Контрольна робота з теми "Індивідуальний розвиток",10 клас

Про матеріал
Різнорівнева контрольна робота на два варіанти розрахована на систематизацію та контроль знань з вивченої теми
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Індивідуальний розвиток», біологія, 10 клас

І варіант

1.Виконайте тести:

1.Індивідуальний розвиток організму-це: а)утворення зиготи;б)розвиток від запліднення яйцеклітини до смерті організму або його поділу;в)дробіння яйцеклітини;г) нейруляція.

2.Вказати,який набір хромосом мають яйцеклітини:а)n; б)2n ;в)4n;г)3n.

3.Органи тварин формуються на стадії: а)утворення зиготи б)дробіння яйцеклітини;в)нейруляції;г) органогенезу.

4. Статеве покоління домінує у: а) мохів; б) квіткових; в) папоротей; г) хвощів; д) плаунів.

5.Зигота від яйцеклітини відрізняється кількістю : а)хромосом; б)жовтка; в)цитоплазми; г)органел.

6. Укажіть тварин, для яких характерний партеногенез: а) Оси, броненосці (панцирники); б)  малярійні плазмодії, скельні ящірки; в) бджоли, дафнії, попелиці; г)  джгутикові, інфузорії.

 

2.Установіть відповідність між терміном і його визначенням.
А.Збільшення кількості клітин без збільшення їхніх розмірів -1 гаструла;
Б.   Двошаровий зародок -                                                                2.бластула;
В.    Кулька, утворена одним шаром клітин, -                                 3. нейрула;
Г .   Формування у зародка нервової трубки і хорди -                      4. дробіння.

3.Завдання на розташування варіантів дій (подій) у правильній послідовності. Визначте послідовність подій при формуванні зародка тварин.

А Дробіння;

Б бластула;

В органогенез;

Г зигота;

Д нейрула;

Е гаструла.

 

4.Закінчіть речення:

1.Одношаровий зародок,який не має порожнини всередині-

2.Внутрішній зародковий листок -

3.Несесментована скелетна вісь у представників типу Хордові-

4.Явище взаємодії між  частинами зародка під час ембріогенезу-

5.Первинний рот називається -

6.Спосіб утворення двошарового зародка методом вгинання-

 

5.Дайте відповідь на питання: Якими способами може утворитися гаструла? Наведіть приклади таких способів  у тварин.

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми «Індивідуальний розвиток», біологія, 11 клас

ІІ варіант

1.Виконайте тести:

1.Після запліднення з насінного зачатка покритонасінних розвивається:            а) спора; б) гамета; в)насінина; г) плід.

2.Ембріональний (зародковий) розвиток завершується: а)виходом  зародка з зародкових оболонок або народженням; б)статевою зрілістю; в) смертю;

г) гаметогенезом

3.Вкажіть зародковий листок, з якого розвивається нервова система у тварин:

а) ектодерма; б) ентодерма; в) мезоглея; г) мезодерма.

4.Зазначте рослини, в життєвому циклі яких може переважати спорофіт, або гаметофіт або тривалість двох поколінь приблизно однакова: а) бурі водорості; б) мохи; в) плауни;  г) хвощі; д) папороті.

5.Синдром Дауна пов'язаний зі змінами каріотипу: а)моносомії Х хромосоми; б) трисомії Х хромосоми; в) трисомії 13-ї пари хромосом; г) додаткової Y хромосоми; д) трисомії 21–ї пари хромосом.

6.Період розвитку організму від зиготи до смерті називають : а)онтогенез; б)філогенез; в)  прогенез ; г)ембріогенез.

 

2.Установіть відповідність між зародковими листками та органами , які з них утворюються:

1.Ектодерма                               А)Скелет, мязи,кровоносна система.

2.Ентодерма                                Б)Нервова трубка,епідерміс шкіри

3.Мезодерма                                В)Хорда, печінка,щитовидна залоза

3.Завдання на розташування варіантів дій (подій) у правильній послідовності. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбіль­шої до найменшої кількості хромосом, яку містять клітини лю­дей:

     а) здорових;

б) хворих на синдром Дауна;

в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера;

г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою.

 

4.Закінчіть речення:

1.Процес утворення двошарового зародка-

2.Третій зародковий листок-

3.Період розвитку організму в утробі матері-

4.Група організмів, у яких на місці первинного рота утворюється анальний отвір-

5.Етап розвитку зародка, під час якого утворюється комплекс осьових органів-

6.Процес закладання органів,які властиві дорослим тваринам-

 

5.Дайте відповідь на питання:Які типи дробіння зиготи вам відомі,від чого вони залежать, чому так називають цей процес?

docx
Додав(-ла)
Лисюк Лариса
Додано
28 квітня 2020
Переглядів
1723
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку