КТП з фізики 8 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.

Про матеріал
КТП з фізики 8 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р. Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – 268 с. : іл., фот.
Перегляд файлу

Фізика, 8-А, клас 

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

 

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – 268 с. : іл., фот.

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

ТО

3

3

Контрольні роботи

1

1

Лабораторні роботи

2

3

Наскрізні змістовні лінії : «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Ключові компетентності :  Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами Спілкування іноземними мовами Математична компетентність Основні компетентності у природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння вчитися впродовж життя Ініціативність і підприємливість Соціальна та громадянська компетентності Обізнаність та самовираження у сфері культури Екологічна грамотність і здорове життя

Умовні позначення: Підбиваємо підсумки розділу –ППР, Завдання для самоперевірки – ЗДС  Експериментальне завдання – ЕЗ

 

Дата

Примітка

Зміст уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності

Наскрізні змістовні лінії

д/з

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год)

 1.               

 

 

Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри.

Знаннєвий компонент:  розуміє властивості теплового руху; володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура) та їхні одиниці; Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Діяльнісний компонент:

користується термометром,

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§1(1-3), впр1

 1.               

 

 

Температурна шкала. Теплова рівновага.

Знаннєвий компонент:

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія;

Ціннісний компонент: користується термометром,

Ціннісний компонент:

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Математична компетентність

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§1(4), впр1

 1.               

 

 

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Знаннєвий компонент:

 Розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів; залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність»,

§2, впр2

 1.               

 

 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

Знаннєвий компонент:

 володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (внутрішня енергія) та їхні одиниці; знає два способи зміни внутрішньої енергії тіла

Математична компетентність

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§3-4, впр3-4

 1.               

 

 

Види теплообміну. Теплопровідність

Знаннєвий компонент:

 знає види теплообміну, Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§5-7, впр5

 1.               

 

 

Види теплообміну. Конвекція

Знаннєвий компонент:

 знає види теплообміну, Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§6, впр6

 1.               

 

 

Види теплообміну.  Променевий обмін

Знаннєвий компонент:

 знає види теплообміну, Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§7, впр7

 1.               

 

 

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

Знаннєвий компонент:

 володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (кількість теплоти, питома теплоємність) та їхні одиниці;

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§8, впр9

 1.               

 

 

Розв'язування задач на теплообмін

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;  застосовує рівняння теплового балансу;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§9, впр9

 1.           

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу під час змішуванні води різної температури.

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт; дотримується правил безпеки під час проведення експериментів, користується термометром, калориметром

Екологічна грамотність і здорове життя

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

§8-9, впр8-9

ЕЗ

 1.           

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини.

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт; дотримується правил безпеки під час проведення експериментів, користується термометром, калориметром

Екологічна грамотність і здорове життя

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

§8-9, впр8-9

ЕЗ

 1.           

 

 

Захист навчального  проекту  № 1 Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.

Ціннісний компонент:

 усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій; оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».

Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 18,ТЗ, ЕЗ, *

 1.           

 

 

Розв'язування задач на теплообмін та тепловий баланс (ТО № 1)

Діяльнісний компонент:

 Розвʼязує  ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ППР,с92, ЗДС,1-10

 1.           

 

 

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла.

Знаннєвий компонент:

 розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§10, впр10

 1.           

 

 

Температура плавлення.

Знаннєвий компонент:

 володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, питома теплота плавлення,) та їхні одиниці;

Діяльнісний компонент: аналізує графіки теплових процесів

Математична компетентність

 

 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§11, впр11

 1.           

 

 

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/ твердненні тіл.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§12, впр12

 1.           

 

 

Розв’язування задач на плавлення та кристалізацію

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§11-12,впр11-12

 1.           

 

 

Захист навчального  проекту  № 2 Унікальні фізичні властивості води. Рідкі кристали та їх використання.  Полімери. Наноматеріали.

Ціннісний компонент:

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».

С.98-100

 1.           

 

 

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні /конденсації.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (питома теплота пароутворення) та їхні одиниці; пояснює графіки теплових процесів (пароутворення/ конденсація)

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§13, впр13

 1.           

 

 

Кипіння. Температура кипіння. (ТО № 2)

Діяльнісний компонент:

пояснює графіки теплових процесів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§14, впр14

 1.           

 

 

Рівняння теплового балансу.

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§13-14, впр13-14

 1.           

 

 

Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

 Знаннєвий компонент:

 володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (згорання палива) та їхні одиниці;

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

 

 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§15, впр15

 1.           

 

 

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

Діяльнісний компонент:

 пояснює принцип дії теплових двигунів; застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

Екологічна безпека та сталий розвиток

§16-17,

впр16-17

 1.           

 

 

Розв'язування задач на теплообмін та тепловий баланс

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§8,13-15,

впр

 1.           

 

 

Розв’язування  комплексних задач

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС,с.95, 13-15

 1.           

 

 

Розв’язування  комплексних задач

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС,с.97, 14-17

 1.           

 

 

Захист навчального  проекту  № 3 Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси.

Ціннісний компонент:

 визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля; усвідомлює важливість енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни; вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

Екологічна безпека та сталий розвиток

С.98-100

 1.           

 

 

Розв’язування задач на теплові явища

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ППР,с.93

 1.           

 

 

Контрольна робота № 1 (ТО № 3)

Діяльнісний компонент:

 застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.           

 

 

Електричні явища. Електризація тіл.

Знаннєвий компонент:

 знає поняття електричного заряду, механізми електризації Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику;

Математична компетентність

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§19, впр19

 1.           

 

 

Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

Знаннєвий компонент:

 знає поняття електричного заряду, механізми електризації Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§20, впр20

 1.           

 

 

Взаємодія заряджених тіл.

Знаннєвий компонент:

Знає характер взаємодії заряджених тіл;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§21, впр21

 1.           

 

 

Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.

Знаннєвий компонент:

 формулює закони Кулона, збереження електричного заряду,

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§22, впр22

 1.           

 

 

Захист навчального  проекту  № 4 Електрика в житті людини.

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».

 

 1.           

 

 

Електричне поле.

Діяльнісний компонент:

 графічно зображає електричне поле;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§19-22,

 1.           

 

 

Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

Знаннєвий компонент:

 розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§23, впр23

 1.           

 

 

Дії електричного струму.

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

§24, впр24

 1.           

 

 

Джерела електричного струму.

Знаннєвий компонент:

 знає умови виникнення електричного струму;

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Математична компетентність

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

§25, впр25

 1.           

 

 

Електричне коло та його основні елементи. (ТО № 4)

Діяльнісний компонент:

 креслить схеми простих електричних кіл;  складає прості електричні кола

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§26, впр26

 1.           

 

 

Сила струму. Амперметр.

Знаннєвий компонент:

 формулює визначення фізичної величини (сила струму) і їхні одиниці;

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

§27, впр27

 1.           

 

 

Електрична напруга. Вольтметр.

Знаннєвий компонент:

 формулює визначення фізичної величини (напруга) і їхні одиниці; Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

 

§28, впр28

 1.           

 

 

Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

Знаннєвий компонент:

 формулює визначення фізичної величини (опір провідника) і їхні одиниці; формулює закон Ома для ділянки кола,

 Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§29, впр29

 1.           

 

 

Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу.

Діяльнісний компонент:

 застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§30(1-2), впр. 30,1,2,4-6

 1.           

 

 

Реостати.

Діяльнісний компонент:

 застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу,

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

§30(3), впр30, 3,7

 1.           

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.

Діяльнісний компонент:

 застосовує  формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу

під час виконання лабораторних робіт;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§29, впр29-30

 1.           

 

 

Закон Ома для ділянки електричного кола. Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

 застосовує закони Ома для ділянки кола формули сили струму, напруги, опору, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§29-30, впр 29-30

 1.           

 

 

 Електричний струм. Закон Ома.

 

Діяльнісний компонент:

 застосовує закони Ома для ділянки кола формули сили струму, напруги, опору, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС, с.220-221,

1-8,11,14

 1.           

 

 

Послідовне з’єднання провідників.

Діяльнісний компонент:

 Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§31, впр31

 1.           

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

Діяльнісний компонент:

 Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт; користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§31, впр31,ТЗ,*,

ЕЗ

 1.           

 

 

Паралельне з’єднання провідників.

Діяльнісний компонент:

 Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§32, впр32

 1.           

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

Діяльнісний компонент:

 Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт; користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§32, впр32,ТЗ,*,

 1.           

 

 

Розв'язування задач (впр.31, 5,6, впр.32,6-9)

Діяльнісний компонент:

 Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§31-32, впр.31-32

 1.           

 

 

Розв'язування комплексних задач (ТО № 5)

Діяльнісний компонент:

 Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.           

 

 

Робота й потужність електричного струму

Знаннєвий компонент:

 формулює визначення фізичної величини (робота і потужність електричного струму)) і їхні одиниці

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§33, впр33

 1.           

 

 

Закон Джоуля -Ленца.

Знаннєвий компонент:

 формулює закон Джоуля–Ленца, Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§34, впр34

 1.           

 

 

Електронагрівальні прилади. Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

 застосовує формули  роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§35, впр35

 1.           

 

 

Захист навчального  проекту  № 5. Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Діяльнісний компонент:

 розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Підприємливість та фінансова грамотність».

«Здоров'я і безпека»,

С.224-226

 1.           

 

 

Струм у металах

Знаннєвий компонент:

 знає умови виникнення електричного струму;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§36, впр36

 1.           

 

 

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.

Знаннєвий компонент:

 формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»

§37, впр37

 1.           

 

 

Закон Фарадея для електролізу.

Знаннєвий компонент:

 формулює визначення фізичної величини (електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці; формулює закон Фарадея для електролізу;

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

 

 

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

 

 

 1.           

 

 

Закон Фарадея для електролізу. Розв'язування задач

Діяльнісний компонент:

 застосовує закони

Фарадея для електролізу  в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§38, впр38

 1.           

 

 

Електричний струм у газах.

Знаннєвий компонент:

 розрізняє види електричного розряду в газах.

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§39, впр39

 1.           

 

 

Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

 застосовує закони Фарадея для електролізу  в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС,с.222-223

 1.           

 

 

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

§40, впр40

 1.           

 

 

Захист навчального  проекту  № 6. Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.  Вплив електричного струму на людський організм.

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

ППР,с.218-219,

 1.           

 

 

Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

 застосовує закони Фарадея для електролізу  в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.           

 

 

Контрольна робота № 2 

 (ТО № 6)

Діяльнісний компонент:

 застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.           

 

 

Віртуальна екскурсія. Електрика  і безпека людини

Діяльнісний компонент:

розв’язує  ситуативні вправи і задачі на усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету;

Ініціативність і підприємливість

«Підприємливість та фінансова грамотність».

 

 1.           

 

 

Віртуальна екскурсія. Електрика і екологія

Діяльнісний компонент:

розв’язує ситуативні вправи і задачі на формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 1.           

 

 

Віртуальна екскурсія. Вплив електричного струму на людський організм

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
12 вересня 2021
Переглядів
3737
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку