9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Контрольна робота з біології 10 клас на тему "Загальний план будови клітин"

Про матеріал

Контрольна робота з теми "Загальни й план будови клітин" складена у вигляді тестів різного рівня складності у форматі ЗНО для закріплення знань, умінь і навичок учнів

Перегляд файлу

I варіант

I.Виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1.Зазначте сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана: а).білки і вуглеводи; б).вуглеводи і ліпіди; в). білки і ліпіди; г)ю ліпіди і мінеральні солі

2. Вкажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу: а).бактерії; б). гриби; в). рослини; г). тварини

3. Ядерна структура, яка визначає спадкові властивості організму – це; а). ядерна оболонка; б). ядерце; в). хроматин; г). ядерний сік

4. У ядерці відбувається: а). синтез білка; б). синтез рРНК; в). синтез іРНК; г). синтез тРНК

5. Органели, у яких містяться ферменти, що розщеплюють біополімери - це: а). комплекс Гольджі; б). ендоплазматична сітка; в). лізосоми; г). ядро

6. Поверхневий апарат клітини виконує функцію: а). транспорту; б).збереження спадкової інформації

II. Виберіть із запропонованих відповідей дві правильні

7. До складу клітинної стінки у рослин входять: а). хітин; б). целюлоза; в). пектин; г). крохмаль; д). ліпіди

8. Компоненти клітини, які мають ДНК і забезпечують збереження спадкової інформації, - це: а). ядро; б). мітохондрії; в). рибосоми; г). лізосоми

9. Поверхневий апарат ядра має: а). одну мембрану; б). дві мембрани; в). пори; г). три мембрани

III.  Встановлення відповідності

10. Встановіть відповідність між функціями ядра та структурою, яка їх забезпечує

Функції ядра

Структури, що їх забезпечують

 1. Збереження спадкової інформації
 2. Реалізація спадкової інформації
 3. Передача спадкової інформації дочірнім клітинам

А. ДНК міститься в хромосомах; у каріоплазмі відбувається її реплікація

Б. повеневий апарат забезпечує захист; у каріоплазмі містяться репаросоми, які забезпечують репарацію

В. у каріоплазмі відбувається транскрипція (синтез РНК) у зонах, де ДНК зв’язана з ядерним матриксом. рРНК синтезується в ядерці

 

11. Установіть відповідність між термінами та їхніми значеннями

Термін

Визначення

 1. Піноцитоз
 2. Фагоцитоз
 3. Плазмоліз
 4. деплазмоліз

А. процес активного захоплення твердих об’єктів деякими клітинами тварин

Б. процес поглинання рідин клітинами живих організмів

В. повернення протопласта клітин рослин зі стану плазмолізу в початковий стан, що характеризується нормальним тургором.

Г. відшарування пристінкового шару цитоплазми від клітинної стінки

 

IV. Запитання з відкритою відповіддю

12. Як відсутність ядра впливає на властивості клітини? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

I I варіант

I.Виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1.Назвіть організми, до складу клітинної оболонки яких входить глікокалікс: а).бактерії; б). гриби; в). рослини; г) тварини

2. назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»: а).Р.Гук; б). Т.Шванн; в). М.Шлейден; г). Р.Вірхов

3. Генетичний код – це: а). система запису спадкової інформації; б).здатність відтворювати собі подібних; в). розташування тнуклеотидів в РНК

4. Обмін речовин із цитоплазмою забезпечують структури ядра: а). поро соми; б). хроматин; в). ядерні мембрани; г). ядерце

5. Органели, в яких синтезуються жири, - це: а). комплекс Гольджі; б). лізосоми; в). незерниста (гладенька) ендоплазматична сітка; г). зерниста (гранулярна) ендоплазматична сітка

6. Поверхневий апарат еукаріотів відрізняється від поверхневого апарату прокаріотів: а). наявністю плазма леми (плазматичної мембрани); б). відсутністю під мембранного комплексу; в). наявністю клітинної стінки

II. Виберіть із запропонованих відповідей дві правильні

7. До складу мембран входять: а). білки; б). РНК; в). ліпіди; г). ДНК

8. До складу ядра входять: а). пластиди; б). хромосоми; в). ядерце; г). мітохондрії

9. До складу ядерця входять: а). вуглеводи; б). жири; в). білки; г). рРНК; д). тРНК

III.  Встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між прізвищами учених та їхнім внеском у розвиток цитології:

Прізвища учених

Внесок у розвиток цитології

А. Р.Гук

Б. А. ван Левенгук

В. Т.Шванн

Г. І.Мечников

1. відкрив явище фагоцитозу

2. запропонував термін «клітина»

3. відкрив і описав клітини бактерій

4. заклав основи клітинної теорії

 

11. Установіть відповідність між термінами та їхніми значеннями

Термін

Визначення

 1. цитозоль
 2. рибосоми
 3. клітинний центр
 4. хлоропласти

А. органела, яка складається з двох центріолей, розташованих у світлій ущільненій ділянці цитоплазми

Б. частина цитоплазми, що становить собою безбарвний водний розчин органічних і неорганічних речовин

В. позбавлені поверхневої мембрани органели, які беруть участь у синтезі білків

Г. пластиди, зазвичай забарвлені в зелений колір завдяки наявності пігменту хлорофілу

 

 

IV. Запитання з відкритою відповіддю

12. Що спільного і відмінного у будові та функціях мітохондрій і хлоропластів?

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 березня 2018
Переглядів
2253
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку