26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Контрольна робота №3 з теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів»

Про матеріал
Матеріал допоможе перевірити рівень засвоєння учнями теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів».
Перегляд файлу

Тема «Тиск твердих тіл, рідин та газів» Варіант  1

1.   (0,5бал). Установіть відповідність між фізичною величиною, її позначенням та одиницею вимірювання:

А) Густина речовини           1. р                                   а) мм рт. ст.

Б) Атмосферний тиск           2. ρ                                   б) Па

В) Площа                              3. P                                  в) Н

Г) Вага тіла                           4. m                                 г) кг

Д) Тиск                                  5. S                                  д) м2

6. V                                 ж) кг/м3.

2.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними обставинами та відповідним математичними рівняннями:

А) Гідравлічний прес                                        1. p = F/S

Б) Гідростатичний тиск                                     2. F = mg

В) Тиск твердого тіла на поверхню                 3. P = mg

Г) Сила тяжіння                                                4. p = ρgh

Д) Вага тіла                                                           5.  image.

3.   (0,5бал). В якому з рисунків на поверхню створюється більший тиск?

imageА) На першому;

Б) На другому;

В) На третьому;

Г) На всіх однаковий.

                                               №1                      №2                        №3

4.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними приладами та їх призначенням:

А) Барометр-анероїд                  1. Вимірювання   ратм ;

Б) Альтиметр                              2. Вимірювання        t ;

В) Спідометр                               3. Вимірювання       h ;

Г) Флюгер                                   4. Вимірювання       υ;  

Д) Термометр                              5. Визначення F, υ  та вітру.

5.   (1бал). За допомогою Рис.1, з’ясуйте, яке одне з наведених тверджень є вірним: 

imageА) На малюнку наведено приклад посудин, які не є сполученими; 

Б) В посудини налиті рідини з однаковою густиною (ρ12);

В) Гідростатичний тиск в точках С і D - різний; 

Г) Стовпи рідин h1  та  h2 створюють однаковий тиск;                     Рис.1

Д) В сполучених посудинах рідина в колінах завжди розташовується на різних рівнях.

6.   (1бал). Який тиск чинить на грунт гранітна колона вагою 6000000Н, якщо площа її основи дорівнює 1.5м2?

7.   (1бал). У підніжжя гори  температура повітря дорівнює  +20°С. Якою є температура на висоті 1000м?

8.   image(1бал). Який об’єм батискафа, котрий погрузили в море, якщо на нього діє сила Архімеда 206кН? Густина морської води 1030кг/м3.

9.   (2бали). Якщо на менший поршень гідравлічного преса діє сила 90 Н, то на більший поршень площею 2700см2 передається сила тиску 36 кН. Яка площа меншого поршня?

10.                       (4бали). Яку силу необхідно прикласти до шматка міді об’ємом 30см3, щоб утримувати його у воді?

           

Тема «Тиск твердих тіл, рідин та газів» Варіант  2

1.   (0,5бал). Установіть відповідність між фізичною величиною, її позначенням та одиницею вимірювання:

А) Постійна «же»                 1. р                                  а) Н/кг

Б) Тиск                                  2. g                                   б) Па

В) Сила                                 3. P                                   в) Н

Г) Вага тіла                           4. F                                   г) м3

Д) Об’єм                                5. V                                  д) м2

6. m                                    е) кг.

2.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними обставинами та відповідним математичними рівняннями:

А) Густина речовини                                        1. p = F/S

Б) Гідростатичний тиск                                    2. ρ = m/V

В) Тиск твердого тіла на поверхню                 3. p = ρgV

Г) Гідравлічний прес                                        4. p = ρgh Д) Закон Архімеда                                                image.

3.   image(0,5бал). В якій з посудин тиск рідини на дно менший?

А) В заповненій водою;

Б) В заповненій гасом (керосин на рос.); 

В) В обох однаковий.

                                                                                                    Вода         Гас

4.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними приладами та їх призначенням:

А) Ареометр                               1. Вимірювання   ратм ;

Б) Альтиметр                              2. Вимірювання        t ;

В) Спідометр                               3. Вимірювання       h ;

Г) Ртутний барометр                  4. Вимірювання       υ

Д) Термометр                              5. Вимірювання       ρ.

5.   (1бал). З’ясуйте, яке одне з наведених тверджень є невірним (False):

А) Глибину, на яку занурюється судно, називають осадкою;

Б) В річковій воді осадка судна більша ніж в морській;

В) Тіло починає тонути і врешті опускається на дно посудини, якщо

Архімедова сила менша за його вагу ;

Г) При зростанні глибини – Архімедова сила теж зростає; 

Д) Якщо в посудину налиті дві речовини з різною густиною, то вони розташовуються шарами і верхнім шаром буде рідина з меншою густиною.

6.   (1бал). Визначити висоту на яку піднявся альпініст, якщо біля підніжжя гори барометр показує 760 мм рт. ст., а там, де він перебуває – 710 мм рт. ст.

7.   (1бал). Який тиск створює нафта на дно цистерни, якщо висота стовпа нафти складає 10м, а її густина - 800 кг/м3.

8.   (1бал). Обчисліть об’єм тіла, зануреного в нафту, якщо на нього діє виштовхувальна сила 80Н. Густина нафти 0,8г/см3.

9.   (2бали). Деяке тіло має вагу в повітрі 380Н і об’єм 0,045м3. Плаває це тіло у воді чи тоне?

10.                       image(4бали).  Бак для води має такі розміри: 4 м × 15 дм × 200 см. З отвору кришки бака вертикально вгору виходить трубка. Сила тиску, що діє на дно, коли бак і трубка повністю заповнені водою, дорівнює

176 кН. Яка довжина трубки?

             

Тема «Тиск твердих тіл, рідин та газів» Варіант  3

1.   (0,5бал). Установіть відповідність між фізичною величиною, її позначенням та одиницею вимірювання:

А) Маса речовини                 1. р                                  а) кг/м3

Б) Сила                                  2. F                                  б) Па

В) Густина речовини            3. P                                   в) Н Г) Вага тіла                           4. h                                   г) м

Д) Глибина рідини                5. ρ                                  д) м2

6. m                                    е) кг.

2.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними обставинами та відповідним математичними рівняннями:

А) Закон Архімеда                                           1. p = ρgV

Б) Гідравлічний прес                                        2. F = mg

В) Тиск рідини на дно та стінки посудини      3. P = mg

Г) Сила тяжіння                                                4. p = ρgh

Д) Вага тіла                                                           5.  image.

 

3.   (0,5бал). В якій з посудин тиск рідини на дно найменший, якщо кожна з них заповнена водою?

image

                                 1             2             3                4

А) В першій; Б) В другій; В) В третій; Г) В четвертій; Д) В усіх однаковий.

4.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними приладами та їх призначенням:

А) Ареометр                               1. Вимірювання   ратм ;

Б) Альтиметр                              2. Вимірювання        t ;

В) Спідометр                               3. Вимірювання       h ;

Г) Ртутний барометр                  4. Вимірювання       υ

Д) Барометр-анероїд                  5. Вимірювання       ρ.

5.   (1 бал). З’ясуйте, яке одне з наведених тверджень є невірним (False):

А) Маса повітря атмосфери складає 5млд тон;

Б) При зменшенні температури газу в закритій посудині - тиск газу падає;

В) При зменшенні об’єму посудини – тиск газу в ній зростає;

Г) При зростанні глибини – тиск рідини зменшується; 

Д) При зростанні висоти в атмосфері на 1км – температура зменшується на 6°С.

6.   (1бал). У підніжжя гори  температура повітря дорівнює  +20°С. Якою є температура на висоті 1000м?

7.   (1бал). Який тиск чинить дитина на сніг, якщо її вага 300Н, площа підошов взуття 0,03м2?

8.   (1бал). На якій глибині озера проводяться підводні дослідження, якщо на цій глибині тиск дорівнює 2МПа?

9.   image(2бали). Чому дорівнює сила Архімеда, яка діє на бетонну плиту розмірами 3×2,5×0,5м, занурену у воду наполовину свого об’єму?

10.                       (4бали). Соснова дошка завтовшки 8см

плаває у воді. На скільки вона виступає над водою? 

                 

Тема «Тиск твердих тіл, рідин та газів» Варіант  4

1.   (0,5бал). Установіть відповідність між фізичною величиною, її позначенням та одиницею вимірювання:

А) Постійна «же»                  1. р                                  а) Н/кг

Б) Атмосферний тиск            2. g                                   б) Па

В) Гідростатичний тиск        3. P                                   в) Н

Г) Вага тіла                           4. h                                   г) мм рт. ст. Д) Площа                              5. S                                  д) м2

6. m                                    е) кг.

2.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними обставинами та відповідним математичними рівняннями:

А) Сила тяжіння                                                1. ρ = m/V

Б) Густина речовини                                         2. F = mg

В) Тиск рідини на дно та стінки посудини       3. P = mg

Г) Гідравлічний прес                                         4. p = ρgh

Д) Вага тіла                                                             image.

 

3.   (0,5бал). В якій з посудин (Рис.1) тиск рідини на дно найменший?

imageА) В першій;

Б) В другій;

В) В третій;

Г) В усіх однаковий.                                              Рис.1

4.   (0,5бал). Установіть зв’язок між фізичними приладами та їх призначенням:

А) Ареометр                               1. Вимірювання   ратм ;

Б) Термометр                             2. Вимірювання        t ;

В) Спідометр                              3. Вимірювання       h ;

Г) Ртутний барометр                 4. Вимірювання       υ

Д) Барометр-анероїд                  5. Вимірювання       ρ.

5.   (1бал). З’ясуйте, яке одне з наведених тверджень є  вірним (True):

А) Атмосферний тиск  на будь-якій висоті визначається за формулою p= ρgh;

Б) При зростанні глибини – тиск рідини збільшується;

В) На одному рівні в однорідній рідині тиск може бути різним;

Г) Тиск рідини за законом Паскаля передається в різних напрямах по різному; 

Д) При підйомі в атмосфері на кожний 1км – температура зростає на 6°С.

6.   (1бал). Підводний човен має об’єм 1800м3. Обчисліть відштовхувальну силу, що діє на нього в морській воді під час повного занурення. Густина морської води 1030кг/м3.

7.   image(1бал). Який тиск на дні бочки, заповненої до верху водою, якщо її висота складає 1,2м?

8.   (1бал). У правому коліні U-подібної трубки (Рис.2) міститься вода,а в лівому гас. Знайдіть висоту стовпа гасу, якщо висота стовпа води 2см.

9.   (2бали). Знайдіть Архімедову силу, яка діє на суцільний                    Рис.2  сталевий брусок масою 3кг, якщо він повністю занурений у воду і не торкається дна та стінок посудини.

10.                       (4бали). Яка площа однієї підошви взуття людини, масою 0,8ц, якщо вона стоячи на двох ногах створює на землю тиск 20кПа?

 

pdf
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
15 листопада 2020
Переглядів
307
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку