18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота для 7 класу з теми «Табличний процесор»

Про матеріал

Контрольна робота для 7 класу з теми «Табличний процесор»

Матеріал для узагальнення та перевірки знань з теми "Табличний процесор" у 7 класі. Включає в себе тестування, завдання на встановлення відовідності та практичне завдання.


Перегляд файлу

____________________        ___. ___. 201__

                     прізвище, ім’я

Контрольна робота

з теми «Табличний процесор»

ВАРІАНТ 1

Комп’ютер № ___        

У завданнях 1 – 6 виберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)


 1. Розширенням імені файлу електронної таблиці табличного процесора Excel 2007 є:

    bmp            docx             xlsx              pptx            avi

 1. Документом опрацювання в табличному процесорі є:

      таблиця         клітинка        діапазон          книга          аркуш


 1. На перетині рядка і стовпця розміщується:

      таблиця         клітинка        діапазон          книга          аркуш


 1. Адресою поточної клітинки в наведеній таблиці є:

       А4            В4             С4                          С1

 1. Результат обчислень за формулою у клітинці D1 буде такий:


       5               6                 7                 8              10

 1. Зображену діаграму побудовано за даними такого діапазону клітинок:

       стовпець D          стовпець Е               рядок 10               рядок 11             рядок 12

У завданнях 7 – 9 виберіть декілька правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Призначенням табличного процесора є:

     уведення даних у клітинки електронної таблиці

     відкриття електронної скриньки для відправлення таблиць

     збереження електронної книги у файлі

     обчислення даних електронної таблиці за формулами

     опрацювання цифрових фотографій

 1. У клітинках електронних таблиць можуть знаходитися такі об’єкти:

      текст              формула          відеофільм            малюнок         діаграма


 1. Як адреса клітинок і діапазонів у табличному процесорі Excel 2007 можуть використовуватися такі:

      Курс валют              А1:А23              D30                А1            


 

У завданнях 1011 до кожного варіанта умови, позначеного цифрою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений літерою (1,5 бали)

 1. Установіть відповідність між призначенням кнопок форматування та їх зображенням у Excel 2007

1. Вирівнювання посередині

2. Вирівнювання зверху

3. Об’єднати  і розмістити по центру

4. Орієнтація

5. Перенесення тексту

А.

Б.

В.

Г. 

Д.


        1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 

 1.  Встановіть відповідність між повідомленнями про помилку які з’являються в  клітинках та причинами їх появи

1. #DIV/0!    А. Відсутні дані для обчислень

2. #VALUE!   Б. Спроба поділити на нуль

3. #N/A                            В. У формулі для математичних обчислень міститься посилання на клітинку, вмістом якої є текст


             1. _____ 2. _____ 3. _____

Оцінка за теоретичні знання __________                        __________

          (підпис вчителя)

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ (3 бали)

 1. Створіть у табличному процесорі Excel 2007 електронну таблицю та відформатуйте її за зразком:

 1. Обчисліть:

а) у діапазоні клітинок С6:С8 – вартість проїзду за кожним маршрутом;

б) у діапазоні клітинок Е6:Е8 – оплату подорожі за кожним маршрутом;

в) у клітинці Е9 – сумарну оплату всієї подорожі.

 1. Побудуйте на окремому аркуші секторну діаграму за даними діапазону Е6:Е8 та оформіть її за зразком:

 1. Збережіть результат роботи у файлі з іменем тематична 3.xlsx у власній папці.

Оцінка за практичні завдання __________            __________

          (підпис вчителя)

Загальна оцінка:     _________                               _____________

    (підпис вчителя)

____________________        ___. ___. 201__

                     прізвище, ім’я

Контрольна робота

з теми «Табличний процесор»

ВАРІАНТ 2

Комп’ютер № ___                      

У завданнях 1 – 6 виберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)


 1. Значок файлу електронної книги табличного процесора Excel 2007 такий:

                                                     

 1. Найменшим об’єктом табличного процесора є:

      таблиця         клітинка        діапазон          книга          аркуш


 1. З імені рядка та імені стовпця складається:

      ім’я  файлу               ім’я книги     

адреса клітинки   

діапазон клітинок

ім’я аркуша       


 1. Адресою поточної клітинки в наведеній таблиці є:

       А5            В4             D3               С5           5С

 1. Результат обчислень за формулою у клітинці D1 буде такий:


       3               4,5                 6               9            12

 1. Зображену діаграму побудовано за даними такого діапазону клітинок:

 

       стовпець С           стовпець D              стовпець Е           рядок 3                рядок 4

У завданнях 7 – 9 виберіть декілька правильних варіантів відповіді (1 бал)

 1. Призначенням табличного процесора є:

     обчислення даних електронної таблиці за формулами

     пошук в Інтернеті потрібних даних для побудови діаграми

     збереження електронної книги у файлі

     уведення даних у клітинки електронної таблиці, їх редагування та форматування

     опрацювання цифрових фотографій

 1. У клітинках електронних таблиць можуть знаходитися:

      функція         діаграма           число                    таблиця           текст


 1. У табличному процесорі Excel 2007 можуть використовуватися такі адреси клітинок і діапазонів:

      Валюта                      С1:L3                 D30                В:В          

У завданнях 1011 до кожного варіанта умови, позначеного цифрою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений літерою (1,5 бали)

10. Встановіть співвідношення між арифметичними діями та операторами, які використовують для їх позначення


1. додавання

2. віднімання

3. множення

4. ділення

5. піднесення до степеня

А. +

Б. *

В. /

Г. -

Д. ^


        1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

11. Встановіть відповідність між вбудованими функціями табличного процесора та їх призначенням


1. SUM

2. AVERAGE

3. MAX

А. Визначення максимального значення серед указаних чисел

Б. Обчислення суми чисел

  В. Обчислення середнього арифметичного вказаних чисел


 1. _____ 2. _____ 3. _____

Оцінка за теоретичні знання __________                     __________

        (підпис вчителя)

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ (3 бали)

 1. Створіть у табличному процесорі Excel 2007 електронну таблицю та відформатуйте її за зразком:

 1. Обчисліть:

а) у діапазоні клітинок С6:С8 – оплату виготовлення деталей кожним робітником;

б) у діапазоні клітинок Е6:Е8 – суму грошей для видачі кожному робітнику;

в) у клітинці Е9 – середню виплату робітникам.

 1. Побудуйте на окремому аркуші стовпчасту діаграму за даними діапазону Е6:Е8 та оформіть її за зразком:

 1. Збережіть результат роботи у файлі з іменем тематична 3.xlsx у власній папці.

Оцінка за практичні завдання __________            __________

          (підпис вчителя)

Загальна оцінка:     _________                               _____________

    (підпис вчителя)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Бобеляк Марта Адамівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пасічник Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 січня 2018
Переглядів
23505
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку