10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольні роботи. 7 клас. Зоологія.

Про матеріал

Контрольні та підсумкові самостійні роботи по зоологіяї для 7 класу.

Перелік тем:

1. Безхребетні тварини.

2. Тип Членистоногі.

3. Різноманітність тварин. Тип Хордові.

4. Процеси життєдіяльності тварин.

5. Поведінка тварин.

Перегляд файлу

 

Контрольна робота по темі «Безхребетні тварини»

1 варіант

1рівень. Вибери одну правильну відповідь (1 питання – 0,5 б)

1. Клітини, з яких утворюються всі інші клітини гідри прісноводної, називаються: а) секреторними; б) жалкими; в) проміжними; г) епітеліально-мязовими.

2. Газообмін у метелика здійснюється за допомогою: а) легеневих мішків; б) шкіри; в) повітряних мішків; г) трахей.

3. Тіло мухи хатньої складається з відділів: а) голови, грудей; б) головогрудей, черевця; в) голови, грудей, черевця; г) голови, черевця

4. Мантію, мушлю, незамкнену кровоносну систему мають: а) кишковопорожнинні, б) молюски; в) кільчасті черви; г) членистоногі.

5. Улітку, гуляючи біля водойм, діти іноді зривають і жують траву. Чому це небезпечно?

А) можна заразитися гостриком дитячим; б) можна заразитися ехінококом; в) можна заразитися личинками печінкового сисуна; в) в організм можуть потрапити личинки бичачого ціп’яка.

6. Вибрати представника прямокрилих комах: а) бджола медоносна; б) вовчок, або капустянка; в) муха-жигалка; г) воша куряча.

2 рівень (1 питання – 0,5 б)

1. Дощовий черв’як після сильного дощу виповзає на поверхню ґрунту. Яка причина цього явища?

А) вода виштовхує його на поверхню; б) утруднюється дихання через шкіру;

в) не може повзати по вологому ґрунту; г) виповзає, щоб у тіло не потрапила вода.

2. Виберіть ознаки корости: а) людина постійно хоче пити, оскільки кліщі паразитують у шлунку; б) на волоссі людини видно відкладені яйця – гниди; в) шкіра людини червоніє, злущується, відчувається свербіж; г) на обличчі з’являються вугрі, випадають вії.

Описание: http://subject.com.ua/lesson/biology/7klas_1/7klas_1.files/image005.jpg                                          3. Підпиши малюнок.

                                      4. Наведіть приклади комах, що мають розвиток з повним

                                             перетворенням. Назви стадії розвитку.

                                       5.Охарактеризуй Двостулкових молюсків.

                                           6.  Хеліцери – це …

                                                         3 рівень. (1 питання – 1 б)

 

 1. Зобрази за допомогою схеми цикл розвитку котячого сисуна.
 2. Порівняй Ракоподібних і Павукоподібних.
 3. Які ознаки перетинчастокрилих комах?

 

 1. рівень  (1 питання – 3 б)

 

 1. Яких ви знаєте червів-паразитів людини? Укажіть їхні

Назви (не менше трьох). Яких правил потрібно дотримуватися, щоб запобігти зараженню цими гельмінтами?

 

Контрольна робота по темі «Безхребетні тварини»

2 варіант

1рівень. Вибери одну правильну відповідь (1 питання – 0,5 б)

1. Які клітини гідри забезпечують їй можливість переміщувати тіло (рухатися)?

А) шкірно-м'язові; б) травні; в)нервові; г)жалкі.

 2. Газообмін у скорпіона карпатського здійснюється за допомогою: а) легеневих мішків; б) шкіри; в) повітряних мішків; г) трахей.

3. Сегментоване тіло має: а) аскарида людська; б) бичачий ціп’як; в) печінковий сисун; г) дощовий черв’як.

4. Дві присоски, відсутність щетинок і здатність живитися кров’ю хребетних тварин мають: а) кишковопорожнинні; б) молюски; в) кільчасті черви; г) членистоногі.

5. Діти та дорослі іноді гладять мисливських і бродячих собак. Чому це небезпечно?

А) можна заразитися личинками трихінели; б) можна заразитися цистами печінкового сисуна; в) в організм можуть потрапити фіни ціп’яка бичачого; г) в організм можуть потрапити яйця ехінокока.

6. Позакишкове (зовнішнє) травлення властиве: а) слимаку виноградному; б) ластівці міській; в) павуку-хрестовику; г) хрущу травневому.

2 рівень (1 питання – 0,5 б)

1. Для якого представника членистоногих характерні такі ознаки будови: масивні головогруди, менше черевце з хвостовим плавцем, дві пари вусиків та п’ять пар ходильних ніг?

А павук-хрестовик; б) рак річковий; в) муха кімнатна г) собачий кліщ.

2. Вибрати представника Двокрилих комах: а) бджола медоносна; б) вовчок, або капустянка; в) муха-жигалка; г) воша куряча.

3. Наведіть приклади комах, що мають розвиток з неповним перетворенням. Назви стадії розвитку.                                     

4.Охарактеризуй Головоногих  молюсків.

5. Мантія – це …

Описание: http://subject.com.ua/lesson/biology/7klas_1/7klas_1.files/image006.jpg                                                     6. Розгляньте малюнок. Укажіть організм, зображений на

                                                      ньому; до якої групи він належить; як живиться і які має

                                                    пристосування до існування на суходолі?

                                                   3 рівень. (1 питання – 1 б)

 1. Зобрази за допомогою схеми цикл розвитку бичачого ціп’яка.
 2. Порівняй Ракоподібних і Комах.
 3. Які ознаки Прямокрилих комах?

     4 рівень  (1 питання – 3 б)

1. Яких ви знаєте Членистоногих, що переносять захворювання людини або паразитують у її організмі? Які профілактичні заходи потрібно здійснювати, щоб запобігти зараженню хворобами, що викликають або переносять Членистоногі?

 

 

Підсумкова самостійна робота по темі тип Членистоногі 7 клас

1 варіант

1 –й рівень (3 бали). Виберіть одну правильну відповідь.

1. Визначте середовище життя членистоногих: а) наземне; б) повітряне; г) водне; д) всі відповіді вірні.

2. Визначте кількість пар вусиків у річкового рака: а) одна; б) дві; в) три; г) чотири.

3. Укажіть рід тварин, який належить до класу Ракоподібні: а) тарган; б) каракурт; в) креветка; г) тарантул.

4. Визначте де міститься отрута в павуків: а) у павутинних бородавках; б) у хеліцерах; в) у кінцевому членику черевця; г) у кінцівках.

5. Укажіть, які комахи є суспільними: а) комарі; б) метелики; в) мурахи; г) таргани.

6. Визначте, які комахи мають риючі кінцівки:а) вовчки; б) богомоли; в) таргани; г) сарана.

2 – й рівень (3 бали)

1. Виберіть правильне твердження: а) тіло комах складається з трьох відділів; б) на сегментах тіла павуків є щетинки; в) членистоногі виключно одноклітинні тварини; г) основу покриву членистоногих складає целюлоза.

2. Допишіть пропущені в тексті слова.

Грудний відділ комах складається з ____ сегментів. Від кожного сегмента відходить __ ніг. У крилатих комах наявні____крил,___ і____.

3. Визначте та впишіть у клітинки назву класу типу Членистоногі.

Цей клас тварин найчисельніший, мають три пари ніг сегментоване на три частини тіло.

 

 

 

 

 

 

3 – й рівень (3 бали)

Описание: Описание: https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=e5a6968b39e2ee6f8ea402364a78664e&n=33&h=215&w=153Описание: Описание: https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=e5a6968b39e2ee6f8ea402364a78664e&n=33&h=215&w=153Описание: Описание: https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=e5a6968b39e2ee6f8ea402364a78664e&n=33&h=215&w=1531. Установіть відповідність між твариною (1 – 5), та її назвою (А – Г).

Описание: Описание: https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=6bf6c261ae969ec8f9d18c38c978fc49&n=33&h=215&w=144Описание: Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=ffe068e0d6efdbd3de1f01875cfd4c03&n=33&h=215&w=238Описание: Описание: https://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=928534adfcc927ea6b7072939d57ac89&n=33&h=215&w=282                                                                                                   1. Павук-хрестовик

                                                                                                    2. Циклоп

                                                                                                    3. Скорпіон

                                                                                                    4. Бджола

  А               Б                   В                                                         5. Річковий рак

2.Установіть відповідність між стадією розвитку комахи (А – Г) та її ознаками (1-5).

А) з повним перетворенням     1. З яйця виходить личинка, схожа на дорослу комаху

Б) з неповним перетворенням 2. Личинка має сисний ротовий апарат.

В) личинка метелика                3. Личинка червоподібна, без крил, має гризучий

                                                  ротовий апарат.

Г) личинка коника                    4. Личинки відрізняються будовою, поведінкою, є

                                                   стадією лялечки.

                                                   5. Личинки живляться тією самою їжею і мають

                                                  однакові ротові органи, що й доросла тварина.

3. Яке значення в житті павука має павутина?

4 – й рівень (3 бали)

12. Дайте порівняльну характеристику класів Павукоподібні й Комахи.

 

 

 

 

 

Підсумкова самостійна робота по темі тип Членистоногі 7 клас

2 варіант

1 –й рівень (3 бали). Виберіть одну правильну відповідь.

1. Визначте розділ зоології, що вивчає комах: а) ентомологія; б) теріологія; в) орнітологія; г) іхтіологія

2. Визначте кількість пар вусиків у павука: а) одна; б) дві; в) три; г) немає вусиків

3. Укажіть клас тварин, який не належить до типу Членистоногі: а) Павукоподібні; б) Ракоподібні; в) П’явки; г) Комахи.

4. Визначте, які комахи мають стрибальні ніжки: а) оси; б) метелики; в) коники; г) комарі.

5. Укажіть, чим живиться річковий рак: а) рослинами; б) дрібними тваринами; в) падлом; г) рибою.

6. Визначте органи дихання у павуків: а) легені і трахеї; б) трахеї; в) зябра; г) немає органів дихання.

2 – й рівень (3 бали)

1. Виберіть правильне твердження: а) у членистоногих покрив тіла розтягується; б) тіло павуків поділяється на два відділи; в) членистоногі виключно одноклітинні тварини; г) основу покриву членистоногих складає хітин.

2. Допишіть пропущені в тексті слова.

Перетинчастокрилі – комахи з _____ парами перетинчастих прозорих крил. Ротовий апарат _________ або ________.

3. Визначте та впишіть у клітинки назву ряду, класу Павукоподібні.

Довжина не більше 1 мм, живуть у ґрунті і траві, серед них є паразитичні види.

 

 

 

 

 

Описание: Описание: https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=e5a6968b39e2ee6f8ea402364a78664e&n=33&h=215&w=153Достатній рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між твариною (1 – 5), та її назвою (А – Г).

 1. Описание: Описание: https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=6bf6c261ae969ec8f9d18c38c978fc49&n=33&h=215&w=144Описание: Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=ffe068e0d6efdbd3de1f01875cfd4c03&n=33&h=215&w=238Описание: Описание: http://zoo-dom.com.ua/userfiles/portal/d_005.jpgПавук-хрестовик
 2. Циклоп
 3. Скорпіон
 4. Дафнія
 5. Річковий рак

А                  Б                      В                                 Г

 

2. Установіть послідовність стадій розвитку комах з повним перетворенням.

1. Доросла комаха

2. Яйце

3. Лялечка

4. Личинка

3. Яке значення в житті рака мають клешні?

 

Високий рівень (3 бали)

 

12. Дайте порівняльну характеристику типу Членистоногі й типу Кільчасті черви.

 

 

 

 

Контрольна робота №1по темі «Різноманітність тварин. Тип Хордові» 7 клас

1 варіант

Початковий рівень (Виберіть одну правильну відповідь. 1 питання – 0,5 бала)

1. Визначте, яка тварина відкладає яйця: а) ропуха сіра; б) жаба озерна; в) квакша;

 г) черепаха зелена.

2. Укажіть тварину, яка належить до класу Земноводні: а) гадюка; б) кумка; в) скат; г) крокодил.

3. Укажіть, який орган відсутній у птахів: а) серце; б) сечовий міхур; в) шлунок;

г) головний мозок.

4. Виберіть одне правильне твердження: а) птахи – теплокровні тварини; б) у шкірі риб немає залоз, які виділяють слиз; в) плазуни розмножуються ікрою; г) ссавці – холоднокровні тварини.

5. Укажіть птаха, який не літає, але добре плаває: а) страус; б) пінгвін; в) ківі;

 г) казуар.

6. Укажіть, ким є пуголовок: а) зародком в ікринці; б) личинкою жаби; в) молоде жабеня; г) земноводне ряду Хвостаті.

Середній рівень. (1 питання – 0,5 бала)

1. Які ви можете назвати пристосування риб до середовища життя?

2. Які відділи тіла амфібій?

3. Хребет – це…

4. Рептилії – це …

5. Які ознаки характерні для Ряду Лускаті? Назвіть представників.

6. Що характерно для представників нелітаючих птахів? Назвіть їх.

Достатній рівень. (1 питання – 1 бал)

1. Встановіть відповідність між назвами тварин і їх класами.

А акула    1 Ссавці                               Г тритон    4 Рептилії

Б єхидна   2 Амфібії                             Д короп      5 Птахи

В крокодил 3 Хрящові риби               Е лебідь      6 Кісткові риби

2. Установіть відповідність між назвою групи хребетних тварин та ознаками, за якими їх можна впізнати.

1. Хрящові риби      А. Дихальна система: парні легені та шкіра (гола та волога)

2. Плазуни                Б. Наявність молочних залоз, вигодовування малят молоком

3. Ссавці                  В. Скелет повністю хрящовий, зяброві кришки та плавальний

                                 міхур відсутні

                                  Г. Шкіра суха, укрита лусками чи щитками, у процесі дихання

                                  участі не бере.

3. Як будова зубів ссавців відповідає їх функціям?

Високий рівень. (1 питання – 1,5 бала)

1. Що таке ехолокація? Яке вона має значення та для яких представників тваринного світу характерна?

2. Які характерні риси Китоподібних?

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1по темі «Різноманітність тварин. Тип Хордові» 7 клас

2 варіант

Початковий рівень (Виберіть одну правильну відповідь. 1 питання – 0,5 бала)

1. Виберіть одне правильне твердження: а) самки амфібій відкладають ікру у воду; б) у птахів немає шиї; в) у ссавців відсутні зуби; г) риби – теплокровні тварини.

2. Визначте, яка тварина відкладає яйця: а)короп; б) жаба озерна; в) тигр;

 г) качкодзьоб.

3. Укажіть тварину, яка належить до класу Рептилії: а) гадюка; б) кумка; в) скат;

г) заєць.

4. Укажіть птаха, який не літає, але добре бігає: а) страус; б) пінгвін; в) горобець; г) лелека.

5. Укажіть риб, які не мають зябрових кришок: а) осетроподібні; б) акули; в)оселедцеподібні; г) коропоподібні.

6. Допишіть пропущені у тексті слова.

У сумчастих ссавців зародок починає розвиватися в організмі_____, а завершується розвиток у шкірній________, куди проходять протоки______залоз. До сумчастих належать_________.

Середній рівень. (1 питання – 0,5 бала)

1. Які ви можете назвати пристосування амфібій до середовища життя?

2. Які відділи тіла ссавців?

3. Хорда – це…

4. Амфібії – це …

5. Які ознаки характерні для Ряду Комахоїдні? Назвіть представників.

6. Які характерні ознаки Хрящових риб? Назвіть їх.

Достатній рівень. (1 питання – 1 бал)

1. Встановіть відповідність між назвами тварин і їх класами.

А скат          1 Ссавці                               Г саламандра    4 Рептилії

Б білка         2 Амфібії                             Д карась            5 Птахи

В черепаха   3 Хрящові риби                 Е глухар            6 Кісткові риби

2. Установіть відповідність між назвою групи хребетних тварин та ознаками, за якими їх можна впізнати.

1. Кісткові риби    А. Легені та повітряні мішки забезпечують подвійне дихання

2. Амфібії               Б. Зябра вкриті зябровими кришками, є сечовий та плавальний

                                 міхур

3. Птахи                 В. Кінцівки розташовані під тулубом, зуби різні за будовою та

                                  мають корені

                                 Г. Дихальна система: парні легені та шкіра (гола та волога)

3. Які функції виконує волосяний покрив Ссавців?

Високий рівень. (1 питання – 1,5 бала)

1. Чим відрізняються представники першозвірів і справжніх звірів?

2. Які характерні риси Хижих ссавців?

 

 

 

 

 

Контрольна робота по темі «Процеси життєдіяльності тварин» 7 клас

І варіант

 І рівень (по 0,5 бала за кожне завдання) 

 Позначте одну правильну відповідь.

1. Мозочок найкраще розвинений у: 

а) рептилій; б) птахів; в) амфібій; г) риб.

2. Внутрішнє запліднення характерне для: а) кумки червонодеревої;

б) моржа тихо-океанського; в) окуня річкового; г) квакші звичайної.

3. Брунькуванням розмножується: а) амеба протей; б) дощовий черв’як;

в) гідра прісноводна; г) слимак голий.

4. Тварина, що має внутрішній скелет:

а) павук-сріблянка; б) краб; в) клоп-черепашка;  г) саламандра.

5. Складний життєвий цикл  має: а) ящірка прудка; б) лелека звичайний; в) котячий сисун; г) гідра прісноводна.

6. Для кровоносної системи ссавців характерні:

а) двокамерне серце, одне коло кровообігу;

б) трикамерне серце, два кола кровообігу;

в) чотирикамерне серце, два кола кровообігу;

г) чотирикамерне серце, одне коло кровообігу.

ІІ рівень (по 0,5 бала за кожне завдання)

1. Із запропонованих відповідей виберіть дві або більше правильних.

Тварини, які мають незамкнену кровоносну систему,   це:

а) дощовий черв’як; б) мурашка лісова; в) краб; г) ластівка міська;

д) ящірка прудка; е) ставковик малий; є) каракурт.

2. Установіть відповідність між групами тварин та притаманними їм органами виділення:

Група тварин

Органи виділення

1 ракоподібні

2 павукоподібні

3 кільчасті черви

4 рептилії

А тазові нирки

Б мальпігієві судини

В зелені залози

Г нефридії

Д тулубові нирки

3. Установіть відповідність між зображеними тваринами та притаманними їм органами дихання.

А

Б

В

Г

Описание: http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=b2bcf1ef7ea4a3e5f629cd366daa0132-126-144&n=21

 

Описание: http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=ee2f00f4dcab8b0ffcb92f4eb200d1e0-92-144&n=21

Описание: http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=56ad438e87c6ea264ce2ac141025d30e-71-144&n=21

 

Описание: http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=051158c050f03d36e7c7db21bf6eeeca-133-144&n=21

 

1 легені та шкіра

2 трахеї

3 легеневі мішки

4 зябра

5 легені.

4. Які етапи проходить зародок багатоклітинної тварини під час зародкового розвитку?

5. Що таке рецептори?

6. Гуморальна регуляція – це …

ІІІ рівень (по 1 балу за кожне завдання)

1. Вважають, що, окрім звичайних органів чуття, риби мають ще «шосте чуття». Що це за «чуття»? Яке його значення?

2. Нервова система у двостулкових молюсків, наприклад у жабурниці, має більш примітивну будову порівняно із черевоногими й головоногими. Із чим це пов’язано?

3. Що таке мімікрія? Наведіть приклади.

 

IV рівень (по 1,5 бала за кожне завдання)

 

1. Складіть схеми та порівняйте розвиток комах з неповним і повним перетворенням. Які переваги має розвиток із повним перетворенням? Підтвердьте відповідь прикладами.

2. Як ускладнювалась система кровообігу у хребетних тварин у процесі історичного розвитку?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота по темі «Процеси життєдіяльності тварин» 7 клас

ІІ варіант

 І рівень (по 0,5 бала за кожне завдання) 

 Позначте одну правильну відповідь.

1.Органи видільної системи амфібій: а) нирки; б) легені; в) кишечник;

г) мальпігієві судини.

2. Ехолокація характерна для: а) аурелії; б) вечірниці рудої;

в) саламандри; г) пінгвіна.

3. Зовнішнє запліднення має: а) дельфін; б) черепаха болотна;

в) оселедець атлантичний; г) перепілка.

4. Тварина, яка має зовнішній скелет,    це: а) черепаха; б) муха;

в) тритон; г) кит.

5. Простий життєвий цикл  має: а) ящірка прудка; б) медуза аурелія; в) котячий сисун; г) печінковий сисун.

6. Особливістю дихальної системи птахів, пов’язану з польотом, є наявність:  а) трахей; б)              легень; в)              повітряних мішків; г) бронхів.

ІІ рівень (по 0,5 бала за кожне завдання)

1. Із запропонованих відповідей виберіть дві або більше правильних.

Тварини, які мають непрямий розвиток: а) павук-хрестовик; б) акула;

в) жаба озерна; г) окунь річковий; д) гідра; е) жук-олень; є) черепаха болотна.

2. Установіть відповідність між групами тварин та притаманним їм типом нервової системи:

Група тварин

Тип нервової системи

1 членистоногі

А дифузна

2 амфібії

Б стовбурова

3 кишковопорожнинні

В вузлова

4 молюски

Г розкидано-вузлова

 

Д трубчаста

3. Установіть відповідність між зображеними тваринами та притаманною їм будовою серця.

А

Б

В

Г

Описание: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVxu5VIxBP7WoKd45mh1G5wOaVqU8X9wPX3JY5lzVeHfXnWh3e

 

Описание: http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=4fdeb7cbf8c17f6c536cd9ea5ead4683-79-144&n=21

Описание: http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=300e7e08601eaa9275e3ccfea29ea88c-96-144&n=21

Описание: http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=e1cd0d262fc056e8f18f29cfb17ffa13-97-144&n=21

 

 

1 серце двокамерне

2 серце трикамерне

3 серце трикамерне з неповною перегородкою у шлуночку

4 серце чотирикамерне

5 серце трубчасте, багатокамерне

4. Які періоди виділяють у розвитку багатоклітинних тварин?

5. Які типи симетрії є у тварин. Наведи приклади.

6. Нервова регуляція – це …

 

ІІІ рівень (по 1 балу за кожне завдання)

1. Сонечко, колорадський жук і деякі інші комахи мають яскраве забарвлення хітинового покриву й дуже помітні на тлі навколишнього середовища, проте птахи не вживають їх у їжу. Чим це можна пояснити?

2. Що спільного та відмінного в будові покривів амфібій і рептилій?

3. Які особливості будови органа слуху в різних груп хребетних тварин?

IV рівень (1,5  бала)

1. Порівняйте механізми дихання жаби, ящірки і птаха. Із чим пов’язані відмінності?

2. Чим можна пояснити, що в хижих ссавців шлунок часто однокамерний, тоді як у тих, які живляться рослинною їжею, він може складатися з кількох різних за функціями відділів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова самостійна робота по темі «Поведінка тварин»

І варіант

Початковий рівень (3 бали)

1. Укажіть науку, яка вивчає поведінку тварин: а) етіологія, б) етологія;

в) фізіологія; в) зоологія.

2. Визначте форму індивідуальної поведінки, притаманної тваринам:

а) репродуктивна; б) соціальна; в) харчова; г) набута.

3. Визначте тип поведінкової реакції: а) кінезис; б) таксис; в) рефлекси; г) всі відповіді вірні.

4. Проявом якої форми поведінки є утворення шлюбних пар у птахів:

а) індивідуальної; б) репродуктивної; в) соціальної; г) набутої.

5. Укажіть, яка ознака не вказує на те, що сурикати є соціальними тваринами:

а) прагнення до сумісного перебування; б) складна система спілкування; в) непостійність складу; г) розподіл функцій між особинами.

6. Вкажіть правильну відповідь («так», чи «ні»)

А) В скупченнях тварини в них можуть розрізняти «своїх» і «чужих».

Б) Інстинкт – сукупність природжених стереотипних форм поведінки тварин, що виникають у відповідь на зовнішні або внутрішні подразнення.

В) Ієрархія  – здатність правильно передбачати хід якої – небудь події.

Г) Харчова поведінка спрямована на підтримання чистоти покривів тіла та вирішенням проблем з туалетом.

Середній рівень (3 бали)

1. Виберіть одне правильне твердження:

а) виживання тварин та пристосування – це соціальна поведінка;

б) різноманітні за природою сигнали, що впливають на поведінку – стимули;

в) переміщення тварин не певні відстані – це еміграція;

г) спілкування тварин між особинами одного або різних видів – це ієрархія.

2. Продовжіть речення.

Різноманітні за природою сигнали, що впливають на поведінкові реакції тварин – це

Сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій – це …

Періодичне переміщення тварин «туди і назад» між суттєво відмінними середовищами життя – це …

3. Що таке комунікація тварин? Наведіть приклади.

4. Вроджена реакція, до якої додається індивідуальний досвід, наприклад, пташенята качки рухаються за тим, кого вони бачать після вилуплювання: а) принцип наслідування, б) принцип «проб та помилок», в) імпритинг.

5. Анонімні угруповання, в яких члени групи не проявляють агресію до нових особин свого виду: а) відкриті, б) закриті.

6. Угруповання, в яких відсутня постійна структура, немає ієрархії, тварини відрізняють членів своєї групи від інших тварин цього виду, але не розрізняють членів групи між собою: а) анонімні угруповання, б) індивідуальні угруповання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між зображенням і проявами поведінки тварин:

Описание: Описание: https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=4d29ae7802f41b33a03c580f45d38cc9&n=33&h=215&w=387 

Описание: Описание: https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=a824929d8591437fca7d77fbcdde92bc&n=33&h=203&w=480 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: http://animalsfoto.com/photo/0c/0c17b0a4369b196e827681e9865f7cc8.jpg 

Описание: Описание: https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=0ab316fae935b594f7d27034e228a845&n=33&h=215&w=287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Турбота про нащадків. 2. Агресія. 3. Турнірні бої. 4. Шлюбні танці.

5. Ігрова поведінка.

2. Заповніть таблицю:

Форма поведінки

Значення

Дослідницька

 

Харчова

 

Захисна

 

 

Високий рівень (3 бали)

1. Які особливості елементарної розумової діяльності тварин? Наведіть приклади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова самостійна робота по темі «Поведінка тварин»

ІІ варіант

Початковий рівень (3 бали)

1. Укажіть науку, яка вивчає взаємодопомогу, захист та агресію тварин: а) етіологія; б) етологія; в) фізіологія; г) ейдологія.

2. Визначте основні прояви поведінки тварин: а) сезонність; б) залицяння;

в) парування; г) всі відповіді вірні.

3. Переміщення тварин на значні відстані називається: а) сезонність; б) циклічність; г) міграція.

4. Визначте тип організованості угруповань тварин: а) комунікативне; б) анонімне; в) соціальне; г) ієрархічне.

5. Укажіть форму поведінки тварин: а) індивідуальна; б) асоціальна; в) природжена; г) ігрова.

6. Вкажіть правильну відповідь («так», чи «ні»)

А. Подразливість – орієнтовані рухи, спричинені певними стимулами, характерні для одноклітинних тварин.

Б. Лабораторні експерименти проводяться в спеціально обладнаних необхідними приладами приміщеннях з використанням піддослідних тварин.

В. Угруповання –  проста сукупність тварин, які зібралися в одному місці, наприклад, для їжі.

Г. Гігієнічна поведінка зв’язана з пошуком, запасом їжі.

 

Середній рівень (3 бали)

1. Виберіть одне правильне твердження:

А) комунікація – це виживання тварин та пристосування до умов середовища;

Б) різноманітні за природою сигнали, що впливають на поведінку – це радіосигнали;

В) міграція – переміщення тварин не певні відстані;

Г) спілкування тварин між особинами одного або різних видів – це таксис.

2. Допишіть речення.

Зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, тобто взаємодії тварини з навколишнім світом – це ..

Відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на зовнішні й внутрішні подразники – це …

Фіксація в пам’яті ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених поведінкових дій – це …

3. Що таке научіння тварин? Наведіть приклади.

4. Угруповання, побудовані на особистих контактах тварин між собою, в яких тварини знають один одного в «обличчя»: а) анонімні угруповання, б) індивідуальні угруповання.

5. Анонімні угруповання, в яких члени не розрізняють один одного «персонально», але зустрічають «чужих» дуже агресивно: а) закриті, б) відкриті.

6. Тип поведінки, який допомагає підшукати пару: а) шлюбна, б) територіальна,

 в) харчова, г) захисна.

 

 

 

 

Достатній рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між зображенням і проявами поведінки

 

 

Описание: Описание: https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=27b5b2fa7da8f0772f439201215fccb6&n=33&h=215&w=287Описание: Описание: http://333v.ru/uploads/e7/e7a78a3057bbb061b3c657bec8308013.jpgОписание: Описание: https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=3ec38174049e58c15666f5b204c609b6&n=33&h=215&w=321 Описание: Описание: http://magspace.ru/uploads/usr_obj/2011/differep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Турбота про нащадків. 2. Агресія. 3. Турнірні бої. 4. Шлюбні танці.

5. Ігрова поведінка.

2. Заповніть таблицю:

Форма поведінки

Значення

Батьківська

 

Соціальна

 

Гігієнічна

 

 

Високий рівень (3 бали)

1. Чим відрізняється поведінка тварин від поведінки рослин?

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 7 клас (Півень Т. О., Бондаренко В.В.)
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
7518
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку