19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Контрольна робота з хімії для 11 класу за темою "Хімічні реакції" (І, ІІ варіанти)

Про матеріал
Запропоновані тексти двох варіантів контрольної роботи з хімії для 11 класу за темою "Хімчні реакції" складено відповідно до чинної програми з хімії рівня стандарту. Містять тестові завдання різного формату з одним варіантом відповіді та завдання відкритого типу (на запис хімічних рівнянь, розв'язування задач) та охоплюють питання класифікації хімічних рекцій, гідролізу, роботи гальванічного елементу. Вчитель на власний розсуд відповідно до навчальних можливостей класу може змінити об'єм деяких завдань або їх кількість.
Перегляд файлу

1

 

11 клас

Контрольна робота з хімії за темою «Хімічні реакції» І семестр

 

І варіант

ІІ варіант

1.  Електролітична дисоціація якої  сполуки є необоротним процесом?

а) HNO3                  в) HCl

б) Cu(OH) 2             г) H2SO4

 1.  Електролітична дисоціація якої  сполуки є необоротним процесом?

а) NaNO3                  в) H3РО4

б)  H2SO3                  г) H2CO3

2. Який чинник не впливає на стан хімічної рівноваги?

а) тиск                   в) концентрація речовин

б) температура     г) каталізатор

2.  Який вчений сформулював загальний принцип зміщення хімічної рівноваги?

а) Лавуазьє              в) Гей-Люссак

б) Хоффманн           г) Ле Шательє

3.  Розчин якої солі під час гідролізу матиме лужне середовище?

а) CuSO4                 в) Na2CO3

б) ВаCl2                  г) Аl2(SO4)3

3.  Розчин якої солі під час гідролізу матиме кисле середовище?

а) Na2SO4                  в) К2CO3

б) ВаCl2                     г) Fe(NO3)2

4.  Яка з солей не зазнає гідролізу?

а) Cu(NO3)2                       в) К2CO3

б) NaCl                      г) (CH3COO)2Pb

4. Яка з солей не зазнає гідролізу?

а)  Аl(NO3)3              в) ВаCl2  

б)  Na2CO3                г) КNO2

5. Який вчений вперше створив гальванічний елемент?

а) Лекланше            в) Гальвані

б) Бекетов                 г) Деніел

5. Електрод гальванічного елемента, який э джерелом електронів, називають?

а) діод                  в) аніон

б) анод                 г) катод

6. Між якою парою металів у гальванічному елементі буде більша напруга?

 а) Cu, Аl                 в) Zn, Аl                          

 б) Cu, Zn               г) Fe, Zn

6. Між якою парою металів у гальванічному елементі буде менша напруга?

 а) Аg, Аl                 в) Ni, Аl                          

 б) Cu, Mn               г) Fe, Zn

7. Проаналізуйте твердження.

І. Лакмус у кислому середовищі безбарвний.

ІІ. На зміщення рівноваги в реакціях між твердими речовинами не впливає тиск.

Чи є серед них правильні?

а) лише І               в) немає правильних

б) лише ІІ             г) обидва правильні

7. Проаналізуйте твердження:

І. Зміна температури не впливає на стан хімічної рівноваги.

ІІ. рН лужного середовища ˂ 7.

Чи є серед них правильні?

а) лише І               в) немає правильних

б) лише ІІ             г) обидва правильні

8. Записати рівняння гідролізу солей:

КNO2

(CH3COO)2Cu

ZnSO4

8. Записати рівняння гідролізу солей:

Na2CO3

CH3COONH4

АgNO3

9. У який бік зміститься рівновага хімічної реакції СО2 (г) + С(т) = 2СО (г) , Δ Н= +172 кДж

при збільшенні тиску, зменшенні температури, збільшенні концентрації СН4?

9. У який бік зміститься рівновага хімічної реакції С(т )+ О2(г) = СО2(г)  , Δ Н= -94 кДж

при зменшенні тиску, збільшенні температури, збільшенні концентрації СО2?

10.  Закінчити рівняння хімічних реакцій, вказати, які з них є необоротними:

КNO3 + Li2CO3

ВаCl2  + Na2SO4

 КBr + Аl(NO3)3 →  

10. Закінчити рівняння хімічних реакцій, вказати, які з них є необоротними:

Cu(NO3)2  + NaОН →

Na2SO4 + KCl →

 КNO3 +  Ва(OH)2  

11. Яку масу амоній сульфату можна добути з амоніаку об’ємом  62,72 л, якщо вихід  продукту реакції 95%?

 

11. При спалюванні 19,4 г цинк сульфіду одержали сульфур (ІV) оксид об’ємом 3,36 л.  Визначте вихід сульфур (ІV) оксиду.

 

 

 

˃ ˂

 

 

 

         

doc
Додано
15 січня
Переглядів
1601
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку