6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

КТП для 1 класу за підручником Quick Minds 2

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу за підручником Quick Minds 2
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

  Підручник:                   Quick  Minds 2

 

№ уроку

Дата/

уроки

Тематична сфера

і ситуація спілкування

Мовленнєві

функції

Інтегровані змістові лінії

Соціокуль-турна/ Соціолінгвістична

компетенція

Мовний інвентар

Очікувані результати навчання

Домашнє завдання

Лексика

Граматика/

Фонетика

Рецептивні

Інтеракційні/

продуктивні

Тема 1 Школа

 

1.

 

Знову до школи!

SB p.4

 

Називати предмети

Класні інструкції

 

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Співпрацювати в парі

 

door, bookcase, wall, clock, window, board, cupboard, chair, floor

 

It’s a …

 

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Зіграти у гру «Its a..

 

Activity Book (AB) p.4

2.

 

Мій клас

SB p.5

Привітатися.

Запитати, чи в товариша є карандаш, лінійка, тощо

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Шкільні предмети,

привітання

Hello. How are you?

Have you got a pencil?

Yes, I have. Ive got 3 pencils! / No, I havent.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Діалогічне мовлення: вітатися, запитати про речі та надати відповідь

 

AB p.5

 

3.

 

Шкільне життя. Повторення алфавіту

SB p.6

Розуміти інструкції, реагувати на інструкції товариша

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Інструкції, букви алфавіту

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Пісня  Alphabet

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Виконувати дії, давати інструкціїї товаришам

AB p.6

 

4.

 

Мої шкільні речі. Активізація ЛО теми.

SB p.7

Проговорювати правопис слова

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Співпрацювати в парі

ruler, notebook, pe, pencil, and other classroom objects

How do you spell that?

Прослухати слово та проговорити його правопис

Проговорювати правопис знайомих слів

 

AB p.7

 

5.

 

Шкільне приладдя. Вдосконалення навичок говоріння.

SB p.8-9

Повідомляти про проблему

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником

Особливості повідомлення про проблему

Track, problem, train

Listen, show and say.

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Реагувати на повідомлення

AB p.8

6.

 

Шкільне змагання. Розвиток навичок говоріння.

SB p.8-9

Повідомляти про проблему, реагувати на повідомлення

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

■ уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Особливості термінового повідомлення

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

But the tree is

on the track!

Troy’s grandpa’s got a great big green dragon.

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Розповісти історію, використовуючи малюнок.

 

AB p.9

7.

 

Нумо рахувати! Розвиток навичок читання.

SB p.10

Запитати, чи в товариша є карандаш, лінійка тощо

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Співати разом

Цифри від 11 до 20

How many?

 

Пісня How many?”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Розповідь про свої речі

AB p.10

8.

 

Шкільний рюкзак

SB p.11

Називати предмети

 

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

door, bookcase, wall, clock, window, board, cupboard, chair, floor

There’s a …

Ther’s one …

Thet are some …

There are 12 …

 

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Вимовляти назви предметів у класі

AB p.11

 

9.

 

Порахуємо наші шкільні речі. Активізація ЛО теми.

SB p.12

Називати предмети у класі. Проговорювати їх правопис

 

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

 

 

 

 

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

There’s a clock. There are some cats.

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повідомляти про знаходження предметів

AB p.12

 

10.

 

Моя шкільна шафа.

SB p.13

Розуміти опис малюнку

 

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Where’s the pencil? It’s in the cupboard.

Where are the books? They’re on the floor.

Демонструвати розуміння висловлювань

Реагувати на опис малюнку, показувати правильний предмет

AB p.13

11.

 

Вітання вчителя. Розвиток діалогічного мовлення.

SB p.14-15

Розуміти послідовність дій історії

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Well done.

Great work.

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

AB p.14

12.

 

Улюблені шкільні герої

SB p.14-15

Повторення структур, представлених  у розділі

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Harry’s hall is full of hats.

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Інсценувати діалог

AB p.15

13.

 

Моя книга - це прямокутник.

SB p.16

Логічно мислити, розв’язувати логічні задачі

Математична:

■ уміння використовува-ти математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

Triangle, circle ,square,

Parallelogram, rectangle

I can see a square. I can’t see a circle.

The blue triangle is missing.

Гра-розв’язання завдань

Повторювати за прослуханим

AB p.16

14.

 

Веселі форми

SB p.17

Логічно мислити, розв’язувати логічні задачі, креативно використовувати знання про різні форми та фігури

 

 

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Triangle, circle ,square,

Parallelogram, rectangle

Make a tangram

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Презентувати свій вироб

 

AB p.17

15.

 

Котра година?

Розвиток навичок письма.

SB p.88

Логічно мислити, розв’язувати логічні задачі

Математична:

■ уміння використовува-ти математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Розуміти різний час різних країн світу

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити запитання про час та відповідати на них

 

16.

 

Моя шкільна кімната.

SB p.97

Закріплення вивченого матеріалу теми.

Логічно мислити, розв’язувати логічні задачі

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Where is the board?

Where are the books?

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити запитання про час та відповідати на них

 

Тема 2  Природа

 

17.

 

У зоопарку

SB p.18

Описувати тварин

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

■ уміння висловлювати англыйською мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

zebra, monkey, hippo, parrot, snake, bear, tiger, crocodile

Do you like snakes? Yes, I do.

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

AB p.18

18.

 

Моя улюблена тварина.

SB p.19

Описувати тварин

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Співпрацювати в парі

zebra, monkey, hippo, parrot, snake, bear, tiger, crocodile

He likes spiders.

She doesn’t like apples.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Ставити питання та відповідати на них. Розповідати про обрану тварину

 

AB p.19

19.

 

Вподобання тваринок

SB p.20

Описувати тварин

Математична:

■ уміння використовува-ти математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх занять

He likes spiders.

She doesn’t like apples.

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

Ставити питання та відповідати на них. Розповідати про обрану тварину

 

AB p.20

20.

 

Хто твій друг?

SB p.21

Повторення структур, представлених  у розділі

Математична:

■ уміння використовува-ти математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Виконання тестових завдань Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх занять

Does Mark like monkeys? Yes, he does.

Does Emma like parrots? No, she doesn’t.

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

AB p.21

21.

 

Працівник зоопарку

SB p.22-23

Звати на допомогу

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

 

Повторення мовного матеріалу з попередніх занять

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Відтворюваи історію за допомогою малюнку

AB p.22

22.

 

Ігри з тваринами.

SB p.22-23

Звати на допомогу

Уміння вчитися упродовж життя:

■використову-вати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Mike flies by pies in the sky.

Повторення мовного матеріалу з попередніх занять

Прослуховувати та реагувати на прослухане

 

Інсценувати історію

 

AB p.23

23.

 

Улюблена тварина друга

SB p.24

Стежити за презентованою інформацією, розуміти основну ідею

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Does Daisy the parrot like fruit?

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повідомляти про їстівні уподобання тварин

AB p.24

24.

 

Вгадай тваринку!

SB p.25

Стежити за презентованою інформацією, розуміти основну ідею

Уміння вчитися упродовж життя:

■використову-вати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

 

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

This is my animal. It’s half

bear and half mouse.

It likes cheese and honey

Демонструвати розуміння висловлювань

Читати про себе і розуміти речення, опрацьовані усно

Задавати уточнюючі запитання та відповідати на них

AB p.25

25.

 

Дари природи.

SB p.89

Похід на базар

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Правила ввічливості

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

 

26.

 

Збережемо нашу природу!

SB p.98

Закріплення вивченого матеріалу теми.

Проговорювати правопис вивчених слів

Уміння вчитися упродовж життя:

■використову-вати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Відтворювати мовленнєві зразки

 

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

 

Тема 3.  Я, моя родина і друзі

27.

 

 

 

 

 

Моя кімната

SB p.26

Розповідати про речі у кімнаті

Уміння вчитися упродовж життя:

■використовува-ти ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, table, mat

Where’s the book?

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

AB p.26

28.

 

Моє помешкання. Розвиток діалогічного мовлення.

SB p.27

Розповідати про свої уподобання

Уміння вчитися упродовж життя:

■використовува-ти ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

I like this book. I like that book.

I like these books. I like those books.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити питання та відповідати на них

 

AB p.27

29.

 

Меблі у кімнаті. Розвиток навичок аудіювання і читання.

SB p.28

Повідомляти про смаки та уподобання

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Dо you like these chairs? No, I don’t.

Пісня. Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

AB p.28

30.

 

Мої та твої речі.

SB p.29

Питати і повідомляти про приналежність речей кому-небудь

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Is this hat yours?

Yes, it’s mine.

No, it’s not mine.

Are these socks mine? Yes, they’re yours.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити питання та відповідати на них

 

AB p.29

31.

 

Чи всі речі на своїх місцях?

SB p.30-31

Описувати свою кімнату

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Співпрацювати в парі

lamp, mirror, armchair, wardrobe, sofa, bed, table, mat

Повторення мовного матеріалу з попередніх занять

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Ставити питання та відповідати на них, розповідаючи про свою кімнату

 

AB p.30

32.

 

Прибирання своєї кімнати.

SB p.30-31

Описувати свою кімнату

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Правила поведінки

Стежити за презентованою інформацією

Правила поведінки

 

Sorry, there’s

a problem …

Повторення мовного матеріалу з попередніх занять

Історія “Прибирись у кімнаті”

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Розуміти короткі і прості вказівки

Читати речення з історії

Інсценувати історію

 

AB p.31

33.

 

Дім без сміття!

SB p.32

Описувати виришення проблеми

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою

Розуміти  конкретну інформацію

rubbish,

paper, glass, metal, earth

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації при читанні

 

Ставити питання та відповідати на них

 

AB p.32

34.

 

Допоможи природі. Проектна робота

SB p.33

Повторення структур, представлених  у трьох попередніх розділах

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Вириішувати проблему разом

We can put magazines in the paper bin.

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти вказівки

 

Розробити вирішення екологічної проблеми в рамках свого класу

 

AB p.33

35.

 

Новий Рік та Різдво у різних країнах світу

SB p.90

Повторення структур, представлених  у трьох попередніх розділах

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти  конкретну інформацію

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Розповідати про улюблене свято

 

36.

 

Мені це подобається

SB p.99

Описувати виришення проблеми

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Вириішувати проблему разом

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Ставити питання та відповідати на них

 

 

37.

 

На прогулянці з друзями.

SB p.34

Проговорювати правопис вивчених слів

Уміння вчитися упродовж життя:

■використова-вати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Правила ввічливості

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Грати в гру, опрацьовуючи правопис слів

AB p.34

38.

 

Я та мої друзі.

SB p.35

Закріплення вивченого матеріалу теми.

Розповідь про тварин

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Хто що їсть

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Where’s the

hippo from?

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

AB p.35

Тема 4. Свята та традиції

39.

 

Моя зовнішність SB p.36

Контроль навичок письма.

Розповідати про зовнішність

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

eyes, hair, ears, glasses, nose, mouth, face

She’s got green eyes.

He’s got long hair.

Chant “Come to my party!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

Називати тварин

AB p.36

40.

 

У мене – щасливе обличя

SB p.37

Описувати товаришів та героїв історії

Обізнаність та самовираження у сфері культури:

■ уміння висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

eyes, hair, ears, glasses, nose, mouth, face

She’s got green eyes.

He’s got long hair.

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Гра

Ставити питання та відповідати на них

AB p.37

41.

 

Як виглядає мій друг.

SB p.38

Контроль навичок аудіювання.

Описувати товаришів та героїв історії

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

She’s got green eyes.

He’s got long hair.

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Ставити питання та відповідати на них

AB p.38

42.

 

Опис зовнішності

SB p.39

Описувати товаришів та героїв історії

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки Співпрацювати в парі

 

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Has he got a big mouth? Yes, he has.

Has she got green eyes? No, she hasn’t.

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Гра

Ставити питання та відповідати на них

AB p.39

43.

 

Плануємо вечірку.

SB p.40-41

Контроль навичок читання.

Розвиток навичок аудіювання

 

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання завдань

Правила поведінки: хоробрість

Стежити за презентованою інформацією

That’s not fair!

Let’s

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

AB p.40

44.

 

Моя вечірка.

SB p.40-41

Планувати дії разом

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Інші предмети англійською: природознавство

We’re the winners!

Jane and a snake make cakes on a rainy day.

Читати про себе і розуміти речення, опрацьовані усно

Повідомляти про місцезнаходження тварин та описувати їх

AB p.41

45.

 

Малюємо клоуна.

SB p.42

Контроль навичок мовлення.

Повторення структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Виконання тестових завдань

clown, eyes, hair, ears, glasses, nose, mouth, face

He’s got …

She’s got …

Вказувати відповідний малюнок

Помічати  правильну відповідь

AB p.42

46.

 

Як гарно я провів час!

SB p.43

Обговорювати вечірку

Уміння вчитися упродовж життя:

■використову-вати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилюнавчання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Listen and imagine.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Читати та розуміти значення окремих слів

Описувати вечірку

AB p.43

47.

 

Їдемо у гості з батьками.

SB p.91

Обговорювати вечірку

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читати та розуміти значення окремих слів

Описувати вечірку

 

48.

 

Свята та традиції

SB p.100 Закріплення вивченого матеріалу теми.

 

Обговорювати вечірку

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

 

 

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Описувати людей

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

logo.pngдиректора

  ________________Басараб І.Б.

«_____» _____________ 2020 р.

Календарно-тематичне планування

з англійської мови для 2 класу

за підручником  Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones, «Quick Minds 2»,

Cambridge University Press, 2019

на 2019 – 2020 н. р. (2 семестр)

 

№ уроку

Дата/

уроки

Тематична сфера

і ситуація спілкування

Мовленнєві

функції

Інтегровані змістові лінії

Соціокуль-турна/ Соціолінгвістична

компетенція

Мовний інвентар

Очікувані результати навчання

Домашнє завдання

Лексика

Граматика/

Фонетика

Рецептивні

Інтеракційні/

продуктивні

Тема 5 «Відпочинок і дозвілля»

49.

14.01

Мій улюблений вид транспорту.

SB p.44

Розповідати про подорож

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою

Стежити за презентованою інформацією

helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike

I’m flying a plane.

I’m not driving a bus.

Читати та розуміти значення окремих слів

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

AB p.44

50.

16.01

Я літаю зараз.

SB p.45

Повідомляти про свої дії

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike

I’m flying a plane.

I’m not driving a bus.

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Читати про себе і розуміти речення

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

AB p.45

51.

17.01

Різні заняття.

SB p.46

Повідомляти про свої дії

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike

I’m flying a plane.

I’m not driving a bus.

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

 

AB p.46

52.

21.01

Весело проводимо час.

SB p.47

Запитувати з метою отримати більш детальну інформацію

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What are you doing?

I’m flying a plane.

Are you swimming?

Yes, I am. / No, I’m not.

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Повторювати за прослуханим

Ставити питання та відповідати на них

 

AB p.47

53.

23.01

Подорож на автобусі

SB p.48-49

Розвиток навичок аудіювання

 

Ініціативність і підприємли-вість:

■ уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Правила поведінки: терплячість

Просити вибачення

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

It’s my turn to help you!

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Повторювати за прослуханим

Ставити питання та відповідати на них

 

AB p.48

54.

24.01

Правила поведінки в транспорті.

SB p.48-49

Розвиток навичок аудіювання

 

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки

Просити вибачення

Стежити за презентованою інформацією,

Виконувати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

You’re welcome!

Розуміти короткі і прості вказівки

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

Читати короткі повідомлення та розуміти їх значення

Інсценувати історію

AB p.49

55.

28.01

Вимірюємо предмети навкруги

SB p.50

Повторення структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Виконання тестових завдань

Height,

length

My rubber is 4cm long.

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

AB p.50

56.

30.01

Вимірюємо все навкруги

SB p.51

Повторення структур, представлених  у розділі

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Виконання практичних завдань

Height,

length

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читати короткі повідомлення та розуміти їх значення

Розповідати про результати практичної роботи

AB p.51

57.

31.01

Ми їдемо, їдемо

 

 

.

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

 

 

 

Ставити питання та відповідати на них

Завдання на картках

58.

04.02

Чарівний робот.

SB p.92

Повторення структур, представлених  у розчіділі

Виконання тестових завдань

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читати короткі повідомлення та розуміти їх значення

Ставити питання та відповідати на них

 

Завдання на картках

59.

06.02

Повсякденний відпочинок.

SB p.101

Повторення структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Виконання тестових завдань

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читати короткі повідомлення та розуміти їх значення

Ставити питання та відповідати на них

 

Завдання на картках

60.

07.02

Наша сімейна подорож.

 

 

Завдання на картках

61.

11.02

Спортивний

клуб

SB p.52

Розповідати про

Свої улюблені

види спорту

Обізнаність та самовира-ження

у сфері культури:

■ уміння

Висловлювати

іноземною

мовою власні

почуття,

переживання і

судження щодо

творів мистецтва

Уважно стежити за презентованою інформацією

badminton, baseball,

basketball, football,

hockey, table tennis,

tennis, volleyball

Повторення

мовного матеріалу з

попередніх уроків

Прослуховувати

висловлювання та

реагувати на нього

Називати види спорту

 

AB p.52

62.

13.02

Мої улюблені види спорту.

SB p.53

Запитувати

з метою

підтвердження

або заперечен-

ня інформацію,

про яку питають

Соціальна:

■ уміння

співпрацювати з

іншими на

результат,

спілкуючись

іноземною

мовою

Розуміти і

виконувати

мовленнєві зразки

 

badminton, baseball,

basketball, football,

hockey, table tennis,

tennis, volleyball

Flying a kite is difcult.

Playing hockey is fun.

Прослуховувати та

реагувати на прослухані висловлювання

Повторювати за

прослуханим

Ставити питання та

відповідати на них

 

AB p.53

63.

14.02

Спортивні гуртки мого друга.

SB p.54

Розповідати про

Свої улюблені

види спорту

Ініціативність

і підприємли-

вість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї,

переконувати

в їх доцільності

та об’єднувати однодумців

задля втілення

цих ідей у життя

Стежити за презентованою інформацією

badminton, baseball,

basketball, football,

hockey, table tennis,

tennis, volleyball

Flying a kite is difcult.

Playing hockey is fun.

Демонструвати розуміння ключових слів у

висловлюванні

 

Повторювати за

прослуханим

 

AB p.54

64.

18.02

Ми спортивна сімя.

SB p.55

Запрошувати інформацію про

членів родини

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

ініціювати усну взаємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

What sport do you

like doing?

I like playing hockey.

Me too.

I like playing football.

I don’t.

Прослуховувати та

відповідно реагувати на прослухані

висловлювання

Ставити питання та

відповідати на них

AB p.55

65.

20.02

Футбольний клуб.

SB p.56-57

Розповідати про вдалу гру

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно

працювати з підручником

Правила

ввічливості

Пропонувати

допомогу

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Great goal, Misty!

Повторення мовного

матеріалу з попередніх уроків

Розрізняти мовлення

основних діючих осіб,

слідкувати за малюнками

 

Інсценувати історію

AB p.56

66.

21.02

Різні ігри, різні правила.

SB p.56-57

Розповідати про вдалу гру

Соціальна:

■ уміння

співпрацювати з

іншими на

результат, спілку-

ючись іноземною

мовою

Правила

ввічливості

Пропонувати

допомогу

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміння детальної

інформації при

аудіюванні

 

Інсценувати історію

AB p.57

67.

25.02

Спортивні секції мого друга

SB p.58

Складати

класне

анкетування

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні

стратегії для вивчення мови відповідно до

власного стилю навчання

Опитування класу

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміння детальної

інформації при аудіюванні

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

AB p.58

68.

27.02

Спортивні трофеї.

SB p.59

Повторення

структур, представлених  у розділі

Обізнаність та самовираження у сфері культури:

■ уміння

Висловлювати

англійсткою

мовою власні

почуття,

переживання і

судження щодо

творів мистецтва

Виконання

тестових завдань

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

What’s your favourite

sport?

Вказувати відповідний

малюнок

Розповідати про свої

спортивні трофеї

AB p.59

69.

28.02

Спортивний

майданчик.

SB p.93

Повторення

структур, представлених  у розділі

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї,

переконувати в їх доцільності та об’єднувати

однодумців

задля втілення

цих ідей у життя

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміння детальної

інформації при аудіюванні

 

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

Завдання на картках

70.

03.03

Давай, погуляємо.

SB p.102

 

Називати слова, що зображені на малюнку

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї, переконува-

ти в їх

доцільності та об’єднувати

однодумців

задля втілення

цих ідей у життя

Уважно стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

 

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

Завдання на картках

71.

05.03

Спорт у нашому житті.

Проектна робота

SB p.60

Повторення

структур, представлених

у розділі

 

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Виконання тестових завдань

 

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроківм

Робити плаката та розповідати про зображене

 

Описувати малюнки

AB p.60

72.

06.03

Час вікторини.

SB p.61

Закріплення вивченого матеріалу теми.

 

Повторення

структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовува-

ти ефективні

навчальні

стратегії для

вивчення мови відповідно до

власного стилю навчання

 

Виконання

практичних

завдань

Повторення мовного

матеріалу

з попередніх уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх уроків

Читати короткі повідомлення та розуміти їх значення

Називати слова на малюнках та проговорювати їх правопис

 

Ставити питання та відповідати на них

 

AB p.61

 

 

 

Тема 6 «Людина»

 

 

73.

10.03

Мої домашні улюбленці.

SB p.62

Обговорювати

хатніх тварин

Математична:

■ уміння використовувати математичні

методи (графіки,

схеми) для

виконання комунікативних

завдань

Уважно стежити за презентованою інформацією

mouse, horse, cow, sheep, rabbit, tail, child, chicken, goat

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Прослуховувати

висловлювання та

реагувати на нього

Елементи читання –

презентація слів

Називати тварин

Правопис слів

AB p.62

74.

12.03

Скільки у тебе тваринок?

SB p.63

Обговорювати

хатніх тварин

Ініціативність

і підприємливість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї, переконува-

ти в їх

доцільності та об’єднувати

однодумців задля втілення цих

ідей у життя

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

mouse, horse, cow, sheep, rabbit, tail, child, chicken, goat

mouse – mice

sheep – sheep

person – people

child – children

woman – women

man – men

Прослуховувати та

реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і

прості вказівки

Ставити питання та

відповідати на них

AB p.63

75.

13.03

Яка домашня тваринка в тебе є?

SB p.64

Обговорювати

хатніх тварин

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

ініціювати усну

взаємодію для розв’язання

конкретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Демонструвати розуміння ключових слів у

висловлюванні

Читати словосполучення

та розуміти їх значення

Повторювати за

прослуханим

 

AB p.64

76.

17.03

Опис своєї улюбленої тваринки.

SB p.65

Обговорювати

хатніх тварин

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно

працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Cows have got four legs.

How many legs have chickens got? They’ve got two legs.

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Гра

Обмінюватися репліками

на рівні мікродіалогу

 

AB p.65

77.

19.03

Наші чотирилапі друзі.

SB p.66-67

Обговорювати

хатніх тварин

Обізнаність та самовираження

у сфері культури:

■ уміння

висловлювати англійською

мовою власні

почуття,

переживання і

судження щодо

творів мистецтва

Правила

ввічливості

Вибачатися

Розуміти і

відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Here you are.

Розрізняти мовлення

основних діючих осіб,

слідкувати за малюнками

Читати історію про себе, слідкувати за малюнками

Інсценувати історію

AB p.66

78.

20.03

У селі

SB p.66-67

Обговорювати

тварин

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

ініціювати усну

взаємодію для розв’язання

конкретного комунікативного завдання

Розуміння

конкретної інформації

Come with me.

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміння детальної

інформації

Визначати та називати

тварину за описом

AB p.67

79.

31.03

Види тварин

SB p.68

Повторення

структур, представлених  у розділі

Соціальна:

■ уміння

співпрацювати

з іншими на

результат,

спілкуючись

іноземною

мовою

Виконання

тестових завдань

skin, hair, feathers, scales

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Вказувати відповідний

малюнок

Розфарбовати

відповідно до

прочитаного

AB p.68

80.

02.04

Знайди тваринку.

SB p.69

Повторення

структур, представлених  у розділі

Обізнаність та самовираження

у сфері культури:

■ уміння

висловлювати

іноземною мовою власні почуття,

переживання і

судження щодо

творів мистецтва

Розуміння

конкретної

інформації

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміння детальної

інформації

Визначати та називати

тварину за описом

AB p.69

81.

03.04

Допоможи

друзям

SB p.94

Давати і

виконувати

вказівки

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна:

■ уміння

Співпрацювати

з іншими на

результат,

спілкуючись

англійською

мовою

Розуміння

Конкретної

інформації

Smile!

Look at the camera!

Watch out!

Listen to your teacher!

Help Tania!

Don’t run!

Smile!

Look at the camera!

Watch out!

Listen to your teacher!

Help Tania!

Don’t run!

Розуміння детальної

інформації

Давати

ефективні

інстркуції

Завдання на картках

82.

07.04

Тварини

SB p.103

Закріплення вивченого матеріалу теми.

 

Повторення

структур, представлених

у розділі

Повторення

мовного матеріалу

з попередніх уроків

Повторення

мовного матеріалу

з попередніх уроків

Розуміння детальної

інформації

Описувати тварин

Завдання на картках

Тема 7 «Харчування»

 

 

83.

09.04

Парк розваг

SB p.70

Описувати

похід до парку

розваг

Математична:

■ уміння використовувати математичні

Методи

(графіки, схеми)

для виконання комунікативних

завдань

Уважно стежити за презентованою інформацією

ride a roller coaster,

ride a horse,

win a prize,

buy chips,

drink lemonade,

throw a ball,

eat a burger

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Прослуховувати

висловлювання та

реагувати на нього

Читати окремі слова

Розповідати про

похід до парку

AB p.70

84.

10.04

Давай, перекусимо.

SB p.71

Описувати

похід до парку

розваг

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї,

переконувати в

їх доцільності та об’єднувати

однодумців

задля втілення

цих ідей у життя

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

ride a roller coaster,

ride a horse,

win a prize,

buy chips,

drink lemonade,

throw a ball,

eat a burger

I’d like to drink some

lemonade.

I’d like to ride a horse.

Прослуховувати та

реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості

вказівки

Повідомляти про

здатність виконувати

певні дії

 

AB p.71

85.

14.04

Здорове харчування.

SB p.72

Описувати людину, її здібності

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно

працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

ride a roller coaster, ride a horse, win a prize, buy chips,

drink lemonade, throw a ball, eat a burger

I’d like to drink some

lemonade.

I’d like to ride a horse.

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Гра.

Ставити запитання та повідомляти про

здатність виконувати

певні дії

AB p.72

86.

16.04

Похід до парку.

SB p.73

Вирішувати

проблемну

ситуацію

Соціальна:

■ уміння

співпрацювати

з іншими на

результат,

спілкуючись

англійською

мовою

 

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення

мовного матеріалу

з попередніх уроків

Прослуховувати та

реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і

прості вказівки

Ставити питання та

відповідати на них

AB p.73

87.

17.04

Погані яблука

SB p.74-75

Вирішувати

проблемну

ситуацію

Математична:

■ уміння використовувати математичні

методи (графіки,

схеми) для

виконання комунікативних

завдань

Правила

поведінки:

командна робота

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Інсценувати історію

AB p.74

88.

21.04

Ігри в парку.

SB p.74-75

Обговорення

історії

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї,

переконувати в

їх доцільності та об’єднувати

однодумців

задля втілення

цих ідей у життя

Правила поведінки: командна робота

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Читати речення, засвоєні в усному мовленні

Складати слова із запропонованих літер

AB p.75

89.

23.04

Давай поїмо на свіжому повітрі.

SB p.76

Повторення

структур, представлених  у розділі

Ініціативність і

підприєм-ливість:

■ уміння

ініціювати

усну взаємодію

для розв’язання

конкретного комунікативного завдання

Виконання

тестових завдань

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Вказувати відповідний

малюнок

Відмічати правильну

відповідь

AB p.76

90.

24.04

На гойдалці.

SB p.77

Розповідь про

свій парк розваг

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми)

для виконання комунікативних

завдань

Правила

поведінки:

командна робота

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміти короткі і прості

вказівки

Читати речення,

засвоєні в усному

мовленні

Ставити питання та

відповідати на них

AB p.77

91.

28.04

На пляжі

SB p.78

Описувати

похід на пляж

Математична:

■ уміння використовувати математичні

Методи

(графіки, схеми)

для виконання комунікативних

завдань

Уважно стежити за презентованою інформацією

swim in the sea,

paint a picture,

eat ice cream,

catch a fish,

take a photo,

listen to music,

look for shells,

make a sendcastle

 

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Прослуховувати

висловлювання та

реагувати на нього

Читати окремі слова

Говорити про похід на

пляж

AB p.78

92.

30.04

Піщаний замок.

SB p.79

Описувати

похід на пляж

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї,

переконувати в

їх доцільності та об’єднувати

однодумців

задля втілення

цих ідей у життя

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

swim in the sea,

paint a picture,

eat ice cream,

catch a fish,

take a photo,

listen to music,

look for shells,

make a sendcastle

 

Let’s listen to music.

Good idea.

I’m not dure.

Sorry, I don’t want to.

Прослуховувати

висловлювання та

реагувати на нього

Читати окремі слова

Виражати своє

ставлення

AB p.79

93.

05.05

Пікнік на березі моря.

SB p.80

Контроль навичок читання.

Описувати

похід на пляж

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно

працювати з підручником

Соціальна:

■ уміння

співпрацювати

з іншими на

результат,

спілкуючись

англійською

мовою

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Демонструвати значення ключових слів у

висловлюваннях

Повторювати за

прослуханим

 

AB p.80

94.

07.05

Мені подобається фаст-фуд.

SB p.81

Описувати речі

Математична:

■ уміння використовувати математичні

методи (графіки,

схеми) для

виконання комунікативних

завдань

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

The sand castle is nice

and I like it.

The bike is old,

But I like it.

Прослуховувати

висловлювання та

реагувати на нього

 

Розповідати про

улюблені речі

AB p.81

95.

08.05

Подорож до

Вершини гори

SB p.82-83

Контроль навичок аудіювання.

Обговорювати

як гарно

провести час

з друзями

Математична:

■ уміння використовувати математичні

методи (графіки,

схеми) для

виконання комунікативних

завдань

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Обговорювати історію

AB p.82

96.

12.05

Здорове харчування

SB p.82-83

Обговорення

історії

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

генерувати нові

ідеї,

переконувати в

їх доцільності та об’єднувати

однодумців

задля втілення

цих ідей у життя

Розуміння

Конкретної

інформації

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроківean keeps her teeth really clean.

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Інсценувати історію

AB p.83

97.

14.05

Пори року

SB p.84

Контроль навичок письма.

Описувати

пори року

Обізнаність та самовираження

у сфері культури:

■ уміння

висловлювати

іноземною мовою власні почуття,

переживання і

судження щодо

творів мистецтва

Стежити за презентованою інформацією

spring

summer

autumn

winter

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Демонструвати розуміння ключових слів у

висловлюванні

Обговорювати погоду в різні пори року

AB p.84

98.

15.05

Чим ми займаємось у різні пори року.

Проектна

робота

SB p.85

Робити проект

про пори року в

Україні

Обізнаність та самовираження

у сфері культури:

■ уміння

висловлювати

іноземною мовою власні почуття,

переживання і

судження щодо

творів мистецтва

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

plant flowers,

make bonfires,

play in the snow,

ski

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Демонструвати розуміння ключових слів у

висловлюванні

Зробити постер про

Україну та

розповідати пори року

AB p.85

100.

19.05

Пори року та

одяг

SB p.96

Описувати одяг відповідно до пори року і погоди

Математична:

■ уміння використовувати математичні

методи (графіки,

схеми) для

виконання комунікативних

завдань

 

 

 

 

Розуміти і

відтворювати

мовленнєві зразки

boots, rubber boots,

trainers, sandals

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Демонструвати розуміння ключових слів у

висловлюванні

Описувати одяг і

обґрунтовувати

вибір одягу

Завдання на картках

101.

21.05

Продукти для нашого пікніка.

SB p.105

Контроль навичок мовлення.

Описувати

похід

на пляж

Соціальна:

■ уміння

Співпрацювати

з іншими

на результат,

спілкуючись

іноземною

мовою

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Розуміння

детальної інформації

Описувати речі

Завдання на картках

102.

22.05

Що ти сьогодні їв?

SB p.86

Урок-Гра

Ініціативність і

підприємливість:

■ уміння

ініціювати усну взаємодію для розв’язання

конкретного комунікативного завдання

Правила поведінки: командна робота

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

 уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Грати в гру, називати

вивчені словаі їх випову

Називати

вивчені словаі їх випову

Завдання на картках

103.

26.05

В кафе на пляжі.

SB p.87

Гра-вікторина

Соціальна:

■ уміння

співпрацювати з

 іншими на

результат,

спілкуючись

іноземною мовою

Виконання тестових завдань

Повторення мовного

матеріалу з попередніх

уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну

відповідь

Завдання на картках

104.

28.05

Переходимо до 3-го класу.

Закріплення вивченого матеріалу теми.

 

 

Завдання на картках

 

Victoria Pryslupska

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
5 листопада 2020
Переглядів
624
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку