 

3.   Яке з рівнянь описує рівноприскорений рух?

 

4.   Рух тіла задано рівнянням х = 8 + t . Визначте числове значення     швидкості.  

А) 0,5 м/с      Б) 10,5 м/с       В) 20,5 м/с        Г) 30,5 м/с         Д)

80,5 м/с      

 

5. Тіло рухається рівномірно по колу в напрямку годинниковою стрілкою. Як спрямований вектор прискорення при такому русі?

А) 1            Б) 2      В) 3      Г) 4         

6.                 З яким прискоренням рухався автомобіль, якщо на шляху 1 км його швидкість зросла від 36 до 72 км / год?

7.                 Велосипедист їхав зі швидкістю 25,2 км / год. Скільки обертів вчинила колесо діаметром 70 см за 10 хв?

8.                 Поїзд пройшов першу половину шляху зі швидкістю 72 км/год, а другу половину шляху -  зі швидкістю 30 км/год. Визначте середню швидкість поїзда.

 

Контрольна робота з теми “Кінематика”

Варіант 4

1.Фізична величина, що має в системі СІ розмірність м / с2, називається:

          А) пройденим шляхом  Б) переміщенням       В) швидкістю

          Г) кутовий швидкість    Д) прискоренням

2.   Дайте характеристику руху м'яча, кинутого під кутом до горизонту. вільно падаючого з вікна. А) рівномірний   Б) криволінійний рівномірний

В) прямолінійний рівномірний

Г) прямолінійний рівноприскорений

Д) криволінійний рівноприскорений

3.   Яке з рівнянь описує рівномірний рух?

А) х = 6у -3 t2 Б) х = 3    В) х = 3 +3 t3     Г) х = 4 -3t Д) х = 6

-3 t2      

4. Рух тіла задано рівнянням х = 3 - 2t + t2. Визначте числове значення початкової швидкості.  

А) 2  м/с      Б) 3 м/с       В) -2 м/с        Г) -3 м/с         Д) 4 м/с      

5. Кулька рухається по колу радіусом r зі швидкістю v. Як зміниться доцентрове прискорення кульки, якщо його швидкість зменшити в 2 рази?

А) зменшиться в 2 рази     Б) збільшиться в 2 рази

В) зменшиться в 4 рази       Г) збільшиться в 4 рази 6. Трактор за перші 5 хв проїхав 600 м. Який шлях він пройде за 0,5 год, рухаючись з тією ж швидкістю?

 

7.Лінійна швидкість кінця хвилинної стрілки Кремлівських курантів дорівнює 6 мм / с. Визначте довжину хвилинної стрілки.

8. Поїзд пройшов першу половину часу зі швидкістю 72 км/год, а другу половину часу -  зі швидкістю 36 км/год. Визначте середню швидкість поїзда.

 

Контрольна робота з теми “Кінематика”

Варіант 5

1.   Як називається об'єкт, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати?

А)тверде тіло Б) початок В) тіло відліку Г) тіло малих Д) матеріальна

координат                             розмірів             точка

          

2.   Переміщенням матеріальної точки є:

А) вектор, який з'єднує початок координат і кінцеву точку шляху

Б) довжина траєкторії руху точки

В) вектор, що співпадає з напрямком швидкості руху

Г) вектор, що з'єднує початкову та кінцеву точку шляху Д) вектор, чисельно рівний пройденого точкою шляху.

 

3.   Яке з рівнянь описує рівноприскорений рух?

А) х = 6у -3 t2     Б) х = 3    В) х = 3 +3 t3     Г) х = 4 -3t     Д) х = 6

-3 t2

4.   Рух тіла задано рівнянням 3 - 2t + t2. Визначте числове значення прискорення.

А) 1 м/с2        Б) -2 м/с2          В) 2 м/с2         Г) 3м/с2       Д) 4 м/с2         

5.   Період хвилинної стрілки дорівнює…

А) 30с            Б) 1хв        В) 30 хв      Г) 1 год          6. Бігун біг 4 с з середньою швидкістю 10 м / с і 5 с - зі швидкістю 12 м / с. З якою середньою швидкістю він пробіг усю дистанцію?

 

7. Автомобіль рухається по заокругленню дороги, радіус якої дорівнює 20 м. Визначте швидкість автомобіля, якщо доцентрове прискорення дорівнює

5 м / с2.

8. Одну третину шляху тіло рухається зі швидкістю 36 км / год, а решту шляху рівний 300 м проходить за 60 с. Визначте середню швидкість руху тіла.

Контрольна робота «Основи динаміки» Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 1

1.  Чому при різкому збільшенні швидкості автобуса пасажири відхиляються назад, а при раптовій зупинці - вперед?

2.  Змагаючись у перетягуванні один одного, два хлопчика тягнуть мотузку в різні боки, прикладаючи до неї сили по 500 Н кожен. Розірветься мотузка, якщо вона витримує силу натягу лише 800 Н?

3.  Навіщо в ожеледицю тротуари посипають піском?  

4.  На лівій візку лежить кубик із заліза, на правій - з дерева. Між візками поміщена стисла за допомогою нитки пружина. Якщо нитка перепалити, то візки почнуть рухатися. Ліва візок придбала швидкість 4 см / с; права - 60

см / с. Маса який візки більше і у скільки разів?

5.  У бідон масою 1 кг налили 5 л гасу. Яку силу потрібно прикласти, щоб підняти бідон?

6.  Яку силу треба прикласти в горизонтальному напрямку до вагону масою 16 т, щоб зменшити його швидкість на 0,6 м / с за 10 с; за 1 с? Коефіцієнт тертя дорівнює 0,05.

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 2

1.  Назвіть сили, що діють на силомір, стислий рукою людини

2.  Яка зміна сталася в русі річкового трамвая, якщо пасажири раптом відхилилися управо? 

3.  Чи діє сила тяжіння між космонавтом і Землею, коли

космонавт, як кажуть, перебуває в стані невагомості? 

 

4.  Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на зайця і слона, якщо їх маси відповідно рівні: 6 кг, 4 т?

5.  Яку швидкість набуває тіло масою 3 кг під дією сили, яка дорівнює 9 Н, по закінчення 

    5 с?

 6. З якою силою притягується до центру Землі тіло масою m і, що знаходиться в глибокій шахті, якщо відстань від центру Землі до тіла одно г? Густина Землі вважайте всюди однаковою і рівною ρ.

 

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 3

1.  М'яч, що спокійно лежав на столі вагону при рівномірному русі поїзда, покотився вперед по напряму руху поїзда. Яка зміна сталася в русі поїзди?

2.  Назвіть сили, що діють на вантажі, зображені на малюнку. Вкажіть напрямок цих сил.

3.  Навіщо взимку задні колеса деяких вантажних автомобілів перев'язують ланцюгами? 

4.  Підвішена до стелі люстра діє на стелю силою 49 Н. Яка маса люстри?

5.  Судно буксирує три баржі, з'єднані послідовно одна за одною. Сила опору води для першої баржі 9000 Н, для другої 7000 Н, для третьої 6000 Н. Опір води для самого судна 11 кН. Визначте силу тяги, що розвивається судном при буксируванні цих барж, вважаючи, що баржі рухаються рівномірно.

6.  З якою швидкістю зможе їхати по горизонтальній площині мотоцикліст, описуючи дугу радіусом 83 м, якщо коефіцієнт тертя гуми про грунт дорівнює 0,4?

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 4

1.  Кожен з двох скляних кульок, що лежать на столі, не торкаючись один одного, взаємодіє зі столом. Взаємодіють вони між собою? 

 

2.  На початку підйому в ліфті висотного будинку людина відчуває, що його притискає до підлоги ліфта. Чи змінюються при цьому: а)

маса людини; б) сила тяжіння, що діє на             людини; в) вага людини?

3.  На малюнку показані способи насадження лопати на палицю (держак). Поясніть їх.  

4.  Яка сила тяжіння діє на кожну кулю, маса якого 2

5.  Поїзд масою 400 т рухається зі швидкістю 40 км / год і після гальмування зупиняється. Яка сила гальмування, якщо гальмівний шлях поїзда дорівнює

6.  Пасажирський ліфт, що піднімається з постійною швидкістю, на верхніх поверхах рухається рівносповільнено  з прискоренням  0,6 м / с2. Чому рівні вага пасажира масою 60 кг і сила тяжіння, що діє на нього при рівномірному підйомі; при гальмуванні?

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 5

1. Назвіть сили, зображені на малюнку  Перемалюйте його в зошит і позначте кожну силу відповідною буквою. 2. Навіщо деякі майстри змащують милом шуруп перед вгвинчуванням його в скріплюються деталі? (Мило служить мастилом і зменшує коефіцієнт тертя. В цьому випадку процес закручування шурупа

буде більш легким.)

3.    Навіщо велосипедист, наближаючись до підйому дороги, збільшує швидкість руху? 

4.    Визначте вагу кожної кулі.

5.    У скільки разів сила тяжіння між Місяцем і

Сонцем більше, ніж сила тяжіння між Місяцем і

Землею? Як пояснити, що Місяць є все ж

супутником Землі?

(rз = 3.84 ∙108; rс= 1,5∙108 м; m з = 6 ∙1024кг;   mс = 2 ∙1030кг)          

6.    На тіло діють дві сили в протилежних напрямках. З яким прискоренням може рухатися тіло, якщо відомо, що під дією однієї сили тіло за 5 з пройшло б шлях 100 м, а під дією іншої сили за 3 с - шлях, рівний 27 м?

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 6

1.  Чому дорівнює рівнодіюча двох сил, прикладених до тіла в точці А.

 

2.  Чому при поворотах машиніст, шофер, велосипедист знижують швидкість руху машини? 

3.  У скільки разів збільшиться сила взаємного тяжіння двох куль, якщо відстань між ними зменшити в 3 рази? 

4.  Тіло масою 2 кг, що рухається на схід, гальмує з постійною силою 10 Н, напрямки на захід. Чому дорівнює і куди направлено прискорення?

5.  Мотоцикліст їде по горизонтальному шляху. Яку найменшу швидкість він повинен розвинути, щоб з розгону зробити «мертву петлю» радіусом

10 м? (Тертям можна знехтувати.)

6. Кинутий вертикально вгору м'яч масою 100 г повернувся на Землю через 3 с. Визначте швидкість м'яча, силу тяжіння, що діє на м'яч, і висоту, на яку він піднявся.

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 7

1.  Для чого перед зльотом, а також посадкою літака пасажир зобов'язаний пристебнутися ременем безпеки? 

2.  Чому цеглини не скачуються вниз ? Яка сила утримує їх в стані спокою? Покажіть сили, що діють на цеглу 3. Пружинні ваги проградуйовані на екваторі. Які будуть свідчення цих вагів на полюсі?  

4.  Яку вагу має вода об'ємом 3 дм3?

5.  Коли чотири людини по70 кг сідають в автомобіль, пружина амортизатора автомобіля стискається на 2,5 см. Знайдіть жорсткість однієї пружини, якщо всього пружин - чотири.

6.  Обчисліть першу космічну  швидкість для Місяця. Радіус Місяця прийняти рівним 1770 км, прискорення вільного падіння на поверхні Місяця 1,6 м / с2.

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 8

1.    Навіщо повинен включатися на автомобілі заднє червоне світло, коли водій автомобіля натискає на гальмівну педаль? 

2.    На тіло вздовж однієї прямої діють дві сили 20 і 30 кН. Покажіть ці сили графічно для випадків, коли їх рівнодіюча дорівнює 10 і 50 кН.

3.    Навіщо в ожеледицю тротуари посипають піском?  

 

4.    На лівій візку лежить кубик із заліза, на правій - з дерева. Між візками поміщена стисла за допомогою нитки пружина. Якщо нитка перепалити, то візки почнуть рухатися. Ліва візок

придбала швидкість 4 см / с; права - 60 см / с. Чому дорівнює маса лівої візки, якщо маса правої візки дорівнює 50г?

5.    Поїзд масою 500 т, рушаючи з місця, через 25 з набрав швидкість 18 км / год. Визначте силу тяги.

6.    Відстань між центрами Землі і Місяця дорівнює 60 земним радіусів, а маса Місяця в 81 разів менше маси Землі. В якій точці прямої, що з'єднує їх центри, тіло буде притягатися до Землі і місяці з

однаковими силами?

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 9

1.  Чому краплі дощу при різкому струшуванні злітають з одягу? 

2.  Який кут складають напрямки сил тяжіння, що діють між літаком і Землею на Північному полюсі і літаком і

Землею під Санкт-Петербургом. (Місто

Санкт-Петербург знаходиться на широті 60 °.)  3. Кабіна ліфта при підйомі рухається спочатку прискорено,

Потім рівномірно, а перед зупинкою уповільнено. Яка сила натягу троса під час руху?

4.    Яка сила тяжіння діє на кожну кулю, маса якого 10кг.

5.    Визначте рівнодіюча трьох сил F1 = 8 Н, F2 = 4 Н і F3 = 5

Н, спрямованих так, як показано на малюнку 89. Який характер руху тіла М під дією цих сил?

6.    Яку швидкість повинен мати штучний супутник, щоб звертатися по круговій орбіті на висоті 900 км над поверхнею Землі? Який період його звернення?

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 10

1.                  Чому трактор, ведучи на буксирі автомашину, не повинен різко змінювати швидкість руху?

2.                  Брусок рухають управо. Куди спрямована сила тертя ковзання по відношенню до бруска; щодо поверхні,

по якій рухається брусок

3.                  На орбіті космічного корабля космонавт знаходиться в стані невагомості. Чи діє при цьому сила тяжіння на корабель; на космонавта?  

4.                  Обчисліть масу візки №2, якщо відомо, що після перепалювання нитки, що утримує

пружину, вони почали рухатися зі швидкостями, показаними на малюнку стрілками.

 

5.                  Поїзд масою 600 т рухається зі швидкістю 6 км / год і після гальмування зупиняється. Яка сила гальмування, якщо гальмівний шлях поїзда дорівнює 200 м?

6.                  На якій висоті над поверхнею Землі був запущений штучний супутник, якщо він       рухається зі швидкістю 7,1 км / с?

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 11

1.                  Вийшовши з води, собака струшується. Яке явище допомагає їй в цьому випадку звільнити шерсть від води? Відповідь поясніть.

2.                  Чи можуть два нерухомих спочатку тіла внаслідок взаємодії один з одним придбати однакові по числовому значенню швидкості? 3. Зобразіть графічно сили, що діють на кулю, що висить на нитці. 4. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на зайця і слона, якщо їх маси відповідно рівні: 6 кг, 4 т?

5.                  Вантаж підвішений до динамометру. Визначте силу тяжіння, діючу на вантаж, і обчисліть його масу.

6.                  Пасажирський ліфт, що піднімається з постійною швидкістю, на верхніх поверхах рухається рівносповільнено  з прискоренням 0,6 м / с2. Чому рівні вага пасажира масою 60 кг і сила тяжіння, що діє на нього при рівномірному підйомі; при гальмуванні?

 

 

Контрольна робота «Динаміка» 

 

Варіант 12

1.                  З літака скидають вантаж. Чи впаде він на землю під місцем кидання? Якщо ні, то куди зміститься щодо цього місця і чому?

2.                  Між якими двома з трьох куль  сила тяжіння найбільша.

3.                  Навіщо на шинах автомашин, колісних тракторів роблять глибокий рельєфний

малюнок (протектор)?  

4.                  Тіло масою 2 кг, що рухається на схід, гальмує з постійною силою 10 Н, напрямки на захід. Чому дорівнює і куди направлено прискорення?

 

5.                  Визначте, у скільки разів сила тяжіння, що діє на спортивний диск, більше сили тяжіння, що діє на футбольний м'яч.

6.                  Обчисліть першу космічну  швидкість для Місяця. Радіус Місяця прийняти рівним 1770 км, прискорення вільного падіння на поверхні Місяця 1,6 м / с2.

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 13

1. Наведіть приклади, коли інерція приносить користь і коли - шкоду. 2. Чи може камінь, що падає, ударити об перешкоду з силою, що перевищує його вагу? 

3.  Чи може маса якого-небудь тіла бути рівною нулю?

4.  Яка сила тяжіння діє на кожну кулю, маса якого 5 кг 

5.  Пружина довжиною 20 см розтягується силою 50Н. Знайдіть кінцеву довжину пружини, якщо жорсткість k = 1000Н / м.

6.  З якою силою притягується до центру Землі тіло масою m і, що знаходиться в глибокій шахті, якщо відстань від центру Землі до тіла одно г? Густина Землі вважайте всюди однаковою і рівною ρ.

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 14

1.Чому легше перестрибнути через рів з розбігу?

2.                  Чому сталева кулька добре відскакує пружності від каменю і погано відскакує від асфальту?

3.                  Чому після дощу небезпечно з'їжджати на автомобілі по ґрунтовій дорозі під ухил?  

4.                  Підвішена до стелі люстра діє на стелю з силою 49 Н. Яка маса люстри? 5. Під дією якої постійної сили, тіло масою 300 г , що раніше покоїлось протягом 5 з     пройде шлях 25 м?

6. Дерев'яний брусок масою 1 кг тягнуть рівномірно по горизонтальній дерев'яній  

дошці за допомогою пружини жорсткістю 100Н / м. Знайдіть подовження пружини, якщо 0,5.

 

Контрольна робота «Динаміка» 

Варіант 15

1.  Чому забороняється різко піднімати вантаж підйомним краном? 

2.  Чому дорівнює рівнодіюча трьох сил, прикладених до тілу в точці А.

 

3.  Чому автомобілю важко рушити з місця на обмерзлій вулиці?

 

4.  На лівій візку лежить кубик із заліза, на правій - з дерева. Між візками поміщена стисла за допомогою нитки пружина. Якщо нитка перепалити, то візки почнуть рухатися. Ліва візок

придбала швидкість 4 см / с; права - 60 см / с. Чому дорівнює маса лівої візки, якщо маса правої візки дорівнює 50г?

5.  Ліхтар масою 5 кг укріплений на підвісі (рис. 92). Визначте сили, що діють на брусок АВ і дріт СВ.

6.  Знайдіть масу сталевого бруска, рівномірно ковзає по горизонтальній поверхні під дією сілі 20 Н. Сила спрямована уздовж поверхні. Коефіцієнт тертя ковзання = 0,4.

 

Контрольна робота «Механічна робота і потужність.

Механічна енергія»

 

І варіант

1.Визначте значення роботи, якщо на санки висотою 3м підняли кілька низок макулатури загальною вагою 300Н.

2.                 Яструб, маса якого 0,4 кг, повітряним потоком піднято нат висоту 70м. Визначити роботу сили, яка підняла птицю.

3.                 Дві дівчинки, що мають різну масу, навипередки взбігали по сходах і піднялися на третій поверх будинку одночасно. Чи однакову  міцність розвивали при цьому? Відповідь обґрунтуйте.

4.                 На скільки збільшилася потенційна енергія хлопчика масою 48 кг, який піднявся по сходах свого будинку на висоту 10м.

5.                 Вдарившись об Землю м'яч підстрибує кілька разів. Чому при кожному наступному стрибку він підскакує на меншу висоту.

______________________________________________________

____________

Контрольна робота «Механічна робота і потужність.

Механічна енергія»

 

ІІ варіант

1.                 Визначте значення роботи, якщо макулатуру підвезли кт школі по шляху, який дорівнює 240 м, прикладаючи при цьому силу, що дорівнює в середньому 25Н.

2.                 Визначте роботу, зроблену при рівномірному підйомі тіла вагою 40Н на висоту 120 см.

3.                 Хто розвиває велику потужність: чоловік, який повільно піднімається по сходах  або спортсмен тієї ж маси, що здійснює стрибок з жердиною?

4.                 Десятикласниця на зріст 162 см підняла свій підручник фізики масою 315г на висоту 1,94 м над підлогою. Чому дорівнює потенційна енергія щодо підлоги?

5.                 З кою метою крихкі речі перед перевезенням упаковуют у солому або вату?

______________________________________________________

____________ Контрольна робота «Механічна робота і потужність. Механічна енергія» ІІІ варіант

1.                 На підлозі стоїть ящик масою 20 кг Яку роботу треба виконати, щоб підняти ящик на висоту кузова автомашини, рівну 1,5 м?

2.                 На поршень насоса діє сила 204 кН. Чому дорівнює робота за один хід поршня, якщо хід поршня дорівнює 40 см.

3.                 На завантажений автомобіль при тій же потужності двигуна і з тієї ж горизонтальній дорозі рухається повільніше не навантаженого. Чому?

4.                 Вантаж масою 2 кг, покладений на легку чашку пружинах побутових ваг, стискає пружину на 10 мм. Чого дорівнює потенціальна енергія стиснутої пружини?

5.                 По краях гоночних мототрас у місцях дуже крутих поворотів укладається пінопластові плити. Розтлумачте призначення та дію цих плит.

 

Контрольна робота «Механічна робота і потужність. Механічна енергія» ІV варіант

1.                 Використовуючи данні малюнка, визначте механічну роботу з переміщення бруска.

 

2.                 Кінь рівномірно везе воза зі швидкістю 0,8 м/с, докладаючи зусилля 400Н. Яка робота здійснюється при цьому за 1 годину. (Силу, прикладену конем до воза, вважати спрямованої вздовж переміщення воза.)

3.                 Два однакових за розміром і конструкції корабля розвивають різну потужносты. Чи з однаковою швидкістю будуть рухатися ці кораблі?

4.                 Десятикласниця на зріст 162 см підняла свій підручник фізики масою 315г на висоту 1,94 м над підлогою. Чому дорівнює потенційна енергія щодо верхівки дівчинки?

5.                 На змаганнях зі стрибків у воду спортсмен спочатку стрибає на дошку – трамплін, а потім вгору. Чому при цьому стрибок виходить більш високим?

Контрольна робота «Основні положення МКТ» Варіант № 1

1. Визначити молярну масу ацетону (С3Н6О). 2. Використовуючи малюнок напишіть рівняння для процесів 1-2.

3.  Яка кількість речовини вуглекислого газу, який містить 18-10   молекул?

4.  Газ при температурі 27 °С займає об'єм

V. До якої температури його слід

ізобарно охолодити, щоб об'єм  дорівнював 0,75 V?

5. При зварюванні автогеном використовують стиснений кисень. В балоні об'ємом 20 л знаходиться кисень при температурі27°С під тиском 107 Па. Визначити масу кисню в цьому балоні.

Варіант № 2

1.  На вулиці температура -23°С. Чому дорівнює ця температура за шкалою Кельвіна?

2.  нагрівається чи охолоджується повітря в циліндрі на протязі процесу 1-2?

3.  Скільки моль речовини міститься в 16 кг кисню О2?

4.  Яка середня кінетична енергія хаотичного поступального руху молекули вуглекислого газу при температурі 227°С?

5.  Визначити температуру водню в балоні місткістю 12л, якщо його маса 0,1 кг, а тиск 9,8∙106Па.

Варіант З 

1. Молярна маса речовини дорівнює 0,018 кг/ моль. Що це за речовина?

2.Графік якого процесу зображено на малюнку? Порівняйте параметри р, V,Т у стані 2 з параметрами у стані 1.

3.  Який об'єм займе газ при 77°С, якщо при 27°С його об'єм був 6 л?

4.  Чому дорівнює маса атома молібдену?.

5.  Який тиск чинить газ при температурі

27°С в посудині місткістю 2 л, якщо він складається із 1∙1022 молекул?

Контрольна робота «Взаємне перетворення рідин і газів. Тверді тіла» Варіант 1

1. Як зміниться абсолютна і відносна вологість повітря при його нагріванні? 2. Чому сталева, алюмінієва і срібла ложки, однакові за формою і розміром,      мають різну масу? 

3.                Відносна вологість повітря при 160С дорівнює 80%. Визначити       парціальний тиск повітря при цій температурі.

4.                Яка сила діє на лопать парової турбіни, площа перерізу якої становить     16 см2, якщо механічна напруга в лопаті дорівнює 25 кН/см2.

5.                До закріпленої одним кінцем дроту діаметром 2мм підвішений вантаж      масою 10кг. Знайти механічну напругу в дроті. 

__________________________________________________________________

 

Варіант 2

1.                Пароутворення при кипінні відбувається при постійній температурі, а      пароутворення при випарі - з пониженням температури. Чим це обумовлено?

2.                Деякі комахи, що потрапили під поверхню води, не можуть вибратися на      поверхню. Чому?

3.                Пі л дією сили 100 Н дротина довжиною 4 м і перерізом 2 ∙10-4 м2         видовжилась  на 1 мм. Визначити механічну напругу і відносне видовження     дротини.

4.                Різниця показів сухого і вологого термометрів психрометра становить  3°С.       Яка відносна вологість повітря при 20 °С?

5.                Латуниий дріт діаметром 0,8 мм має довжину 3,6 м. Під дією сили 25 Н     дріт видовжився на 2мм. Визначити модуль пружності для латуні. 

__________________________________________________________________


 

Варіант 3

1.   Чому собака в спеку висовує язик? 

2.   Чому в природі не існує кристалів кулястої форми? 

3.   Обчислити тиск насиченої водяної пари при температурі 27°С і        концентрації  молекул 4 ∙1022 м-3.

4.   Визначити механічну напругу і відносне видовження дротини довжиною     5 м і  площею поперечного перерізу 4∙10-4 м2 , якщо до неї прикладена сила     2∙ 104 Н  під дією якої вона видовжилась на 1 ∙ 10-3 м.

5.   Гас піднімаєтеся по капілярній трубці на висоту 20 мм. Знайти радіус      трубки  ( = 800 кг/ м3 ; G = 24∙10-3 Н\м, g = 9,8м/с2)

__________________________________________________________________

 

Варіант 4

1.   А в атмосфері пар насичений або ненасичений?

2.   Чому шовкова хустка не так добре витирає піт, як полотняний?

3.   Розрахувати висоту підняття води в капілярній трубці радіусом 1,5 мм  ( = 1∙103 кг/ м3 ; G = 72∙10-3 Н\м, g = 9,8м/с2)

4.   Стержень довжиною 0,12 м і площею поперечного перерізу 2 ∙106 м2 при      силі в 68,6 Н видовжився на 2,9∙10-3. Визначити механічну напругу і      відносне  видовження стержня.

5.   При температурі 150С відносна вологість повітря в кімнаті дорівнює 80%.      Який тиск водяної пари?

__________________________________________________________________

 

Варіант 5

1.   Чи може бути відносна вологість 0%?

2.   При зведенні будівель поверх цегляного фундаменту кладуть шар толя –     товстого паперу, просоченого кам'яною¬вугільною смолою. Без такого     прокладення приміщення легко може виявитися сирим. Чому?

3.   Плуг зчеплений із трактором К-700 стальною тягою. Допустима механічна      Напруга становить 2∙108 Па. Якою має бути площа поперечного перерізу      тяги, якщо опір ґрунту рухові плуга становить 5 ∙ 104 Н?

4.   Яка відносна вологість повітря в кімнаті при 18 °С, якщо парціальний тиск      1,71 кПа?

5.   Яку силу потрібно прикласти до кінців стальної дротини завдовжки 4 м і      поперечним перерізом 0,5 мм2, щоб видовжити їх на 2 мм ?

__________________________________________________________________

 

Варіант 6

1.   Чому запітнівають окуляри, коли людина з морозу входить до теплої     кімнати?

2.   Чому сталеві вироби, упаковані у вугільний порошок, не покриваються      іржею?

3.   Визначити відносну вологість повітря в кімнаті при 18°С, якщо точка роси      становить 10 °С.

4.   Обчислити напругу в дроті площею поперечного перерізу 1 мм2, що      виникає під дією сили 40 В.

5.   У повітрі об’ємом 60 м 3 є водяна пара масою 510 г. Температура повітря 

    19 °С. Визначити тиск водяної пари і відносну вологість повітря.

__________________________________________________________________

Варіант 7

1.   Як на вигляд відрізнити в лазні трубу з холодною водою від труби з     гарячою?

2.   Чому  важко на промокальній і не можна писати на промасленій?

3.   Визначити відносну вологість повітря в кімнаті при 20°С, якщо точка роси     становить 12°С.

4.   Обчислити напругу в дротині площею поперечного перелізу 1 см2, що виникає  під дією сили 50 Н.

5.   Визначити коефіцієнт поверхневого натягу бензину,якщо в трубці радіусом  1 ∙10-4 м висота його підняття дорівнює 6 см. Густина бензину 0,7 ∙103кг/м3.

__________________________________________________________________

 

Контрольна робота «Основи термодинаміки» Варіант 1 

1.                 При ізобарному нагріванні газу була виконана робота 270 Дж. Під яким      тиском знаходився газ, якщо при розширенні його об’єм збільшився на 

    3∙10-3 м ?

2.                 Обчислити внутрішню енергію 3 моль гелію при температурі 100 К. 3.Тепловий двигун отримує від нагрівника 8200 кДж теплоти і віддає холодильнику 6200 к Дж. Знайдіть ККД цього двигуна.

4.   У склянку налитий гарячий чай. Як здійснюється теплообмін між чаєм і      стінками склянки?

5.   Кількістю теплоти називають ту частину внутрішньої енергії, яку : 

А) тіло отримує від іншого тіла в процесі теплопередачі; 

Б) має тіло; 

В) тіло отримує або втрачає при теплопередачі;  Г) отримує тіло при здійсненні роботи.

_____________________________________________________________________

 

Контрольна робота «Основи термодинаміки» Варіант 2  

1.   Повітря знаходиться під тиском 10 Па і займає об’єм 0,6 м . Яка робота буде виконана при зменшенні його об’єму до 0.2м3 ?

2.   Скільки   треба спалити бензину, щоб виділилось 230 МДж теплоти?

3.   Пара поступає в турбіну при температурі 500 °С , а виходить при 30°С.       Вважаючи турбіну ідеальною тепловою машиною, обчисліть її ККД.

4.   У якому випадку процес теплообміну станеться швидше, якщо в гарячу воду       налити в холодну; у холодну воду налити гарячу тієї ж маси?

5.   Як називають кількість тепла, яке потрібне для нагрівання речовини масою     1 кг на 1°С? 

А) теплопередачею; 

Б) питомою теплоємністю цієї речовини;  В) зміною внутрішньої енергії.

_____________________________________________________________________

 

Контрольна робота «Основи термодинаміки» Варіант 3

1.   На скільки змінюється внутрішня енергія 200 г гелію при збільшенні      температури на 20 К?

2.   Знаходячись під тиском 3∙105 Па, повітря ізобарно розширилось і при цьому      була виконана робота 1,5 к Дж .Визначити на скільки збільшився об’єм      повітря.

3.   Кількість теплоти яку виділив нагрівник становить 5 ∙108 Дж. Кількість теплоти, яку забрав холодильник, становить 2∙108  Дж. Який ККД теплового      двигуна?

4.   Чому в ставках, лунках, озерах лід з'являється спочатку на поверхні? 

5.   Яка з вказаних фізичних величин не застосовується при обчисленні кількості      теплоти, що витрачається на нагрівання тіла?

Контрольна робота «Основи термодинаміки» Варіант 4 

1.   Обчислити зміну внутрішньої енергії 0,002 кг водню при зміні температури      на 100 К.

2.   Яку кількість теплоти треба надати 3 кг води, взятої при температурі 0°С      щоб нагріти її до 100 °С і повністю випарувати ?

3.   Температура нагрівника становить 227 °С, холодильника 27 °С. Який      максимально можливий ККД цього двигуна?

4.   Чому нагріті деталі охолоджують у воді швидше, ніж на повітрі? 

5.   У якому процесі зміна внутрішньої енергії системи дорівнює кількості      переданої теплоти?

А. в ізохорному

Б. в ізобарному

В. в ізотермічному

________________________________________________________________

 

Контрольна робота «Основи термодинаміки» Варіант 5 

1.   Обчисліть внутрішню енергію одноатомного газу з кількістю речовини     5 моль при температурі 27 °С.    

2.   Газ розширюючись ізобарно при тиску 5∙105 Па, виконав роботу 0,2 кДж.      Визначити на скільки змінився об’єм газу.

3.   Визначити ККД теплового двигуна, який отримує від нагрівника     18 МДж теплоти, а холодильнику віддає 7,2 МДж.

4.   Перш ніж налити в склянку окріп, в склянку опускають чайну ложку. 

    Поясніть, для чого це роблять.

5.   Порівняйте внутрішню енергію 1 кг води та 1 кг льоду за  температури  0 °С. 

                 А) однакова               Б) більша у води 

           В) більша в льоду    Г) дорівнює нулю

 

_________________________________________________________________

 

Контрольна робота «Основи термодинаміки» Варіант 6 

1.  Визначити кількість теплоти , яку необхідно витратити для випарювання      2,5 кг води, взятої при 100°С?

2.  Обчислити зміну внутрішньої енергії 10 моль одноатомного газу при зміні     температури на 100 К.

3.  Визначити ККД теплового двигуна, якщо температура нагрівника      1400С теплоти, а холодильника віддає 170С.

4.  В яких випадках кількість теплоти негативна?

5.  Кількість теплоти - кількісна характеристика зміни внутрішньої енергії       системи шляхом ...  А) здійснення роботи.

Б) передачі електроенергії.

В) здійснення роботи і теплообміну. Г) теплообміну.

__________________________________________________________________

 

Контрольна робота «Основи термодинаміки» Варіант 7

1.     Яку кількість теплоти потрібно надати льоду масою2кг,взятого при     температурі(-20°С) щоб його розплавити?

2.     Обчислити внутрішню енергію 0,016 кг кисню 02 при температурі 300 К. 3. У нагрівнику теплового двигуна виділилось 4∙105 Дж тепла. Який ККД      цього двигуна, якщо холодильнику віддано 2∙105  Дж тепла?

4.   Який ґрунт прогрівається сонцем швидше: вологий чи сухий? 

5.   Внутрішня енергію можна змінити:

А) можна змінити тільки шляхом теплопередачі.

Б) не можна змінити.

В) можна змінити тільки шляхом здійснення роботи.

Г) можна змінити шляхом здійснення роботи і теплопередачі.

_________________________________________________________

 

 

      

 

 

 


Електричне поле і струм

Варіант 1

1.   Яка фізична величина є силовою характеристикою електричного поля?

2.   Яка причина короткого замикання?

Середній рівень

3.                 Яку роботу потрібно виконати, щоб перемістити заряд 50нКл між двома      точками електричного поля з різницею потенціалів 1,6 кВ?

4.                 До джерела струму з ЕРС 8В і внутрішнім опором 3,2 Ом підключено      нагрівач з опором 4,8 Ом. Визначте силу струму в колі. Достатній рівень

5.                 Якої довжини потрібно взяти алюмінієву дротину площею поперечного      перерізу 0,1  мм2, щоб при напрузі 70 мВ сила струму в ній дорівнювала      5 мА ? Високий рівень

6.                 Плоский повітряний конденсатор , енергія якого 1,5 мкДж, заповнили діелектриком з діелектричною проникністю = 7. Якою стала енергія конденсатора? 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Електричне поле і струм

Варіант 2 Початковий рівень

1.                 Як зміниться електроємність повітряного конденсатора при зменшенні      відстані між пластинами удвічі. Відповідь обґрунтуйте. 

2.                 Напругу на кінцях провідника збільшили вдвічі. Як змінилася сила струму,      що протікає у провіднику? 

Середній рівень

3.                 В електричне поле напруженістю 2∙102Н/Кл внесли заряд 10-7 Кл. Яка сила      діє на цей заряд? 

4.                 Чому дорівнює електричний опір мідного провідника довжиною 100м з      площею поперечного перерізу 0,25 мм2?

Достатній  рівень

5. Який внутрішній опір елемента, якщо його ЕРС 1,2В при його замиканні      на зовнішній опір 5 Ом сила струму в колі 0,2А? 

Високий рівень

6. Гальванічний елемент дає на зовнішній опір 4Ом напругу 0,8В. При      зовнішньому опорі 7 Ом напруга на ньому 0,98 В. Визначте струм      короткого замикання.   

__________________________________________________________________ Електричне поле і струм 3

1.   Що показує діелектрична проникність діелектрика?

2.   Який напрям струму прийнято за додатний?

Середній рівень

3.                 Електроємність конденсатора 5 пФ. Який заряд кожної обкладки, якщо      напруга на конденсаторі 1000В?

4.                 Яка кількість теплоти виділиться  на резисторі з опором 25 Ом при      протіканні по ньому струму силою 1,2А за  1,5 хв? 

Достатній  рівень

5. Елемент з внутрішнім опором  2 Ом  та  ЕРС  10 В замкнений провідником     12 В. Яка кількість теплоти виділиться в провіднику за 6 с.  

Високий рівень

6. Електродвигун працює під наругою 380В, має ККД 80% . Сила струму  в     обмотці двигуна  20 А . Яку  масу  має тролейбус, що рухається зі      швидкістю 10 м/с при коефіцієнті тертя 0,02? 

__________________________________________________________________

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Електричне поле і струм

Варіант 4 Початковий рівень

1.   Зобразіть графічно електричне поле точкового позитивного заряду.

2.   Чом опір амперметра має бути малий? Середній рівень

3.   Яка різниця потенціалів двох точок електричного поля, якщо для      переміщення заряду 2 мкКл між цими точками виконана робота 0,87 мДж 4. Яка напруга на провіднику опором - 2 кОм, якщо сила струму в ньому      0,01 А?

 Достатній  рівень

5. До джерела, ЕРС якого 12В і внутрішній опір 1 Ом, приєднали реостат        опором 5 Ом. Визначте напругу на затискачах джерела.

Високий рівень

6. З яким прискоренням рухається електрон у полі, напруженість якого     становить 10 кВ/м?

 __________________________________________________________________ Електричне поле і струм 5

1.                 Яка фізична величина є енергетичною характеристикою електричного     поля?

2.                 Які умови необхідні для існування електричного струму? Середній рівень

3.                 Скільки надлишкових електронів, якщо в електричному полі з напруженістю 1,5∙105В/м на неї діє сила 2,4∙10-10 Н?

4.                 Яку роботу виконує електричний струм за 10 хв на ділянці кола, якщо напруга на цій ділянці 36 В, а сила струму 250 мА?

Достатній  рівень

5.                 Конденсатор ємністю 2 мкФ зарядили до напруги 600В та під єднали до      незарядженого конденсатора  у  3 мкФ.  Якою стала напруга на першому      конденсаторі? Високий рівень

6.                 Плоский конденсатор складається з двох пластин площею 80 см2 кожна.      Між пластинами повітря. На одній пластині заряд 4·10-9 Кл, напруга між      пластинами 180В. Знайти відстань між пластинами.

 

__________________________________________________________________

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Електричне поле і струм

Варіант 6 Початковий рівень

1.   Як зміниться за модулем напруженість електричного поля точкового      заряду при збільшенні відстані від заряду в 4 рази? Відповідь обґрунтуйте. 

2.   Як змінюється опір метал при нагріванні? Середній рівень

3.   Яку енергію має конденсатор ємністю 20 мкФ якому надали заряд 1 мКЛ?

4.   Яка кількість теплоти виділилась у резисторі опором 10 Ом за 30с при силі      струму 0,2 А?   Достатній  рівень

5.   Електрична іскра в повітрі виникає при напруженості поля 3∙106В/м. При     які напрузі виникне  іскра в повітряному конденсаторі, відстань між     пластинами якого дорівнює 1 мм? Високий рівень

6.   В однорідному полі, напруженість якого 50 кВ/м, перемістили заряд 6 нКл.      Вектор переміщення становить 20 см і утворює кут 600 з напрямом силової      лінії. Визначити різницю потенціалів між початковою та кінцевою точками      переміщення, роботу, поля і зміну потенціальної енергії взаємодії заряду й       поля 

__________________________________________________________________


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Електричне поле і струм 7

1.   Чим створене електростатичне поле в обраній системі відліку?

2.   Що називають електричним полем?

Середній рівень

3.         Напруга на конденсаторі дорівнює 200В, модуль заряду кожної з його      пластин 10-3 Кл. Визначить ємність конденсатора. 

4.         Яку роботу з переміщення електричного заряду 4 нКЛ виконує електричне     поле якщо різниця потенціалів між початковою та кінцевою точками      становить 2000В? Достатній  рівень

5.         Електричний паяльник розрахований на напругу 12В і силу струму 5А. Яка      кількість теплоти виділиться у паяльник за 30 хв роботи? 

Високий рівень

6. Визначте напругу на клемах джерела струму з ЕРС 2В і внутрішнім      опором 0,6 Ом, замкненим нікеліновим дротом завдовжки 2,1м і      поперечним перерізом 0,2 мм2

 

__________________________________________________________________

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Електричне поле і струм

Варіант 8 Початковий рівень

1.         Зобразіть графічно електричне поле, створене двома паралельними     зарядженими різнойменно пластинами.

2.         Яка частинка може перенести через поперечний переріз провідника      мінімальний за абсолютним значенням заряд?

Середній рівень

3.   Яку роботу виконає електричне поле по переміщенню 5∙1018 електронів на ділянці з різницею потенціалів 20В? 

4.   Скільки електронів проходять через поперечний переріз провідника за      3 хв. При силі струму 2А? Достатній  рівень

5.   ЕРС батареї 3В. Зовнішній опір кола 12Ом, а внутрішній – 0,5 Ом.

   Яка сила струму короткого замикання?

Високий рівень

6. Гальванічний елемент дає на зовнішній опір 4Ом напругу 0,8В. При зовнішньому опорі 7 Ом напруга на ньому 0,98 В. Напругу на опорі 9 Ом.

 

 

 

 

Контрольна робота     «Магнітне поле» Варіант 1

1.         На рамку площею   100     см,  по  якій  проходить  струм   10 А,  діє  в     магнітному   полі   максимальний   механічний   момент   2 ·10 -5 Н·м. 

    Визначити модуль вектора магнітної індукції.

2.         Визначити   ЕРС самоіндукції,   яка  виникає  у   соленоїді   в   наслідок        рівномірної зміни  сили струму у ньому від З А до 8 А протягом 0,2 с. 

    Індуктивність соленоїда 700 мГн.

3.         В однорідному магнітному полі з індукцією 0,4Тл, знаходиться контур площею 0,3м2. Розрахуйте магнітний потік, який пронизує контур. Контур      розміщений під кутом 60° до ліній індукції поля.

4.         Енергія магнітного поля котушки, по якій протікає струм із силою струму       5 А, становить 25 Дж. Який магнітний потік пронизує витки котушки,       якщо вона містить 800 витків?

5.         Під якою напругою перебуває первинна обмотка ненавантаженого трансформатора, що має 100 витків, якщо вторинна  обмотка має 250      витків, а напруга на ній 550 В ? Який коефіцієнт трансформації цього     трансформатора ?

Варіант 2

1.         В однорідному магнітному полі з індукцією 0,6 Тл перпендикулярно до     ліній магнітної індукції розташовано провідник зі струмом довжиною 0,8 м. Визначте силу, що діє на провідник, якщо сила струму в ньому    дорівнює 25 А.

2.         В соленоїді із 80 витків дроту магнітний потік за 5 м/с рівномірно     змінився від 30 до 15 мВб. Знайти ЕРС індукції

3.         Якою є індуктивність контура, в якому струм 2 А створює магнітний потік     40 МВб? 

4.         Чому дорівнює енергія магнітного поля котушки   індуктивністю 0,2 Гн,      якщо по ній проходить струм силою 3 А?

5.         В коло змінного струму з діючою напругою 220 В включено активний     опір 55 Ом. Знайти діюче і амплітудне значення сили струму.

__________________________________________________________________ Варіант 3

1.    Електрон вилітає в однорідне магнітне поле з індукцією  10 Тл зі      швидкістю 10  м/с перпендикулярно до силових ліній поля. Визначити       силу, яка діє на електрон з боку магнітного поля.

2.    Магнітний потік крізь замкнутий контур рівномірно зростає від 7 до 25 

     мВб за 3 мс.  Якою є ЕРС індукції в контурі?

3.    Визначити магнітний потік, який пронизує плоску прямокутну рамку із     сторонами  25 та 60 см, якщо магнітна індукція в усіх точках площадки дорівнює 1,5 Тл, а вектор магнітної індукції утворює з нормаллю до цієї площадки кут β = 00.

4.    Яка енергія магнітного поля котушки індуктивністю 1,25Гн, якщо сила      струму  що в ній протікає, становить 400мА?

5.    Первинна обмотка трансформатора має 660 витків. Скільки витків у      вторинній обмотці, якщо трансформатор призначений для підвищення      напруги з 220   до 380 В?

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------ Варіант 4

1.         Яка індукція магнітного поля, в якому на провідник із струмом в 25 А діє      сила 0,05 Н? Довжина активної частини провідника 5см. Лінії індукції і       струму взаємно перпендикулярні.

2.         За 2,5 мс. магнітний потік, який пронизує контур рівномірно спадає від 10      до 5  мВб. Визначити ЕРС індукції в контурі.

3.         Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 60 із      вертикаллю. Знайдіть магнітний потік, крізь квадратну дротяну рамку зі      стороною 5 см, якщо модуль вектора магнітної індукції дорівнює 60 мТл.

4.         По котушці проходить струм 10А. При якій індуктивності катушки енергія      її магнітного поля дорівнює 6 Дж?

5.         Діюча напруга в електроосвітлювальній мережі 220В. На яку напругу      повинна бути розрахована ізоляція дротів?

 __________________________________________________________________

 

Варіант 5

1.         Електрон рухається в вакуумі із швидкістю 3∙106м/с в однорідному    магнітному полі з магнітною індукцією 0,1 Тл. Чому дорівнює сила, яка діє     на електрон, якщо кут між напрямками швидкості електрона і лініями      індукції дорівнює 90° (модуль заряду електрона е =1,6∙10-19 Кл).

2.         Визначити   швидкість   рівномірної   зміни   сили   струму   у котушці      індуктивністю  1,5 Гн, якщо у ній виникає ЕРС самоіндукції 4,5 мВ.

3.         Який магнітний потік створюється магнітним полем Землі через підлогу      кімнати площею 25 м , якщо вертикальна складова вектора індукції цього      поля 50 мкТл?

4.         Яка енергія магнітного поля котушки індуктивністю 1,25Гн, якщо сила      струму що в ній протікає, становить 400мА?

5.         Первинна обмотка не навантаженого трансформатора перебуває під      напругою 220 В. Напруга на вторинній обмотці, яка має 450витків, становить 660 В. Який коефіцієнт трансформації в данному випадку?  

__________________________________________________________________

 

Варіант 6

1.         Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю 10000 км/с і рухається по колу радіусом 2 см. Визначте магнітну індукцію поля.

2.         Визначити ЕРС самоіндукції в котушці індуктивністю 0,6 Гн, якщо в ній за  0,1 с   сила струму рівномірно змінилася   від 0 до 10 А.

3.         Під час рівномірного зростання магнітного потоку крізь котушку в ній виникає ЕРС індукції 80 мВ. На скільки збільшується магнітний потік крізь котушку за 5 с?

4.         Якою буде енергія магнітного поля котушки, індуктивність якої 10 Гн, якщо по ній проходить струм 4А?

5.         Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора підстанції, який знижує напругу  від 35 кВ до 6000 В.

__________________________________________________________

 

Варіант 7

1.         Визначити  модуль  сили  Ампера,  з якою  однорідне  магнітне поле  з індукцією 0,1 Тл діє на прямолінійний провідник завдовжки 30 см, якщо сила   струму   в   ньому  дорівнює    10   А.    Провідник   розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля.

2.         Визначити зміну магнітного потоку через котушку, якщо вона має 2·103 витків і за   10 -2 с. в ній виникає ЕРС індукції 200 В.

3.         Магнітний потік всередині контуру, площа поперечного перерізу якого дорівнює 60 см, становить 0,3 мВб. Знайти індукцію поля всередині контуру. Поле вважати однорідним.

4.         Визначити енергію магнітного поля котушки, якщо її індуктивність 0,2 Гн,     а сила струму в ній 12 А.

5.         Визначити, на яку напругу потрібно розрахувати ізолятори лінії електромережі, якщо діюча напруга 100 кВ.

__________________________________________________________________ Варіант 8

1.         На рамку із струмом 2А і площею 0,2м2 діє максимальний обертовий  момент 0,32Н∙м.Чому дорівнює індукція магнітного поля.

2.         Яка ЕРС самоіндукції виникає в котушці з індуктивністю 60 мГн, якщо відбувається  рівномірна зміна сили струму на 12 А за 1 с?

3.         Вектор магнітної індукції однорідного магнітного  поля  спрямований перпендикулярно до площини рамки, яка має площу 150 см 2 . Яким  є модуль  вектора магнітної індукції, якщо магнітний потік, що проходить крізь рамку, дорівнює 600 мкВб?

4.         З сили струму в котушці 1,5 А енергія магнітного поля дорівнює 0,45 Дж. Знайдіть індуктивність котушки.

5.         Сила струму в первинній обмотці знижувального трансформатора 0,6 А, напруга на її  кінцях  120 В. Сила струму в вторинній обмотці 4,8 А, напруга12 В. Визначити ККД  цього трансформатора.

________________________________________________________________

 

Варіант 9

1.         Протон рухається зі швидкістю 2 ·104   м/с в однорідному магнітному полі з індукцією 2 Тл перпендикулярно лініям індукції. З якою силою поле діє на протон?

2.         Визначити   швидкість   рівномірної   зміни   сили   струму   у котушці індуктивністю  1,5 Гн, якщо у ній виникає ЕРС самоіндукції 4,5 мВ.

3.         Який магнітний потік виникає в котушці з індуктивністю 0,02 Гн при силі струму 10 А?

4.За якої сили струму енергія магнітного поля котушки з індуктивністю 0,6 Гн дорівнює  2,7 Дж?

 5. У первинній обмотці підвищувального трансформатора 80 витків дроту, у вторинній – 2000. Яка буде напруга на клемах вторинної обмотки, якщо ввімкнути трансформатор у мережу з напругою 220 В. Обчислити коефіцієнт трансформації.

__________________________________________________________________

 

Варіант 10

1.   На провідник, яким протікає струм 2А, магнітне поле з індукцією 0,2 Тл діє з силою  0,08 Н.   Провідник і лінії  магнітної  індукції  взаємно перпендикулярні. Визначити довжину активної частини провідника.

2.   В Магнітному полі з індукцією 0,2 Тл перпендикулярно лініям індукції із швидкістю 50 м/с рухається провідник. Якої довжини повинен бути

3.   Визначити магнітний потік всередині котушки індуктивністю 0,005 Гн, по  якій проходить струм 2 А.

4.   В катушці з індуктивністю 0,6 Гн сила струму дорівнює 20 А. Яка енергія магнітного поля цієї котушки ?

5.   Коефіцієнт трансформації знижувального трансформатора дорівнює 6.

Скільки витків у вторинній обмотці трансформатора, якщо в первинній обмотці 120 витків?

__________________________________________________________________

 

Варіант 11

1.         Яка сила діє на електрон, що рухається зі швидкістю 50000 км/с в однорідному магнітному полі з індукцією 0,3 Тл? Електрон рухається перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля.

2.         Знайдіть індуктивність котушки, в якій унаслідок рівномірної зміни сили струму на 6 А за 120 мс виникає ЕРС самоіндукції 4В.

3.         По котушці індуктивністю 5 Гн проходить струм 4 А. Визначити магнітний потік всередині котушки , якщо її обмотка складається із 500 витків.

4.         Якою буде енергія магнітного поля котушки, індуктивність якої 0,6 Гн, якщо по ній проходить струм 15 А?

5.         Кількість витків у первинній обмотці трансформатора дорівнює 550, а у вторинній - 40.  На первинну обмотку подано напругу 220 В. Якою є напруга на вторинній обмотці в режимі холостого ходу?

__________________________________________________________________ Варіант 12

1.         Яка сила діє на провідник довжиною 10 м в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією 2,6 Тл, якщо струм в провіднику 12 А, а кут між напрямком струму і лініями магнітної індукції 900 ?

2.         На скільки змінюється за 50 мс магнітний потік в осерді котушки з 300 витків, якщо в котушці виникає ЕРС індукції 2 В?

3.         15. Яка індуктивність мотка дроту, якщо при силі струму 6 А створюється  магнітний потік 12∙10 -3Вб ?

4.         Визначити енергію магнітного поля котушки індуктивністю 0,8 Гн, коли  по ній проходить струм 4А 

5.         Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора підстанції, який знижує напругу  від 35 кВ до 6000 В.

__________________________________________________________________

 

Варіант 13

1.         Електрон описує в магнітному полі коло радіусом 4 мм. Швидкість електрона 3,6·106м/с. Визначте індукцію магнітного поля.

2.         3а 3с магнітний потік збільшився із 3 до 9 Вб. Яке значення ЕРС індукції при цьому в контурі ?

3.         При якому значенні сили струму в контурі індуктивністю 2 Гн магнітний потік через контур дорівнює 4 Вб ?

4.         Визначити енергію магнітного поля котушки, якщо її індуктивність 0,12 Гн, а сила струму в ній 10 А.

5.         Чому дорівнює діюче значення сили струму, якщо його амплітудне значення 28,2? А

__________________________________________________________________ Варіант 14

1.         Лінії індукції однорідного магнітного поля з індукцією 0,5 мТл горизонтальні. З якою силою діє поле на вертикальний провід довжиною 10 см, сила струму в якому дорівнює 2 А?

2.         Визначити індуктивність котушки з осереддям, якщо при швидкості зміни сили струму 50 А/с, у ній збуджується ЕРС самоіндукції 20 В.

3.         По котушці індуктивністю 5 Гн проходить струм 4 А. Визначити магнітний потік всередині котушки , якщо її обмотка складається із 500 витків.

4.         Визначити енергію магнітного поля котушки, якщо її індуктивність 1∙10-4    Гн,а сила струму в ній 2∙10 -2 А.

5.         Первинна обмотка трансформатора має 660 витків. Скільки витків у вторинній 

обмотці, якщо трансформатор призначений для підвищення напруги з 220      до 380 В? Варіант 15

1.         Під   яким   кутом   до   силових   ліній   однорідного магнітного   поля   з індукцією 100  мТл  потрібно  переміщувати  прямокутний провідник завдовжки 1 м зі швидкістю 20 м/с, щоб у ньому виникла ЕРС індукції 1 В?

2.         В соленоїді із 80 витків дроту магнітний потік за 5 мс рівномірно змінився від 3 до 1,5 мВб. Знайти ЕРС індукції.

3.         В однорідному магнітному полі з індукцією 0,4Тл, знаходиться контур площею 0,3м2. Розрахуйте магнітний потік, який пронизує контур. Контур розміщений під кутом 60° до ліній індукції поля.

4.         Індуктивність котушки 0,1 мГн. При якій силі струму в ній енергія       магнітного поля дорівнює 0,1 мкДж ?

5.         Діюча напруга в електроосвітлювальній мережі 220В. На яку напругу повинна бути розрахована ізоляція дротів?

__________________________________________________________________

 

Варіант 16

1.         Електрон рухається перпендикулярно лініям індукції магнітного поля зі швидкістю 100 км/с. Чому дорівнює сила Лоренца, яка діє на електрон, якщо індукція поля  200 мТл?

2.         Визначити індуктивність котушки, в якій унаслідок рівномірної зміни сили струму на 1,5 А протягом3с виникав ЕРС самоіндукції 30 мВ.

3.         В однорідному магнітному полі з індукцією 0,4Тл, знаходиться контур площею 0,3м2. Розрахуйте магнітний потік, який пронизує контур. Контур розміщений під кутом 60° до ліній індукції поля.

4.         Визначити індуктивність котушки, якщо при силі струму 0,4 А її      магнітне поле має енергію 3,2 ∙10-2Дж.

5.         Первинна обмотка не навантаженого трансформатора перебуває під напругою 220 В. Напруга на вторинній обмотці, яка має 450витків, становить 660 В. Який коефіцієнт трансформації в данному випадку?  

 

__________________________________________________________________

 

Варіант 17

1.         Визначити  модуль  сили  Ампера,  з якою  однорідне  магнітне поле  з індукцією 0,1 Тл діє на прямолінійний провідник завдовжки 30 см, якщо сила   струму   в   ньому  дорівнює    10   А.    Провідник   розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля.

2.         У  котушці  з  2500   витками   виникла  ЕРС   індукції   1 кВ   внаслідок рівномірної зміни   магнітного   потоку   через   поверхню поперечного перерізу котушки. З якою швидкістю змінювався магнітний потік?

3.         Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 60 із вертикаллю. Знайдіть магнітний потік, крізь квадратну дротяну рамку зі стороною 5 см, якщо модуль вектора магнітної індукції дорівнює 60 мТл.

4.         Визначити енергію магнітного поля котушки індуктивністю 0,8 Гн, коли      по ній проходить струм 4А.

5.         Сила струму в первинній обмотці знижувального трансформатора 0,6 А, напруга на її  кінцях  120 В. Сила струму в вторинній обмотці 4,8 А, напруга12 В. Визначити ККД  цього трансформатора.

__________________________________________________________________

 

Варіант 18

1.         Електрон влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю 10000 км/с і рухається по колу радіусом 2 см. Визначте магнітну індукцію поля.

2.         3а 5 мс в котушці, яка містить 500 витків дроту, магнітний потік рівномірно спадає із 7 до 9 мВб . Знайти ЕРС індукції в котушці.

3.         Яка індуктивність мотка дроту, якщо при силі струму 6 А створюється магнітний потік 12Вб?

4.         Яка енергія магнітного поля котушки індуктивністю 1,25Гн, якщо сила       струму, що в ній протікає, становить 0,4 А ?

5.         Визначити, на яку напругу потрібно розрахувати ізолятори лінії електромережі, якщо діюча напруга 100 кВ.

__________________________________________________________________

 

Варіант 19

1.         По провіднику довжиною 45 см протікає струм силою 20 А.. Чому дорівнює індукція магнітного поля, в яке поміщений провідник, якщо на провідник діє сила 9 мН?

2.         Яка ЕРС самоіндукції виникає в котушці з індуктивністю 60 мГн, якщо відбувається  рівномірна зміна сили струму на 12 А за 1 с?

3.         Чому дорівнює індуктивність контуру , якщо при силі струму 2 А в ньому    існує магнітний потік 4 Вб ?

4.         Визначити енергію магнітного поля котушки індуктивністю 0,8 Гн, коли      по ній проходить струм 4А.

5.         Коефіцієнт трансформації знижувального трансформатора дорівнює 6. Скільки витків у вторинній обмотці трансформатора, якщо в первинній обмотці 120 витків?

__________________________________________________________________

 

Варіант 20

1.         Електрон рухається перпендикулярно лініям індукції магнітного поля зі швидкістю 100 км/с. Чому дорівнює сила Лоренца, яка діє на електрон, якщо індукція поля  200 мТл?

2.         Визначити ЕРС самоіндукції в котушці індуктивністю 0,1 Гн при швидкості зміни струму в ній   800м/с

3.         Під час рівномірного зростання магнітного потоку крізь котушку в ній виникає ЕРС індукції 80 мВ. На скільки збільшується магнітний потік крізь котушку за 5 с?

4.         Енергія магнітного поля котушки, по якій протікає струм із силою струму  5 А, становить 25 Дж. Який магнітний потік пронизує витки котушки, якщо вона містить 800 витків?

5.         В коло змінного струму з діючою напругою 220 В включено активний опір 55 Ом. Знайти діюче і амплітудне значення сили струму.

__________________________________________________________________

 

Варіант 21

1.         Прямий   провідник   розташований   в   однорідному магнітному   поліз індукцією 80 мТл перпендикулярно лініям індукції. Якою є довжина провідника, якщо сила струму дорівнює 10 А, а сила Ампера - 160 мН?

2.         3а 2с магнітний потік, який пронизує контур, рівномірно зменшився від 8 до 2 Вб. Чому дорівнює при цьому значення   ЕРС індукції в контурі ?

3.         Якою є індуктивність контуру, в якому струм 2 А створює магнітний потік  40 МВб?  

4.         Котушка має 200 витків. Магнітний потік, який пронизує витки котушки при силі струму 8 А, дорівнює 3 мВб. Яка енергія магнітного поля котушки? 5. Під якою напругою перебуває первинна обмотка ненавантаженого трансформатора, що має 100 витків, якщо вторинна  обмотка має 250 витків, а напруга на ній 550 В ? Який коефіцієнт трансформації цього трансформатора ?

 

 

Контрольна робота «Коливання і хвилі»

Варіант 1 

Початковий і середній рівень(6 балів)

1. Вільними називають коливання, які відбуваються під дією

                   А.... зовнішніх сил.       Б.... зовнішніх і внутрішніх сил.

                   В.... внутрішніх сил.    Г.... сили тертя.

2. Які радіохвилі використовують для радіолокації

                         А. Ультракороткі хвилі;         Б. Середні хвилі; 

                        В.Довгі та середні хвилі Г. Довгі хвилі.

3.  На якому з рисунків показано коливальний контур?

 

4.  Визначить циклічну частоту малих коливань математичного

2. маятника довжиною 0,4 м. Уважайте,що §= 10 м/с

А. 5рад/с.         Б. 0,2рад/с.    В. 0,1 рад/с.     Г. 0,02 рад/с.

5. Виберіть правильну формулу для обчислення періоду хвилі за її довжиною та швидкістю. 

 

6. Трансформатор призначено для підвищення напруги. Яким має бути співвідношення витків у первинній і вторинній обмотках?

А. У первинній обмотці кількість витків має бути меншою. 

Б. У вторинній обмотці кількість витків має бути меншою. 

В. Кількість витків в обох обмотках однакова, але у вторинній обмотці їх товщина більша .  Г. Інша відповідь.

Достатній рівень(3 балів)

7. Написати рівняння гармонічних косинусоїдальних коливань, якщо частота коливань 2 Гц, а амплітуда 8 см. Початкова фаза коливань дорівнює 0, 25 к рад.

Реактивний опір конденсатора в колі змінного струму із частотою 1000 Гц становить 32 Ом. Яка його ємність

 

Високий рівень(3 балів)

9. Годинник, маятник якого мас довжину 1 м, відстає за добу на 0,5 год. Як треба змінити довжину маятника, щоб годинник точно показував час?

 

 

                                              Варіант 2

Початковий і середній рівень(6 балів)

1. За якою формулою розраховують період малих коливань математичного маятника?

 

2. У радіоприймачі Попова під дією високочастотних електромагнітних коливань різко зменшується електричний опір...

                   А. ... електромагнітного реле..    Б. ... електричного дзвоника.

                      В... .батареї гальванічних елементів. Г. .. .когерера.

3. Генератор змінного струму ...

А. ... перетворює всю електричну енергію на механічну. 

Б.... виробляє змінну ЕРС.

В. ... споживає енергію змінного електричного струму. 

Г.... перетворює всю електричну енергію на внутрішню.

4. .Визначить період коливань, якщо за 8 с відбулося 12 повних коливань.

       

 

5. Які з перелічених хвиль є поперечними?

А. Звукові хвилі в трубах духових музичних інструментів.

Б. Звукові хвилі всередині води.

В. Хвилі в натягнутій струні гітари. Г. Звукові хвилі в повітрі.

6. Конденсатор ємністю 500 пФ і котушка індуктивністю 5 мГн утворюють коливальний контур. Яким є період вільних електромагнітних коливань у цьому контурі?

             А. Менше 15 мкс.                Б. Від 20 мкс до 25 мкс.

             В. Від 30 мкс до 35 мкс.         Г. Більше 40 мкс.

7. Задане рівняння коливального руху х - 0,4sin 5πt, (м). Визначити амплітуду , період коливань і зміщення при t = 0,1 с. 

8. Який реактивний опір конденсатора ємністю 4 мкФ у колі змінного струму із частотою 50 Гц?      І

Високий рівень(3 балів)

9. Ємність конденсатора коливального контуру радіоприймача і можна змінювати від 40 пФ до 440 пФ. Скільки змінних котушок треба мати, щоб радіоприймач можна було настроювати на будь-які радіостанції, що працюють у діапазоні довжин хвиль від 20 м до 1300 м?

 

 

Варіант 3 Початковий і середній рівень(6 балів)

1.   Яка формула дозволяє виразити період гармонічних коливань через частоту?

 

2.   При поширенні у вакуумі монохроматичної електромагнітної хвилі періодично змінюється...

                    А. ... швидкість;      Б. напрям;

                     В ... напруженість електричного поля;         Г... .період.

3.   До складу коливального контуру входять ...

А. ... конденсатор і резистор.   Б.... конденсатор і котушка. 

В. ... котушка і резистор.    Г.... трансформатор і резистор.

4.   Гучномовець випромінює звукові хвилі з частотою

680 Гц. Якою є довжина цих хвиль у повітрі, якщо швидкість поширення звуку в повітрі 340 м/с?

А. Менше ніж 10 см. '"Б. 50 см.   В. 2 м.   Г. Більше ніж 4 м.

5.         На рисунку зображені графіки коливної точки. Визначити, де частота коливань найбільша, найменша.

 

6.         Як зміниться період коливань у контурі, якщо збільшити в 4 рази індуктивність котушки?

А. Збільшиться в двічі.   В. Зменшиться в 4 рази. Б. Зменшиться вдвічі.     Г. Збільшиться в 4 рази.

Достатній рівень(3 балів) 7. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання з амплітудою 0,03 м і періодом 0,2 с. Скласти рівняння коливань і визначити зміщення при 1; =0,1с.

8. Який індуктивний опір котушки індуктивністю 500 мкГн при частоті струму 1 МГц?

Високий рівень(3 боліє)

9. Якими мають бути напрям і модуль прискорення ліфта, щоб період коливань математичного маятника в ліфті дорівнював 0,9 періоду його коливань у нерухомому ліфті?

Варіант 4 

Початковий і середній рівень(6 балів)

1. Якою є одиниця періоду коливань у СІ?

А. Герц.       Б. Секунда.      В. Оберт за секунду. Г. Радіан за секунду. 2. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Виберіть правильне твердження.

А. Електромагнітна хвиля с поздовжньою хвилею. 

Б. Електромагнітна хииля о поперечною хвилею. 

В. Вектор магнітної індукції поля хвилі напрямлений у бік її поширення. 

Г. Напрям поширення хвилі періодично змінюється.

3.   Який прилад зображено на мал. ?

А. трансформатор;      Б. генератор;

В. гальванометр;         Г. коливальний контур.

 

4.   Тіло здійснює коливання за законом х = 0,2 соst. Визначить амплітуду та циклічну частоту коливань (усі величини подані в СІ).

      А.0,1 м; 3,14 рад/с.    Б. 0,2 м;..1 рад/с.  

      В.0,2 м; 0 рад/с.         Г. 5м; 3,14 рад/с.     

5.   Виберіть правильне твердження, що стосується радіозв'язку. А. Для радіотелефонного зв'язку застосовують азбуку Морзе. 

Б. Амплітудна модуляція -— це зміни зі звуковою частотою амплітуди високочастотних електромагнітних коливань. 

В. Мікрофон служить для підсилення звукових коливань.

Г. Основним елементом детектора є антена

6.   Заряджена частинка здатна: 1) перебувати в спокої; 2) рухатися зі сталою швидкістю; 3) рухатися с прискоренням. У якому випадку наявне магнітне поле?

А. у 1 - му та 2 -му.     Б. в жодному.    В. у 3 - му.      Г. у 2 - му.

 Достатній рівень(3 балів)

7.   Рівняння руху має вигляд : x =10 6сos100πt. Яка амплітуда, частота і період коливань?       

8 Реактивний опір конденсатора в кош змінного струму s за частотою 400 Гц становить 22 Ом. Яка його ємність?

Високий рівень(3 балів) 9 Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 60 мкГн та плоского конденсатора з площею кожної пластини 50 см2 і відстанню між ними  0,1 мм. Якою є діелектрична проникність діелектрика, що заповнює конденсатор, якщо контур настроєно на частоту 400 кГц?

 

Контрольна робота «Ядерна фізика» Варіант №1(А)

1)  Який склад ядра 88226Rа ? Написати рівняння  - розпаду цього ядра.   

2)  Під час переходу атома водню з одного енергетичного стану в інший він     випустив фотон з довжиною хвилі 490нм. На скільки зменшилась енергія      атома?

3)  Назвати хімічні елементи, в ядрі атома якого: а)143нейтрони і 92 протони;     б) 20 протонів і 20 нейтронів.

4)  Кількість ядер деякого хімічного елемента в радіоактивному зразку      зменшилось у 8 разів упродовж однієї доби. Який період піврозпаду цього     елемента?

5)  Яку систему називають ядерним реактором ? Назвати основні елементи     ядерного реактора на повільних нейтронах.

6)  Який спектр дає розжарений до білого кольору метал? Розплавлений      метал?

 

Варіант №2(А)

1) Який склад ядра  82209Рв? Написати рівняння - розпаду цього ядра.                            2) Скільки протонів і нейтронів містить ядро:

        а) 12452 Те, б) 84210Ро

3)        Період піврозпаду 13755 Сs дорівнює 30 років. За який проміжок часу на      забрудненій після Чорнобильської катастрофи території кількість ядер      13755 Сs зменшиться в 4 рази?

4)        Переходячи з деякого збудженого стану в інший збуджений стан, атоми      водну випромінюють фотони з енергією 1,89еВ. Яка довжина хвилі цього      випромінювання? Яким кольором світиться водень. 5) Які тіла дають суцільні спектри випромінювання . Чому?

6) Наведіть приклади застосування мічених атомів і радіоактивного     проміння.

 

Варіант №3(А)

1) Який склад ядра  84209  Ро ? Написати рівняння  - розпаду цього ядра.

2) 

3)        Атом водню, який перебував в другому стаціонарному стані, внаслідок      поглинання фотона з енергією 2,86еВ, переходить у п'ятий стаціонарний      стан. Яка довжина хвилі цієї лінії?

4)        Радіоактивний зразок містить 3∙1017   ядер 5225Мn. Період піврозпаду 5225Мn дорівнює 5,6 доби. Яка кількість ядер 5225Мn залишиться у зразку через 

    8,4   діб?                                                                    

5)        Перерахувати ізотопи водню, написати символічні зображення їх ядер і      вказати, із яких елементарних частинок вони складаються.

6)        Що слід зробити із крупинкою твердої речовини, щоб встановити її      хімічний склад за допомогою спектрального аналізу?

 

 

Варіант №4(А)

1)  Який склад ядра 1122Nа ? Написати рівняння - розпаду цього ядра.

2)  Повний заряд ядра атома елемента дорівнює 4,8∙10-18 Кл . Визначити номер      елемента. Скільки електронів у електронній оболонці атома?

3)  Період піврозпаду радіоактивних ядер 9038 Sr становить 27,7 року. Через      який проміжок часу після початку спостереження за радіоактивним      зразком у ньому залишиться - ядер  Sr?

4)  Повний заряд ядра атома елемента дорівнює 4,8∙10-18 Кл . Визначити номер елемента. Скільки електронів у електронній оболонці атома? 5)  Чому нейтрони найкраще підходять для одержання штучних        радіоактивних елементів?

6) Чим відрізняються лінійчаті спектри випромінювання різних хімічних      елементів?

 

Варіант №5(А)

1)  Який склад ядра талію81210 Tl ? Написати рівняння двох послідовних     - розпадів цього ядра. Обчислити заряд ядра нового ізотону.

2)  Чому дорівнює повний заряд ядра атома ванадію, атомний номер якого

    23?

3)  Внаслідок поглинання кванта світла енергія атома ртуті змінилась на      7,84 ∙10-19 Дж. Визначити довжину хвилі поглинутого світла і масу кванта. 4) Скільки радіоактивної речовини залишиться через 24 доби якщо спочатку       її було 480г? Період піврозпаду речовини 24 доби. 

5) Чому зберігання природного урану не пов’язане з небезпекою вибуху? 6) У якому стані енергії атома менша - в основному чи у збудженому? Якими      способами можна перевести атом у збуджений стан?

 

Варіант №6 (А)

1)        Який ізотоп утвориться з радіоактивного ізотопу сурми 13351 Sb після двох     - розпадів ? Обчислити заряд ядра нового ізотопу.

2)        Назвати хімічний елемент, в ядрі атома якого міститься:       а) 6 протонів і 6 нейтронів; 6)50 протонів і 69 нейтронів.

3)        Маємо 4г радіоактивного кобальту. Визначити масу кобальту, який не      розпався після 216 діб радіоактивного розпаду, якщо його період піврозпаду дорівнює 72 доби.   

4)        Унаслідок електричного розряду в парі ртуті деякі атоми ртуті переходить      з основного стану у збуджений, енергія якого відрізняється від енергії      основного стану на 4,9еВ. Яка довжина хвилі фотонів, що випромінюється      такими збудженими атомами в наслідок поверхня в основний стан?  5)  Із яких елементарних частинок складаються ядра атомів всіх хімічних      елементів ? Яка будова ядра атома олова?

6) Чому, проводячи спектральний аналіз, досліджувану речовину вміщують у      полум'я газованого пальника або вводять в електричну дугу.

 

Варіант №7(А)

1)  Який ізотоп утвориться з радіоактивного ізотопу торію 90234Тh після трьох     послідовних - розпадів.  Обчислити заряд ядра нового ізотопу.

2)  Скільки протонів і нейтронів містить ядро: а) 94 Ве;    б) 13756 Ва;

3)  Була деяка кількість радіоактивного ізотопу срібла. Маса радіоактивного      срібла зменшилась у 8 разів за 810 діб. Визначити період піврозпаду     радіоактивного срібла.

4)  При переході іонізованого атому водну до нормального стану      випромінюється фотон із частиною хвилі 3,3∙1015 Гц. Визначити енергію та      масу цього фотона.

5)  Які частинки є нуклонами?

6)  Що визначають по лініям поглинання сонячного спектру: хімічний склад      атмосфери Сонця чи склад його глибших шарів?

 

Варіант №8(А)

1)  Який ізотоп утворюється із радіоактивного ізотопу літію 83 Lі після одного

    - розпаду і одного - розпаду? Який склад ядра нового ізотопу?                            

2)  3аряд ядра атома деякого хімічного елемента дорівнює 3,2∙10-18 Кл. Який порядковий номер цього елемента у періодичній системі хімічних     елементів Д. Менделєєва?

3)  Маємо 8 кг радіоактивного цезію. Визначити масу цезію, який не розпався      після 135 років радіоактивного розпаду, якщо його період піврозпаду 27     років. 4) 

5)        Що таке природна радіоактивність? Яка природа і властивості альфа-і      гамма-променів?

6)        Чим відрізняються атоми нитки електричної лампи, що світиться, від      атомів нитки тієї самої лампи в холодному стані?

 

Варіант № 9(А)

1)     Яке ядро отримується з ядра 88226Rа внаслідок трьох послідовних

    - розпадів? Обчислити заряд ядра нового ізотопу.

2)     Чому дорівнює повний заряд ядра атома натрію, атомний номер якого 11?

3)     Активність радіоактивного елементу зменшилась в 4 рази за 8 діб.

    Знайти період піврозпаду.

4)     ) При переході електрона в атому водню з одного енергетичного рівня на другий випромінюється світло з частотою 4,57∙1014 Гц. На скільки      зменшилась енергія атома?

5)     Чому радіоактивні препарати зберігають в товстостінних свинцевих        контейнерах?

6)     У чому полягає відмінність між спектрографом і спектроскопом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
Додано
12 листопада 2019
Переглядів
10340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку